Внатрешна организација [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Внатрешна организација

Внатрешна организација

 

Структура на судска зграда
Подрумски дел:

Во подрумскиот дел од судската зграда е сместена архивата на судов од сите области како и постројките за парното греење и една просторија за прием и прифат наслужбенилица вослучаи кога ќе приведуваат лица од притвор за судење.

Приземје:

Во приземјето се сместени судската полиција , телефонската централа , доставната служба , шалтерската служба , приемното одделение , водителот на граѓанското одделение , судските писарници и тоа отсек за прием и експедиција , истражен отсек , кривичен отсек ,граѓански отсек ,вонпроцесен отсек.

I КАТ
На 1-от кат се сместени 1 до 3 судски сали и информативниот центар.

II КАТ
На 2-от кат се сместени 1 до 3 судски кабинети , кабинетот на Претседателот на судот и Приемното одделение кај Претседателот на судот.

III КАТ
На 3-от кат се сместени 1 судски кабинет, сметководство ,стручни соработници , благајник - домаќин и магацински простор.

 

Правилник за внатрешна организација и систематизација на работни места во ОС Кратово

Органограм

СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО ОСНОВЕН СУД КРАТОВО

Ред.

бр.

Име и презиме

Работно место

Службен е-маил

Службен телефон

1

Мирослав Георгиевски

Претседател

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал112

2

Ружица Здравковска

Судија

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал113

3

Диме Петрушевски

Судски советник

dimepetrushevski@oskratovo.mk

031/481-018 локал114

4

Јонче Анастасов

Виш судски референт-благајник

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал118

5

Јадранка Насевска

Самостоен референт-сметководител

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал124

6

Јасминка Ангеловска

Самостоен судски референт- Граѓанско  одделение

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал121

7

Добринка Нацевска

Судски референт -судски записничар

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал117

8

Верица Ефремова

Самостоен судски референт- Кривично одделение

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал122

9

Винко Пешевски

Помлад референт -судски доставувач

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал123

10

Денис Младеновски

Судски советник-информатичар

administrator@oskratovo.mk

031/481-018 локал119

11

Јовче Миланов

Судски полицаец

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018

12

Влатко Арсов

Судски полицаец

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018

13

Орце Анастасов

Судски полицаец

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018

14

Бобан Пановски

Судски полицаец

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018

15

Зоран Ивановски

Хигиеничар

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018

 

СПИСОК НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ ВО ОСНОВЕН СУД КРАТОВО

(на определено време)

Ред.

бр.

Име и презиме

Работно место

Службен е-маил

Службен телефон

1

Катерина Атанасовска

Судски референт -судски записничар

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал121

2

Сашка Милошевска

Технички секретар на претседателот

osnovensudkratovo@oskratovo.mk

031/481-018 локал114

3

Елица Димовска Судски референт -судски записничар  osnovensudkratovo@oskratovo.mk 031/481-018 локал111

 

4

Ивана Тоневска Самостоен судски референт- Прекршочно одделение osnovensudkratovo@oskratovo.mk 031/481-018 локал124

 

5

Валентина Јаковска

Самостоен судски референт- Приемно одделение

osnovensudkratovo@oskratovo.mk 031/481-018 локал121
6 Христина Петрушева

Судски соработник

osnovensudkratovo@oskratovo.mk 031/481-018 локал117
7 Викторија Стефанова Помлад  судски соработник osnovensudkratovo@oskratovo.mk 031/481-018 локал117

 

 

                                                                                                                                

 

 

Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_

Најнови вести


Сите вести