Општи податоци (надлежности и историјат) [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Општи податоци (надлежности и историјат)

ОСНОВЕН СУД ДЕЛЧЕВО - НАДЛЕЖНОСТИ 
Основниот суд во Делчево согласно член 28 став 1 и точка 8 од Законот за судовите е основан за подрачјето на Општините Делчево и Македонска Каменица и тоа како суд со основна надлежност.Како суд со основна надлежност , надлеже е да одлучува во прв степен по кривични дела и прекршоци и тоа:
-За кривични дела за кои со Закон како главна казна е определена казна затвор до (5) пет години,ако за некои кривични дела не е предвидена надлежност на друг суд.
-За кривични дела со кои со посебен Закон е определена надлежност на суд со основна надлежност.


-Да спроведува истрага и истражни дејствија за кривични дела од својата надлежност.
-За сите видови на прекршоци освен за прекршоци кои со Закон се ставени во надлежност на органи на државната управа или организација или друг орган што врши јавни овлстувања.
-За жалби и приговори за постапките за кои се надлежни овие судови.
-Овој суд е надлежен да одлучува од прв степен по граѓански спорови и тоа:
-За спорови по имотно-правните и други граѓанско правни односи на физички и правни лица чија вредност е до 15.000 Евра во денарска противредност,до колку со Закон не е предвидена надлежност на друг суд.
-За спорови за утврдување и оспорување на татковско ,мајчинство,утврдување на постоење на брак,за поништување на брак и развод на брак.
-За законска издршка
-За чување и воспитување на деца
-За смеќавње на владение
-За доживотна издршка
-За надомест на штета која не надминува 15.000 Евра во денарска противредност
-Во постапка за обезбедување и извршување
-За работни односи
-Во спорови од наследно-правни односи
-Во вонпарнични и оставински работи
-Да водат тапии и за други работи утврдени со Закон.

ИСТОРИЈАТ НА СУДОТ
СТРУКТУРА НА СУДСКА ЗГРАДА

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести