Претседател на Судски Совет на РСМ [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Претседател на Судски Совет на РМ

Со работата на Советот раководи претседател.
 

Претседателот на Советот има заменик, кој го заменува во негово отсуство.
Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат од редот на членовите на Советот со право на глас, кои се избрани од страна на Собранието на Република Северна Македонија.
Претседателот на Советот и неговиот заменик се избираат со најмалку осум гласови од членовите со право на глас.
Мандатот на претседателот на Советот и на заменикот претседател на Советот трае две години без право на повторен избор.

Претседателот на Советот:

 • го претставува Советот,
 • претседава и раководи со седниците,
 • учествува во работата и во одлучувањето на Советот,
 • ги потпишува одлуките, предлозите, решенијата и другите акти на Советот и се грижи за нивно извршување и
 • се грижи за спроведување на Деловникот на Советот и врши и други работи определени со закон и Деловникот.

 Киро Здравев

 Киро Здравев

Име и презиме :
Киро Здравев
Година на избор:
25.04.2019
Област на која работи судијата:

Образование:

Дипломирал во 1981 година на Правен факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методи“ во Скопје, а правосудниот испит го положил во 1982 година.

Работно искуство:

Во 1983 година е избран за судија во Општинскиот суд во Штип – граѓански оддел.
Во 1988 година е избран за претседател на Општински суд Штип – кривичен оддел.
Во 1996н година е избран за судија во Апелациониот суд Штип – граѓански оддел.
Во 2004 година е избран за судија во Врховниот суд на Република Македонија каде е распореден во Одделот за управни спорови и како дополнителен член во советот за граѓански дела.
Како судија на Врховниот суд на Република Македонија бил претседател на Одделот за граѓански дела и претседател на совет во овој оддел.
Во 1993 година е член на Иницијативниот одбор за основање на Здружението на судиите на Република Македонија
Од 1994-2002 година е член на Управниот одбор на ЗСРМ.
Со основање на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ е ангажиран како едукатор за почетна и континуирана едукација .
Член е на повеќе комисии за измена и дополнување на закони и за изработка на Граѓанскиот законик на Република Македонија.
Во 2001 година со членовите на Одборот на Центарот за едукација бил на студиски престој во Националниот судиски  колеџ во Рино (Невада) и во Вашингтон (САД).
Има објавено повеќе трудови.
Преку Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев„ ги има поминато обуките за стручно усовршување во областа во која работи.
На ден 18.12.2018 година е избран за член на Судски сoвет на РМ.

На ден 25.04.2019 година е избран за претседател на Судски совет на Република Северна Македонија, која функција започна да ја обавува од 27.04.2019 година.

Прва<1>Последна

Најнови вести

 • Соопштение за 330-та седница на Судски совет на РСМ - 29.01.2020 година

  Соопштенија за јавност  | 24.1.2020
  Судскиот совет на Република Северна Македонија ќе одржи итна седница на ден 29.01.2020 година (среда) со почеток во 10,00 часот во салата на Судскиот совет на Република Северна Македонија со следниот... [повеќе]
 • Соопштение за изработка на Методологиja со индикатори за сложеност на предмети и оценување на судии

  Соопштенија за јавност  | 23.1.2020
  Судскиот совет во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи (ЦПИА) го започнува процесот на подготовка на подзаконските акти за унапредување на системот за оценување на судиите во согласност со Законот за Судски совет (Службен весник на РСМ бр. 102/2019). [повеќе]
 • Соопштение

  Соопштенија за јавност  | 23.1.2020
  Врз основа на сумирањето и утврдувањето на резултатот од гласањето за избор на член на Судски совет на Република Северна Македонија од редот на судиите припадници на заедницата која е повеќе од 20% од населението во Република Северна Македонија... [повеќе]

Сите вести