Годишен извештај за информации од јавен карактер - 2019 година [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Годишен извештај за информации од јавен карактер - 2019 година

Новости, Соопштенија за јавност  |  22.1.2020
Извештај за информации од јавен карактер

Годишен извештај за информации од јавен карактер - 2019 година

Истиот можете да ги погледнете на оваа страна или директно тука.


Република Северна Македонија
Основен суд Виница
Су-03-5/2020
17.01.2020 година
Виница

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. бр.101/2019)

Основен суд Виница, ул.Бел Камен бб, Виница, 033 361 755 , osvinica@osvinica.mk
(името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail)
Претседател на суд, Васка Петрова
(името на службеното лице)

го подготви следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2019 до 31.12.2019)


1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај        
 имателите на информации;Елена јованов-стручен соработник, телефон 076 498 737 , email elena.jovanov@osvinica.mk

2. Број на примени барања;7-седум

3. Број на позитивно одговорени барања; 7-седум

4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање;нема

5. Број на неодговорени барања - нема

6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација); нема

7.  Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата; нема

8.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата нема

9.  Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање - нема

10.  Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање: нема


НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

Виница, 17.01.2020 година

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_