Организациска структура [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Организациска структура

СОСТАВ НА СОВЕТОТ

Советот е составен од 15 члена, од кои:

 • по функција членови на Советот се претседателот на Врховниот суд на Република Македонија и министерот за правда;
 • осум члена на Советот ги избираат судиите од своите редови. Тројца од избраните членови се припадници на заедниците кои не се мнозинствово Република Македонија, при што ќе се запази соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници;
 • тројца членови на Советот ги избира Собранието на Република Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија и
 • двајца членови на Советот предлага претседателот на Република Македонија, а изборот го врши Собранието на Република Македонија, од кои еден е припадник на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Мандатот на избраните членови трае шест години со право на уште еден избор. На претседател на Врховниот суд на Република Македонија и на министер за правда со престанок на функцијата им престанува и мандатот во Советот.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(*) Мандатот на член кој е избран на дополнителни избори, поради предвремен престанок на мандатот на член на Советот на чие место е избран, трае шест години.

Најнови вести

 • Соопштение од 282-та седница одржана на ден 19.07.2018 година

  Соопштенија за јавност  | 19.7.2018
  Судскиот совет на Република Македонија известува дека на 282-та седница одржана на ден 19.07.2018 година усвои нов Дневен ред и одлучи за следното... [повеќе]
 • Соопштение за 282-та седница на Судски совет на РМ - 19.07.2018 година

  Соопштенија за јавност  | 18.7.2018
  Седницата ќе се одржи на ден 19.07.2018 година (четврток) со почеток во 10,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Македонија со следниот ... [повеќе]
 • Соопштение

  Соопштенија за јавност  | 16.7.2018
  На 16.07.2018 година во просториите на Судски совет на Република Македонија, претседателот на ССРМ Зоран Караџовски и заменик претседателот Шемседин Јусуфи остварија работна средба со делегација предводена од експертот на Совет на Европа Ѓуро Сеса по повод... [повеќе]

Сите вести