Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  5

  Предмет: П2-1/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-3/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-28/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: РО-1/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  05.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  6

  Предмет: РО-62/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: МАЛВП-9/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: П1-3/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  06.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ВПП1-6/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  06.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-206/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-О-15/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-209/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-211/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-217/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-218/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-235/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-О-17/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  10

  Предмет: ПРК-С-236/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  10.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-60/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: РО-58/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-229/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-230/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-12/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-232/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 09:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-174/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-175/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-21/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-177/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-178/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-181/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-182/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 12:15
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-184/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-Ј-20/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-185/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 12:45
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-186/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  17.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  17

  Предмет: ПРК-С-22/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  17.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-11/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  18.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-18/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  18.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  18

  Предмет: К-8/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Соба 1
  18.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП-43/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  19.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  19

  Предмет: ВПП-48/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  19.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П2-8/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  19.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  19

  Предмет: П4-3/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 11:00
 • Октомври
  19

  Предмет: П4-5/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  19.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-71/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-57/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: П2-10/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  20

  Предмет: ПЛ1-П-13/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  20

  Предмет: РО-56/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-6/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  21

  Предмет: МАЛВП-4/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  21

  Предмет: П1-10/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-238/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 09:00
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-С-239/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 09:15
 • Октомври
  26

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  26

  Предмет: ВПП1-5/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  26.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: П4-1/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-19/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  27.10.2022, во 13:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-13/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 09:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-192/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-195/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:15
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-196/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-О-14/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 10:45
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 11:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-200/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 11:45
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-Ј-16/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:00
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:30
 • Октомври
  31

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  31.10.2022, во 12:45
 • Ноември
  2

  Предмет: РО-4/21

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  02.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ВПП-47/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  02.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  3

  Предмет: РО-70/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  03.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-76/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-124/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-128/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-208/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-212/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-213/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 10:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-215/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-216/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 11:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-222/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  7

  Предмет: ПРК-С-136/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  8

  Предмет: К-17/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  9

  Предмет: РО-66/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  09.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  10

  Предмет: РО-4/21

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  10.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-17/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-78/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 11:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-143/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-53/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-91/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  14

  Предмет: ПРК-С-119/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-225/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-228/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-19/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-6/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-Ј-7/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 12:45
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-149/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 13:00
 • Ноември
  21

  Предмет: ПРК-С-151/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.11.2022, во 13:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-156/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-237/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-16/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 10:10
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-19/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 10:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-158/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-233/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-234/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 12:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 12:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-244/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.11.2022, во 12:45
 • Мај
  4

  Предмет: П2-12/21

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  04.05.2023, во 10:30