Сите вести [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

Година
Категорија

 • Новости  | 22.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Драгослав Радичевски - претседател на советот, Лулзим Салиу и Габријела Михајловска - членови на советот, со записничар Љубица Стојковска Перковска - виш соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Алијанса на Албанците на Република Македонија, изјавена преку овластениот претставник Алил Фетаи, против Решението на Државна изборна комисија, бр.11-2014/2 од 21.09.2017 година, за избор на листа на кандидати за избор на членови на совет и листата на кандидат за градоначалник, на седницата на советот одржана на ден 22.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 20.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите Нада Иванова како претседател на советот, Мустафа Шахини и Весна Јовановска – членови на советот, со записничарот Емилија Џоневска – судски советник, решавајќи по тужбата на тужителот Оливер Андонов од Скопје, за поништување на Одлуката на Државната комисија за спречување на корупција Бр.12-5722/3 од 05.09.2017 година, по основ на оценка за непочитување на одредбата од член 8-а од Изборниот законик, советот на нејавната седница одржана на 20.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 19.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Рамије Абдурахими Цара - претседател на советот, Марта Телегравчиска и Исмета Амет - членови на советот, со записничар Добрила Бришковска Арсова - виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Народно движење за Македонија, Скопје, поднесена преку овластено лице Влатко Дамјаноски од Скопје, за Листа на кандидати за избор на членови на Совет на Општина Македонска Каменица за Локални избори 2017 година, изјавена против решението на тужениот орган - Општинската изборна комисија Македонска Каменица бр.10-39/4 од 17.09.2017 година, на нејавна седница одржана на ден 19.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 19.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Драгослав Рдаичевски - претседател на советот, Лулзим Салиу и Габријела Михајловска - членови на советот, со записничар Сали Бајрами - помлад судски соработник, решавајки по тужбата и барањето за издавање на времена мерка на тужителот Дилавер Асани од Гостивар - претставник на политичката партија Партија за демократски просперитет ПДП против решението на Општинската изборна комисија Гостивар, бр.10-194/2 од 15.09.2017 година, на нејавната седница одржана на ден 19.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 17.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Нада Иванова - претседател на советот, Мустафа Шахини и Весна Јовановска - членови на советот, со записничар Незаат Реџепи - помлад судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Подносителот на листа Група избирачи Сали Алиов за членови на Совет на Општина Радовиш за Локални избори 2017 година, изјавена против решението на тужениот орган - Општинската изборна комисија Радовиш, бр.11-88/1 од 15.09.2017 година, на нејавна седница одржана на ден 17.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 17.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Поради технички проблем за објавување на одлуката Урп.бр.123/2017 од 16.09.2017 година во модулот одлуки, истата е објавена во модулот соопштенија каде е достапна за јавноста [повеќе]
 • Новости  | 16.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Нада Иванова - претседател на советот, Газменд Фејзуљи и Весна Јовановска - членови на советот, со записничар Незаат Реџепи - помлад судски соработник, одлучувајќи по тужбата на тужителот Подносителот Група граѓани Господин Попоски за кандидат за градоначалник на Општина Вевчани за Локални избори 2017 година за Општина Вевчани, изјавена против решението на тужениот орган Општинската изборна комисија Вевчани, бр.10-55/2 од 14.09.2017 година, на нејавна седница одржана на ден 16.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 14.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  Поради технички проблем за објавување на одлуката Урп.бр.119/2017 од 13.09.2017 година во модулот одлуки, истата е објавена во модулот соопштенија каде е достапна за јавноста [повеќе]
 • Новости  | 13.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  УПРАВНИОТ СУД во совет составен од судиите: Драгослав Радичевски - претседател на советот, Габријела Михајловска и Дрита Мемети членови на советот, со записничар Љубица Стојковска Перковска – виш судски соработник, одлучувајќи по тужбата на подносителот, Група граѓани Горан Чекаловиќ од Чучер Сандево, Скопје, кандидат за градоначалник на Општина Чучер Сандево, Скопје, изјавена против решението на тужениот орган Општинската изборна комисија Чучер Сандево, бр.11-17/2 од 11.09.2017 година, на јавна седница одржана на ден 13.09.2017 година [повеќе]
 • Новости  | 13.9.2017

  СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

  На ден 13.09.2017 година со почеток во 13.00 часот, во судница број 3 ќе се одржи јавна седница [повеќе]

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_