Соопштение за 421-та седница на Судскиот совет на РСМ - 29.11.2022 година [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Соопштение за 421-та седница на Судскиот совет на РСМ - 29.11.2022 година

Соопштенија за јавност  |  22.11.2022

СООПШТЕНИЕ


Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе одржи  седница на ден 29.11.2022 година (вторник) со почеток во 10,30 часот во салата на Судскиот совет на Република Северна Македонија со следниот:


Д Н Е В Е Н    Р Е Д

За 421-та седница на Судскиот совет на РСМ за ден  29.11.2022 година, со почеток во 10,30 часот

 

1.    Усвојување на:

- Записник од 408-ма седница од 07.07.2022 година,

- Записник од 416-та седница од 27 и 28.09.2022 година,

- Записник од 417-та од 19.10.2022 година и

- Записник од 419-та седница од 08.11.2022 година;

2.    Расправа по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Северна Македонија и тоа:


УПП бр. 214/22, 217/22, 265/22, 353/22, 362/22, 367/22, 389/22;
УПП бр.244/22,321/22, 348/22, 360/22, 378/22,;
УПП бр. 122/22, 205/22, 237/22,  242/22, 253/22, 275/22, 357/22,   361/22, 363/22, 372/22;
УПП бр. 374/22, 377/22, 385/22;
УПП бр.52/22, 57/22, 77/22, 132/22, 238/22, 279/22, 289/22, 294/22, 331/22, 370/22, 412/22;
УПП бр. 192/22, 227/22, 251/22, 255/22, 267/22, 359/22, 384/22;
УПП бр. 250/22, 364/22, 375/22, 388/22;
УПП бр.346/22;
 УПП бр. 349/22, 356/22, 382/22, 399/22;
 УПП бр. 343/22, 365/22, 391/22;
УПП бр.347/22, 354/22, 386/22, 406/22.

3.    Донесување на Одлука за престанок на судиска функција на судија поради исполнување на услови за старосна пензија;

4.    Разгледување на Извештај на Комисија за проверка на навременост на пријави и комплетност на документи по објавен оглас за избор на претседател на Апелационен суд Скопје;

5.    Разгледување и усвојување на Програма и Акциски план за превенција и следење на корупцијата во судството 2022-2025 година;

6.     Разгледување на извештаи за работата на судовите во РСМ за трето тромесечие за 2022 година

7.    Одлучување по поднесено барање за надомест на патни трошоци;

8.    Одлучување по поднесено барање за надомест на трошоци;

9.     Одлучување по Известувања за фактичка состојба  по поднесени барања за одговорност на судија/претседател на суд;

10.    Расправа по Извештаи  за констатирана состојба по поднесени барања за одговорност на судија/претседател на суд;

11.    Формирање на Комисии по поднесени барања за одговорност на судии/претседатели на судови;

12.Разно.