Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  28

  Предмет: РО-88/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: П4-4/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 10:30
 • Февруари
  28

  Предмет: П1-2/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-91/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-92/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:15
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-93/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:30
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-97/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.02.2024, во 12:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-16/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:00
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-17/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:15
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:30
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-Ј-4/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 09:45
 • Февруари
  29

  Предмет: ПРК-С-21/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: П1-6/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 10:00
 • Февруари
  29

  Предмет: РО-102/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  29.02.2024, во 13:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-94/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-96/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: РО-95/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  06.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-90/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-17/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-15/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 09:45
 • Март
  7

  Предмет: РО-53/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: П1-8/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-52/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:15
 • Март
  7

  Предмет: РО-55/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-56/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  07.03.2024, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: РО-7/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  07.03.2024, во 10:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-31/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 08:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-26/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-27/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-28/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-8/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 09:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-9/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 09:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-30/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 09:45
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-10/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 09:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-3/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-32/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-36/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:15
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-34/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-30/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 10:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-363/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-364/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 11:40
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-306/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 11:50
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-12/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  11.03.2024, во 12:00
 • Март
  13

  Предмет: ВПП1-11/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  13.03.2024, во 09:00
 • Март
  13

  Предмет: П1-12/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 09:30
 • Март
  13

  Предмет: П1-11/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  13.03.2024, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: К-12/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  14.03.2024, во 09:00
 • Март
  14

  Предмет: РО-60/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 09:30
 • Март
  14

  Предмет: РО-66/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 09:45
 • Март
  14

  Предмет: РО-68/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: РО-70/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 10:15
 • Март
  14

  Предмет: РО-84/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: РО-82/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  14.03.2024, во 10:45
 • Март
  15

  Предмет: ВПП-13/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  15.03.2024, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: РО-54/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 13:10
 • Март
  15

  Предмет: РО-58/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  15.03.2024, во 13:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-14/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-15/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 09:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-19/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 09:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-20/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-22/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:10
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-376/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:20
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-23/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-24/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-25/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 10:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-111/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:30
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-204/22

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:40
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-83/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 11:50
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-117/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-119/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  18.03.2024, во 12:10
 • Март
  19

  Предмет: К-7/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  19.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-8/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 09:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-3/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 09:45
 • Март
  20

  Предмет: РО-5/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-69/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  20.03.2024, во 10:00
 • Март
  20

  Предмет: РО-67/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  20.03.2024, во 10:15
 • Март
  20

  Предмет: РО-10/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 10:15
 • Март
  20

  Предмет: РО-12/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-65/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  20.03.2024, во 10:30
 • Март
  20

  Предмет: РО-14/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 10:45
 • Март
  20

  Предмет: РО-50/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  20.03.2024, во 10:50
 • Март
  21

  Предмет: РО-86/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 09:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-81/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 09:15
 • Март
  21

  Предмет: РО-85/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  21.03.2024, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: МАЛВП-2/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: П1-10/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: РО-37/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  21.03.2024, во 10:30
 • Март
  22

  Предмет: П1-7/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  22.03.2024, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-29/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 09:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-33/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 09:40
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-35/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 09:50
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-37/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: П1-13/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  25.03.2024, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-38/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 10:10
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-39/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 10:20
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-41/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 10:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-1/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  25.03.2024, во 10:40
 • Март
  26

  Предмет: К-25/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  26.03.2024, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: РО-16/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-4/24

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  27.03.2024, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: МАЛВП-5/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  27.03.2024, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: РО-135/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.03.2024, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: РО-136/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.03.2024, во 10:30
 • Март
  28

  Предмет: РО-101/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.03.2024, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: РО-103/22

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  28.03.2024, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-83/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ВПП1-4/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  03.04.2024, во 10:30
 • Април
  4

  Предмет: П1-4/23

  Судија Мирослав Георгиевски, Судница Судница 2
  04.04.2024, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-2/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  08.04.2024, во 09:00
 • Април
  9

  Предмет: К-3/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  09.04.2024, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-1/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.04.2024, во 10:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-13/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  11.04.2024, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: РО-4/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 09:00
 • Април
  12

  Предмет: РО-11/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 09:15
 • Април
  12

  Предмет: РО-6/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 09:30
 • Април
  12

  Предмет: РО-9/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  12.04.2024, во 09:45
 • Април
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-13/24

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  29.04.2024, во 09:00
 • Мај
  16

  Предмет: РО-34/23

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:00