Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  27

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-27/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 10.
  27.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-28/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-14/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  27.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-67/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: К-7/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: К-61/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-4/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  28.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-35/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-425/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-Ј-4/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 10:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-189/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 10:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-190/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  29.06.2022, во 10:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-191/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-194/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-197/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-743/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  29

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.06.2022, во 14:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 09:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 10:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 11:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-45/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 11:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-Ј-8/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 11:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 12:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-57/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 12:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-258/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 12:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 13:00
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 13:15
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-59/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  30.06.2022, во 13:30
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 13:45
 • Јуни
  30

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.06.2022, во 14:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-96/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.07.2022, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: К-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  01.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-37/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.07.2022, во 08:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-3/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.07.2022, во 09:10
 • Јули
  4

  Предмет: К-1/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-13/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-17/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: П2-15/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: П2-10/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-35/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-83/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-64/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-29/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-72/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 12:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-8/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: К-89/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-21/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-85/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-32/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-214/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 12:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-223/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 13:15
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-221/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-2/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-4/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-380/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 09:45
 • Август
  26

  Предмет: К-84/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-14/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: КС-КР-5/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-11/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-13/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-48/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-3/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-14/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: П1-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-32/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-102/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-94/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-16/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-228/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-233/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-94/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 13:15
 • Септември
  15

  Предмет: К-35/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-33/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-69/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-39/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-34/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-38/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: К-86/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-70/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-30/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-36/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.09.2022, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-250/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 09:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 12:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-18/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-42/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-251/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-254/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-24/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-108/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-66/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-497/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-717/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-263/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  7

  Предмет: К-23/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-29/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.10.2022, во 10:00