Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  22

  Предмет: К-52/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  23

  Предмет: П2-34/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  23

  Предмет: П2-37/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: К-74/09

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  23.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  23

  Предмет: КС-КР-2/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.02.2018, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-26/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-81/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 08:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-7/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-17/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-2/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-103/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПЛ1-П-1/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-О-42/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.02.2018, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П2-5/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.02.2018, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-218/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 14:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-36/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 14:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.02.2018, во 14:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-8/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-О-23/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-О-21/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-58/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  27

  Предмет: К-2/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.02.2018, во 14:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-268/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-С-268/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 4
  28.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: КС-КР-33/15

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.02.2018, во 14:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-240/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.03.2018, во 08:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.03.2018, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: РО-7/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.03.2018, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: РО-6/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.03.2018, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: РО-8/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.03.2018, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-Ј-7/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  05.03.2018, во 09:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-12/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.03.2018, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-34/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  05.03.2018, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-33/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  05.03.2018, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: П1-11/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.03.2018, во 13:30
 • Март
  6

  Предмет: П2-3/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.03.2018, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-6/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  09.03.2018, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: К-6/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  09.03.2018, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: К-3/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  12.03.2018, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: П4-1/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  13.03.2018, во 13:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 4
  14.03.2018, во 08:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-245/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-245/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:10
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-243/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-243/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:20
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-244/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:30
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-246/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.03.2018, во 08:45
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-С-256/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 4
  14.03.2018, во 09:00
 • Март
  15

  Предмет: ВПП1-8/15

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.03.2018, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: П1-7/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.03.2018, во 13:00
 • Март
  20

  Предмет: ПРК-С-263/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.03.2018, во 09:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-2/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.03.2018, во 09:30
 • Март
  22

  Предмет: П2-4/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.03.2018, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: П2-41/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.03.2018, во 10:30
 • Март
  23

  Предмет: П4-26/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.03.2018, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.03.2018, во 13:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-64/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.05.2018, во 10:00