Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  17

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Соба 1
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.12.2019, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  17.12.2019, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-122/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-125/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-123/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 09:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-108/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-128/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-130/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-132/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-134/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 10:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-102/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-117/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2019, во 12:10
 • Декември
  24

  Предмет: К-23/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: К-15/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: КС-КР-6/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: КС-КР-23/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.12.2019, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: ВПП-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  24.12.2019, во 12:00
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-124/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-119/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 09:40
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-145/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:00
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-139/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:10
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-138/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:20
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-137/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:30
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-136/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:40
 • Декември
  25

  Предмет: ПРК-С-96/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 10:50
 • Декември
  25

  Предмет: К-24/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  25.12.2019, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: РО-36/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 2
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-8/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: П1-5/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: РО-28/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.12.2019, во 12:00
 • Јануари
  3

  Предмет: РО-37/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  3

  Предмет: РО-39/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  3

  Предмет: П2-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-144/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-142/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 08:40
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-141/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 08:50
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-127/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-129/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 09:05
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-133/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 09:10
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-131/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-80/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 09:20
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-93/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-126/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:05
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-121/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:10
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-120/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:15
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-Ј-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-135/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:40
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-143/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:45
 • Јануари
  8

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  08.01.2020, во 10:50
 • Јануари
  9

  Предмет: РО-35/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: К-19/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-146/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-С-147/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.01.2020, во 12:10
 • Јануари
  10

  Предмет: ПРК-О-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.01.2020, во 12:20
 • Јануари
  14

  Предмет: К-27/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  14

  Предмет: К-21/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: РО-35/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-27/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  15

  Предмет: МАЛВП-30/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-9/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-7/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  17.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: РО-32/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-18/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  31

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  31.01.2020, во 12:00