За судиите [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

За судиите

Именик на судии


За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Кичево се ангажирани 5 судии и тоа: 

Претседател

CV на Претседател

Судија Флутурије Дервиши

Име и презиме:
Флутурије Дервиши
Година на избор:
2005
Област на која работи судијата:
Кривична и прекршочна материја

Образование:

Институција:

     Правен факултет - Скопје

     Датум на завршување - 25.12.1996 година

     Назив - Дипломиран правник

Датум на полагање на правосуден испит:

     26.06.1999 година во Скопје

Работно искуство:

Судски приправник:

     Основен суд - Кичево од 14.07.1997 година до 01.03.1999 година

Стручен соработник:

     Основен суд - Кичево од 01.03.1999 година до 18.05.2005 година

Судија:

     Основен суд - Кичево од 18.05.2005 година до 09.11.2023 година

Претседател на суд:

     Основен суд - Кичево од 09.11.2023 година 

Судиите

Судија Билјана Кижеска

Судија Билјана Кижеска

Име и презиме:
Билјана Кижеска
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Прекршочна и кривична материја

Образование:

Институција:

     Правен факултет - Скопје

     Датум на завршување - 23.12.1993 година

     Нази - Дипломиран правник

Институција:

     Универзитет Св.Климент Охридски - Правен факултет - Кичево

     Датум на завршување -  Март 2016 година

     Назив - Магистер по правни науки.

Датум на полагање на правосуден испит:

     03.07.1996 година во Скопје

     

Работно искуство:

Стручен соработник:

     Основен суд - Кичево од 31.08.1998 година до 25.03.2010 година

Судија:

     Основен суд - Кичево од 25.03.2010 до денес

Судија Амдије Зенку

Судија Амдије Зенку

Име и презиме:
Амдије Зенку
Година на избор:
2010
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Образование:

Институција:

     Правен факултет - Приштина

     Датум на завршување - 

     Назив - Дипломиран правник

Датум на полагање на правосуден испит:

     20.06.1995 година во Скопје

Работно искуство:

Правник:

     ЦСР - Кичево од 01.07.1996 година до 31.03.2000 година

Адвокат:

     Сопствена приватна адвокатска канцеларија од 01.04.2000 година до 25.03.2010 година

Судија:

     Основен суд - Кичево од 25.03.2010 година до 06.11.2019

Претседател на суд:

     Основен суд - Кичево од 06.11.2019 година до 09.11.2023 година

Судија:

     Основен суд - Кичево од 09.11.2023 година до денес

Судија Андреа Апостолска Малиновска

Судија Андреа Апостолска Малиновска

Име и презиме:
Андреа Апостолска Малиновска
Година на избор:
2023
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Образование:

Инститиција:

     

     

     

Датум на полагање на правосуден испит:

    

Работно искуство:

Академија на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје:

     Од 2020 - 2023 година

Судија:

     Од 2023 - денес

 

Времено распоредена од Основен кривичен суд - Скопје во Основен суд - Кичево

Судија Ахмед Идризи

Судија Ахмед Идризи

Име и презиме:
Ахмед Идризи
Година на избор:
2023
Област на која работи судијата:
Кривична материја

Образование:

Инститиција:

     

     

     

Датум на полагање на правосуден испит:

    

Работно искуство:

Академија на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје:

     Од 2020 - 2023 година

Судија:

     Од 2023 - денес

 

Времено распореден од Основен кривичен суд - Скопје во Основен суд - Кичево

 

Судија Илјаз Исмаили

Судија Илјаз Исмаили

Име и презиме:
Илјаз Исмаили
Година на избор:
16.08.2013
Област на која работи судијата:
Граѓанска и вонпарнична материја

Образование:

Институција:

     Правен факултет - Св. Кирил и Методиј - Скопје

     Датум на завршување - 

     Назив - Дипломиран правник

Работно искуство:

Времено распореден од Основен суд Гостивар во Основен суд Кичево

Судија Ирена Митреска

Судија Ирена Митреска

Име и презиме:
Ирена Митреска
Година на избор:
2023
Област на која работи судијата:
Граѓанска материја

Образование:

Инститиција:

     Правен факултет - Јустинијан Први - Скопје

     Датум на завршување - 2005 година

     Назив - Магистер по правни науки

Датум на полагање на правосуден испит:

     2008 година во Скопје

Работно искуство:

Адвокатска канцеларија:

     Од 2005 - 2008 година

Адвокат:

     Од 2008 - 2019 година

Стручен соработник:

     Од 2019 - 2020 година

Академија на судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ - Скопје:

     Од 2020 - 2023 година

Судија:

     Од 2023 - денес

 

Времено распоредена од Основен граѓански суд - Скопје во Основен суд Кичево

 

Судија Баки Алили

Судија Баки Алили

Име и презиме:
Баки Алили
Година на избор:
2008
Област на која работи судијата:
Кривична област

Образование:

Инститиција:

     Правен факултет - Приштина

     Датум на завршување - 29.04.1994 година

     Назив - Дипломиран правник

Институција:

     Европски универзитет - Скопје

     Датум на завршување - 2012 година

     Назив - Магистер по правни науки.

Датум на полагање на правосуден испит:

     22.06.2002 година во Скопје

 

                          

Работно искуство:

Адвокат:

     Од 22.06.2002 година до 31.03.2008 година

Судија:

     Основен суд Кичево од 31.03.2008 година до денес

Претседател:

     Основен суд Кичево од 11.03.2010 година до 06.11.2019 година

Прва<1>Последна

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_