Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна.



 • Јули
  18

  Предмет: ВПП2-98/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.07.2018, во 10:00
 • Јули
  18

  Предмет: ВПП2-105/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  18.07.2018, во 10:15
 • Јули
  19

  Предмет: ВПП-467/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.07.2018, во 08:30
 • Јули
  19

  Предмет: ВПП2-165/17

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  19.07.2018, во 09:00
 • Јули
  19

  Предмет: П1-222/16

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  19.07.2018, во 10:00
 • Јули
  20

  Предмет: ПРК-Ј-326/13

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  20.07.2018, во 09:00
 • Јули
  20

  Предмет: ПРК-О-76/17

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  20.07.2018, во 12:00
 • Јули
  24

  Предмет: П4-24/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  24.07.2018, во 10:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП-15/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба л.м
  27.08.2018, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ВПП-159/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  27.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-87/13

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  31.08.2018, во 09:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-102/17

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  31.08.2018, во 09:30
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-С-261/18

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  31.08.2018, во 10:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-167/13

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  31.08.2018, во 12:00
 • Август
  31

  Предмет: ПРК-Ј-167/13

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  31.08.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-244/15

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 08:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-522/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-78/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  03.09.2018, во 08:30
 • Септември
  3

  Предмет: П2-54/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-226/15

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-194/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-42/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: К-154/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2018, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-151/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-154/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-422/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: К-161/15

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-280/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-61/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-337/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2018, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-292/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  03.09.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-81/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ВПП-40/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: П1-199/16

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 12:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-116/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  03.09.2018, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: МАЛВП-189/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.09.2018, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: П1-267/17

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  03.09.2018, во 14:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-44/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2018, во 14:00
 • Септември
  3

  Предмет: КМ-1/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2018, во 15:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-422/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 08:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-526/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: П1-100/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-47/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-47/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-516/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-235/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.09.2018, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-89/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-89/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-89/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-517/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-349/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-93/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 09:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-36/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 09:50
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-530/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-53/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-67/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: П1-182/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-40/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-149/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-16/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:10
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-16/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-283/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-152/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-292/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-164/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:20
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-ТС-68/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-165/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-81/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-480/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-О-329/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-218/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-204/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  04.09.2018, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-31/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-235/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-31/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:40
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-97/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-98/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-193/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-98/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 10:50
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-185/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  04.09.2018, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-331/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.09.2018, во 11:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-26/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 11:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-Ј-207/14

  Судија Милка Танеска, Судница Судница 9
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-493/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПЛ1-П-27/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  04.09.2018, во 12:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-498/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 12:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-547/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-150/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.09.2018, во 13:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-306/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 13:15
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-149/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-47/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.09.2018, во 13:30
 • Септември
  4

  Предмет: РО-115/16

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2018, во 14:00
 • Септември
  5

  Предмет: РО-29/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 08:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-77/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: П1-239/17

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 108
  05.09.2018, во 08:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-78/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-67/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-379/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  05.09.2018, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-531/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.09.2018, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ВПП-86/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.09.2018, во 09:30