Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-597/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  16.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-174/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  16.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-480/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-582/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  16.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-40/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-183/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  16.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-596/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  16.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-329/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-156/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-133/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-32/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-297/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-319/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-98/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  16.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-330/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: МАЛВП-314/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  16.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-330/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-207/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  16.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  16

  Предмет: МАЛВП-274/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  16.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-338/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-320/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  16.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-337/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 10:45
 • Јануари
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-25/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  16.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-143/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  16.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-255/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  16.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-423/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  16

  Предмет: П4-103/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  16.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ПЛ1-ТС-53/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  16.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-188/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  16.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-77/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-603/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  16.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  16

  Предмет: П1-69/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Соба 1
  16.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-78/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-78/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  16

  Предмет: П4-75/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  16.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-132/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  16.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  16

  Предмет: К-270/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  16.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  16

  Предмет: МАЛВП-248/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  16.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-360/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  16.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ВПП-112/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  16

  Предмет: К-270/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  16.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  16

  Предмет: ПРК-С-743/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  16.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-647/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-212/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  17.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-117/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 8
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-224/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-160/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-235/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-191/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  17.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-73/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-160/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-249/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Соба 10
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-77/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-88/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-75/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-О-122/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-595/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-184/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-572/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-591/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-568/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-573/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-567/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-563/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:55
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-543/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 09:55
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-527/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-О-119/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-513/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП1-55/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-178/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П4-52/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-525/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  17.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-223/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  17.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: МАЛВП-270/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  17.01.2019, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП2-173/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  17.01.2019, во 10:50
 • Јануари
  17

  Предмет: К-245/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.01.2019, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-59/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  17.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-209/15

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-521/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-316/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  17.01.2019, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-110/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-317/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  17.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-103/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  17.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-512/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-198/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  17.01.2019, во 13:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ВПП-232/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  17.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  17

  Предмет: П1-246/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница л.м
  17.01.2019, во 14:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-146/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  18.01.2019, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ВПП-327/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-79/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П1-104/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-207/14

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-201/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-773/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.01.2019, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-223/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.01.2019, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: К-201/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-785/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-786/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: РО-82/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  18.01.2019, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-125/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  18.01.2019, во 09:30