Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  24

  Предмет: К-ПП-100/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2021, во 08:40
 • Септември
  24

  Предмет: К-4/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-25/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  24.09.2021, во 09:00
 • Септември
  24

  Предмет: П4-34/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2021, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-233/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-200/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-213/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-186/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-239/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  24.09.2021, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: МАЛВП-59/2021

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  24.09.2021, во 12:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-23/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  24.09.2021, во 13:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-211/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  24.09.2021, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-119/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  24.09.2021, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: ЗАВ-84/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.09.2021, во 08:45
 • Септември
  27

  Предмет: ЗАВ-89/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-136/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-79/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 09:10
 • Септември
  27

  Предмет: ЗАВ-93/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  27.09.2021, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-352/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 09:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-354/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-357/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 09:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-394/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 09:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-360/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 09:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-364/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-417/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-208/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-98/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  27.09.2021, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-365/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 10:10
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-423/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 10:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-369/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 10:20
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-374/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-468/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 10:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-376/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 10:40
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-384/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 10:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-383/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 10:50
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-389/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-56/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-390/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 11:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-394/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 11:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-395/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 11:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-398/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 11:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-622/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 12:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-630/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 12:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-633/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 12:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-624/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 12:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-640/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: К-53/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-642/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 13:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-643/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-646/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 13:45
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-452/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: П2-72/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  27.09.2021, во 14:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-458/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  27.09.2021, во 14:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-652/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 08:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-682/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 08:40
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-34/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 08:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-673/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 08:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-681/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-665/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 09:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-661/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ВПП-39/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 09:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-462/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-676/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-659/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 09:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-468/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-650/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-664/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-213/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-266/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-472/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-393/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-396/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-668/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 10:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-474/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-372/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-691/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 10:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-680/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-475/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-415/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-478/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 10:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-677/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 10:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-455/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 10:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-413/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-482/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 11:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-483/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 11:05
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-410/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 11:10
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-484/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 11:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-489/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-500/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 11:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-660/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 11:40
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-501/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 11:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-697/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 11:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-698/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-201/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-293/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-503/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-509/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 12:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-510/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-511/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 12:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-621/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 12:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-414/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-218/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.09.2021, во 13:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-351/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 13:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-353/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 13:20
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-355/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 13:30
 • Септември
  28

  Предмет: П4-23/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  28.09.2021, во 13:30
 • Септември
  28

  Предмет: ЗАВ-92/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  28.09.2021, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-250/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  28.09.2021, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: К-346/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  28.09.2021, во 14:00
 • Септември
  29

  Предмет: ЗАВ-101/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2021, во 08:45
 • Септември
  29

  Предмет: К-4/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-706/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ЗАВ-100/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-406/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-400/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-705/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 09:10
 • Септември
  29

  Предмет: ЗАВ-94/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  29.09.2021, во 09:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-694/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-464/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 09:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-465/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-385/19

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-363/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-701/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-695/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-470/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 09:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-367/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-473/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-690/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 09:50
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-672/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-146/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-476/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-371/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-371/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-657/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 10:10
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-655/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 10:20
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-651/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-375/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ТС1-3/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-379/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 10:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-667/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  29.09.2021, во 10:40
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-401/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-405/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 11:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-407/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 11:05
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-3/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 11:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-4/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-5/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 11:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-15/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 11:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-11/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  29.09.2021, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-19/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 12:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 12:35
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-33/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 12:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-40/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ВПП2-6/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: К-373/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  29.09.2021, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-58/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  29.09.2021, во 13:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 08:40
 • Септември
  30

  Предмет: ЗАМ-С-7/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  30.09.2021, во 08:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-479/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-481/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 09:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-485/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 09:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-486/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-487/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 09:40
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 09:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-490/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 09:50
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-492/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-34/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-216/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-505/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 10:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-506/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-567/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  30.09.2021, во 10:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-41/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 10:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 11:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-48/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 11:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-56/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-56/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-174/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 11:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-187/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-206/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  30.09.2021, во 12:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-5/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  30.09.2021, во 12:15
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-606/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-608/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-610/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-620/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-625/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-626/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  1

  Предмет: ПЛ1-ТС-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-627/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП-28/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-40/18

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-635/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-637/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-638/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ВПП-30/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-639/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  1

  Предмет: П1-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-206/17

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  01.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-720/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  01.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П2-77/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П2-77/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ЗАМ-С-9/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  01.10.2021, во 14:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-647/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-242/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-2/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-225/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  04.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-23/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-24/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-25/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-27/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-364/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-160/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  04.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-36/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  04.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-20/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-32/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-59/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ТС-1/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-15/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  04.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-181/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  04.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-679/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-669/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-389/18

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-331/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-663/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-671/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-2/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-666/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-674/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-675/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-678/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-658/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-16/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-21/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-228/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-37/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-656/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-662/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-17/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-27/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-670/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-654/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-30/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-31/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-653/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  05.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-35/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-36/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-38/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  05.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  5

  Предмет: ПЛ1-П-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-32/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-168/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  05.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-102/17

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-121/2020

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  05.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: К-238/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  05.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-693/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-703/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-689/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-385/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-692/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-40/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-48/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-702/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-386/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-131/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-684/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-52/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-55/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-593/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-593/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-696/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-480/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-18/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-700/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-56/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-598/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-598/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-597/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-61/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-722/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-723/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-7/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-64/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-603/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-66/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-721/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-605/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-605/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-67/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-699/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-12/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-70/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-607/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-74/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-613/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-618/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-К-26/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-620/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-622/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ЗАМ-К-25/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 51
  06.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-626/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-627/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-628/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-628/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-632/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-632/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-634/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 12:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-636/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПЛ1-ТС-31/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  06.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-289/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 48
  06.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-638/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-642/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-644/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 13:45
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-50/2021

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-588/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-588/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-592/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-592/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  06.10.2021, во 14:15
 • Октомври
  7

  Предмет: К-ООА-25/2021

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-373/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-370/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-387/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ТС1-1/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  7

  Предмет: К-312/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-60/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-20/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-18/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-21/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-23/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-Ј-23/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-542/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-412/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-453/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-460/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-466/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-493/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-494/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-156/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-187/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-О-41/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  07.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-502/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 12:05
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-507/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  7

  Предмет: ПРК-С-508/20

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  07.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  7

  Предмет: К-276/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  07.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ТС1-2/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  07.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-76/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-229/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-ООА-19/2021

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-75/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-95/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-79/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-99/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-105/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П2-52/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-277/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-210/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-108/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-109/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-115/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-118/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-122/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-123/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-С-130/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  8

  Предмет: К-15/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  08.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-Ј-14/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  8

  Предмет: К-104/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  08.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  8

  Предмет: ВПП-26/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  08.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-134/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-27/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-143/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-28/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-160/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-159/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-29/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-П-7/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  12.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-30/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-172/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-174/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-П-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПЛ1-П-13/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-105/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-224/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-134/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-31/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-175/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-32/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-184/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 46
  12.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-186/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-7/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-33/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-191/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-37/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-194/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-196/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-11/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-103/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-167/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-133/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-38/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-40/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  12

  Предмет: К-93/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: СТ-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: К-83/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  12.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  12

  Предмет: СТ-9/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  12.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ВПП1-13/19

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  12

  Предмет: ПРК-С-171/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  12.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-44/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-43/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-46/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-45/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П4-15/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: П1-1/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-21/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-47/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-О-48/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-39/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-75/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-164/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-44/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-35/21

  Судија Виолета Миладинова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  13

  Предмет: К-76/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-30/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-33/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-35/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: П2-31/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-39/20

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: ПРК-Ј-36/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-37/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  13.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-24/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  13.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-199/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-8/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-203/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-206/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-213/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-39/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-214/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-220/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-221/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-42/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-171/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: МАЛВП-5/2021

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-223/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-224/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-231/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-45/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-235/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-238/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-С-239/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: П1-16/21

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  14.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-2/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-7/21

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  14.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-6/21

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: РО-23/21

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: К-156/19

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  14

  Предмет: ПРК-Ј-28/20

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  14.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-227/21

  Судија Сузана Спасова, Судница Соба 2
  14.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-241/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-243/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-251/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-253/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-5/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/19

  Судија Зоран Глигоров, Судница Соба 49
  15.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-260/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-429/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-261/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-273/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-507/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-168/20

  Судија Катерина Цоневска, Судница Судница 2
  15.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-287/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-539/18

  Судија Ванчо Трајков, Судница Соба 56
  15.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-294/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-С-296/20

  Судија Дарко Ристов, Судница Соба 45
  15.10.2021, во 10:30