Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  21

  Предмет: К-10/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: П1-8/18

  Судија Надица Марковска, Судница Соба л.м
  22.05.2019, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.05.2019, во 12:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-11/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 09:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-14/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:00
 • Мај
  30

  Предмет: РО-12/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-13/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 09:30
 • Мај
  31

  Предмет: РО-15/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 09:50
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-25/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.05.2019, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: РО-17/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 10:15
 • Мај
  31

  Предмет: МАЛВП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.05.2019, во 12:00
 • Мај
  31

  Предмет: К-7/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  31.05.2019, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-43/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-44/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-44/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Соба 2
  03.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-О-3/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-19/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: РО-22/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-34/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 10:40
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: ПРК-С-41/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.06.2019, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: К-11/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  4

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.06.2019, во 12:30
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВП-39/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: МАЛВП-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  6

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  7

  Предмет: РО-22/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  7

  Предмет: П1-3/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-31/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 12:00
 • Јуни
  11

  Предмет: К-6/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.06.2019, во 12:30
 • Јуни
  12

  Предмет: К-3/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-О-2/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-36/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 10:10
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-37/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-38/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  20.06.2019, во 10:20
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-45/19

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 1
  20.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  24

  Предмет: РО-7/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ВПП-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-34/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: РО-35/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.06.2019, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: КС-КР-6/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  09.07.2019, во 10:00