Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  19

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  19.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  20

  Предмет: П4-4/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  20.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  21

  Предмет: РО-32/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  21.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-30/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  26.02.2019, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-33/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: РО-9/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  28.02.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-25/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2019, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-40/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2019, во 12:00
 • Март
  4

  Предмет: МАЛВП-39/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.03.2019, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: К-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-35/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-23/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: К-31/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.03.2019, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: П2-12/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.03.2019, во 12:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-14/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 08:45
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:20
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-8/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-10/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 09:30
 • Март
  6

  Предмет: РО-7/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-9/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: П2-1/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 10:10
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 10:10
 • Март
  6

  Предмет: РО-3/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 10:30
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-17/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 10:45
 • Март
  6

  Предмет: РО-5/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 11:00
 • Март
  6

  Предмет: МАЛВП-30/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  06.03.2019, во 12:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-Ј-3/16

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.03.2019, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: РО-8/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: ПЛ1-П-1/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-13/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 12:10
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-6/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 12:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-102/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  07.03.2019, во 12:45
 • Март
  13

  Предмет: РО-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  13.03.2019, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  14.03.2019, во 10:00
 • Март
  14

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.03.2019, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: РО-34/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-35/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2019, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: РО-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2019, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: П1-8/18

  Судија Надица Марковска, Судница Соба л.м
  18.04.2019, во 09:00