Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-476/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 40
  25.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-478/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-479/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-448/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-15/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-153/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-25/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-446/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-447/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-445/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-444/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-443/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П2-26/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-442/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 11:55
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-461/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-216/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-463/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-462/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-464/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: РО-49/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: К-51/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-34/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-465/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-466/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: П1-9/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-467/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-547/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-407/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-405/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-406/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-404/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-403/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-402/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-401/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-12/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-415/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-416/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-413/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-40/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-323/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-322/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-320/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-321/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-412/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-411/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-411/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-410/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-409/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-327/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-408/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-44/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-325/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПЛ1-П-12/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-324/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-317/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-318/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-С-316/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-315/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-314/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: П4-7/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-313/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-312/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-311/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-310/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-338/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-6/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-О-5/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-483/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-330/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-329/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-329/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-328/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-3/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-19/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-58/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-426/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-427/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П2-21/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-427/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  3

  Предмет: П4-29/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-О-10/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-435/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-434/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-433/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-431/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-430/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-429/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-428/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-429/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-11/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-50/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-344/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  3

  Предмет: ПРК-С-297/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-23/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-21/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  4

  Предмет: П2-24/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: РО-40/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-420/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-419/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: П1-9/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-441/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-440/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-439/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-437/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-436/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-200/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-197/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-516/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-515/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  5

  Предмет: ПРК-С-514/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-57/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  9

  Предмет: П1-8/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  11

  Предмет: КС-КР-5/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  11.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  12

  Предмет: К-35/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  12

  Предмет: ЗАМ-К-2/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-277/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-9/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-150/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-13/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-83/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-276/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-278/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-279/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-484/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-485/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-485/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-487/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-486/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-489/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-488/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-С-490/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-60/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: К-64/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-491/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 409
  17.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-491/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-492/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  17

  Предмет: П4-27/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-493/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-495/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-496/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-497/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-498/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-498/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-499/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-500/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-501/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-501/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-502/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-503/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-504/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-504/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-505/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-506/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  17

  Предмет: ПРК-С-507/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-37/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  18.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  18

  Предмет: К-61/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-51/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-508/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-509/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-510/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-511/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-512/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-513/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-332/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-334/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-335/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-307/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-306/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-299/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-235/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-236/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-237/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-160/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-160/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-96/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-100/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-109/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-111/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-61/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  23

  Предмет: РО-62/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-96/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-94/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-251/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: П4-26/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-254/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-255/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-256/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-257/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-264/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-262/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-266/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-267/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-558/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-557/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  24

  Предмет: ПРК-С-559/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  25

  Предмет: К-26/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-571/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-569/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-13/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-12/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-О-14/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-549/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-550/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-561/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-561/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-331/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-562/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-563/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-564/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-565/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-565/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-566/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-567/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-568/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-570/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-573/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-572/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-16/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-517/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-518/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-519/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-520/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-521/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-523/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-523/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-523/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-524/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-525/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-526/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-527/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-522/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-59/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-39/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-528/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-529/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-530/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-531/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-532/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-533/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-534/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-535/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 10:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-537/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 11:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 11:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-539/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 11:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-540/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-541/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 12:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-542/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-543/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 412
  01.12.2021, во 12:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-544/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-34/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 10:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-112/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.12.2021, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-545/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-546/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-553/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 09:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-554/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-555/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-556/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-552/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 10:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-285/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 11:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-288/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 12:15
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-289/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 12:30
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-290/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 12:45
 • Декември
  3

  Предмет: ПРК-С-291/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.12.2021, во 13:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-398/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-396/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-397/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-395/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 09:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-394/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-393/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-392/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-391/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 10:45
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-390/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 11:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-389/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 11:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 11:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-9/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-О-9/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-356/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-356/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-358/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:15
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-357/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2021, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-361/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-362/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-363/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 09:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-365/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-367/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 10:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-369/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-370/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-371/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-371/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 11:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-372/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-373/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 12:15
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-374/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-375/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 12:45
 • Декември
  7

  Предмет: ПРК-С-376/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2021, во 13:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-354/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-379/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-380/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 09:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-381/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-382/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 10:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-383/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 10:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 10:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-385/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 11:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-386/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 11:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-387/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 11:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-388/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 11:45
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-355/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-352/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 12:15
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-353/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-С-351/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2021, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-65/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.12.2021, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: К-67/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.12.2021, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: К-6/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.12.2021, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-350/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 10
  13.12.2021, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-349/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 09:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-346/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-345/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 10:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-343/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-342/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 11:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-282/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 11:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-283/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 11:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-341/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-154/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 12:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-250/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-248/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2021, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-102/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2021, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-368/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2021, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: К-29/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2021, во 13:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-247/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 09:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-246/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 09:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-245/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 09:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-244/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 09:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-243/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-242/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 10:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-241/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 10:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-296/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 10:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-О-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 11:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-305/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 11:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-304/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 11:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-302/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-301/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 12:15
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-300/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 12:30
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-292/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 12:45
 • Декември
  15

  Предмет: ПРК-С-303/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2021, во 14:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-57/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-294/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-295/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-2/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 09:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-О-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 10:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 10:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 11:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-120/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 11:45
 • Декември
  17

  Предмет: К-7/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-119/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:15
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-293/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 12:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-94/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.12.2021, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: П4-10/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.12.2021, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-275/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 09:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-274/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-273/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-272/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-271/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 10:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-270/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-269/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 11:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-263/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 11:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-268/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-280/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 11:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-281/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2021, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-99/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-99/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.12.2021, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-46/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-47/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2021, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: К-69/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2021, во 13:30
 • Декември
  24

  Предмет: К-2/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.12.2021, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: К-65/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.12.2021, во 12:30
 • Декември
  24

  Предмет: К-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.12.2021, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: К-53/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2021, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-347/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2021, во 09:45
 • Декември
  27

  Предмет: МАЛВП-1/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.12.2021, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: К-84/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2021, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: К-20/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.12.2021, во 12:30
 • Декември
  29

  Предмет: ПРК-С-568/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.12.2021, во 09:00
 • Декември
  29

  Предмет: К-111/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.12.2021, во 10:00
 • Декември
  29

  Предмет: К-99/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.12.2021, во 10:00
 • Јануари
  3

  Предмет: К-40/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  3

  Предмет: К-56/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  4

  Предмет: К-30/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: К-70/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: К-71/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  5

  Предмет: К-73/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  5

  Предмет: К-72/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  10

  Предмет: К-71/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: К-73/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  11

  Предмет: К-104/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: К-48/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  13

  Предмет: К-8/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-88/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-38/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-393/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-93/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.01.2022, во 10:00