Календар на судења - октомври 2022, i [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Календар на судења - октомври 2022, i

Новости  |  29.9.2022
Календар на судења
Предмет Датум Време Просторија Судија
П4-11/22 Понеделник, 3.10.2022 09:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-22/22 Понеделник, 3.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
П4-7/22 Понеделник, 3.10.2022 12:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-24/22 Понеделник, 3.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-108/22 Вторник, 4.10.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-608/21 Вторник, 4.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-613/21 Вторник, 4.10.2022 09:30 Судница 0 Спиро Борисов
ПРК-С-626/21 Вторник, 4.10.2022 09:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-627/21 Вторник, 4.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-494/20 Вторник, 4.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-494/20 Вторник, 4.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-635/21 Вторник, 4.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-640/21 Вторник, 4.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-642/21 Вторник, 4.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-666/21 Вторник, 4.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-66/21 Вторник, 4.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-668/21 Вторник, 4.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-670/21 Вторник, 4.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-674/21 Вторник, 4.10.2022 11:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-678/21 Вторник, 4.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-679/21 Вторник, 4.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-122/22 Вторник, 4.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-123/22 Вторник, 4.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-124/22 Вторник, 4.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
П1-7/22 Среда, 5.10.2022 09:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
ПРК-С-681/21 Среда, 5.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-686/21 Среда, 5.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-689/21 Среда, 5.10.2022 09:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-690/21 Среда, 5.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-497/20 Среда, 5.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
П2-14/22 Среда, 5.10.2022 10:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
ПРК-С-695/21 Среда, 5.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-700/21 Среда, 5.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-703/21 Среда, 5.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
РО-52/22 Среда, 5.10.2022 11:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
ПРК-С-729/21 Среда, 5.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
РО-51/22 Среда, 5.10.2022 12:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
ПРК-С-717/21 Среда, 5.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-157/22 Среда, 5.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-141/22 Среда, 5.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-150/22 Среда, 5.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-152/22 Четврток, 6.10.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-155/22 Четврток, 6.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-159/22 Четврток, 6.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-721/21 Четврток, 6.10.2022 09:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-830/21 Четврток, 6.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
П2-11/22 Четврток, 6.10.2022 10:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
ПРК-С-828/21 Четврток, 6.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-818/21 Четврток, 6.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-112/21 Четврток, 6.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-158/22 Четврток, 6.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-764/21 Четврток, 6.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-769/21 Четврток, 6.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-770/21 Четврток, 6.10.2022 11:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-795/21 Четврток, 6.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-811/21 Четврток, 6.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-163/22 Четврток, 6.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-263/22 Четврток, 6.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-1/22 Четврток, 6.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-23/22 Петок, 7.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
П2-26/22 Понеделник, 10.10.2022 08:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-29/22 Понеделник, 10.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
П4-13/22 Понеделник, 10.10.2022 10:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-10/22 Понеделник, 10.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-855/21 Среда, 12.10.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-46/21 Среда, 12.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-47/21 Среда, 12.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-47/21 Среда, 12.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-188/22 Среда, 12.10.2022 09:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-4/22 Среда, 12.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-10/22 Среда, 12.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-11/22 Среда, 12.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-Ј-3/21 Среда, 12.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-15/22 Среда, 12.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-19/22 Среда, 12.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-37/22 Среда, 12.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-843/21 Среда, 12.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-841/21 Среда, 12.10.2022 11:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-846/21 Среда, 12.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-837/21 Среда, 12.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-164/22 Среда, 12.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-164/22 Среда, 12.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-171/22 Среда, 12.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-180/22 Среда, 12.10.2022 13:15 Судница 4 Спиро Борисов
К-84/20 Среда, 12.10.2022 13:15 Судница 0 Спиро Борисов
ПРК-С-181/22 Среда, 12.10.2022 13:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-834/21 Среда, 12.10.2022 13:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-494/21 Среда, 12.10.2022 14:00 Судница 4 Спиро Борисов
П4-15/22 Четврток, 13.10.2022 08:15 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
П1-4/22 Четврток, 13.10.2022 09:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-90/21 Четврток, 13.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
РО-49/22 Четврток, 13.10.2022 11:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-92/21 Четврток, 13.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
П2-9/22 Петок, 14.10.2022 09:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
П2-16/22 Петок, 14.10.2022 09:15 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-6/22 Петок, 14.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-44/22 Петок, 14.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-67/21 Вторник, 18.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-7/22 Вторник, 18.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-264/22 Среда, 19.10.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-265/22 Среда, 19.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-266/22 Среда, 19.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-267/22 Среда, 19.10.2022 09:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-30/22 Среда, 19.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-202/22 Среда, 19.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-268/22 Среда, 19.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-269/22 Среда, 19.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-270/22 Среда, 19.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-271/22 Среда, 19.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-272/22 Среда, 19.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-273/22 Среда, 19.10.2022 11:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-274/22 Среда, 19.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-275/22 Среда, 19.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-276/22 Среда, 19.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-277/22 Среда, 19.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-278/22 Среда, 19.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-22/22 Среда, 19.10.2022 13:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-279/22 Четврток, 20.10.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-280/22 Четврток, 20.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-281/22 Четврток, 20.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
П2-11/22 Четврток, 20.10.2022 09:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
ПРК-С-282/22 Четврток, 20.10.2022 09:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-283/22 Четврток, 20.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-20/22 Четврток, 20.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-21/22 Четврток, 20.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-422/21 Четврток, 20.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-248/22 Четврток, 20.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-201/22 Четврток, 20.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-203/22 Четврток, 20.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-423/21 Четврток, 20.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-39/22 Четврток, 20.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-51/22 Четврток, 20.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-5/22 Четврток, 20.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-5/22 Четврток, 20.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-52/22 Четврток, 20.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-57/22 Четврток, 20.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-64/22 Петок, 21.10.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-286/22 Петок, 21.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-457/21 Петок, 21.10.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-477/21 Петок, 21.10.2022 09:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-285/22 Петок, 21.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-284/22 Петок, 21.10.2022 10:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-213/22 Петок, 21.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-211/22 Петок, 21.10.2022 10:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-211/22 Петок, 21.10.2022 10:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-219/22 Петок, 21.10.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-288/22 Петок, 21.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-225/22 Петок, 21.10.2022 11:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-287/22 Петок, 21.10.2022 11:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-289/22 Петок, 21.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-290/22 Петок, 21.10.2022 12:15 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-291/22 Петок, 21.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-292/22 Петок, 21.10.2022 12:45 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-294/22 Петок, 21.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-С-293/22 Петок, 21.10.2022 13:15 Судница 4 Спиро Борисов
К-85/21 Вторник, 25.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
РО-37/22 Среда, 26.10.2022 09:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-38/22 Среда, 26.10.2022 09:40 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-39/22 Среда, 26.10.2022 09:50 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-2/22 Среда, 26.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
РО-40/22 Среда, 26.10.2022 10:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-41/22 Среда, 26.10.2022 10:10 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-36/22 Среда, 26.10.2022 10:20 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-4/22 Среда, 26.10.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
К-46/22 Четврток, 27.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-51/22 Четврток, 27.10.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-71/21 Петок, 28.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-47/22 Петок, 28.10.2022 12:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-86/21 Понеделник, 31.10.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
РО-43/22 Вторник, 1.11.2022 08:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-45/22 Вторник, 1.11.2022 09:00 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-42/22 Вторник, 1.11.2022 09:15 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
РО-44/22 Вторник, 1.11.2022 09:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-13/22 Вторник, 1.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
П4-12/22 Четврток, 10.11.2022 10:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-52/22 Вторник, 15.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-55/22 Вторник, 15.11.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-1/22 Среда, 16.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-94/20 Среда, 16.11.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-57/22 Четврток, 17.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-58/22 Четврток, 17.11.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-56/22 Петок, 18.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-60/22 Петок, 18.11.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
К-61/22 Понеделник, 21.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-62/22 Понеделник, 21.11.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-Ј-9/22 Вторник, 22.11.2022 09:00 Судница 4 Спиро Борисов
ПРК-О-18/22 Вторник, 22.11.2022 09:15 Судница 4 Спиро Борисов
К-1/21 Среда, 23.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-43/22 Четврток, 24.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-66/22 Петок, 25.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-63/22 Петок, 25.11.2022 12:30 Судница 4 Спиро Борисов
К-35/22 Понеделник, 28.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-65/22 Вторник, 29.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-64/22 Вторник, 29.11.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-34/22 Среда, 30.11.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-38/22 Четврток, 1.12.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-30/21 Четврток, 1.12.2022 13:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-69/22 Четврток, 1.12.2022 15:00 Судница 4 Спиро Борисов
К-39/21 Петок, 2.12.2022 11:00 Судница 4 Спиро Борисов
ВПП1-2/22 Понеделник, 5.12.2022 09:30 Судница 7 Даниела Костадинова Тиловска
К-36/22 Понеделник, 5.12.2022 10:00 Судница 4 Спиро Борисов
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_