Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  25

  Предмет: П2-25/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-246/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-258/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-39/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП1-36/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-313/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-10/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-201/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: СТ-37/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-60/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-145/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:40
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-152/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-152/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-402/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 09:50
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-125/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-405/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-120/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-9/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-227/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-163/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-137/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:05
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-С-751/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-101/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:10
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-Ј-135/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:20
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-13/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-299/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-287/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: КМ-12/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-289/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-292/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: К-25/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  25.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-128/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Соба 9
  25.01.2021, во 11:45
 • Јануари
  25

  Предмет: К-248/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-75/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-248/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-385/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  25.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-18/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: МАЛВП-179/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  25.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-187/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-31/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-134/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница Л.М
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: П1-214/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Соба л.м
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-290/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-68/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-301/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: К-68/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-194/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ПРК-О-179/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  25.01.2021, во 13:15
 • Јануари
  25

  Предмет: ВПП-111/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  25.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-77/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-167/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-15/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-155/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-342/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-43/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П2-118/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-354/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-325/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-57/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-235/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ОДС-5/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-148/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: П4-55/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-66/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВП-143/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  26.01.2021, во 10:15
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-50/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-46/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: П1-208/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  26.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-18/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-283/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-128/19

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-330/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: К-104/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ВПП1-14/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-34/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  26.01.2021, во 12:00
 • Јануари
  26

  Предмет: ВПП-38/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 12:30
 • Јануари
  26

  Предмет: ВПП-117/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-149/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-227/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  26.01.2021, во 13:00
 • Јануари
  26

  Предмет: К-312/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  26.01.2021, во 13:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-107/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 08:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-136/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-70/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВП-174/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-146/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  27.01.2021, во 09:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-165/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-139/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П1-136/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-253/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-139/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 09:30
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-130/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-44/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-170/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-130/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:00
 • Јануари
  27

  Предмет: ВПП-90/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: П4-98/17

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: К-306/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  27.01.2021, во 10:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-62/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  27.01.2021, во 11:00
 • Јануари
  27

  Предмет: К-368/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  27.01.2021, во 11:30
 • Јануари
  27

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-48/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  27.01.2021, во 11:30