Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  20

  Предмет: ВПП2-3/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.08.2020, во 08:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-24/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-91/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.08.2020, во 10:30
 • Август
  20

  Предмет: РО-25/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.08.2020, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: РО-35/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.08.2020, во 09:00
 • Август
  21

  Предмет: ВПП1-1/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.08.2020, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П2-34/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.08.2020, во 11:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП2-2/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.08.2020, во 08:30
 • Август
  24

  Предмет: РО-38/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.08.2020, во 10:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП2-4/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.08.2020, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: РО-37/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2020, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: П2-32/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-51/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-87/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2020, во 13:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-252/17

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2020, во 13:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-10/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2020, во 13:20
 • Септември
  2

  Предмет: П2-14/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-2/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-62/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  02.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: РО-32/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2020, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-5/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.09.2020, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-2/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-59/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-34/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-33/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.09.2020, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-34/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.09.2020, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-52/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: П4-4/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  09.09.2020, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-63/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П2-16/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: К-60/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-53/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-61/16

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  11.09.2020, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-13/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  14.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: РО-18/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.09.2020, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: РО-19/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.09.2020, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: РО-20/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.09.2020, во 09:45
 • Септември
  15

  Предмет: К-17/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-3/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-29/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П2-15/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  16.09.2020, во 09:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-40/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  16.09.2020, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-51/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  16.09.2020, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: П1-6/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.09.2020, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-134/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.09.2020, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-52/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.09.2020, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: РО-135/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  17.09.2020, во 11:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-57/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  17.09.2020, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-69/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-65/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  18.09.2020, во 12:00
 • Септември
  21

  Предмет: П5-1/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.09.2020, во 09:00
 • Септември
  21

  Предмет: П1-3/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  21.09.2020, во 11:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-71/18

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  21.09.2020, во 12:00
 • Септември
  22

  Предмет: П1-10/19

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  22.09.2020, во 09:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-4/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-57/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-7/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-11/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-12/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  23.09.2020, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: П2-3/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-15/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-29/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-16/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.09.2020, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-16/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  24.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-17/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-21/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-42/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-44/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-49/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-50/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.09.2020, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: МАЛВП-4/20

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-51/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-52/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-63/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-65/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  06.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-68/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-70/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-1/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  09.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-3/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  12.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-7/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-9/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  13.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-10/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  14.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-12/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  14.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-13/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-14/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  15.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  16

  Предмет: К-15/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  16.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-17/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: К-18/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  19.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-20/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  20.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: К-21/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  20.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: К-22/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  21.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-25/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  22.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-29/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-30/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  26.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-37/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  30

  Предмет: К-38/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.10.2020, во 12:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-39/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  02.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-71/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  02.11.2020, во 12:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-68/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  03.11.2020, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: К-66/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  03.11.2020, во 12:00