Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-1/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-С-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 09:15
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-1/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 09:30
 • Август
  26

  Предмет: ПРК-О-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-17/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  27.08.2019, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: К-11/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  27.08.2019, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-39/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.08.2019, во 09:00
 • Август
  29

  Предмет: МАЛВП-5/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.08.2019, во 09:10
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-6/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.08.2019, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПЛ1-П-4/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  29.08.2019, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-68/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-69/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 08:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-61/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 08:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-63/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-65/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:10
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-66/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:20
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-71/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-6/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:40
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:50
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-59/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-74/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: К-12/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-6/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-12/17

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  03.09.2019, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-14/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-4/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-22/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-20/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 09:15
 • Септември
  5

  Предмет: РО-22/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: РО-34/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-35/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПЛ1-П-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-5/18

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  05.09.2019, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  06.09.2019, во 11:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-3/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  09.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-45/18

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-13/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-15/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  10.09.2019, во 12:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-5/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 12:00
 • Септември
  11

  Предмет: К-3/19

  Судија Николчо Симонов, Судница Судница 2
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-7/18

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  12.09.2019, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-14/19

  Судија Надица Марковска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: КС-КР-6/19

  Судија Ружица Здравковска, Судница Судница 2
  17.09.2019, во 10:00