Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Shtator
  17

  Lënda: К-12/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  17

  Lënda: КС-КР-6/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  18

  Lënda: ПРК-Ј-8/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  18

  Lënda: МАЛВП-19/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  18

  Lënda: ПРК-О-5/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  18

  Lënda: ПРК-С-64/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  18

  Lënda: ПРК-С-70/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.09.2019, во 10:40
 • Shtator
  18

  Lënda: ПРК-С-81/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.09.2019, во 10:50
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-60/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-55/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 09:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-58/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 09:50
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-78/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-62/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:10
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-67/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:20
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-75/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:30
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-57/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:40
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-72/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 10:50
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-56/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 12:00
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-73/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 12:10
 • Shtator
  19

  Lënda: ПРК-С-79/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2019, во 12:20
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-76/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 08:45
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-О-1/18

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 09:00
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-77/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 09:10
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-80/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 09:15
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-Ј-9/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 09:30
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-74/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-65/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 10:00
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-74/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 10:15
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-83/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 10:20
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-84/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 10:25
 • Shtator
  30

  Lënda: ПРК-С-86/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  30.09.2019, во 10:40
 • Tetor
  1

  Lënda: К-6/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  1

  Lënda: К-12/17

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  1

  Lënda: К-15/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.10.2019, во 12:30
 • Tetor
  2

  Lënda: РО-28/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  02.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  2

  Lënda: МАЛВП-21/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  2

  Lënda: МАЛВП-14/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.10.2019, во 10:30
 • Tetor
  3

  Lënda: МАЛВП-5/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: К-18/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: МАЛВП-13/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.10.2019, во 10:30
 • Tetor
  3

  Lënda: ПРК-С-53/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  3

  Lënda: МАЛВП-10/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  4

  Lënda: К-22/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  04.10.2019, во 09:30
 • Tetor
  4

  Lënda: П1-4/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  4

  Lënda: РО-34/18

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  4

  Lënda: ПЛ1-П-5/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.10.2019, во 12:30
 • Tetor
  7

  Lënda: ВПП1-2/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  7

  Lënda: К-19/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  07.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  9

  Lënda: П1-7/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  09.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  10

  Lënda: МАЛВП-14/18

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  15

  Lënda: К-13/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  15.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  15

  Lënda: К-21/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  15

  Lënda: К-5/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.10.2019, во 10:30
 • Tetor
  15

  Lënda: К-45/18

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  15.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  16

  Lënda: РО-27/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  16.10.2019, во 12:00
 • Tetor
  28

  Lënda: МАЛВП-19/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  29

  Lënda: КС-КР-6/19

  Gjykatësi Ружица Здравковска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  31

  Lënda: ПЛ1-П-2/19

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  31.10.2019, во 10:00
 • Tetor
  31

  Lënda: РО-35/18

  Gjykatësi Николчо Симонов, Salla e gjukimeve Судница 2
  31.10.2019, во 12:00
 • Nëntor
  6

  Lënda: П1-2/19

  Gjykatësi Надица Марковска, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.11.2019, во 10:00