Јавни набавки во 2018 година - ажурирана табела [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Јавни набавки во 2018 година - ажурирана табела

Соопштенија за јавност  |  26.2.2019
    Јавни набавки во 2018 година - Ажурирана табела  
           
Реден број Предмет на договорот Проценета вредност на набавката Вид на постапка за јавна набавка Вид на договор за јавна набавка Реализација на набавката
1 Здравствени прегледи за вработените 50.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со ПЗУ “ПРЕВЕМЕД” Скопје, бр.05-8/19 од 08.05.2018 година, на износ од 37.200,00 денари без ДДВ
2 Гориво за моторно возило 200.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со “МАКПЕТРОЛ” АД Скопје, бр.05-10/12 од 17.05.2018 година, на износ од 185.992,00 денари со ДДВ 18%
3 Групна јавна набавка на мобилни телекомуникациски услуги за период од 24 месеци, за Судскиот совет на РМ, сите судови во РМ и Академијата за судии и јавни обвинители 6.500.000,00 денари без ДДВ 18% Отворена постапка Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со “оне.Вип” ДОО Скопје, бр.05-7/58 од 11.06.2018 година, на износ од 743.360,00 денари со ДДВ 18% за Судски совет на РМ
4 Превентивно и адаптивно одржување на 4 софтверски решенија 840.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги За дел 1, 2 и 3 склучен договор со “ЕДУСОФТ” ДОО Скопје, бр.05-12/15 од 18.06.2018 година, на вкупен износ од 690.000,00 денари со ДДВ 18%. За дел 4 склучен договор со “УЛТРА” ДОО Скопје, бр.05-12/17 од 20.06.2018 година, на износ од 258.184,00 денари со ДДВ 18%
5 Тековно одржување и поправка на моторно возило 100.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со “АУТОМАКЕДОНИЈА” АД Скопје, бр.05-15/15 од 16.07.2018 година, на износ од 138.908,00 денари со ДДВ 18%
6 Хигиенски средства  100.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "ТРГОЈУГ" ДОО Скопје бр.05-19/14 од 19.09.2018 година, на износ од 80.661,00 денари со ДДВ 18%
7 Тонери 100.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки За дел 1, 2 и 3 склучен договор со "СПРИНТ СОЛУШНС" ДООЕЛ Скопје бр.05-20/20 од 19.09.2018 година, на вкупен износ од 26.576,00 денари со ДДВ 18%
8 Преносни компјутери 443.809,00 денари  без ДДВ 5% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "ЗОТЕБРОС" ДООЕЛ Скопје бр.05-18/31 од 03.10.2018 година, на износ од 216.890,00 денари со ДДВ 5%
9 Одржување на зградата 300.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги За дел 1 склучен договор со “СТАРТЕР ФОН” ДООЕЛ Тетово, бр.05-30/15 од 14.12.2018 година, на вкупен износ од 236.000,00 денари со ДДВ 18%. За дел 2 склучен договор со “БАПАЛ” Благој ДООЕЛ Скопје, бр.05-30/16 од 14.12.2018 година, на износ од 118.000,00 денари со ДДВ 18%
10 Опремување на серверска просторија 423.729,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "ТЕХНОИНСПЕКТ" ДОО Скопје бр.05-28/12 од 19.11.2018 година, на износ од 498.078,00 денари со ДДВ 18%
11 Дополнителни услуги по договорот за опремување на серверска просторија 25.424,00 денари без ДДВ 18% Преговарање без претходно објавување на оглас, член член 99 став 1 точка 4 алинеја 1 од Законот за јавните набавки  Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "ТЕХНОИНСПЕКТ" ДОО Скопје бр.05-33/12 од 21.12.2018 година, на износ од 29.500,00 денари со ДДВ 18%
12 Превентивно одржување на софтверско решение -регистер на судии 108.737,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со "ЕДУСОФТ" ДОО Скопје бр.05-29/12 од 30.11.2018 година, на износ од 108.737,00 денари со ДДВ 18%
13 Еднократно чистење на зградата 250.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на услуги Склучен договор со “БАПАЛ” Благој ДООЕЛ Скопје бр.05-27/22 од 15.11.2018 година, на износ од 108.737,00 денари со ДДВ 18%
14 Изборен материјал-Гласачки ливчиња 30.000,00 денари без ДДВ 18% Преговарање без претходно објавување на оглас, член 99 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за јавните набавки Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со "КИРО ДАНДАРО" АД Скопје бр.05-29/12 од 05.12.2018 година, на износ од 27.199,00 денари со ДДВ 18%
15 Канцелариски материјали 250.000,00 денари без ДДВ 18% Барање за прибирање на понуди Договор за јавна набавка на стоки Склучен договор со “ОФИС ПЛУС” ДООЕЛ Скопје бр.05-31/18 од 14.12.2018 година, на износ од 78.855,00 денари со ДДВ 18%
16 Групна јавна набавка на интернет услуги за 12 месеци, за Судскиот совет на РМ, сите судови во РМ и Академијата за судии и јавни обвинители 4.500.000,00 денари без ДДВ 18% Отворена постапка Договор за јавна набавка на услуги Склучен основен договор со “ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ” ДОО Скопје бр.05-1/2 од 11.01.2019 година, на вкупен износ од 5.304.100,00 денари со ДДВ 18%односно на износ од 232.748,00 денари со ДДВ 18% конкретно за Судски совет на РМ