Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 09:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-Ј-11/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 10:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-11/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 10:30
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-С-9/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 10:45
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-Ј-5/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 12:00
 • Март
  21

  Предмет: ПРК-О-2/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  21.03.2018, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: РО-2/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  26.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: К-17/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  27.03.2018, во 12:00
 • Март
  28

  Предмет: П5-2/17

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  28.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 08:15
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-19/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 08:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-15/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 09:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 09:15
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-Ј-21/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 09:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-Ј-7/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-6/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  29.03.2018, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-11/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-Ј-6/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.03.2018, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-34/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  30.03.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-9/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-26/17

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.04.2018, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-3/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.04.2018, во 12:00
 • Април
  4

  Предмет: П1-1/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.04.2018, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: П2-4/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.04.2018, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.04.2018, во 09:30
 • Април
  10

  Предмет: К-14/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.04.2018, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.04.2018, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: РО-13/17

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 2
  11.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П1-2/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  12.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П1-2/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-16/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:15
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-18/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 10:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-Ј-2/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 12:15
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 12:30
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.04.2018, во 12:45
 • Април
  24

  Предмет: К-24/16

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  24.04.2018, во 10:00
 • Април
  27

  Предмет: РО-39/17

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  27.04.2018, во 10:00