Сите вести [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

Година
Категорија

 • Новости  | 20.5.2019 | Управен суд

  РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА

  Резултати од административна селекција за Јавен оглас бр.2/2018 [повеќе]
 • Новости  | 13.5.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2018

  Соопштение за дата и време за одржување на административна селекција по објавен оглас. [повеќе]
 • Новости  | 11.5.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: м-р Ѓоко Живковски – претседател на советот, и судиите Имсале Хасани, м-р Анета Џигерова, Даниела Антовска и Нада Иванова - членови на советот, со записничар Добрила Бришкоска Арсова - виш судски соработник, решавајќи по тужбата на тужителот ВМРО - ДПМНЕ (ВМРО - ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА ЗА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО) – подносител на листата за кандидат за градоначалник на Општина Ново Село, поднесена преку овластениот подносител Игор Јанушев од Велес, против Решението на Државната изборна комисија Број УП 1 9-107 од 09.05.2019 година, на јавна седница одржана на ден 11.05.2019 година, донесе [повеќе]
 • Новости  | 11.5.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите Гордана Илиевска - претседател на советот, м-р Снежана Трповска и Газменд Фејзуљи - членови на советот, со записничар Мирјанка Тренчевска - виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Стево Матевски од Скопје, изјавена против решението на Државната изборна комисија Бр.УП1-106 од 05.05.2019 година, на седницата на советот одржана на ден 11.05.2019 година, согласно член 51 став 3 од Изборниот законик донесе [повеќе]
 • Новости  | 11.5.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Со почеток во 13:00 часот во Судница бр.1 ќе се одржи јавна седница по поднесена тужба од подносител на листа на кандидати ВМРО-ДПМНЕ за избор на градоначалник на општина Ново Село, заведена под УРП.бр.28/19. [повеќе]
 • Новости  | 10.5.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  Претседателот на Управен суд ја информира јавноста дека заклучно 17:00 часот, во Управниот суд е поднесена и заведена една тужба [повеќе]
 • Новости  | 10.5.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Марта Телегравчиска - претседател на советот, Рамије Абдурахими Цара и м-р.Ѓоко Живковски - членови на советот, со записничар Добрила Бришковска Арсова - виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителите Градоначалник на Општина Куманово, Максим Димитриевски и Претседател на Советот на Општина Куманово, Атина Мургашанска, против Одлуката на Државната комисија за спречување на корупцијата број 12-22570/9 од 06.05.2019 година, за спречување на корупција и судир на интереси, на седницата на советот одржана на 10.09.2019 година, согласно член 39-а став 1 од Законот за управни спорови, донесе [повеќе]
 • Новости  | 10.5.2019 | Управен суд

  Месечен извештај за работата на Управен суд за месец април 2019 година

  На ден 06.05.2019 година се одржа седница на судии на која беше усвоен извештајот за работа на Управен суд за месец април 2019 [повеќе]
 • Новости  | 23.4.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Гордана Илиевска - претседател на советот, м-р Снежана Трповска и Газменд Фејзуљи - членови на советот, со записничар Мирјанка Тренчевска - виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Општина Гази Баба - Градоначалник на општина Гази Баба, Борис Георгиевски, против Одлуката на Државна комисија за спречување на корупцијата број 12-2409/7 од 17.04.2019 година, за спречување на корупција и судир на интереси, на седницата на советот одржана на 23.04.2019 година, согласно член 39-а став 1 од Законот за управни спорови, донесе [повеќе]
 • Новости  | 23.4.2019 | Управен суд

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: м-р Тања Терзиева - претседател на советот, Исмета Амет и м-р Едита Насковска - членови на советот, со записничар Биљана Димовска - помлад судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Градоначалник на Општина Штип изјавена против Одлуката на Државна комисија за спречување на корупцијата број 12-2410/7 од 17.04.2019 година, за спречување на корупција и судир на интереси, на седницата на советот одржана на 23.04.2019 година, согласно член 74 од Изборниот законик а во врска со член 33 став 6 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, донесе [повеќе]

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_