Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-74/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-76/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-С-79/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-37/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  27

  Предмет: К-38/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  27

  Предмет: П1-8/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-65/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-73/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-36/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-10/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-8/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-С-81/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 12:15
 • Ноември
  28

  Предмет: ПРК-О-11/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-19/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-37/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: РО-28/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  29.11.2018, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-4/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ВПП1-5/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  29.11.2018, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-О-12/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-75/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-71/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-78/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-77/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-80/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-31/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-82/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-38/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-39/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.11.2018, во 12:00
 • Декември
  3

  Предмет: РО-22/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.12.2018, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: ВПП-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.12.2018, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.12.2018, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-9/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.12.2018, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: К-29/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.12.2018, во 13:30
 • Декември
  5

  Предмет: П2-9/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-30/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 10:00
 • Декември
  5

  Предмет: РО-21/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 11:00
 • Декември
  5

  Предмет: МАЛВП-22/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.12.2018, во 12:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-83/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 09:00
 • Декември
  6

  Предмет: ПРК-С-85/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 09:10
 • Декември
  6

  Предмет: МАЛВП-26/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 10:00
 • Декември
  6

  Предмет: К-34/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.12.2018, во 10:00
 • Декември
  7

  Предмет: К-20/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.12.2018, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: РО-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.12.2018, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.12.2018, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-30/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 2
  11.12.2018, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-35/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  11.12.2018, во 10:30
 • Декември
  11

  Предмет: К-23/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.12.2018, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-33/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 2
  11.12.2018, во 12:00
 • Декември
  11

  Предмет: К-31/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.12.2018, во 12:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-40/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.12.2018, во 09:30
 • Декември
  12

  Предмет: ПРК-С-84/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.12.2018, во 12:00
 • Декември
  13

  Предмет: П4-2/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  13.12.2018, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-40/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-25/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  19.12.2018, во 11:00
 • Декември
  24

  Предмет: РО-7/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  24.12.2018, во 10:00