Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  23

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.05.2022, во 09:30
 • Мај
  23

  Предмет: К-69/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.05.2022, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: П1-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  23.05.2022, во 10:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-23/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: К-15/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.05.2022, во 10:00
 • Мај
  25

  Предмет: РО-75/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.05.2022, во 11:30
 • Мај
  25

  Предмет: РО-76/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.05.2022, во 11:45
 • Мај
  25

  Предмет: РО-77/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  25.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-88/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-104/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-89/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-105/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-87/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-106/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-90/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 09:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-91/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-94/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 10:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-95/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 11:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-96/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 11:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 11:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 11:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-99/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 12:00
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 12:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-100/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 12:15
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-101/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 12:30
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 12:45
 • Мај
  26

  Предмет: ПРК-С-103/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.05.2022, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.05.2022, во 09:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-108/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-109/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-110/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-111/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-113/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 11:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-114/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 12:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 12:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 12:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-615/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 13:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-444/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.05.2022, во 13:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ВПП-5/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  30.05.2022, во 09:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-645/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-646/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 09:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-637/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 10:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-641/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 11:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 12:15
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 12:30
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 12:45
 • Мај
  30

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.05.2022, во 13:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-5/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  31.05.2022, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-84/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  31.05.2022, во 11:00
 • Мај
  31

  Предмет: П2-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  31.05.2022, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  31.05.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-743/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-738/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-774/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-789/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  1

  Предмет: ПРК-С-790/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-115/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-116/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-117/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-118/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-120/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-121/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-125/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-126/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-127/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-128/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-129/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-130/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  2

  Предмет: ПРК-С-131/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-132/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-134/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П2-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-135/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-23/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: МАЛВП-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-16/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-9/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-685/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-30/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-6/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2022, во 08:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П4-34/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П2-34/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-691/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-692/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-22/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-721/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-704/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-30/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-31/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-31/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-23/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-717/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-714/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-138/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  7

  Предмет: ПРК-С-139/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  8

  Предмет: К-17/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  9

  Предмет: К-18/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  9

  Предмет: К-71/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-141/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-142/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: П2-37/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  13.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-144/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-734/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-145/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-146/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-147/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-148/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-150/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-152/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-153/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-154/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  14

  Предмет: П4-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-73/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: П1-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  14

  Предмет: П4-8/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  14.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  14

  Предмет: К-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПЛ1-П-14/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  15

  Предмет: П1-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-769/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-770/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-Ј-5/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-795/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-804/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-811/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-162/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-161/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-830/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-828/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-818/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  15

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПЛ1-П-15/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  16.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  16

  Предмет: К-23/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  16

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  16.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  16

  Предмет: ПРК-С-21/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  16

  Предмет: К-21/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  17

  Предмет: К-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-24/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-29/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-793/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-792/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-850/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-842/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-843/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-846/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-837/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-165/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-166/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-167/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-168/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-169/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-170/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-172/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-173/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-174/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-177/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-179/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-181/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-182/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-183/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-184/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-834/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-862/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  23

  Предмет: ПРК-С-857/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-855/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-187/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-187/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-11/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-15/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-13/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-14/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-7/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-24/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  24.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  27

  Предмет: К-27/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 10.
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-28/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-67/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-7/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: К-61/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-35/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-194/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-45/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-57/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-59/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 13:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 14:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-96/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-35/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-83/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-64/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-72/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-8/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: К-89/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-85/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-223/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 13:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-221/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-2/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-4/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-13/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-48/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-14/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-102/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-94/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:00