Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  20

  Предмет: П4-29/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: РО-25/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-154/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-155/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  21

  Предмет: П4-8/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-11/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-44/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: К-16/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  21

  Предмет: П1-1/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  21

  Предмет: РО-69/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  23

  Предмет: П4-6/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-134/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-135/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-29/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  24

  Предмет: П4-21/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  24

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  24

  Предмет: КС-КР-13/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-152/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-153/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  27

  Предмет: К-22/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: РО-150/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-26/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  28

  Предмет: П2-30/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  28

  Предмет: МАЛВП-25/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.01.2020, во 08:45
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-1/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-2/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  28

  Предмет: К-2/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: РО-3/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-62/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  28

  Предмет: К-34/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  28.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-34/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-104/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-53/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-54/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-52/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-68/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-66/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-21/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-3/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-49/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-51/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-55/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-50/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-56/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-43/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-45/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:55
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-62/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:55
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-69/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 10:55
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-40/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-39/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-42/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-41/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:15
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-38/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-37/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-26/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-25/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-30/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-29/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-28/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-147/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-С-20/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-2/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-5/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-13/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-10/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-15/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-18/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:55
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  31.01.2020, во 10:55
 • Февруари
  3

  Предмет: РО-165/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-32/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-4/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-57/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-146/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-147/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-148/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-161/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.02.2020, во 10:15
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-162/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.02.2020, во 10:30
 • Февруари
  4

  Предмет: РО-163/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.02.2020, во 10:45
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-157/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-158/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.02.2020, во 09:15
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-159/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-160/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.02.2020, во 09:45
 • Февруари
  5

  Предмет: К-21/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: РО-164/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  5

  Предмет: К-49/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.02.2020, во 12:00
 • Февруари
  7

  Предмет: К-19/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  07.02.2020, во 10:00
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-224/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  10.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-С-223/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  10.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  10

  Предмет: ПРК-О-40/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  10.02.2020, во 09:45