Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  26

  Предмет: СУ-04-15/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 0
  26.02.2021, во 09:30
 • Февруари
  26

  Предмет: К-13/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.02.2021, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-3/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.02.2021, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-21/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.02.2021, во 12:30
 • Март
  1

  Предмет: РО-42/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.03.2021, во 09:00
 • Март
  1

  Предмет: К-53/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: КС-КР-5/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.03.2021, во 12:30
 • Март
  2

  Предмет: К-70/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  02.03.2021, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-35/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.03.2021, во 13:30
 • Март
  3

  Предмет: П2-1/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.03.2021, во 09:00
 • Март
  3

  Предмет: К-53/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: К-84/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-87/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-2/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 09:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-3/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 09:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-4/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-5/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.03.2021, во 10:30
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-6/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 11:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-7/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  4

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-9/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: ПЛ1-П-8/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  4

  Предмет: К-49/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-364/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-365/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-366/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-366/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-367/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 10:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-368/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 11:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-369/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 11:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-375/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-376/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-377/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-378/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 12:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-379/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-380/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 12:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-381/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-382/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 13:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-382/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.03.2021, во 13:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-383/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.03.2021, во 13:30
 • Март
  8

  Предмет: К-88/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.03.2021, во 09:00
 • Март
  9

  Предмет: П2-2/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.03.2021, во 09:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-384/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: РО-10/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.03.2021, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-387/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 10:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-386/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: РО-12/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-385/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 10:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-388/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 11:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-389/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 11:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-390/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 11:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-392/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 11:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-393/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-393/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-394/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-394/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-394/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 12:15
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-396/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.03.2021, во 12:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-397/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-395/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-398/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-399/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 10:15
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-400/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-401/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 10:45
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-402/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 10:45
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-403/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 11:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-404/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 11:15
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-405/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-406/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 11:45
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-407/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-407/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-408/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 12:15
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-409/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-410/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 12:45
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-411/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-412/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-413/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-414/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-416/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-417/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.03.2021, во 11:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-419/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-419/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-418/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 11:55
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-422/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 12:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-421/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 12:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-420/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.03.2021, во 12:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-422/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.03.2021, во 12:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-423/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 12:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-424/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.03.2021, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-425/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-426/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 10:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-427/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-427/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-428/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 10:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-428/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 10:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-429/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 11:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-431/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-432/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 11:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-430/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 11:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-433/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-434/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 12:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-435/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-436/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.03.2021, во 12:45
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-437/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.03.2021, во 13:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-13/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.03.2021, во 09:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-249/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-438/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 10:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-440/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 10:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-439/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-441/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 11:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-442/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 11:15
 • Март
  15

  Предмет: П4-3/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.03.2021, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-443/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 11:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-445/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-446/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.03.2021, во 12:15
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-447/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-449/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.03.2021, во 13:00
 • Март
  16

  Предмет: К-19/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  16.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-47/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.03.2021, во 09:30
 • Март
  17

  Предмет: РО-48/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-450/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-451/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 10:15
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-453/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.03.2021, во 10:45
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-452/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 10:45
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-455/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 11:15
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-456/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-457/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 11:45
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-459/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 12:15
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-460/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-458/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 12:30
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-461/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 12:45
 • Март
  17

  Предмет: ПРК-С-462/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.03.2021, во 13:00
 • Март
  17

  Предмет: ОДС-2/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.03.2021, во 13:00
 • Март
  17

  Предмет: ВПП2-7/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.03.2021, во 13:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-463/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-464/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.03.2021, во 10:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-465/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.03.2021, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-466/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 10:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-467/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.03.2021, во 11:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-468/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 11:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-469/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-470/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 11:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-471/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-472/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 12:15
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-473/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.03.2021, во 12:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-474/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 12:45
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-475/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.03.2021, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-476/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-476/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: РО-25/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-479/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 10:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-477/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 10:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-478/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 10:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-480/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 11:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-481/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 11:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-482/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-483/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.03.2021, во 11:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-485/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 12:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-485/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 12:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-486/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-487/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 12:45
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-488/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.03.2021, во 13:00
 • Март
  19

  Предмет: КС-КР-16/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.03.2021, во 14:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-489/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-490/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 10:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-492/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 10:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-491/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-495/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 11:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-496/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 11:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-444/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 11:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-497/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 11:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-2/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 12:15
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 12:45
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-5/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: ПРК-С-5/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-6/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-7/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 10:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-9/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 10:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-9/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 10:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-10/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-8/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 11:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 11:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 11:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-12/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 11:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-13/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 11:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-14/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 12:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-17/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 12:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-15/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 12:15
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 12:30
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-17/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 12:45
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.03.2021, во 13:00
 • Март
  23

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.03.2021, во 13:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-19/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-20/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.03.2021, во 10:15
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 10:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.03.2021, во 10:45
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 11:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.03.2021, во 11:15
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 11:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 11:45
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-Ј-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 12:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 12:30
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: РО-42/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.03.2021, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: К-61/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: К-96/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-94/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-87/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-38/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.03.2021, во 12:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-164/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.03.2021, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: К-87/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-69/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.03.2021, во 11:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-5/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.03.2021, во 13:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-397/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.03.2021, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: ПРК-Ј-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.03.2021, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: К-90/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.03.2021, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: К-93/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.03.2021, во 12:30
 • Април
  1

  Предмет: К-98/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.04.2021, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: К-99/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.04.2021, во 12:30
 • Април
  2

  Предмет: К-103/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.04.2021, во 10:00
 • Април
  2

  Предмет: К-104/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  02.04.2021, во 12:30
 • Април
  5

  Предмет: К-65/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.04.2021, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: К-105/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  05.04.2021, во 12:30
 • Април
  6

  Предмет: П2-3/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.04.2021, во 09:30
 • Април
  6

  Предмет: К-71/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  6

  Предмет: К-81/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.04.2021, во 12:30
 • Април
  7

  Предмет: К-107/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  07.04.2021, во 10:00
 • Април
  7

  Предмет: К-109/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  07.04.2021, во 12:30
 • Април
  8

  Предмет: К-110/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  08.04.2021, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: К-111/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  08.04.2021, во 12:30
 • Април
  8

  Предмет: К-52/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.04.2021, во 13:00
 • Април
  9

  Предмет: К-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.04.2021, во 10:00
 • Април
  9

  Предмет: К-10/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.04.2021, во 11:00
 • Април
  9

  Предмет: К-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 412
  09.04.2021, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: К-2/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.04.2021, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: К-112/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.04.2021, во 12:30
 • Април
  13

  Предмет: К-4/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  13.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-7/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  14.04.2021, во 10:00
 • Април
  14

  Предмет: К-16/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.04.2021, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: К-97/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-97/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: К-17/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: К-29/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-15/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-4/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  21

  Предмет: К-40/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.04.2021, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: К-6/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 6
  22.04.2021, во 13:00
 • Април
  23

  Предмет: К-6/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.04.2021, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-68/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.04.2021, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.04.2021, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-123/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-271/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.04.2021, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-164/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 09:45
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-199/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-255/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.04.2021, во 10:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-227/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 10:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-290/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.04.2021, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-127/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.04.2021, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-258/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-93/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 11:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-93/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 11:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4,
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-99/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 11:45
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-108/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-111/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.04.2021, во 12:15
 • Април
  26

  Предмет: ПРК-С-310/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.04.2021, во 12:30
 • Април
  27

  Предмет: К-7/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.04.2021, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: К-5/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.04.2021, во 12:30
 • Април
  28

  Предмет: К-8/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.04.2021, во 10:00
 • Април
  28

  Предмет: К-74/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  28.04.2021, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-163/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.04.2021, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-Ј-28/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.04.2021, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: К-79/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.04.2021, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: К-79/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.04.2021, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: К-79/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.04.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-45/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.05.2021, во 10:00
 • Мај
  4

  Предмет: К-11/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.05.2021, во 12:30
 • Мај
  5

  Предмет: К-53/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: П4-20/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.05.2021, во 10:00
 • Мај
  5

  Предмет: К-51/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.05.2021, во 12:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-264/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.05.2021, во 09:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.05.2021, во 09:15
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-О-12/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.05.2021, во 09:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 09:45
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-342/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 10:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 10:15
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-339/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 10:30
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-350/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 10:45
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-351/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 11:00
 • Мај
  6

  Предмет: ПРК-С-212/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.05.2021, во 11:15
 • Мај
  7

  Предмет: К-69/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.05.2021, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: К-59/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.05.2021, во 12:30
 • Мај
  10

  Предмет: К-57/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.05.2021, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-51/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.05.2021, во 12:30