Оглас за избор на претседател на ОС Крушево [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Оглас за избор на претседател на ОС Крушево

Известувања  |  04.4.2018
Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015 и 197/17), објавува ОГЛАС За избор на претседател на Основен суд Крушево

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 и член  44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 61/2015 и 197/17), објавува

 

ОГЛАС

 

  • За избор на претседател на Основен суд Крушево

 

Кандидатите за избор на претседател треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 45 и член 47 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 18 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010).

Заинтересираните кандидати пријавата заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар да ги достават до Судскиот совет на Република Македонија, ул. Македонијабр.5, во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Образецот за пријава може да се подигне во електронска форма на WEB страната на Судскиот совет на Република Mакедонија на следната адреса: prijava.doc. Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.150/2010). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на РМ.

Трошоците за полагање на психолошкиoт тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

 

Бр. 08-561/2
29.03.2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Караџовски