Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  24

  Предмет: ЗАМ-С-6/22

  Судија Васка Петрова, Судница Соба 6
  24.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-380/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-606/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 10:00
 • Август
  26

  Предмет: К-84/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.08.2022, во 11:00
 • Август
  31

  Предмет: П2-17/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  31.08.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПЛ1-П-14/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-45/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ВПП1-2/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2022, во 11:30
 • Септември
  1

  Предмет: КС-КР-5/21

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  01.09.2022, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-11/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-29/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П4-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2022, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: П2-10/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-32/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  02.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: П2-6/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-1/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-13/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-48/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-3/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-14/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-88/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1-7/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: РО-32/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: П4-13/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  07.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-102/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-21/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-4/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПЛ1-П-16/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-94/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-37/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-38/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 12:10
 • Септември
  12

  Предмет: РО-39/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 12:20
 • Септември
  12

  Предмет: РО-40/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-39/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-41/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 12:40
 • Септември
  12

  Предмет: РО-36/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  12.09.2022, во 12:50
 • Септември
  13

  Предмет: П1-8/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  13.09.2022, во 08:30
 • Септември
  13

  Предмет: П1-9/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-84/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-228/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-631/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-П-17/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-233/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-93/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-94/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-98/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-102/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 09:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-377/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-378/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-25/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-О-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 13:15
 • Септември
  15

  Предмет: К-35/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-33/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 12:30
 • Септември
  16

  Предмет: К-69/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.09.2022, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-43/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  16.09.2022, во 13:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-39/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-34/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.09.2022, во 12:30
 • Септември
  20

  Предмет: П4-12/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.09.2022, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-38/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.09.2022, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: П1-10/22

  Судија Даниела Костадинова Тиловска, Судница Соба 7
  20.09.2022, во 10:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-6/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.09.2022, во 12:30
 • Септември
  21

  Предмет: К-86/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.09.2022, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: К-70/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  22.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-30/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.09.2022, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-36/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  23.09.2022, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-250/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 09:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-731/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-754/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-762/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-756/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 10:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-758/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-242/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 11:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-243/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 12:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-245/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 12:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 12:45
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-247/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 13:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-249/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.09.2022, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  27.09.2022, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-18/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.09.2022, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-42/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  29.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-251/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-254/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-255/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-256/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-257/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 11:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-259/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-261/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-262/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 12:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  30.09.2022, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-22/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-24/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  03.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-108/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-608/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 0
  04.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-635/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-640/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-66/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-122/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-123/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  04.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-686/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-497/20

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-729/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-717/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-141/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-150/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  05.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-152/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-155/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-721/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-830/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-828/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-818/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-764/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-769/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-770/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-795/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-811/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-163/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-263/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-О-1/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  06.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-23/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  07.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-29/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: К-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-855/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-47/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-188/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-4/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-10/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-11/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-15/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-3/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-843/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-841/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-846/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-837/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-164/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-171/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-180/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-181/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 13:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-834/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 13:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-494/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  12.10.2022, во 14:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-90/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-92/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  13.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-6/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-44/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  14.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-67/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-7/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  18.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-264/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-265/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-266/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-267/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-30/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-202/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-269/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-271/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-272/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-273/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-274/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-275/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-276/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-277/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  19

  Предмет: ПРК-С-278/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  19.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-279/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-280/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-281/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-282/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-21/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-422/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-248/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-201/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-203/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-423/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-39/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-51/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-5/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-О-5/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  20

  Предмет: ПРК-С-57/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  20.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-286/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-457/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-477/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-285/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-284/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-288/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 11:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-287/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-289/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-292/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-294/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  21

  Предмет: ПРК-С-293/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  21.10.2022, во 13:15
 • Октомври
  25

  Предмет: К-85/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  25.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-2/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  26

  Предмет: К-4/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  26.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-46/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-51/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  27.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-71/21

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-47/22

  Судија Спиро Борисов, Судница Судница 4
  28.10.2022, во 12:00