Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Informacione të përgjithshme (kompetencat dhe histori)

Jurisdiksioni i Gjykatës

Gjykata administrative , me qëllim të sigurimit të mbrojtjes gjyqësore të së drejtave dhe interesave juridike të personave fizik dhe juridik , si dhe me qëllim të sigurimit të ligjshmërisë në konteste administrative vendos për  ligjshmërinë e akteve të organve të administratës shtetrore , si Qeverisë , Komunave , qytetit të Shkupit dhe organeve të tjera shtetrore , organizatave të themeluara me ligj si dhe personave juridik dhe të tjerëve në ushtrimin e autorizimeve publike (bartësve të autorizimeve publike ) , kur vendosin për të drejtat dhe detyrimet në çështjetë administrative të veçanta (individuale) si dhe për kriteret e miratuara në procedurë kundëvajtëse.

Gjykata Administrative është kompetente për të vendosur

-Mbi ligjshmërinë e akteve të veçanta (individuale) të miratuara në procedurën e zgjedhjeve dhe mbi aktet individuale për zgjedhje , emërimin dhe shkarkimin e bartësve të funksioneve publike , nëse është përcaktuar me ligj si dhe aktet për emërimin , emërimin dhe shkarkimin e nëpunës administrativë udhëheqës nëse me ligj nuk është përcaktuar ndryshe.

--Mbi ligjshmërinë e akteve të organeve të administratës shtetrore , Qeverisë  si dhe bartësve të autorizimeve publike, të miratuara në formë të rregullave , nëse të njejtat i rregullojnë marrëdhëniet individuale (të veçanta).

-Mbi kontestet që rrjedhin nga zbatimi dhe ekzekutimi i dispozitave të kontratave me koncesion , kontratat e prokurimeve publike me interes publik , si dhe për cdo kontratë në të cilën njëra prej palëve është organ shtetror , organizatë me autorizime publike,ndërmarje pubike , komunat dhe  qyteti  i Shkupit apo ndonjë organ tjetër  që ushtron autorizimeve publike , duke realizuar interesin publik ose për kryerjen e ndonjë shërbimi tjetër publik (kontrata administrative).

- Kundër akteve të veçanta të organve të administratës shtetrore ,  Qeverisë , komunave , qytetit të Shkupit , organeve të tjera shtetore , organizatave të themeluara me ligji si  dhe personave juridik dhe të tjerëve që kryejn autorizime  publike (bartësit e autorizimeve publike ) , kur  për zgjidhje në shkallë të dytë kundër një akti të tillë , nuk sigurohet asnjë mbrojtje tjetër ligjore dhe

- vendos për ndeshje të kompetencave ndërmjet autoriteteve të Republikës së Maqedonisë së Veriut ,  ndërmjet komunave dhe qytetit të Shkupit , në mes komunave të qytetit  të Shkupit dhe kontesteve që lindin për ndeshje  kompetencash ndërmjet komunave dhe qytetit të Shkupit  si dhe bartësve të autorizimeve  publike  , kur kjo gjë është parashikuar me ligj ,për deri sa  me Kushtetutë ose ligje nuk parashifet mbrojtje tjeter gjyqësore.

- Me qëllim të kryerjës së veprimtarisë brenda fushëveprimit të saj, Gjykata Administrative shfrytëzon dy kate të ndërtesës në rrugën Orce Nikollov , pa numër në Shkup.

 

HISTORIATI

Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_

Të rejat e fundit


Të gjitha lajmet