Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  18

  Предмет: К-10/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.08.2020, во 10:00
 • Август
  18

  Предмет: К-9/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.08.2020, во 12:00
 • Август
  18

  Предмет: К-54/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  18.08.2020, во 13:00
 • Август
  20

  Предмет: П1-6/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  20.08.2020, во 09:30
 • Август
  20

  Предмет: К-54/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 12:00
 • Август
  20

  Предмет: К-58/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  20.08.2020, во 12:30
 • Август
  21

  Предмет: П1-10/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  21.08.2020, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: П1-10/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  01.09.2020, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-34/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П2-4/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  02.09.2020, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-14/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  02.09.2020, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-4/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  02.09.2020, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-3/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: РО-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-10/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  03.09.2020, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-26/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-14/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.09.2020, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  04.09.2020, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-3/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1-33/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: П2-17/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПЛ1-П-3/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  07.09.2020, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: МАЛВП-16/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  07.09.2020, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: П1-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-53/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  09.09.2020, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-45/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: П1-29/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  09.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-8/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  10.09.2020, во 09:30
 • Септември
  10

  Предмет: МАЛВП-11/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-28/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-42/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: П1-15/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  10.09.2020, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-47/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ВПП-10/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-48/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 09:40
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-78/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 09:45
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-79/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 09:50
 • Септември
  11

  Предмет: РО-6/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-3/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-80/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-3/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-81/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  11.09.2020, во 10:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-12/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  11.09.2020, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: РО-2/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: П2-5/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  14.09.2020, во 10:05
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-20/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-26/18

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  15.09.2020, во 11:30
 • Септември
  15

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-1/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 12:00
 • Септември
  15

  Предмет: П1-13/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  15.09.2020, во 13:00
 • Септември
  16

  Предмет: П1-16/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  16.09.2020, во 09:35
 • Септември
  16

  Предмет: П1-43/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.09.2020, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: К-43/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  16.09.2020, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-11/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 09:00
 • Септември
  17

  Предмет: П2-14/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 09:30
 • Септември
  17

  Предмет: РО-5/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  17.09.2020, во 12:00
 • Септември
  18

  Предмет: П1-29/18

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 09:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-8/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: МАЛВП-19/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: П1-25/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  18.09.2020, во 13:00
 • Септември
  22

  Предмет: П1-11/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 10:00
 • Септември
  22

  Предмет: РО-7/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  22.09.2020, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-56/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.09.2020, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-60/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.09.2020, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: К-57/20

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  23.09.2020, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: П1-25/17

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-22/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  24.09.2020, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: П1-3/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-16/19

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: П4-13/19

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: П4-34/17

  Судија Илир Исени, Судница Судница 2
  25.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: П1-18/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  29.09.2020, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-5/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П1-24/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-1/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 2
  09.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  9

  Предмет: МАЛВП-2/20

  Судија Мерсим Марку, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-1/20

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-8/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  16.10.2020, во 10:30
 • Декември
  21

  Предмет: К-21/19

  Судија Оруч Абазовски, Судница Соба 2
  21.12.2020, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-20/19

  Судија Дамјан Илоски, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 10:00