Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-76/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 08:45
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-О-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 09:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-77/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 09:10
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-80/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 09:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-9/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 09:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-74/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-65/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-74/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:15
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-83/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:20
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-84/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:25
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-86/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.09.2019, во 10:40
 • Октомври
  1

  Предмет: К-6/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  1

  Предмет: К-15/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П2-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: РО-28/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: МАЛВП-14/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  02.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-Ј-8/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: К-18/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-82/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: МАЛВП-10/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-22/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.10.2019, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: П1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: РО-34/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПЛ1-П-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.10.2019, во 12:30
 • Октомври
  7

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-19/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: П1-7/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-87/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-90/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 12:05
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-93/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 12:10
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-С-94/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.10.2019, во 12:15
 • Октомври
  10

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  15

  Предмет: К-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  15

  Предмет: ПРК-О-7/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 10:40
 • Октомври
  15

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  16

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  16

  Предмет: РО-27/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-89/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-88/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 10:10
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-91/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 10:20
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-92/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-60/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-78/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.10.2019, во 12:10
 • Октомври
  22

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-18/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  22.10.2019, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: МАЛВП-19/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  28.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КС-КР-6/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  29.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: РО-35/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.10.2019, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  01.11.2019, во 10:00
 • Ноември
  6

  Предмет: П1-2/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.11.2019, во 10:00