Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  20

  Предмет: РО-18/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  20.07.2018, во 12:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-16/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 09:00
 • Август
  16

  Предмет: РО-22/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  16.08.2018, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: РО-23/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 09:30
 • Август
  23

  Предмет: П1-3/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  23.08.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-43/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 08:45
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-42/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-44/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-39/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-15/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-16/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-22/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П2-5/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-9/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-19/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П1-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП1-2/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.09.2018, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: П1-6/15

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-48/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.09.2018, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: РО-39/17

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  06.09.2018, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-40/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.09.2018, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.09.2018, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.09.2018, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: П1-4/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.09.2018, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-23/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.09.2018, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-24/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.09.2018, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-21/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  12.09.2018, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.09.2018, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: РО-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.09.2018, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: РО-13/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.09.2018, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-1/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  14.09.2018, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-2/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  14.09.2018, во 12:30
 • Септември
  18

  Предмет: К-17/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  18.09.2018, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-9/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  18.09.2018, во 12:00
 • Септември
  19

  Предмет: РО-12/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  19.09.2018, во 10:00
 • Септември
  21

  Предмет: РО-7/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  21.09.2018, во 10:00