Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-14/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.12.2020, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-17/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.12.2020, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-9/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: МАЛВП-14/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 10:00
 • Декември
  3

  Предмет: К-67/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.12.2020, во 12:00
 • Декември
  4

  Предмет: ВПП1-6/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.12.2020, во 10:00
 • Декември
  4

  Предмет: П4-3/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  04.12.2020, во 11:00
 • Декември
  4

  Предмет: РО-10/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.12.2020, во 12:00
 • Декември
  7

  Предмет: П1-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  07.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: П1-8/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-21/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.12.2020, во 10:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-11/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.12.2020, во 12:00
 • Декември
  9

  Предмет: РО-15/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.12.2020, во 12:30
 • Декември
  9

  Предмет: ВПП1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  09.12.2020, во 13:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-132/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.12.2020, во 09:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-19/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 09:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-18/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 09:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-29/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 09:50
 • Декември
  10

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.12.2020, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-134/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 10:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-С-131/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 10:10
 • Декември
  10

  Предмет: П1-4/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.12.2020, во 10:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-10/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:00
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-25/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:10
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-30/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:20
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-22/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:30
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-32/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:40
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-33/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 12:50
 • Декември
  10

  Предмет: ПРК-О-18/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.12.2020, во 13:00
 • Декември
  11

  Предмет: П1-9/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П2-6/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  11.12.2020, во 10:00
 • Декември
  11

  Предмет: П4-1/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.12.2020, во 12:00
 • Декември
  14

  Предмет: РО-33/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  14.12.2020, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-61/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.12.2020, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 1
  15.12.2020, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 10:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-26/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  15.12.2020, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-66/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.12.2020, во 12:00
 • Декември
  15

  Предмет: К-66/20

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  15.12.2020, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-140/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  18.12.2020, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-7/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  18.12.2020, во 09:00
 • Декември
  23

  Предмет: РО-12/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  23.12.2020, во 10:00
 • Декември
  23

  Предмет: РО-8/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  23.12.2020, во 10:30
 • Декември
  23

  Предмет: РО-9/20

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  23.12.2020, во 11:00
 • Јануари
  4

  Предмет: ПРК-С-138/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-31/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  4

  Предмет: ПРК-Ј-32/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  5

  Предмет: К-46/20

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.01.2021, во 10:00