Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Janar
  24

  Lënda: П4-28/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  24.01.2022, во 09:30
 • Janar
  24

  Lënda: К-75/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  24.01.2022, во 10:00
 • Janar
  24

  Lënda: К-76/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  24.01.2022, во 12:30
 • Janar
  25

  Lënda: К-38/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 08:30
 • Janar
  25

  Lënda: К-38/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 08:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-174/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 09:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-230/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 09:15
 • Janar
  25

  Lënda: П1-16/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  25.01.2022, во 09:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-375/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 10:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-Ј-13/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 10:15
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-380/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 10:15
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-405/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 10:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-497/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 11:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-494/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 11:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-227/19

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 11:15
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-Ј-2/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 11:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-Ј-2/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 11:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-457/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 12:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-337/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 12:15
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-259/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 12:30
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-258/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 12:45
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-477/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 13:00
 • Janar
  25

  Lënda: ПРК-С-462/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.01.2022, во 13:15
 • Janar
  26

  Lënda: ПЛ1-П-1/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  26.01.2022, во 08:30
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-648/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  26.01.2022, во 09:00
 • Janar
  26

  Lënda: К-79/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.01.2022, во 10:00
 • Janar
  26

  Lënda: К-20/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.01.2022, во 11:00
 • Janar
  26

  Lënda: ПРК-С-386/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.01.2022, во 12:15
 • Janar
  27

  Lënda: К-61/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.01.2022, во 10:00
 • Janar
  27

  Lënda: К-51/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.01.2022, во 12:30
 • Janar
  27

  Lënda: К-64/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.01.2022, во 13:00
 • Janar
  27

  Lënda: К-1/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  27.01.2022, во 13:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-277/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 09:30
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-278/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 09:45
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-279/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 10:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-484/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 10:15
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-83/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 11:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-487/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 11:00
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-488/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 11:15
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-489/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 11:30
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-490/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 11:45
 • Janar
  28

  Lënda: ПРК-С-493/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.01.2022, во 12:00
 • Janar
  31

  Lënda: К-35/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  31.01.2022, во 10:00
 • Janar
  31

  Lënda: К-64/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  31.01.2022, во 13:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: РО-77/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  01.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  1

  Lënda: РО-76/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  01.02.2022, во 09:45
 • Shkurt
  1

  Lënda: РО-75/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  01.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: К-60/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  01.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  1

  Lënda: П4-42/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  01.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: РО-1/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  02.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: РО-2/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  02.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-491/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-492/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-494/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: П2-25/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  02.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-497/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 09:45
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-497/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 09:45
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-509/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-237/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 10:15
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-99/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: П2-28/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  02.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-105/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 10:45
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-106/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-800/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-150/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-112/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-262/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 11:45
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-569/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 12:15
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-548/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-Ј-16/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  2

  Lënda: ПРК-С-526/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.02.2022, во 13:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: РО-4/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  03.02.2022, во 08:15
 • Shkurt
  3

  Lënda: РО-3/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  03.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: МАЛВП-9/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  03.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-568/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: К-80/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: К-86/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-85/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-96/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-77/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: К-50/19

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-521/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-529/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  8

  Lënda: РО-73/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  08.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-530/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-545/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 09:45
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-Ј-9/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-288/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-288/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-390/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-Ј-14/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПЛ1-П-5/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  08.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-376/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПЛ1-П-4/22

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  08.02.2022, во 11:45
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-378/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-377/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-387/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 12:15
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-388/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-349/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 12:45
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-249/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  8

  Lënda: ПРК-С-368/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  08.02.2022, во 13:15
 • Shkurt
  9

  Lënda: П2-31/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  09.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-39/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  9

  Lënda: К-39/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: К-34/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  10.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  10

  Lënda: К-88/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  10.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  11

  Lënda: П2-27/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  11.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-90/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-83/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-7/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: К-67/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  14

  Lënda: ПРК-С-7/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  15

  Lënda: П1-13/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  15.02.2022, во 08:30
 • Shkurt
  15

  Lënda: К-6/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  16

  Lënda: П3-1/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  16.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  16

  Lënda: К-102/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-246/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-281/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-245/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-244/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-241/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 09:45
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-296/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-292/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 10:15
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-242/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-Ј-1/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 10:45
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-295/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-95/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-115/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-120/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-94/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-116/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 12:15
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-118/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 12:45
 • Shkurt
  17

  Lënda: ПРК-С-117/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-57/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  18

  Lënda: К-57/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-92/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  21

  Lënda: К-89/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-7/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-47/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-273/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-281/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-574/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-575/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 09:45
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-576/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-577/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 10:15
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-578/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-579/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 10:45
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-580/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-581/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-582/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-583/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 11:45
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-584/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-586/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 12:15
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-588/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 12:45
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-589/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 12:45
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-590/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.02.2022, во 13:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: К-70/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  24.02.2022, во 12:00
 • Shkurt
  24

  Lënda: К-69/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  24.02.2022, во 14:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: П4-2/19

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  25.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  25

  Lënda: К-15/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  25.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  25

  Lënda: П2-18/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  25.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-591/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-591/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 09:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-592/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-276/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-594/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 09:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-593/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 09:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-595/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-610/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-596/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-485/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-597/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-486/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-598/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 10:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-599/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-600/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-600/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 11:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-601/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 11:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-602/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 11:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-604/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 12:15
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-605/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 12:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-606/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 12:45
 • Shkurt
  28

  Lënda: ПРК-С-607/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  28.02.2022, во 13:00
 • Mars
  1

  Lënda: П1-9/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  01.03.2022, во 10:00
 • Mars
  1

  Lënda: К-91/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  01.03.2022, во 13:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-625/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 09:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-608/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 09:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-609/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 09:15
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-611/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 09:45
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-612/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 10:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-679/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 10:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-613/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 10:15
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-614/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 10:30
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-615/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 10:30
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-616/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 11:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-617/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 11:15
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-618/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 11:30
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-619/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 11:45
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-620/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 12:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-603/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 12:00
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-621/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 12:15
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-622/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 12:30
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-623/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 12:45
 • Mars
  2

  Lënda: ПРК-С-624/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  02.03.2022, во 13:00
 • Mars
  3

  Lënda: К-84/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.03.2022, во 10:00
 • Mars
  3

  Lënda: П4-26/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  03.03.2022, во 11:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-626/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 09:15
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-627/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 09:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-628/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 09:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-642/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-629/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-630/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:15
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-631/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-631/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-632/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-632/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 10:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-633/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 11:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-634/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 11:15
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-635/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 11:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-638/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 11:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-636/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 11:45
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-637/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 12:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-638/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 12:15
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-640/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 12:15
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-639/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 12:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-639/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 12:30
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-С-641/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 13:00
 • Mars
  4

  Lënda: ПРК-О-3/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.03.2022, во 13:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-642/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 09:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-643/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 09:15
 • Mars
  7

  Lënda: П4-10/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  07.03.2022, во 10:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-647/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 10:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-647/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 10:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-650/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 10:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-649/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 10:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-651/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 11:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-652/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 11:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-652/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 11:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-654/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 11:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-654/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 11:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-655/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 12:00
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-656/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 12:15
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-657/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 12:30
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-658/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 12:45
 • Mars
  7

  Lënda: ПРК-С-659/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.03.2022, во 13:00
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-660/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 09:00
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-661/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 09:15
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-662/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 09:30
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-663/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 09:45
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-663/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 09:45
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-664/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 10:00
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-665/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 10:15
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-666/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 10:30
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-667/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 10:45
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-668/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 11:00
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-670/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 11:15
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-671/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 11:30
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-673/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 11:45
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-674/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 12:00
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-675/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 12:15
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-676/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 12:30
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-677/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 12:45
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-677/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 12:45
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-678/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 13:00
 • Mars
  9

  Lënda: ПРК-С-679/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  09.03.2022, во 13:15
 • Mars
  10

  Lënda: К-111/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  10.03.2022, во 10:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-18/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 09:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-20/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 10:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-21/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 10:30
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-22/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 11:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-23/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 13:00
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-24/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 13:30
 • Mars
  11

  Lënda: ПРК-Ј-25/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  11.03.2022, во 14:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-680/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 09:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-681/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 09:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-683/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 09:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-682/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 09:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-684/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 10:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-685/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 10:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-688/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 11:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-687/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 11:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-689/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 11:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-690/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 11:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-О-15/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 11:45
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-О-16/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 12:00
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-О-17/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 12:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-О-19/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 12:15
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-О-18/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 12:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-С-18/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 12:30
 • Mars
  14

  Lënda: ПРК-О-20/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  14.03.2022, во 13:00
 • Mars
  15

  Lënda: К-4/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  15.03.2022, во 10:00
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-691/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 09:00
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-692/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 09:15
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-694/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 09:30
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-695/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 09:45
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-696/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 10:00
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-697/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 10:15
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-699/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 10:15
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-698/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 10:30
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-С-700/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 11:00
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-О-21/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 11:15
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-О-22/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 11:30
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-О-24/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 12:00
 • Mars
  16

  Lënda: ПРК-О-27/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  16.03.2022, во 12:45
 • Mars
  17

  Lënda: К-30/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  17.03.2022, во 10:00
 • Mars
  17

  Lënda: П2-17/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  17.03.2022, во 10:00
 • Mars
  17

  Lënda: П2-17/21

  Gjykatësi Даниела Костадинова Тиловска, Salla e gjukimeve Соба 7
  17.03.2022, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-712/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-701/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-702/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:15
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-28/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-703/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-702/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-704/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 09:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-705/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 10:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-706/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 10:15
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-710/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 10:15
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-707/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 10:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-707/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 10:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-708/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 10:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-29/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 11:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-30/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 11:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-23/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 11:45
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-31/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 12:00
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-33/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 12:15
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-35/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 12:15
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-26/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 12:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-О-26/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 12:30
 • Mars
  18

  Lënda: ПРК-С-711/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  18.03.2022, во 13:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-712/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 09:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-729/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 09:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-713/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 09:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-714/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 09:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-714/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 09:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-715/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 09:45
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-716/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 10:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-717/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 10:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-718/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 10:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-719/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 10:45
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-720/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 11:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-724/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 12:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-725/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 12:15
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-726/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 12:30
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-727/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 12:45
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-728/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 13:00
 • Mars
  21

  Lënda: ПРК-С-728/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.03.2022, во 13:00
 • Mars
  22

  Lënda: К-71/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.03.2022, во 10:00
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-721/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.03.2022, во 11:15
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-722/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.03.2022, во 11:30
 • Mars
  22

  Lënda: ПРК-С-723/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.03.2022, во 11:45
 • Mars
  22

  Lënda: К-73/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.03.2022, во 13:00
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-729/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 09:00
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-730/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 09:15
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-730/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 09:15
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-731/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 09:30
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-732/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 09:45
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-733/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 10:00
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-734/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 10:15
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-734/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 10:15
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-737/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 10:30
 • Mars
  23

  Lënda: ПРК-С-738/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  23.03.2022, во 10:45
 • Mars
  24

  Lënda: К-48/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  24.03.2022, во 10:00
 • Mars
  29

  Lënda: К-8/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  29.03.2022, во 10:00
 • Mars
  29

  Lënda: К-72/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  29.03.2022, во 12:30
 • Prill
  4

  Lënda: К-1/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.04.2022, во 10:00
 • Prill
  4

  Lënda: К-6/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  04.04.2022, во 12:30
 • Prill
  5

  Lënda: К-1/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  05.04.2022, во 10:00
 • Prill
  12

  Lënda: К-93/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  12.04.2022, во 10:00
 • Prill
  21

  Lënda: К-25/21

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  21.04.2022, во 10:00
 • Prill
  22

  Lënda: К-94/20

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.04.2022, во 13:00
 • Prill
  26

  Lënda: К-8/22

  Gjykatësi Спиро Борисов, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.04.2022, во 10:00