Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  5

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 09:30
 • Декември
  5

  Предмет: К-70/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: К-36/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.12.2022, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-18/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 11:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-28/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  05.12.2022, во 12:30
 • Декември
  6

  Предмет: РО-62/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 0
  06.12.2022, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: РО-56/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  06.12.2022, во 09:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: П2-23/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 0
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: ЗАМ-С-11/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 0
  06.12.2022, во 10:30
 • Декември
  6

  Предмет: К-46/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.12.2022, во 13:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-24/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 12:30
 • Декември
  7

  Предмет: К-88/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.12.2022, во 13:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 08:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 08:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-32/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 08:50
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 09:00
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-36/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 09:10
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 09:20
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-29/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 09:30
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-24/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 09:40
 • Декември
  9

  Предмет: ПРК-Ј-26/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  09.12.2022, во 09:50
 • Декември
  9

  Предмет: К-76/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2022, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-77/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2022, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: К-47/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.12.2022, во 08:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-367/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 08:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-440/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 08:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: П4-21/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 0
  12.12.2022, во 09:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-430/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-428/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-447/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-78/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-442/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:10
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-443/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:20
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-445/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-417/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 10:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 10:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-391/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 10:45
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-401/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 11:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-422/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 11:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-410/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: К-75/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.12.2022, во 13:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-302/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 13:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 13:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-411/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 13:40
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-409/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-379/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 14:00
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-441/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 14:15
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-371/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 14:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-400/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  12.12.2022, во 14:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-373/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 08:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 08:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-439/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 09:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 09:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-434/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-8/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2022, во 10:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-405/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 4
  13.12.2022, во 10:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-425/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 10:35
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-309/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  13.12.2022, во 11:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-394/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-374/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 12:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-377/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: К-76/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.12.2022, во 13:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  13.12.2022, во 13:30
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-308/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  13.12.2022, во 14:00
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  13.12.2022, во 14:15
 • Декември
  13

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  13.12.2022, во 14:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-364/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-363/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-42/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 09:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-43/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 09:10
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-10/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-362/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 09:15
 • Декември
  14

  Предмет: РО-44/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 09:20
 • Декември
  14

  Предмет: РО-45/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 09:30
 • Декември
  14

  Предмет: РО-51/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 09:40
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-388/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 10:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-360/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 10:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-376/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-376/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 10:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 11:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-389/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 11:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-415/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-336/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-312/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-310/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 12:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-338/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 6
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-369/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 13:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 13:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-339/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 13:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 13:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-341/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  14.12.2022, во 13:45
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-342/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 14:00
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 14:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-343/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  14.12.2022, во 14:15
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 14:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-С-344/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  14.12.2022, во 14:30
 • Декември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-23/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.12.2022, во 14:45
 • Декември
  15

  Предмет: П2-31/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 0
  15.12.2022, во 08:30
 • Декември
  15

  Предмет: К-23/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-93/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.12.2022, во 13:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-90/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: П4-19/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 0
  16.12.2022, во 10:00
 • Декември
  16

  Предмет: К-44/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.12.2022, во 13:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-18/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.12.2022, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-27/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  19.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 08:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-466/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-34/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  20.12.2022, во 08:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-465/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 08:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-458/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: П2-19/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  20.12.2022, во 09:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-464/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 09:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-463/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: П2-19/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-79/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-79/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-80/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-452/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-446/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-81/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-81/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.12.2022, во 11:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-448/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 12:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-444/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-449/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  20.12.2022, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-358/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-325/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-324/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:15
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-323/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-366/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-327/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-326/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 08:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-331/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 09:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-332/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 09:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-303/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 09:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-318/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 09:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-311/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 09:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-413/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-28/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 10:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-393/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 10:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 10:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-427/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-429/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 11:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-432/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 11:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-420/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 11:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-421/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-416/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-414/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-399/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-403/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:40
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 12:50
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: К-83/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.12.2022, во 13:00
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-383/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 13:10
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-384/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 13:20
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-385/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 13:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  21.12.2022, во 13:40
 • Декември
  22

  Предмет: К-85/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.12.2022, во 10:00
 • Декември
  22

  Предмет: К-13/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.12.2022, во 12:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 09:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 09:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 09:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 09:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-94/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 10:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 10:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 10:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 10:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 11:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 11:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 11:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 11:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.12.2022, во 11:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.12.2022, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 12:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 12:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.12.2022, во 12:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 12:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 12:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 12:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 13:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 13:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 13:15
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 13:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 13:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 13:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 13:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.12.2022, во 13:45
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.12.2022, во 14:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  23.12.2022, во 14:00
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-306/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.12.2022, во 14:30
 • Декември
  23

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.12.2022, во 14:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-314/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 0
  26.12.2022, во 08:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 0
  26.12.2022, во 08:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-298/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 08:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-300/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 0
  26.12.2022, во 08:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-354/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-12/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  26.12.2022, во 09:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 09:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-351/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-348/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 09:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-347/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-86/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.12.2022, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-346/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 10:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 10:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-329/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-328/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 11:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-322/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-320/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 11:45
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-319/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-317/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 0
  26.12.2022, во 12:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-297/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 13:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-51/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.12.2022, во 13:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-296/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 13:15
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-301/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 13:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-313/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 0
  26.12.2022, во 14:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  26.12.2022, во 14:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 09:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 09:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 09:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 09:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 10:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 10:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 10:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 10:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 10:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 10:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 11:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 11:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 11:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 11:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 11:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 11:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 11:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 12:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 12:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 12:15
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 12:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.12.2022, во 12:45
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  27.12.2022, во 13:00
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.12.2022, во 13:15
 • Декември
  28

  Предмет: К-67/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 10:00
 • Декември
  28

  Предмет: К-7/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.12.2022, во 10:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-118/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  10.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  10.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-11/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-11/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  10.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-О-5/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 7
  10.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-834/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  10.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-837/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  10.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  10.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  10.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-271/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  10.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-О-29/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  11.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-О-28/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 08:40
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-О-30/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  11.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-О-26/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-38/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  11.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-39/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-51/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-57/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-О-5/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-Ј-13/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-О-23/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 10:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  11.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-361/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 08:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-359/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 08:10
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-334/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-295/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 08:40
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 08:50
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-307/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-431/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-408/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-395/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-396/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-397/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-398/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-402/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 10:20
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-406/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-372/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 10:40
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 10:50
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-378/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-407/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 11:40
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-418/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 11:50
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-433/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-438/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:10
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-392/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  12

  Предмет: К-88/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:40
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-321/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:40
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 12:50
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-365/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  12.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  12

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.01.2023, во 13:10
 • Јануари
  12

  Предмет: К-87/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.01.2023, во 13:15
 • Јануари
  13

  Предмет: К-89/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  16.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 6
  16.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-349/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  16.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  16.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-355/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-353/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-57/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-58/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-423/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-390/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-467/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-461/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-460/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-459/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-456/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-90/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-455/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  17.01.2023, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: К-91/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  17.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-92/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-14/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-94/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-95/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-15/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 08:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-27/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 08:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-28/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 09:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-40/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 10:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: П1-11/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-30/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-721/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-721/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 11:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-828/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 11:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-818/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 11:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-818/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 11:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 12:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-769/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 12:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-770/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-770/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 12:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-795/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-23/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 13:00
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-811/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 13:15
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-35/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 13:30
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.01.2023, во 13:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-С-424/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  23.01.2023, во 13:45
 • Јануари
  23

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  23.01.2023, во 14:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ПЛ1-П-22/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-11/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П5-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  27.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-Ј-39/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 09:45
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-32/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ПРК-О-25/22

  Судија Васка Петрова, Судница Судница 6
  30.01.2023, во 13:30
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-61/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  02.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  2

  Предмет: РО-54/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  02.02.2023, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-41/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  03.02.2023, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-42/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  03.02.2023, во 08:45
 • Февруари
  7

  Предмет: П1-4/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Судница 7
  07.02.2023, во 09:00