Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  15

  Предмет: П1-170/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 08:10
 • Април
  15

  Предмет: МАЛВТС-11/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 08:30
 • Април
  15

  Предмет: П4-32/24

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 08:45
 • Април
  15

  Предмет: МАЛВП-145/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-869/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-825/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-305/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-824/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1248/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1122/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:25
 • Април
  15

  Предмет: К-163/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-М-39/23

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: П1-42/24

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: КМ-6/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: П1-150/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: К-73/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: РО-93/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 09:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-М-29/23

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 09:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-М-34/23

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 09:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-М-45/23

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ВПП-375/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 09:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1268/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 09:55
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1218/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ВПП2-37/24

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница л.м
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: РО-137/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1141/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-229/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:05
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-230/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:10
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-73/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:15
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1170/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ТС1-14/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 10:20
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-853/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:25
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1121/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: РО-111/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: К-348/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 10:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-199/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:40
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1233/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:45
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1255/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:50
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1125/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 10:55
 • Април
  15

  Предмет: К-55/24

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 11:30
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-С-1200/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 11:40
 • Април
  15

  Предмет: П4-110/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  15.04.2024, во 11:45
 • Април
  15

  Предмет: П4-83/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: РО-112/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-359/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: КМ-5/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-О-8/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 4
  15.04.2024, во 12:00
 • Април
  15

  Предмет: К-79/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: РО-135/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: МАЛВП-136/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  15.04.2024, во 12:30
 • Април
  15

  Предмет: ВПП1-27/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 13:00
 • Април
  15

  Предмет: РВПП-417/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: РО-2/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  15.04.2024, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: К-58/24

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.04.2024, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: П1-123/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  15.04.2024, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: КМ-1/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 13:30
 • Април
  15

  Предмет: КМ-2/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  15.04.2024, во 14:00
 • Април
  15

  Предмет: П1-112/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  15.04.2024, во 14:45
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-671/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 08:45
 • Април
  16

  Предмет: К-23/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 09:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-333/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 09:20
 • Април
  16

  Предмет: К-290/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: ВПП1-23/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница л.м
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-173/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  16.04.2024, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-143/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 09:45
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-149/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-241/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-492/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-492/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-201/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 10:30
 • Април
  16

  Предмет: К-82/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  16.04.2024, во 11:00
 • Април
  16

  Предмет: К-54/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 11
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: К-281/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  16.04.2024, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: МАЛВП-58/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 11:45
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-485/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница л.м
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: ВПП-493/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница л.м
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: К-406/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: К-47/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  16.04.2024, во 12:00
 • Април
  16

  Предмет: П1-193/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 12:15
 • Април
  16

  Предмет: П1-53/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-4/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: П4-4/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Соба 1
  16.04.2024, во 13:00
 • Април
  16

  Предмет: ТС1-1/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  16.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: К-275/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  16.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: К-86/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  16.04.2024, во 13:30
 • Април
  16

  Предмет: П1-139/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  16.04.2024, во 14:30
 • Април
  16

  Предмет: П2-10/24

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.04.2024, во 14:45
 • Април
  17

  Предмет: ТС1-10/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  17.04.2024, во 08:30
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-259/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  17.04.2024, во 09:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-13/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:00
 • Април
  17

  Предмет: К-297/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.04.2024, во 09:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-21/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:05
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-26/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:10
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-24/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:15
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-416/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:20
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-90/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:25
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-481/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: ВПП2-30/24

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: МАЛВП-194/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: К-309/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-27/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 09:30
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-509/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:35
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-536/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:40
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-528/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:50
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-522/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:55
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-523/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 09:55
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-537/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: К-255/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.04.2024, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-189/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  17.04.2024, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-354/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-278/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:05
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-543/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:10
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-539/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:15
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-294/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:20
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-166/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:25
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-276/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:30
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-18/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 10:30
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-191/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:35
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-180/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:40
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-207/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:45
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-533/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:50
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-559/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 10:55
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-558/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-550/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:10
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-485/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:15
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-492/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:20
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-514/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:25
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-1455/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:30
 • Април
  17

  Предмет: К-79/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  17.04.2024, во 11:30
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-270/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:35
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-517/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:40
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-518/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:45
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-495/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:50
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-385/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 11:55
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-Ј-145/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 12:00
 • Април
  17

  Предмет: ПРК-С-393/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 12:00
 • Април
  17

  Предмет: К-358/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.04.2024, во 12:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-89/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 12:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-426/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 12:30
 • Април
  17

  Предмет: П1-108/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница л.м
  17.04.2024, во 12:30
 • Април
  17

  Предмет: К-58/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.04.2024, во 13:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП-16/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 13:00
 • Април
  17

  Предмет: РВПП-454/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.04.2024, во 13:30
 • Април
  17

  Предмет: К-303/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  17.04.2024, во 13:30
 • Април
  17

  Предмет: К-39/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  17.04.2024, во 14:00
 • Април
  18

  Предмет: МАЛВТС-12/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 08:30
 • Април
  18

  Предмет: ВПП-466/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: К-132/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-500/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-1767/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-1834/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:05
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-562/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:10
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-565/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:15
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-446/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:20
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-449/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:25
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-450/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: МАЛВП-168/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: ВПП-454/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: К-382/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  18.04.2024, во 09:30
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-451/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:35
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-457/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:40
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-459/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:45
 • Април
  18

  Предмет: МАЛВП-181/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 09:45
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-461/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:50
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-471/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 09:55
 • Април
  18

  Предмет: К-251/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-362/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: МАЛВП-196/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Соба 6
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: П1-46/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: ВПП-102/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.04.2024, во 10:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-366/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:05
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-369/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:10
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-371/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:15
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-378/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:20
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-382/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:25
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-395/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: П1-61/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: П4-14/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 10:30
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-381/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:35
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-399/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:40
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-401/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:45
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-408/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:50
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-421/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 10:55
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-М-3/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:00
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-О-5/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:05
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-М-8/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:10
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-М-17/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:15
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-М-18/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:20
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-О-39/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:25
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-О-47/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: К-275/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  18.04.2024, во 11:30
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-425/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:35
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-427/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:40
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-432/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:45
 • Април
  18

  Предмет: ВПП2-48/24

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 8
  18.04.2024, во 11:45
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-435/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:50
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-О-58/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 11:55
 • Април
  18

  Предмет: ПРК-С-63/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  18.04.2024, во 12:00
 • Април
  18

  Предмет: К-158/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.04.2024, во 12:30
 • Април
  18

  Предмет: П4-63/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 12:30
 • Април
  18

  Предмет: П4-43/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  18.04.2024, во 13:00
 • Април
  18

  Предмет: К-308/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 11
  18.04.2024, во 13:00
 • Април
  18

  Предмет: К-209/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  18.04.2024, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-17/24

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 09
  19.04.2024, во 07:00
 • Април
  19

  Предмет: СТ-24/24

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  19.04.2024, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-111/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 08:45
 • Април
  19

  Предмет: К-189/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-487/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:05
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-483/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-18/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-375/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-413/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:25
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-32/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-96/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1299/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1342/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-97/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-170/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1347/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1338/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1318/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-235/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-171/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-179/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1294/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-1310/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 09:55
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-180/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 09:55
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-43/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: К-140/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2024, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-286/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:05
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-65/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-62/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:25
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-75/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-82/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-447/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-488/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-84/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-87/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-88/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-92/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-93/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 10:55
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-95/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-106/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:05
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-97/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:10
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-4/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-108/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:20
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-115/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:25
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-107/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:35
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-121/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-55/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-489/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 11:55
 • Април
  19

  Предмет: К-313/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-90/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-348/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 5
  19.04.2024, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-239/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-177/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 12:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-92/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 12:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-234/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-192/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.04.2024, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-237/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2024, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-233/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2024, во 13:15
 • Април
  22

  Предмет: П1-180/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  22.04.2024, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-90/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.04.2024, во 08:45
 • Април
  22

  Предмет: ТС1-9/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2052/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-165/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2052/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1203/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2049/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2046/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1565/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2045/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1560/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2044/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1638/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:25
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2038/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:25
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2035/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: К-107/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1631/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1637/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1637/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-88/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: К-285/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-279/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2031/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:35
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2030/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1629/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1623/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1624/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2027/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2025/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:50
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1617/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:55
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2018/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 09:55
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2017/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1610/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-470/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ТС-17/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  22.04.2024, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-2011/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1609/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1608/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-312/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-312/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1606/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1703/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1702/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1603/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1690/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:25
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1598/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:25
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1684/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-117/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-244/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1683/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:35
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1681/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 10:40
 • Април
  22

  Предмет: К-239/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.04.2024, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-274/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 11:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-64/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 11:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-271/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 11:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1671/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 11:50
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1668/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 11:55
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1667/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: К-213/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: К-372/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП1-3/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1666/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-268/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-267/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1564/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1662/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1661/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:25
 • Април
  22

  Предмет: К-25/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1658/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: П2-27/24

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП1-44/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-96/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  22.04.2024, во 12:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1646/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:35
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1645/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1644/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1643/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:50
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-1640/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:55
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-133/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 12:55
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-183/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: П4-45/19

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП1-46/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 13:00
 • Април
  22

  Предмет: ЗАВ-2/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2024, во 13:30
 • Април
  22

  Предмет: К-157/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.04.2024, во 13:30
 • Април
  22

  Предмет: К-162/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 13:30
 • Април
  22

  Предмет: К-137/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  22.04.2024, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-198/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.04.2024, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-177/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  22.04.2024, во 15:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-222/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 08:45
 • Април
  23

  Предмет: К-205/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  23.04.2024, во 09:00
 • Април
  23

  Предмет: К-81/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: К-252/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  23.04.2024, во 09:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-176/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 09:45
 • Април
  23

  Предмет: П1-46/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: К-166/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП-369/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 10:00
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВП-173/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 10:20
 • Април
  23

  Предмет: П1-61/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 10:30
 • Април
  23

  Предмет: К-326/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  23.04.2024, во 11:00
 • Април
  23

  Предмет: К-251/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  23.04.2024, во 11:30
 • Април
  23

  Предмет: МАЛВТС-18/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  23.04.2024, во 11:45
 • Април
  23

  Предмет: П1-124/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: К-320/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 12:00
 • Април
  23

  Предмет: ВПП-424/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  23.04.2024, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: П4-50/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  23.04.2024, во 12:30
 • Април
  23

  Предмет: К-92/24

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  23.04.2024, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: К-150/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 13:30
 • Април
  23

  Предмет: К-332/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  23.04.2024, во 14:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-168/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  24.04.2024, во 08:30
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-308/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  24.04.2024, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-210/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  24.04.2024, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: К-62/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: К-65/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: П2-38/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  24.04.2024, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: ВПП-344/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница л.м
  24.04.2024, во 12:30
 • Април
  24

  Предмет: К-301/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  24.04.2024, во 13:30
 • Април
  25

  Предмет: П2-87/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 08:30
 • Април
  25

  Предмет: ВПП-16/24

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: РВПП-538/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: К-34/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.04.2024, во 09:00
 • Април
  25

  Предмет: П4-103/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: К-105/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: РО-124/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: К-12/24

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-159/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: МАЛВП-21/24

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: К-292/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-212/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: П2-97/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 10:30
 • Април
  25

  Предмет: К-347/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.04.2024, во 11:00
 • Април
  25

  Предмет: К-282/23

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  25

  Предмет: К-301/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: К-200/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-59/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 12:00
 • Април
  25

  Предмет: П1-25/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 12:30
 • Април
  25

  Предмет: П1-34/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  25.04.2024, во 13:00
 • Април
  25

  Предмет: К-35/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 13:30
 • Април
  25

  Предмет: К-19/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  25.04.2024, во 14:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-26/24

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  26.04.2024, во 08:30
 • Април
  26

  Предмет: ВПП-2/24

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 08:45
 • Април
  26

  Предмет: К-307/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.04.2024, во 09:00
 • Април
  26

  Предмет: ВПП-3/24

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 09:15
 • Април
  26

  Предмет: РО-109/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 09:15
 • Април
  26

  Предмет: РО-208/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: К-351/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: К-318/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 11
  26.04.2024, во 09:30
 • Април
  26

  Предмет: П2-83/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  26.04.2024, во 09:45
 • Април
  26

  Предмет: П1-186/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 09:45
 • Април
  26

  Предмет: РО-83/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-311/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-103/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  26.04.2024, во 10:15
 • Април
  26

  Предмет: П1-57/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 10:15
 • Април
  26

  Предмет: РО-84/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 10:15
 • Април
  26

  Предмет: РО-80/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: РО-81/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 9
  26.04.2024, во 10:45
 • Април
  26

  Предмет: РО-225/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 10:55
 • Април
  26

  Предмет: К-304/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.04.2024, во 11:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-62/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 11:45
 • Април
  26

  Предмет: РО-82/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: К-224/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: К-18/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: К-393/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П2-112/23

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П1-25/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  26.04.2024, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: К-85/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.04.2024, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: РО-205/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: РВПП-501/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-10/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: РО-2/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-4/24

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 13:00
 • Април
  26

  Предмет: МАЛВП-52/17

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  26.04.2024, во 13:15
 • Април
  26

  Предмет: К-262/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: РО-97/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  26.04.2024, во 13:30
 • Април
  26

  Предмет: К-99/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  26.04.2024, во 14:15
 • Април
  29

  Предмет: МАЛВП-77/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.04.2024, во 08:30
 • Април
  29

  Предмет: П4-13/24

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.04.2024, во 08:30
 • Април
  29

  Предмет: МАЛВП-128/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  29.04.2024, во 08:45
 • Април
  29

  Предмет: П1-177/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ВПП1-43/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1532/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-190/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-Ј-188/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-187/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:05
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:10
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-О-177/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:20
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:20
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-168/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:25
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-617/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: К-177/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: РО-94/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-1/24

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.04.2024, во 09:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:35
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:40
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:45
 • Април
  29

  Предмет: РО-95/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 09:45
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1509/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:50
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-151/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:50
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 09:55
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1520/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ВПП-83/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-1/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-135/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:05
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-О-8/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:10
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-132/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1517/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:15
 • Април
  29

  Предмет: РО-3/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-131/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:20
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-96/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:25
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-130/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:25
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-100/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-101/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: РО-4/24

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-104/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:35
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1507/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:35
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-105/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:40
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-110/24

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 10:45
 • Април
  29

  Предмет: К-71/24

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: К-262/23

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: РО-101/23

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: МАЛВП-225/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: П1-96/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.04.2024, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: МАЛВП-213/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  29.04.2024, во 13:00
 • Април
  29

  Предмет: П4-51/23

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  29.04.2024, во 13:30
 • Април
  29

  Предмет: К-160/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  29.04.2024, во 13:30
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-87/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  30.04.2024, во 08:45
 • Април
  30

  Предмет: К-328/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: К-101/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  30.04.2024, во 09:00
 • Април
  30

  Предмет: МАЛВП-144/23

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  30.04.2024, во 09:20
 • Април
  30

  Предмет: К-236/23

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  30.04.2024, во 09:30
 • Април
  30

  Предмет: ПРК-Ј-184/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  30.04.2024, во 09:30