Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Janar
  22

  Lënda: ПРК-Ј-14/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 09:30
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-123/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 10:00
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-139/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 10:10
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-96/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 10:20
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-148/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 10:30
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-119/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 10:40
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-124/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 10:50
 • Janar
  22

  Lënda: ПРК-С-117/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 12:00
 • Janar
  22

  Lënda: П2-11/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.01.2020, во 12:30
 • Janar
  22

  Lënda: П4-2/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Соба 10
  22.01.2020, во 13:00
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-4/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 09:30
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-2/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 09:40
 • Janar
  23

  Lënda: РО-34/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 09:50
 • Janar
  23

  Lënda: РО-34/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 09:50
 • Janar
  23

  Lënda: РО-32/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 10:00
 • Janar
  23

  Lënda: П1-10/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  23.01.2020, во 10:00
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-5/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 10:30
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-С-151/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 10:40
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-Ј-15/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 15
  23.01.2020, во 10:50
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-О-15/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 12:00
 • Janar
  23

  Lënda: ПРК-Ј-1/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 12:30
 • Janar
  23

  Lënda: РО-27/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  23.01.2020, во 13:00
 • Janar
  28

  Lënda: К-15/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.01.2020, во 10:00
 • Janar
  30

  Lënda: РО-36/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.01.2020, во 10:00
 • Janar
  30

  Lënda: МАЛВП-18/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.01.2020, во 12:00
 • Janar
  31

  Lënda: РО-33/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  31.01.2020, во 12:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-10/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 08:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-150/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 08:45
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-1/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 08:50
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-О-14/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 09:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-Ј-16/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Соба 2
  03.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-Ј-16/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-7/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 09:45
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-6/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-3/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 10:15
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-127/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 10:20
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-121/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-11/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 10:40
 • Shkurt
  3

  Lënda: ПРК-С-12/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.02.2020, во 10:45
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-13/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-2/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-28/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  4

  Lënda: К-45/18

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.02.2020, во 12:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: ПРК-С-8/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 09:30
 • Shkurt
  5

  Lënda: ПРК-С-9/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 09:40
 • Shkurt
  5

  Lënda: ПРК-Ј-2/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 09:50
 • Shkurt
  5

  Lënda: ВПП-5/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: ПРК-С-9/20

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: РО-43/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.02.2020, во 12:00
 • Shkurt
  5

  Lënda: РО-35/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.02.2020, во 12:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: РО-28/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  6

  Lënda: П2-10/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  06.02.2020, во 12:00
 • Shkurt
  7

  Lënda: МАЛВП-27/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-4/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  11

  Lënda: К-5/20

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.02.2020, во 12:00
 • Shkurt
  13

  Lënda: П1-7/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  19

  Lënda: П2-8/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.02.2020, во 12:00
 • Shkurt
  20

  Lënda: П1-9/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: МАЛВП-31/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  27.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: РО-37/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.02.2020, во 10:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: РО-39/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.02.2020, во 10:30
 • Shkurt
  28

  Lënda: РО-41/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.02.2020, во 11:00
 • Shkurt
  28

  Lënda: РО-42/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.02.2020, во 11:30
 • Maj
  5

  Lënda: КС-КР-23/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.05.2020, во 10:00