Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  4

  Предмет: П2-2/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-32/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 08:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-68/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-68/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-4/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-107/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-361/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 09:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-114/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-398/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-382/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-16/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-2147/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-368/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-896/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-2159/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-2064/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1152/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1345/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:45
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1048/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1914/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1014/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 09:55
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-173/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-314/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-938/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: РО-17/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-378/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-364/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-229/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-206/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:05
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-70/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:10
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-354/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:15
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-340/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:20
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-1903/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-337/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:25
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-691/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-27/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-141/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-44/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-402/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-16/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-36/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-335/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РВПП-796/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-86/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 10:35
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-О-65/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:40
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-25/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 10:50
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-Ј-219/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: ПРК-С-695/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  04.07.2022, во 11:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-53/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-265/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 11:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-23/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 11:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-36/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-200/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-23/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.07.2022, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС1-6/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-37/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-56/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 12:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-15/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 12:45
 • Јули
  4

  Предмет: РО-38/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС-6/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-246/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-23/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: РО-39/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: П1-211/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-43/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: К-210/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  04.07.2022, во 13:30
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП1-12/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 13:35
 • Јули
  4

  Предмет: РО-40/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.07.2022, во 13:45
 • Јули
  4

  Предмет: П1-78/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-44/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: ТС-11/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-52/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  4

  Предмет: ВПП-309/21

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.07.2022, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-49/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 08:30
 • Јули
  5

  Предмет: П1-179/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-2/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-82/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-287/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 09:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-473/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-228/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-224/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: П4-44/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: РО-82/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-838/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-316/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1983/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:35
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-839/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:35
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-824/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-471/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-304/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-205/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-826/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-357/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-827/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-469/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-356/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:55
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-468/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 09:55
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-831/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 09:55
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-333/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-8/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-12/22

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-75/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-832/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-187/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-461/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-313/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-833/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:05
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-345/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:05
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-20/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-330/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-835/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-462/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1100/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-836/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:15
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-476/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-315/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-840/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:20
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-1091/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:25
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-477/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-240/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-47/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-295/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВП-102/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 10:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-375/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:35
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-261/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-478/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:40
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-508/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-219/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-210/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-207/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-480/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 10:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-142/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-О-8/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-7/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-139/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 11:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-315/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-169/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  05.07.2022, во 11:30
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-481/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 11:40
 • Јули
  5

  Предмет: П4-14/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  05.07.2022, во 11:45
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-484/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 11:50
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-492/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 11:55
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-489/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П1-225/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-6/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-156/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-490/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 12:05
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-496/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 12:10
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-С-497/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  05.07.2022, во 12:15
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-53/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 212
  05.07.2022, во 12:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-64/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  05.07.2022, во 13:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-316/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-91/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-91/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-341/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  05.07.2022, во 13:30
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-99/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: ВПП-48/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  05.07.2022, во 14:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-54/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-21/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  06.07.2022, во 08:30
 • Јули
  6

  Предмет: РО-49/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: П4-71/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-117/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-117/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-379/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ТС-15/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-252/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.07.2022, во 09:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-31/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-194/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: П4-18/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-124/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-13/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:40
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-34/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:50
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-91/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 09:50
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-308/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-3/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 3
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-52/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-43/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-30/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-45/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-30/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:10
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-110/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-46/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:20
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-18/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-85/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-373/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-49/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-40/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-15/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-12/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2022, во 11:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-56/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 11:15
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-19/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-62/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-52/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: П4-97/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Соба 9
  06.07.2022, во 11:45
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-114/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 11:55
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-О-50/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-5/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-21/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-60/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-557/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 12:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-72/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-37/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  06.07.2022, во 12:30
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВТС-2/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: МАЛВТС-2/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: ВПП-129/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  06.07.2022, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: К-265/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  06.07.2022, во 13:30
 • Јули
  6

  Предмет: П1-56/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  06.07.2022, во 14:00
 • Јули
  7

  Предмет: П2-40/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-45/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  07.07.2022, во 08:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-263/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-209/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-55/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.07.2022, во 09:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-283/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-75/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-283/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-119/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-30/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-405/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-502/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-675/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-861/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-860/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-674/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-504/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-70/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-861/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-673/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-505/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-11/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-98/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-672/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-803/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-Ј-11/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-65/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-651/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-852/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-506/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-603/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 09:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-498/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 09:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-500/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-359/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-855/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-47/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-М-6/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: П1-63/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-600/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: П4-32/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-35/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  07.07.2022, во 10:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1589/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:05
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-851/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:05
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-849/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1453/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:10
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-643/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1019/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:15
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-2071/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:20
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-19/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:25
 • Јули
  7

  Предмет: П4-32/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1981/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1967/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-54/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-641/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-21/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВП-161/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-598/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-513/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-510/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1989/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-601/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1438/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:45
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1951/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1933/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1712/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 10:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-О-4/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 10:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-8/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1805/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1669/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-228/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПЛ1-ТС-5/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1669/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:30
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1693/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:35
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1675/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:40
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1654/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:50
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 11:55
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1763/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-49/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-136/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: П4-64/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-154/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 12:00
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1942/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 12:05
 • Јули
  7

  Предмет: ПРК-С-1968/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  07.07.2022, во 12:10
 • Јули
  7

  Предмет: К-132/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 12:45
 • Јули
  7

  Предмет: П1-134/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  07.07.2022, во 13:00
 • Јули
  7

  Предмет: К-287/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  07.07.2022, во 13:30
 • Јули
  7

  Предмет: К-143/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  07.07.2022, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: П2-14/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  08.07.2022, во 08:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-36/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-84/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-84/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-48/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-105/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  08.07.2022, во 09:00
 • Јули
  8

  Предмет: МАЛВП-43/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  08.07.2022, во 09:15
 • Јули
  8

  Предмет: РО-125/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-315/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1-21/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-318/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 09:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-164/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: П1-114/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-176/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 10:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-126/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 10:15
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-77/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-120/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП1-19/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  08.07.2022, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-69/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  08.07.2022, во 11:30
 • Јули
  8

  Предмет: П4-31/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  08.07.2022, во 11:45
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-283/21

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-90/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-87/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: КМ-12/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: К-132/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  08.07.2022, во 12:00
 • Јули
  8

  Предмет: П4-14/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: РО-91/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-333/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-92/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 12:30
 • Јули
  8

  Предмет: К-108/22

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 12:45
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП2-73/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 8
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-112/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 13:00
 • Јули
  8

  Предмет: РО-85/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  08.07.2022, во 13:05
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП-49/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  08.07.2022, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: КМ-1/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  08.07.2022, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: КМ-14/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  08.07.2022, во 13:30
 • Јули
  8

  Предмет: П1-112/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  08.07.2022, во 14:00
 • Јули
  8

  Предмет: ВПП2-72/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  08.07.2022, во 14:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-83/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 13
  11.07.2022, во 08:00
 • Јули
  11

  Предмет: П4-30/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  11.07.2022, во 08:30
 • Јули
  11

  Предмет: МАЛВП-101/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  11.07.2022, во 08:30
 • Јули
  11

  Предмет: П1-117/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП-110/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП-219/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  11.07.2022, во 09:00
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП-93/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-140/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: П4-87/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП1-28/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-437/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-283/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:35
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-435/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:35
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-426/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:40
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-419/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:45
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-412/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:50
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-404/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 09:55
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-С-444/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-172/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-50/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП1-18/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 2
  11.07.2022, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП-110/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  11.07.2022, во 10:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-74/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-174/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  11.07.2022, во 11:00
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-171/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:10
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-171/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:10
 • Јули
  11

  Предмет: К-175/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: ПРК-Ј-88/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  11.07.2022, во 11:30
 • Јули
  11

  Предмет: П4-8/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  11.07.2022, во 11:45
 • Јули
  11

  Предмет: РО-35/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: ТС1-2/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-409/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 12:00
 • Јули
  11

  Предмет: ВПП-4/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-50/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: П1-6/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  11.07.2022, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-343/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 12:45
 • Јули
  11

  Предмет: ТС-12/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  11.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: П1-236/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  11.07.2022, во 13:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-305/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  11

  Предмет: МАЛВП-75/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  11

  Предмет: РО-87/21

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-341/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  11.07.2022, во 13:30
 • Јули
  11

  Предмет: ТС1-3/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  11.07.2022, во 14:00
 • Јули
  12

  Предмет: П1-232/21

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  12.07.2022, во 08:00
 • Јули
  12

  Предмет: П1-31/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница л.м
  12.07.2022, во 08:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-95/22

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.07.2022, во 09:00
 • Јули
  12

  Предмет: МАЛВП-253/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-62/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-454/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-39/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-183/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.07.2022, во 09:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-453/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:35
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-37/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:35
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1305/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 09:35
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-2051/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 09:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-31/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-451/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-450/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-М-9/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1363/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 09:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-181/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-2075/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 09:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1334/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 09:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1725/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 09:55
 • Јули
  12

  Предмет: П1-126/20

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ВПП-136/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-211/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1429/21

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1861/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-2/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-517/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:05
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-545/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-544/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-221/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-832/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:10
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-380/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:15
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1143/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:15
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-543/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:15
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-539/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-381/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-788/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-382/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:20
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-616/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:25
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-386/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:25
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-555/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:25
 • Јули
  12

  Предмет: РВПП-805/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 103
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-305/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-305/20

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-387/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-546/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: П2-79/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  12.07.2022, во 10:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-О-60/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:35
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-549/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:35
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-552/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-88/22

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1466/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-1466/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-553/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-554/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-222/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-Ј-220/21

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 10:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-561/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 10:55
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-563/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-10/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 11:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-36/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.07.2022, во 11:30
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-564/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 11:40
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-565/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 11:45
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-609/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 11:50
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-538/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 11:55
 • Јули
  12

  Предмет: П1-182/21

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  12.07.2022, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПРК-С-604/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  12.07.2022, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: ПЛ1-ТС-19/21

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  12.07.2022, во 12:00
 • Јули
  12

  Предмет: К-129/21

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  12.07.2022, во 12:30
 • Јули
  12

  Предмет: П1-25/21

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  12.07.2022, во 12:30
 • Јули
  12

  Предмет: К-346/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 11
  12.07.2022, во 12:30
 • Јули
  12

  Предмет: П2-18/22

  Судија Ирена Трајаноска, Судница Судница 6
  12.07.2022, во 13:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-80/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2022, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: П2-52/22

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-81/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-42/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-133/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-162/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-306/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.07.2022, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-43/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-151/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-88/22

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: РО-44/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-52/22

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-168/21

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-523/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-519/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-164/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-345/21

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 5
  13.07.2022, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-525/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:35
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-526/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:35
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-537/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:40
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-533/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-531/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: РО-45/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-528/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-529/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-92/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 09:55
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-168/22

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-97/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-46/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-143/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2022, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: РО-18/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 10:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-82/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-169/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:05
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-160/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-159/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:20
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-83/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:25
 • Јули
  13

  Предмет: РО-73/22

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-24/22

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-42/22

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-85/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-297/21

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.07.2022, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-94/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:35
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-176/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:40
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-107/22

  Судија Александра Поп Стефанија, Судница Судница 9
  13.07.2022, во 10:45