Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: П1-117/16

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  19.04.2018, во 08:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-6/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  19.04.2018, во 08:15
 • Април
  19

  Предмет: П1-222/16

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-120/16

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-72/16

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: П1-40/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-267/17

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-88/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП2-44/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-322/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-528/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-90/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-137/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-181/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-202/17

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-133/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-98/16

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-138/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-233/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-184/16

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-102/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-136/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-52/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:40
 • Април
  19

  Предмет: П1-8597/13

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  19.04.2018, во 09:45
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-184/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-53/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-134/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 09:50
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-545/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-102/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-141/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-638/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-67/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-708/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-24/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-483/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:15
 • Април
  19

  Предмет: К-324/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-226/15

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-67/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-146/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-16/15

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-226/15

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-101/16

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-26/16

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: К-41/16

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-59/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-15/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 10:50
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-95/15

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-95/15

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-7/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-155/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 11:15
 • Април
  19

  Предмет: П1-209/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-227/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-78/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: К-188/16

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2018, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-223/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 11:40
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-57/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 11:50
 • Април
  19

  Предмет: РО-3/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2018, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-245/17

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  19.04.2018, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-127/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-68/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-О-25/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-7/18

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  19.04.2018, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-295/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2018, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: К-327/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2018, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-371/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: К-150/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2018, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-193/15

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  19.04.2018, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-233/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница л.м
  19.04.2018, во 14:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-109/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: П1-50/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  20.04.2018, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-512/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-25/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  20.04.2018, во 08:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-266/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-164/16

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: СТ-8/18

  Судија Владо Крлески, Судница Соба 6
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: К-329/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-696/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-117/16

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-82/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-485/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  20.04.2018, во 09:00
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-304/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:10
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-549/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: СТ-7/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  20.04.2018, во 09:15
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-554/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:20
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-555/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:25
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-10/18

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-146/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-Ј-24/18

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП-425/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ВПП1-1/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: К-344/15

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-692/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: МАЛВП-20/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  20.04.2018, во 09:30
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-617/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:35
 • Април
  20

  Предмет: П2-30/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  20.04.2018, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-140/16

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:45
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-145/16

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-С-689/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:55
 • Април
  20

  Предмет: ПРК-О-143/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  20.04.2018, во 09:55