Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-238/16

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 08:15
 • Декември
  18

  Предмет: П1-54/17

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-30/16

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 08:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-470/15

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-82/16

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 08:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-148/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 08:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-152/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 08:55
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-189/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВТС-18/17

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-101/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-202/15

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-94/17

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-408/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-180/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:05
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-179/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:10
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-153/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-173/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-132/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-336/13

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:20
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-553/13

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-254/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-400/15

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-122/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: П4-82/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-419/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:40
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-166/16

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 09:55
 • Декември
  18

  Предмет: ТС-24/17

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-194/13

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  18.12.2017, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-440/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 10:10
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВП-188/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-437/14

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-170/16

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-287/16

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-188/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-178/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 10:35
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-387/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 10:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-393/17

  Судија Зумбуле Даути, Судница Судница 4
  18.12.2017, во 10:50
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-36/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-40/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-34/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-40/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-37/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-33/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-41/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-41/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-39/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-17/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-40/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-41/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП-72/15

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-М-38/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-159/16

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 9
  18.12.2017, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-517/13

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 11:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-ТС-179/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  18.12.2017, во 11:40
 • Декември
  18

  Предмет: К-222/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-224/15

  Судија Ристо Силјаноски, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-87/17

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница л.м
  18.12.2017, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: РО-75/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  18.12.2017, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: П1-233/17

  Судија Трајче Скрчески, Судница Судница 8
  18.12.2017, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-270/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: ВПП1-1/16

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-230/16

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-125/16

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 11
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: МАЛВТС-26/16

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-194/15

  Судија Радица Ристеска, Судница Судница 5
  18.12.2017, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-257/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 10
  18.12.2017, во 14:30
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-156/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.12.2017, во 08:30
 • Декември
  19

  Предмет: П4-107/16

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  19.12.2017, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-82/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.12.2017, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-124/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.12.2017, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-210/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-3/16

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП2-212/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  19.12.2017, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-109/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-605/16

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-133/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-205/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:40
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-124/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-634/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:45
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-635/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:50
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-36/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 09:55
 • Декември
  19

  Предмет: П1-229/17

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  19.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-125/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: П4-126/17

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  19.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-637/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-214/16

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-638/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:05
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-649/16

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:05
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-639/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-139/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:10
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-178/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:15
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-О-179/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: МАЛВП-221/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.12.2017, во 10:20
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-187/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:25
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-290/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-187/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.12.2017, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: П1-18/16

  Судија Ристо Силјаноски, Судница Судница 2
  19.12.2017, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-86/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Соба 11
  19.12.2017, во 10:30
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-306/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:35
 • Декември
  19

  Предмет: ПРК-С-205/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  19.12.2017, во 10:40