Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  29

  Предмет: П4-113/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  29.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П4-109/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-171/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  29.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-171/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-258/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  29.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-126/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-483/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-290/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  29

  Предмет: К-178/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-332/15

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-235/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-200/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-85/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-114/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-160/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-12/16

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 3
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ТС-8/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  29.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП1-16/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВТС-13/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  29.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-252/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  29.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-198/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  29.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-М-30/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Соба 5
  29.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ПРК-М-15/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  29.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-134/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  29.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-134/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-297/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП-144/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  29.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-51/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  29.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-22/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  29.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП1-64/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-416/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  29.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  29

  Предмет: МАЛВП-82/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Соба 3
  29.01.2020, во 13:10
 • Јануари
  29

  Предмет: РО-83/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-309/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  29.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  29

  Предмет: К-273/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  29.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  29

  Предмет: ВПП1-48/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П4-127/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-127/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-141/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  29

  Предмет: П1-127/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  29.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-8597/13

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 08:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-183/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 083
  30.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-198/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-33/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-235/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-239/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП2-10/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 9
  30.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-116/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:15
 • Јануари
  30

  Предмет: П4-32/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-125/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-233/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-172/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  30.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-284/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 33
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-298/15

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ЗАМ-С-27/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 9
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-288/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: МАЛВП-173/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-298/15

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  30

  Предмет: O1-5/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница л.м
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: П1-131/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-171/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  30.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-141/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  30.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-177/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 12:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП-7/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-154/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  30.01.2020, во 12:30
 • Јануари
  30

  Предмет: К-146/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  30.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: ВПП1-26/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  30.01.2020, во 13:00
 • Јануари
  30

  Предмет: К-217/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  30.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П1-139/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  31.01.2020, во 08:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ВПП-287/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-41/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-О-129/16

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  31.01.2020, во 09:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-296/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-297/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-О-176/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  31.01.2020, во 09:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ПРК-С-539/16

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  31.01.2020, во 09:40
 • Јануари
  31

  Предмет: К-103/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  31.01.2020, во 10:00
 • Јануари
  31

  Предмет: П5-3/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  31.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П2-91/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  31.01.2020, во 10:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-97/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  31.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: К-163/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  31.01.2020, во 11:30
 • Јануари
  31

  Предмет: П4-55/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  31.01.2020, во 11:45
 • Јануари
  31

  Предмет: К-258/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  31.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС-6/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  31.01.2020, во 13:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ТС1-4/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  31.01.2020, во 14:00
 • Јануари
  31

  Предмет: К-ПП-320/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  31.01.2020, во 14:30
 • Јануари
  31

  Предмет: ВПП2-3/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  31.01.2020, во 15:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П2-16/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  03.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-176/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 08:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-323/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-29/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 09ј
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-124/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: К-94/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: МАЛВП-177/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ТС-14/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  03.02.2020, во 09:00
 • Февруари
  3

  Предмет: ВПП-284/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-С-803/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: ПРК-Ј-45/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: П1-132/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  03.02.2020, во 09:30
 • Февруари
  3

  Предмет: К-182/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  03.02.2020, во 09:30