Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  22

  Предмет: П1-9/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.05.2019, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: РО-25/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.05.2019, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: РО-58/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.05.2019, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: КС-КР-49/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.05.2019, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-56/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: РО-68/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.05.2019, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: П1-1/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.05.2019, во 13:00
 • Мај
  30

  Предмет: К-74/09

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 4
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-74/09

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  30.05.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-14/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 08:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 08:20
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-268/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-256/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 08:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-243/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 08:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-38/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-15/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-38/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-136/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-7/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-149/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-146/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:55
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-146/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 09:55
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-117/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-220/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-106/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-103/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-103/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-66/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-103/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-220/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-208/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-207/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-203/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 10:50
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-202/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-197/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 11:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-202/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 11:10
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-178/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  03.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-12/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-31/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-63/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2019, во 13:45
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-65/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  4

  Предмет: РО-66/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-24/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-180/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-105/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-82/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-7/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-222/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-221/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 10:40
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-188/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 10:50
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-185/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-182/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 11:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-146/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-146/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-103/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 11:45
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-104/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-102/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 12:15
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-100/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-51/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  5

  Предмет: ПРК-С-18/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  05.06.2019, во 13:15
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-5/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 08:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-2/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 08:10
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-43/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 08:20
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-44/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  6

  Предмет: П4-10/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ПРК-С-77/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  6

  Предмет: ПЛ1-П-3/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  06.06.2019, во 13:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-65/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-66/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-8/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-25/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2019, во 13:00
 • Јуни
  7

  Предмет: КС-КР-45/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2019, во 14:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-89/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.06.2019, во 08:15
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-85/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-82/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-168/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-162/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-30/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-30/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-191/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: П2-5/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-215/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-250/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-269/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 09:55
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-268/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-26/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-2/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-1/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  12

  Предмет: МАЛВП-13/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-109/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-108/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 11:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-253/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 11:15
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-156/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-147/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 11:45
 • Јуни
  12

  Предмет: МАЛВП-14/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-61/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-31/17

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-54/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  12.06.2019, во 13:30
 • Јуни
  12

  Предмет: П4-15/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.06.2019, во 13:30