Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-207/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-238/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-232/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-234/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-232/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-222/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-231/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-227/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: П1-8/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-226/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-225/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-223/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-224/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-221/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-219/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-220/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  20.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-62/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-34/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-239/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-19/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-50/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-7/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-42/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  24.10.2017, во 14:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-8/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-20/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-41/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-109/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-34/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-164/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-104/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-78/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-103/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-208/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-190/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-71/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-66/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-268/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-191/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 11:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-128/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-250/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-86/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-162/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 12:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-100/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-198/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-263/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-95/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-110/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-112/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 14:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-108/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 14:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-111/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  26.10.2017, во 14:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-41/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-40/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.10.2017, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-48/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-51/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  27.10.2017, во 13:00
 • Октомври
  30

  Предмет: ПРК-С-109/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  30

  Предмет: РО-44/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  30.10.2017, во 09:30
 • Октомври
  30

  Предмет: К-20/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.10.2017, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-46/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.10.2017, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-67/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  30.10.2017, во 13:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-105/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  31.10.2017, во 08:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-135/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  31.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-251/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  31.10.2017, во 09:00
 • Октомври
  31

  Предмет: К-45/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  31.10.2017, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: МАЛВП-13/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: П3-4/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-53/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  01.11.2017, во 11:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-240/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-28/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: П2-30/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.11.2017, во 13:15
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-45/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-46/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-42/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-274/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-О-32/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-14/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-574/15

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: К-47/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-59/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  6

  Предмет: ПРК-С-152/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  6

  Предмет: К-110/2013

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  06.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-90/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-94/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-267/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-52/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-5/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-15/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-136/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-125/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 10:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-214/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 14:00
 • Ноември
  7

  Предмет: КС-КР-33/15

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.11.2017, во 14:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-218/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  07.11.2017, во 15:10
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-О-28/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  08.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-100/16

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  08.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-144/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  08.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  8

  Предмет: ПРК-С-200/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  08.11.2017, во 09:30
 • Ноември
  22

  Предмет: К-21/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  22.11.2017, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-194/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  29.11.2017, во 08:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-201/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  29.11.2017, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-195/17

  Судија Љубчо Прокопенко, Судница Соба 4
  29.11.2017, во 09:00