Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  11

  Предмет: ВПП2-84/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  11.08.2022, во 12:00
 • Август
  12

  Предмет: ВПП2-101/22

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  12.08.2022, во 09:00
 • Август
  12

  Предмет: ВПП2-95/22

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  12.08.2022, во 10:00
 • Август
  15

  Предмет: К-346/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 11
  15.08.2022, во 12:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-4/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  16.08.2022, во 09:30
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-6/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  16.08.2022, во 09:40
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-11/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  16.08.2022, во 10:00
 • Август
  16

  Предмет: ПРК-М-12/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  16.08.2022, во 10:10
 • Август
  17

  Предмет: П4-71/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 09:00
 • Август
  17

  Предмет: ВПП-136/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  17.08.2022, во 10:00
 • Август
  22

  Предмет: П1-54/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  22.08.2022, во 13:00
 • Август
  24

  Предмет: ВПП-145/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  24.08.2022, во 09:30
 • Август
  24

  Предмет: ВПП1-17/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 3
  24.08.2022, во 12:00
 • Август
  29

  Предмет: П1-80/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.08.2022, во 08:30
 • Септември
  1

  Предмет: К-174/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  01.09.2022, во 09:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-880/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-877/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-892/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-875/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-890/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-871/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-889/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-870/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-886/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-867/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 09:55
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-922/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-884/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-306/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  01.09.2022, во 10:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-О-93/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:05
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-921/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:05
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-919/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-865/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:10
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-94/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-917/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:15
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-916/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:20
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-92/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:25
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-913/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:25
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-912/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:30
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-907/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:35
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-910/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:40
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-906/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:45
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-897/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 10:50
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-894/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-91/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-157/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-103/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: ПРК-С-896/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-23/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 11:00
 • Септември
  1

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-24/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  01.09.2022, во 12:00
 • Септември
  1

  Предмет: К-212/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 11
  01.09.2022, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-208/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  02.09.2022, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-135/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-247/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-220/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  02.09.2022, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-359/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  02.09.2022, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-58/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-58/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 1-0
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-173/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-337/18

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-348/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  02.09.2022, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: П4-45/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-49/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-53/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-149/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-87/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-27/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-84/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: МАЛВП-71/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-387/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-51/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-156/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-37/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-509/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-844/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-845/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-270/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 9
  05.09.2022, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-198/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-291/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-290/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 09:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-20/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-32/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-72/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-268/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: П2-33/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-289/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ОДС-3/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.09.2022, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-299/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:05
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-370/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-276/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-271/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-457/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:15
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-2007/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-81/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-М-7/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:25
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-98/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-113/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-14/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-265/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-22/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-241/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:35
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-97/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-352/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:45
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-30/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-О-94/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-М-2/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 10:55
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-113/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-253/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-87/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-260/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-112/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-132/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.09.2022, во 11:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-152/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  05.09.2022, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-254/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-259/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-20/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 12:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-142/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-241/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-142/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 12:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-121/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-112/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  05.09.2022, во 13:25
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-88/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-124/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-153/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-107/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  05.09.2022, во 13:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-341/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Соба 5
  05.09.2022, во 13:45
 • Септември
  6

  Предмет: П1-21/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 08:40
 • Септември
  6

  Предмет: П4-116/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-364/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.09.2022, во 09:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П1-36/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-156/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: П2-14/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-66/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-104/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-560/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-558/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-923/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-59/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-67/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-925/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-58/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-924/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-926/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 09:55
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-70/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 09:55
 • Септември
  6

  Предмет: К-338/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-928/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-927/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-71/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-929/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-930/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:05
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-931/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:10
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-933/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-934/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-74/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-932/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:15
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-936/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: П2-52/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-1819/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-935/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:20
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-938/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:25
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-937/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:25
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-2085/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-939/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-941/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-62/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-940/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: П4-17/22

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  06.09.2022, во 10:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-942/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:35
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-943/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:40
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-184/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-944/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-945/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-98/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-99/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 10:55
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-946/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-170/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-О-121/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  06.09.2022, во 11:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 11:10
 • Септември
  6

  Предмет: К-340/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-292/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-72/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 11:30
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-80/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 11:40
 • Септември
  6

  Предмет: П2-16/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 11:45
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-85/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 11:50
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-Ј-83/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: КМ-19/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 12:00
 • Септември
  6

  Предмет: ПРК-С-767/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.09.2022, во 12:10
 • Септември
  6

  Предмет: К-397/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.09.2022, во 12:30
 • Септември
  6

  Предмет: К-162/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.09.2022, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: П4-97/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  06.09.2022, во 14:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-375/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-181/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.09.2022, во 09:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-608/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-78/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-327/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 09:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-595/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:35
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-721/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-589/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-586/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-582/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-760/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-580/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 09:55
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-579/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-132/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-234/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-578/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:05
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-577/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-575/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:15
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-574/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:20
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-570/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:25
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-571/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:25
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-572/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-6/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 10:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-573/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:35
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-569/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-618/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-623/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-622/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-621/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 10:55
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-612/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-401/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 11:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-50/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.09.2022, во 11:30
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-611/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 11:40
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-610/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 11:45
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-642/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 11:50
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-639/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 11:55
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-638/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-225/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-107/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 12:00
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-637/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 12:05
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-634/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 12:10
 • Септември
  7

  Предмет: ПРК-С-687/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.09.2022, во 12:15
 • Септември
  7

  Предмет: К-241/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-120/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 12:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-157/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 13:00
 • Септември
  7

  Предмет: К-57/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.09.2022, во 13:30
 • Септември
  7

  Предмет: ВПП-170/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  07.09.2022, во 13:30
 • Септември
  7

  Предмет: К-214/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.09.2022, во 13:30
 • Септември
  9

  Предмет: РО-120/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  09.09.2022, во 08:40
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-203/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-64/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-60/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-20/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  09.09.2022, во 09:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-412/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-160/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-93/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  09.09.2022, во 09:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-27/22

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: ВПП-200/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-9/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-34/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  09.09.2022, во 10:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-58/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: МАЛВП-30/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  09.09.2022, во 10:30
 • Септември
  9

  Предмет: К-48/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  09.09.2022, во 11:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-27/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  09.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: К-60/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  09.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-22/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 12:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-23/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 12:30
 • Септември
  9

  Предмет: П1-84/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  09.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-24/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 13:00
 • Септември
  9

  Предмет: РО-117/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 13:05
 • Септември
  9

  Предмет: РО-26/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  09.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: П4-77/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: П1-32/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  12.09.2022, во 08:30
 • Септември
  12

  Предмет: П4-16/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-19/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-90/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-71/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-90/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 09:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-100/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-151/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-20/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-136/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-55/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-52/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-474/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-71/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-64/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-36/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:40
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1744/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-56/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:50
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-9/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 09:55
 • Септември
  12

  Предмет: РО-21/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-102/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-460/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-148/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-62/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  12.09.2022, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-103/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:15
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-101/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:25
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-100/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 9
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1810/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-59/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-176/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-О-10/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-591/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-224/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-1947/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 10:35
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-Ј-119/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.09.2022, во 11:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-52/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-28/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.09.2022, во 11:30
 • Септември
  12

  Предмет: МАЛВП-23/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  12.09.2022, во 11:45
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-74/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-33/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-105/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 12:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-110/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-110/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-110/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: РО-36/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-82/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 12:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-379/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 12:45
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП1-16/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-215/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-311/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-38/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-83/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: П1-83/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: П4-67/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  12.09.2022, во 13:00
 • Септември
  12

  Предмет: РО-78/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  12.09.2022, во 13:05
 • Септември
  12

  Предмет: РО-47/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: П4-102/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-47/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: К-309/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  12.09.2022, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ВПП-370/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 14:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-309/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.09.2022, во 14:00
 • Септември
  12

  Предмет: ТС1-2/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  12.09.2022, во 14:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-105/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 08:40
 • Септември
  13

  Предмет: П4-69/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-265/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.09.2022, во 09:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-625/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-131/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-49/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-1790/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-681/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-620/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-10/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-32/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-568/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-680/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 09:40
 • Септември
  13

  Предмет: П1-114/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-567/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-678/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 09:45
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-66/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-33/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-677/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 09:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-671/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-556/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-495/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 09:55
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-30/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-46/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-669/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-124/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-326/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  13.09.2022, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-667/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-527/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-550/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-859/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-666/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-661/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-3/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:15
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-616/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-187/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-659/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:20
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-660/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:25
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-56/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:25
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-522/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:25
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-493/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-185/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-682/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-82/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: П4-94/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-658/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: П1-14/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  13.09.2022, во 10:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-654/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-536/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:35
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-653/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-165/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-583/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-652/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-520/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-535/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 10:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-646/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-644/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 10:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-581/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-15/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-694/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 11:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-121/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-16/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-251/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 11:30
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-693/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 11:40
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-692/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-683/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: МАЛВП-35/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 11:45
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-627/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 11:50
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-629/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 11:55
 • Септември
  13

  Предмет: ПЛ1-ТС-4/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: К-292/17

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-631/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-662/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 12:05
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-227/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 12:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-228/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 12:10
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-С-231/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.09.2022, во 12:10
 • Септември
  13

  Предмет: П4-56/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-140/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.09.2022, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-177/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.09.2022, во 13:30
 • Септември
  14

  Предмет: П1-101/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  14.09.2022, во 08:30
 • Септември
  14

  Предмет: П1-218/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-277/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВТС-8/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-55/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 09:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-140/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-150/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-758/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВТС-5/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-284/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВП-51/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  14.09.2022, во 09:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-757/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 09:35
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-756/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 09:40
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-755/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 09:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-754/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 09:50
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-748/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-118/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ТС1-1/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-743/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:05
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-761/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:10
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-699/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:15
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-702/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:20
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-2/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:20
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-704/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:25
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-720/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-86/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ТС1-21/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 10:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-719/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:35
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-718/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:40
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-717/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-716/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 10:50
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 11:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-14/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-323/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-76/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-186/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  14.09.2022, во 11:30
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-766/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 11:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-816/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 11:45
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-815/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 11:50
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-810/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 11:55
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 11:55
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-814/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 11:55
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-764/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-712/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-23/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: РО-56/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: К-364/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 12:00
 • Септември
  14

  Предмет: ПРК-С-768/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 12:05
 • Септември
  14

  Предмет: П1-219/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница л.м
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-388/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-388/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 1`0
  14.09.2022, во 12:30
 • Септември
  14

  Предмет: КМ-11/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 12:50
 • Септември
  14

  Предмет: РО-70/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ТС-15/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 13:00
 • Септември
  14

  Предмет: ВПП-283/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.09.2022, во 13:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-157/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.09.2022, во 13:30
 • Септември
  14

  Предмет: РО-71/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.09.2022, во 13:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-87/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 13:30
 • Септември
  14

  Предмет: К-228/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  14.09.2022, во 14:30
 • Септември
  15

  Предмет: П1-200/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 08:30
 • Септември
  15

  Предмет: П1-35/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-378/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Соба 5
  15.09.2022, во 09:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-220/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-226/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: П1-28/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: П2-47/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-709/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-55/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-494/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:30
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-707/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:35
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-35/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:35
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:35
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-724/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-706/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-488/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:40
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-491/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:45
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-258/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:45
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-305/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:45
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-725/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-588/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 09:50
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-729/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 09:55
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-708/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВП-213/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-60/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-О-88/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: К-275/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-17/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: П5-1/22

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-283/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-69/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-507/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:00
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-Ј-50/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:05
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-613/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-199/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  15.09.2022, во 10:10
 • Септември
  15

  Предмет: ПРК-С-732/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  15.09.2022, во 10:10
 • Септември