Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јули
  13

  Предмет: РО-44/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба 13
  13.07.2020, во 08:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-87/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-208/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-201/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 08:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-302/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: СТ-16/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-123/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 09:00
 • Јули
  13

  Предмет: СТ-15/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 09:15
 • Јули
  13

  Предмет: СТ-14/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-260/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-22/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: П1-34/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-196/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-212/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 09:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-82/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 09:40
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-77/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 09:45
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-79/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 09:50
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-74/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВТС-2/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВТС-2/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-257/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-75/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-235/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 10:15
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-Ј-83/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 10:20
 • Јули
  13

  Предмет: ТС-6/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-2/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: П4-5/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 3
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: КМ-3/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 10:30
 • Јули
  13

  Предмет: ПРК-С-228/20

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  13.07.2020, во 10:45
 • Јули
  13

  Предмет: К-241/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-75/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Соба 5
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-90/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 11:30
 • Јули
  13

  Предмет: П4-69/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 11:40
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-345/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-186/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-15/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-47/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 12:30
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-622/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: МАЛВП-129/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: ТС1-2/19

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 13:00
 • Јули
  13

  Предмет: ВПП-51/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  13.07.2020, во 13:30
 • Јули
  13

  Предмет: ТС-5/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 13:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-120/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 13:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-85/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  13.07.2020, во 13:30
 • Јули
  13

  Предмет: К-172/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  13.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: П1-61/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  13.07.2020, во 14:00
 • Јули
  13

  Предмет: К-12/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  13.07.2020, во 14:30
 • Јули
  13

  Предмет: СТ-9/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  13.07.2020, во 14:30
 • Јули
  14

  Предмет: П1-20/20

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-28/20

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: П1-46/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 08:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-38/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: РО-103/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-38/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ОДС-3/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ВПП2-109/20

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-17/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-322/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-176/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 09:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-96/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-25/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-141/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: ВПП-252/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-95/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 09:30
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-3/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: О-210/20

  Судија Вулнет Винца, Судница Соба 33
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: П1-70/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-976/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-643/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 10:00
 • Јули
  14

  Предмет: П2-120/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-261/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: П2-53/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-51/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.07.2020, во 10:30
 • Јули
  14

  Предмет: П2-30/20

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  14.07.2020, во 10:50
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-13/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 11:00
 • Јули
  14

  Предмет: П4-163/14

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  14.07.2020, во 11:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-47/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 11:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-О-159/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-258/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.07.2020, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-239/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: МАЛВПЛ1-ТС-150/19

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 11:30
 • Јули
  14

  Предмет: П1-36/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  14.07.2020, во 11:45
 • Јули
  14

  Предмет: ЗАМ-К-1/20

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: РО-83/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПЛ1-ТС-2/20

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-С-643/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 12:00
 • Јули
  14

  Предмет: ПРК-Ј-176/17

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  14.07.2020, во 12:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-114/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 9
  14.07.2020, во 12:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-164/20

  Судија Милчо Клишески, Судница Судница 9
  14.07.2020, во 12:30
 • Јули
  14

  Предмет: ТС1-10/20

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  14.07.2020, во 13:00
 • Јули
  14

  Предмет: К-131/20

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  14.07.2020, во 13:30
 • Јули
  14

  Предмет: К-172/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  14.07.2020, во 13:30
 • Јули
  14

  Предмет: РО-42/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  14.07.2020, во 13:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-134/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.07.2020, во 09:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-52/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.07.2020, во 11:30
 • Јули
  15

  Предмет: К-59/20

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  15.07.2020, во 13:30
 • Јули
  16

  Предмет: П2-106/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  16.07.2020, во 09:00