Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë.



 • Qershor
  28

  Lënda: П2-17/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  28

  Lënda: ТС-2/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.06.2022, во 11:30
 • Qershor
  28

  Lënda: П2-94/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  28.06.2022, во 12:30
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-230/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 09:00
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-200/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 09:10
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-201/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 09:20
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-238/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 09:30
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-141/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 09:40
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-227/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 09:50
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-257/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  29

  Lënda: К-156/20

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  29

  Lënda: ПРК-С-985/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  29.06.2022, во 10:30
 • Qershor
  30

  Lënda: КМ-6/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.06.2022, во 08:30
 • Qershor
  30

  Lënda: ЗАМ-К-6/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  30.06.2022, во 09:00
 • Qershor
  30

  Lënda: ПРК-С-365/19

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.06.2022, во 09:30
 • Qershor
  30

  Lënda: К-22/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  30.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  30

  Lënda: МАЛВП-87/2021

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.06.2022, во 10:00
 • Qershor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-45/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.06.2022, во 11:00
 • Qershor
  30

  Lënda: ПРК-Ј-18/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.06.2022, во 11:30
 • Qershor
  30

  Lënda: РО-68/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.06.2022, во 12:30
 • Qershor
  30

  Lënda: К-272/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 1
  30.06.2022, во 13:00
 • Qershor
  30

  Lënda: П1-15/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  30.06.2022, во 13:30
 • Korrik
  1

  Lënda: РО-83/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.07.2022, во 08:00
 • Korrik
  1

  Lënda: П4-25/20

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-533/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  01.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  1

  Lënda: П2-32/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  01.07.2022, во 09:30
 • Korrik
  1

  Lënda: К-148/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  1

  Lënda: МАЛВП-11/2022

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.07.2022, во 10:30
 • Korrik
  1

  Lënda: К-195/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 1
  01.07.2022, во 11:00
 • Korrik
  1

  Lënda: ПЛ1-П-9/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.07.2022, во 11:00
 • Korrik
  1

  Lënda: ПЛ1-ТС-23/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  01.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  1

  Lënda: РО-88/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  1

  Lënda: ПЛ1-ТС-14/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.07.2022, во 13:30
 • Korrik
  4

  Lënda: П4-31/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-239/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  4

  Lënda: ЗАВ-58/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-243/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 08:40
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-122/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 08:50
 • Korrik
  4

  Lënda: КПОВ-7/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  04.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-121/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  4

  Lënda: ЗАВ-57/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  04.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-163/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 09:10
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-189/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 09:10
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-241/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 09:20
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-187/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 09:30
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-146/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 09:50
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-191/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  4

  Lënda: К-323/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  4

  Lënda: К-293/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-170/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 10:10
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-197/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 10:20
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-229/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 10:30
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-207/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 10:40
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-192/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 10:50
 • Korrik
  4

  Lënda: К-165/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.07.2022, во 11:00
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-С-174/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 11:00
 • Korrik
  4

  Lënda: П2-39/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.07.2022, во 11:30
 • Korrik
  4

  Lënda: РО-99/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  4

  Lënda: К-282/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  4

  Lënda: К-49/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  4

  Lënda: ПРК-О-62/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  04.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  4

  Lënda: РО-103/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.07.2022, во 12:30
 • Korrik
  4

  Lënda: РО-105/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  04.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  4

  Lënda: К-74/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  04.07.2022, во 14:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ВПП-37/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-173/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-233/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 08:40
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-236/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 08:50
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-139/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  5

  Lënda: К-246/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-150/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 09:10
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-256/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 09:20
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-119/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 09:30
 • Korrik
  5

  Lënda: РО-90/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.07.2022, во 09:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-143/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 09:40
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-128/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 09:50
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-202/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  5

  Lënda: К-207/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПЛ1-ТС-32/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-234/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:10
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-127/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:20
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-255/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-193/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:40
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-254/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 10:50
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-М-4/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  05.07.2022, во 11:30
 • Korrik
  5

  Lënda: МАЛВТС-3/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.07.2022, во 11:30
 • Korrik
  5

  Lënda: К-268/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  5

  Lënda: МАЛВП-60/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.07.2022, во 12:30
 • Korrik
  5

  Lënda: К-101/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  05.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-О-45/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.07.2022, во 13:30
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-Ј-40/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.07.2022, во 13:45
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-Ј-66/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.07.2022, во 13:50
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-С-300/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.07.2022, во 14:00
 • Korrik
  5

  Lënda: ПРК-Ј-97/18

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  05.07.2022, во 14:15
 • Korrik
  6

  Lënda: ПРК-С-479/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 08:00
 • Korrik
  6

  Lënda: ПРК-С-538/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 08:10
 • Korrik
  6

  Lënda: СТ-23/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  6

  Lënda: РО-9/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  6

  Lënda: ПРК-С-157/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  6

  Lënda: ПРК-С-231/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.07.2022, во 09:10
 • Korrik
  6

  Lënda: РО-15/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.07.2022, во 09:15
 • Korrik
  6

  Lënda: РО-12/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.07.2022, во 09:15
 • Korrik
  6

  Lënda: РО-27/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.07.2022, во 09:20
 • Korrik
  6

  Lënda: ПРК-С-198/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.07.2022, во 09:20
 • Korrik
  6

  Lënda: РО-67/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 09:30
 • Korrik
  6

  Lënda: К-78/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  6

  Lënda: К-161/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  6

  Lënda: П2-95/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 11:00
 • Korrik
  6

  Lënda: К-17/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  6

  Lënda: ВПП-43/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 12:20
 • Korrik
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-35/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  6

  Lënda: П2-33/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.07.2022, во 13:30
 • Korrik
  6

  Lënda: К-60/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.07.2022, во 13:30
 • Korrik
  6

  Lënda: К-263/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.07.2022, во 14:00
 • Korrik
  7

  Lënda: ВПП-25/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.07.2022, во 08:30
 • Korrik
  7

  Lënda: ПЛ1-ТС-31/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  7

  Lënda: К-267/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  7

  Lënda: К-274/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  7

  Lënda: ВПП-13/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  7

  Lënda: К-312/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  7

  Lënda: К-256/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  7

  Lënda: П1-37/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.07.2022, во 10:30
 • Korrik
  7

  Lënda: П2-31/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.07.2022, во 11:30
 • Korrik
  7

  Lënda: ПЛ1-П-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.07.2022, во 12:30
 • Korrik
  7

  Lënda: П2-94/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.07.2022, во 12:30
 • Korrik
  7

  Lënda: К-28/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  7

  Lënda: К-304/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  7

  Lënda: П4-7/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  07.07.2022, во 14:00
 • Korrik
  8

  Lënda: ПРК-Ј-51/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.07.2022, во 08:00
 • Korrik
  8

  Lënda: К-298/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.07.2022, во 09:00
 • Korrik
  8

  Lënda: П4-9/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  8

  Lënda: ВПП1-3/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  08.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  8

  Lënda: К-121/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.07.2022, во 13:00
 • Korrik
  8

  Lënda: РО-81/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  08.07.2022, во 13:30
 • Korrik
  11

  Lënda: К-148/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 1
  11.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  11

  Lënda: К-98/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  11.07.2022, во 12:00
 • Korrik
  12

  Lënda: РО-84/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  13

  Lënda: К-168/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.07.2022, во 10:00
 • Korrik
  13

  Lënda: К-366/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.07.2022, во 11:00
 • Korrik
  13

  Lënda: К-65/18

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  13.07.2022, во 11:00
 • Gusht
  15

  Lënda: К-259/19

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  16

  Lënda: П1-10/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.08.2022, во 09:30
 • Gusht
  18

  Lënda: К-16/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  18

  Lënda: К-79/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.08.2022, во 12:00
 • Gusht
  19

  Lënda: П4-13/22

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  19.08.2022, во 09:00
 • Gusht
  19

  Lënda: К-368/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  22

  Lënda: ВПП-1/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Соба 43
  22.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  23

  Lënda: К-122/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  23

  Lënda: МАЛВП-37/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  23.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  23

  Lënda: К-79/17

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.08.2022, во 10:10
 • Gusht
  24

  Lënda: РО-100/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  24.08.2022, во 09:00
 • Gusht
  24

  Lënda: РО-107/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  24.08.2022, во 09:20
 • Gusht
  24

  Lënda: РО-102/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  24.08.2022, во 09:40
 • Gusht
  24

  Lënda: МАЛВП-37/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  24.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  24

  Lënda: К-232/20

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.08.2022, во 10:00
 • Gusht
  25

  Lënda: П2-39/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  25.08.2022, во 09:00
 • Gusht
  26

  Lënda: МАЛВП-58/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  26.08.2022, во 09:00
 • Gusht
  30

  Lënda: ПРК-С-516/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.08.2022, во 08:00
 • Gusht
  30

  Lënda: ПРК-С-586/18

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  30.08.2022, во 08:10
 • Gusht
  31

  Lënda: П2-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  31.08.2022, во 10:00
 • Shtator
  1

  Lënda: П4-11/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  01.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  1

  Lënda: К-256/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 1
  01.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  2

  Lënda: РО-7/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  2

  Lënda: ПЛ1-ТС-21/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  02.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  2

  Lënda: К-366/21

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  02.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  5

  Lënda: П1-35/16

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  05.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К-102/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: ТС1-3/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К-40/18

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  5

  Lënda: РО-73/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  05.09.2022, во 13:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-214/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 08:30
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-217/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 08:40
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-125/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 08:50
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-185/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-34/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  06.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-153/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 09:10
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-222/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 09:20
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-292/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-210/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 09:40
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-219/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 09:50
 • Shtator
  6

  Lënda: К-111/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-205/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПЛ1-ТС-38/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  6

  Lënda: К-129/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  06.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-31/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 10:10
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-199/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 10:20
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-218/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-186/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 10:40
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-195/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 10:50
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-196/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  06.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  6

  Lënda: ПРК-С-128/20

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  6

  Lënda: МАЛВП-23/2022

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  6

  Lënda: ВПП1-4/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  06.09.2022, во 14:30
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-1166/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-152/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 09:10
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-315/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 09:20
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-416/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  7

  Lënda: ПЛ1-ТС-36/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-78/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 09:40
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-1032/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 09:50
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-73/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-23/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 10:10
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-96/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 10:20
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-84/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  7

  Lënda: К-4/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-29/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 10:40
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-1211/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 10:50
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-786/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  7

  Lënda: ПЛ1-П-13/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  07.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-787/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 11:10
 • Shtator
  7

  Lënda: ПРК-С-306/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  07.09.2022, во 11:20
 • Shtator
  7

  Lënda: К-83/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  7

  Lënda: К-85/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  07.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  9

  Lënda: МАЛВП-56/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  9

  Lënda: ТС1-5/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  9

  Lënda: МАЛВП-52/2022

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  09.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  9

  Lënda: РО-78/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  9

  Lënda: ПЛ1-П-15/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  9

  Lënda: ПЛ1-ТС-29/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  09.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  9

  Lënda: ВПП-41/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  9

  Lënda: МАЛВТС-6/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  9

  Lënda: ВПП-10/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 13:00
 • Shtator
  9

  Lënda: ВПП-7/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  09.09.2022, во 13:30
 • Shtator
  12

  Lënda: ПРК-С-213/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  12.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  12

  Lënda: ПРК-С-93/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.09.2022, во 09:10
 • Shtator
  12

  Lënda: ПРК-С-126/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  12.09.2022, во 09:20
 • Shtator
  12

  Lënda: К-296/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  12

  Lënda: ПЛ1-ТС-17/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  12

  Lënda: К-21/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 1
  12.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  12

  Lënda: ПРК-С-120/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  12.09.2022, во 10:50
 • Shtator
  12

  Lënda: ПРК-С-237/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  12.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  12

  Lënda: П1-12/20

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  12.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  12

  Lënda: К-103/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Судница 2
  12.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  12

  Lënda: МАЛВП-68/2022

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  12.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  13

  Lënda: ПРК-О-69/21

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  13.09.2022, во 08:30
 • Shtator
  13

  Lënda: П1-30/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  13.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  13

  Lënda: МАЛВП-54/2022

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  13

  Lënda: К-55/21

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  13

  Lënda: П4-5/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  13

  Lënda: ПЛ1-ТС-24/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  13

  Lënda: К-29/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  13

  Lënda: П4-16/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  13.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  14

  Lënda: МАЛВП-67/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  14

  Lënda: К-94/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  14.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  14

  Lënda: ПРК-Ј-24/22

  Gjykatësi Виолета Миладинова, Salla e gjukimeve Соба 51
  14.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  14

  Lënda: МВПОВ-1/21

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  14

  Lënda: МАЛВП-110/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  14

  Lënda: МАЛВП-118/2021

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  14.09.2022, во 12:00
 • Shtator
  15

  Lënda: МАЛВП-10/2022

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  15.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  15

  Lënda: РО-24/21

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  15

  Lënda: К-130/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  15

  Lënda: ПЛ1-П-11/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  15

  Lënda: ПЛ1-ТС-39/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  15.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  15

  Lënda: ВПП-44/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.09.2022, во 13:00
 • Shtator
  15

  Lënda: ВПП-46/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  15.09.2022, во 13:15
 • Shtator
  16

  Lënda: ПЛ1-П-18/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  16.09.2022, во 09:00
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-62/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-63/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.09.2022, во 10:15
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-51/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-49/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.09.2022, во 10:45
 • Shtator
  16

  Lënda: ПЛ1-П-17/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  16

  Lënda: РО-37/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  16.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: МАЛВТС-7/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-18/22

  Gjykatësi Катерина Цоневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-41/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПЛ1-ТС-44/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  19.09.2022, во 12:30
 • Shtator
  20

  Lënda: ВПП1-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  20.09.2022, во 09:30
 • Shtator
  20

  Lënda: ТС-5/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  20.09.2022, во 10:30
 • Shtator
  20

  Lënda: К-135/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  20.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  22

  Lënda: К-170/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  22.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  22

  Lënda: П4-14/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  22.09.2022, во 11:30
 • Shtator
  23

  Lënda: П1-8/22

  Gjykatësi Ванчо Трајков, Salla e gjukimeve Соба 56
  23.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  23

  Lënda: П4-34/21

  Gjykatësi Зоран Глигоров, Salla e gjukimeve Соба 49
  23.09.2022, во 10:00
 • Shtator
  23

  Lënda: ПЛ1-П-2/22

  Gjykatësi Дарко Ристов, Salla e gjukimeve Соба 45
  23.09.2022, во 11:00
 • Shtator
  29

  Lënda: К-105/19

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  29.09.2022, во 10:00
 • Maj
  12

  Lënda: К-54/22

  Gjykatësi Сузана Спасова, Salla e gjukimeve Соба 2
  12.05.2023, во 10:00