Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë informonë se seanca e 285-të e mbajtur me 26.09.2018 viti dhe vazhdim më 27.09.2018 viti [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë informonë se seanca e 285-të e mbajtur me 26.09.2018 viti dhe vazhdim më 27.09.2018 viti

Соопштенија за јавност  |  27.9.2018
Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 285-та седница одржана на ден 26.09.2018 година и продолжението на 27.09.2018 година, усвои нов Дневен ред и одлучи за следното...

СООПШТЕНИЕ

            


     Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 285-та седница одржана на ден 26.09.2018 година и продолжението на 27.09.2018 година, усвои нов Дневен ред и одлучи за следното:

1.    Усвоен е:
•    Записникот од 282-та седница на Судскиот совет на Република Македонија од 19.07.2018 година.
2.    Разгледан е Извештајот на Комисијата за спроведување на избор на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите припадници на сите заедници кои не се мнозинство во Република Македонија.
3.    Донесени се одлуки за формирање на Комисија од три члена за подготвување на кандидатска листа и формирање на Комисија за спроведување на избори на членови на Советот од редот на судиите.
4.    Расправаше по претставките и поплаките од граѓаните и правните лица за работата на судиите, претседателите на судовите и судовите, поднесени до Судскиот совет на Република Македонија и одлучи за следните претставки:

-    УПП.бр.98/18, 516/18, 554/18, 587/18, 609/18, 624/18, 631/18, 648/18, 664/18, 675/18, 698/18, 715/18;
-    УПП.бр.75/18, 482/18, 508/18, 518/18, 529/18, 546/18;
-    УПП.бр.80/18, 566/18, 625/18, 647/18, 654/18, 676/18, 687/18;
-    УПП.бр.76/18, 408/18, 424/18, 558/18, 568/18, 614/18, 629/18, 635/18;
-    УПП.бр.89/18, 205/18, 218/18, 381/18 е споена со 634/18, 557/18, 651/18, 673/18, 703/18;
-    УПП.бр.393/18, 563/18, 606/18, 621/18, 639/18, 660/18, 684/18;
-    УПП.бр.118/18, 191/18, 142/18, 165/18, 209/18, 387/18, 414/18, 422/18, 475/18, 489/18, 552/18, 586/18;
-    УПП.бр.119/18, 207/18, 411/18, 521/18, 574/18, 592/18, 626/18, 637/18, 682/18, 692/18;
-    УПП.бр. 162/18, 429/18, 452/18, 605/18, 619/18, 628/18, 702/18;
-    УПП.бр.515/18, 528/18, 565/18, 598/18, 608/18, 632/18, 663/18, 686/18, 709/18;
-    УПП.бр.547/18, 560/18, 567/18, 590/18, 603/18, 615/18, 638/18, 646/18, 657/18.

     Расправата по претставките: УПП.бр. 54/18, 91/18, 390/18, 457/18,  465/18, 502/18, 549/18, 584/18,  604/18, 642/18, 693/18  е одложена.

     Преставката УПП.бр.703/18 е повлечена.

5.    Констатиран е престанок на функција на судии-поротници во Основен суд Скопје 1 Скопје и тоа: Богданка Грашеска, Лоза Илиевска и Александар Велковски, поради навршени 64 години старост.


       Констатиран е престанок на функција судиja-поротник на Основен суд Скопје 1 Скопје за Шенџан Ибраим, по сопствено барање.