Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  22

  Предмет: П1-36/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 08:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-340/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-495/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-127/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-76/15

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-187/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-191/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-99/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-188/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-125/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-445/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-206/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-201/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-181/14

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-238/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-181/14

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-414/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-414/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-408/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-97/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-10/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-209/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-379/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-212/15

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-316/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-10/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-14/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-404/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-373/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  22.10.2018, во 10:45
 • Октомври
  22

  Предмет: К-287/15

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-16/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  22.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  22

  Предмет: РВПП-811/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 11:45
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-148/17

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: РО-18/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВТС-3/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  22

  Предмет: ТС-9/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  22.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-531/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: МАЛВП-285/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП-555/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-207/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: К-244/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  22.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-190/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 13:45
 • Октомври
  22

  Предмет: ВПП1-21/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  22

  Предмет: П1-223/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  22

  Предмет: К-68/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.10.2018, во 14:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-296/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  24.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-512/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-190/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-232/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-479/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ПРК-С-344/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-194/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  24.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-17/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  24.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-93/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  24.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-197/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-123/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  24.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-573/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-538/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-20/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-188/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-540/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-244/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-368/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-520/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-527/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-525/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-563/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-566/18

  Судија Никола Спасески, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 10:45
 • Октомври
  24

  Предмет: КМ-13/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  24.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-122/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  24.10.2018, во 11:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-4/14

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  24.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ПЛ1-П-30/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 4
  24.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  24

  Предмет: МАЛВП-265/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  24.10.2018, во 11:45
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-146/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-103/17

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  24.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-526/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-229/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  24.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-123/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 7
  24.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-123/16

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-123/16

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-24/15

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  24.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП-277/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-175/15

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  24.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-116/17

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  24.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  24

  Предмет: К-179/17

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  24.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-24/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  24.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-24/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Соба л.м
  24.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: П4-55/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  24.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: ВПП1-24/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница л.м
  24.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  24

  Предмет: К-187/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  24.10.2018, во 14:30
 • Октомври
  24

  Предмет: П1-232/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  24.10.2018, во 14:30
 • Октомври
  25

  Предмет: ВПП-377/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  25.10.2018, во 08:00
 • Октомври
  25

  Предмет: П1-174/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  25.10.2018, во 08:30
 • Октомври
  25

  Предмет: П4-65/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: К-146/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: РО-22/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-Ј-77/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-87/18

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  25.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  25

  Предмет: ПРК-С-271/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  25.10.2018, во 09:10
 • Октомври
  25

  Предмет: МАЛВП-92/18

  Судија Ирена Петреска, Судница Судница 6
  25.10.2018, во 09:15