Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  20

  Предмет: ВПП2-108/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  20.08.2019, во 09:00
 • Август
  26

  Предмет: ЗАМ-К-45/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  26.08.2019, во 09:00
 • Август
  27

  Предмет: ПРК-С-557/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  27.08.2019, во 13:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-Ј-207/14

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  29.08.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-210/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: РО-15/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 08:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-43/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-223/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: П1-47/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 09:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-586/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:15
 • Септември
  2

  Предмет: МАЛВП-10/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-126/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-55/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-585/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 09:45
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-О-79/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-219/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-118/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-138/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: КМ-17/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  02.09.2019, во 10:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-258/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  02.09.2019, во 11:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-91/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  02.09.2019, во 11:30
 • Септември
  2

  Предмет: К-76/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  02.09.2019, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-140/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 12:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-60/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 12:30
 • Септември
  2

  Предмет: П4-19/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-319/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 13:00
 • Септември
  2

  Предмет: К-78/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  02.09.2019, во 13:30
 • Септември
  2

  Предмет: ВПП-17/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  02.09.2019, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-7/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-75/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  03.09.2019, во 09:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-9/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 10
  03.09.2019, во 09:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-11/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-26/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:20
 • Септември
  3

  Предмет: П2-55/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-28/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-104/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-177/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-29/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-32/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 09:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-556/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-139/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-44/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: П2-41/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-39/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-40/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-47/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-276/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:15
 • Септември
  3

  Предмет: П2-72/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Соба 7
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-175/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-55/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-57/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-58/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-83/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-103/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-145/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 10:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-210/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-176/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-216/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-220/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:10
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-О-207/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:15
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-350/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-449/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-238/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-350/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-503/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:20
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-756/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-592/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-25/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-204/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-239/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  03.09.2019, во 11:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-775/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-771/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-983/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:40
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1037/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:50
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-1113/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  03.09.2019, во 11:50
 • Септември
  3

  Предмет: К-211/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2019, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-118/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  03.09.2019, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: К-66/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2019, во 13:30
 • Септември
  3

  Предмет: К-346/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  03.09.2019, во 14:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-177/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.09.2019, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-649/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.09.2019, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: П4-113/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  04.09.2019, во 08:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-312/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: П4-13/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-10/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-312/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 100
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: К-312/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-173/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.09.2019, во 09:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-125/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-77/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-98/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-175/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-107/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-98/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП1-14/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ВПП-126/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: МАЛВП-81/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 9
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: КМ-3/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  04.09.2019, во 10:30