Office of Public Relations [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Office of Public Relations

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РМ бр.13/06 и чл.3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Основниот суд Виница ја изготвни следната.

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Листата на информации од јавен карактер на Основен суд Виница ја сочинуваат следните групи на информации:

1 Општи информации за судот 2 Информации за судски рочишта
3 Судска Власт 4 Судска пракса
5 Контакт информации 6 Информации: Соопштенија за јавноста; Јавни набавки; Закон за судски такси

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Основен суд Виница со пополнување на - Барање за пристап до информација од јавен карактер, кое може да го добијат во архивата на Основен суд Виница или да го превземат од следнава адреса: Барање за пристап до информации од јавен карактер

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата Основен суд Виница ул.„Бел Камен“ бб или на е-маил osvinica@osvinica.mk, како и на факс бр. 033-361-239

Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: 033-361-755.

Основен суд Виница согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации од јавен карактер определи: Коле Илијев (kole.ilijev@osvinica.mk).

Доколку имате некое прашање или ви е потребна соодветна информација, контактирајте не. На Вашето прашање ќе одговориме во најкус можен рок.

Ви благодариме.

 


 

ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРИЈАВИ ОД УКАЖУВАЧИ

Согласно Законот за заштита на укажувачи (Сл.весник на РМ бр. 196/15), за овластено лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните и други податоци на укажувачите, е назначено лицето Тања Јованова (решение во предмет СУ-04-38/21), вработена во Основен суд Виница на работно место стручен соработник. Овластеното лице може да се контактира на адреса ул. Бел Камен бр.11, Виница, телефон 033 361 755, мобилен 076 498 739 или на е-маил tanja.jovanova@osvinica.mk.

Тања Јованова, помлад соработник
ул. „Бел Камен“  бр.11, Виница,
телефон  033 361 755,
мобилен 076 498 739
е-маил tanja.jovanova@osvinica.mk

Ви благодариме.

Decision search

Court
Case number
Date
_

The latest news


All news