Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  17

  Предмет: П4-6/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: МАЛВП-15/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.09.2019, во 11:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-4/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: РО-25/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  18.09.2019, во 10:30
 • Септември
  18

  Предмет: П4-18/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  18.09.2019, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-19/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  18.09.2019, во 13:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-20/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  18.09.2019, во 13:30
 • Септември
  19

  Предмет: П2-15/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.09.2019, во 11:30
 • Септември
  19

  Предмет: КПОВ-2/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.09.2019, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: КПОВ-1/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.09.2019, во 13:30
 • Септември
  19

  Предмет: КС-КР-45/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  19.09.2019, во 14:00
 • Септември
  23

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ЗАМ-К-2/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-3/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: К-20/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: П4-21/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.09.2019, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: П2-21/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.09.2019, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: РО-120/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.09.2019, во 10:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПЛ1-П-7/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.09.2019, во 11:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-21/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.09.2019, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-28/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.09.2019, во 13:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  26.09.2019, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-174/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  26.09.2019, во 09:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-174/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  26.09.2019, во 09:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-175/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  26.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-176/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  26.09.2019, во 10:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-149/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  26.09.2019, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-114/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-173/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-123/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-171/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-106/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-138/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-108/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-139/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-137/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-136/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-135/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-105/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-134/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-133/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-120/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-132/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-117/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-131/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-128/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 12:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-126/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-125/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-148/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-147/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-146/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  27.09.2019, во 13:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-119/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-118/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-22/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: РО-112/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: П5-2/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПЛ1-П-9/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПЛ1-П-10/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-122/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-91/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: РО-104/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-45/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: РО-55/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.10.2019, во 09:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПЛ1-П-5/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.10.2019, во 10:15
 • Октомври
  7

  Предмет: ПЛ1-П-6/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.10.2019, во 10:45
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-13/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  08.10.2019, во 08:20
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-20/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  08.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-35/15

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  08.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: МАЛВП-14/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  08.10.2019, во 09:40
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-15/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  08.10.2019, во 13:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-256/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 08:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 08:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-243/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 08:40
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-2/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-31/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 09:05
 • Октомври
  10

  Предмет: РО-24/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: П4-20/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.10.2019, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-58/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: П1-5/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.10.2019, во 08:45
 • Октомври
  15

  Предмет: РО-69/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: К-4/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  15.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: К-27/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  17.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-61/18

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-34/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: К-72/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.10.2019, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-61/16

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  21.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-98/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-99/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-30/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ПРК-Ј-29/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-8/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.10.2019, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-19/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  28.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-21/19

  Судија Ацо Тасев, Судница Соба 4
  28.10.2019, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-87/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  31.10.2019, во 08:30
 • Ноември
  1

  Предмет: П1-2/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  4

  Предмет: КС-КР-49/18

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.11.2019, во 08:30