Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  15

  Предмет: МАЛВП-22/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-44/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  15

  Предмет: ПРК-О-45/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.11.2018, во 13:20
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-О-30/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  16

  Предмет: П2-25/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-51/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-162/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-591/15

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-94/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-61/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-Ј-28/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  16.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  16

  Предмет: ПРК-С-218/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  16.11.2018, во 14:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-6/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-27/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-250/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-О-40/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-75/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-169/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-105/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-153/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-202/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-125/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-С-203/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-17/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-14/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  19.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-29/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-С-229/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  20

  Предмет: РО-38/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: К-17/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-6/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-30/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  20

  Предмет: К-2/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-47/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-48/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-49/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: К-46/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  21.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-20/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-253/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-205/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-18/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-180/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-195/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-208/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-17/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПЛ1-П-19/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-63/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-199/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-С-59/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  22

  Предмет: КС-КР-45/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.11.2018, во 13:30
 • Ноември
  22

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2018, во 14:00
 • Ноември
  23

  Предмет: К-1/2013

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  23.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  23

  Предмет: ВПП1-2/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  23.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  23

  Предмет: П2-27/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  23.11.2018, во 11:30
 • Ноември
  23

  Предмет: П4-25/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-233/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-232/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-231/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: К-63/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  26

  Предмет: ПРК-С-230/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  26.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  26

  Предмет: К-72/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  27

  Предмет: К-74/09

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К-13/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  28.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К-53/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  28.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: К-55/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  28.11.2018, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-60/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  29.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-59/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  29.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-30/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-54/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-61/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.11.2018, во 13:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-23/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.12.2018, во 09:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-24/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.12.2018, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: П3-3/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.12.2018, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: П1-7/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.12.2018, во 13:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-62/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  04.12.2018, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-34/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  04.12.2018, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-31/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.12.2018, во 08:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-32/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.12.2018, во 10:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-С-234/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.12.2018, во 13:30
 • Декември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-33/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.12.2018, во 14:00
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-25/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.12.2018, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: П2-26/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.12.2018, во 13:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-110/2013

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.12.2018, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-51/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.12.2018, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-57/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.12.2018, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-47/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.12.2018, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-48/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.12.2018, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-50/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.12.2018, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: П2-19/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.12.2018, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-27/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  11.12.2018, во 09:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-28/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  11.12.2018, во 11:30
 • Декември
  11

  Предмет: П4-29/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  11.12.2018, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-О-51/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.12.2018, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: РО-54/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.12.2018, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: РО-55/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.12.2018, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: К-37/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  12.12.2018, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-28/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  12.12.2018, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-18/18

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  12.12.2018, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-235/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.12.2018, во 12:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-236/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.12.2018, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-237/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.12.2018, во 13:00