Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  19

  Предмет: П1-36/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-42/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП1-28/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 08:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП2-43/19

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2019, во 08:50
 • Април
  19

  Предмет: КС-КР-305/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-612/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-15/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВП-251/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2019, во 09:00
 • Април
  19

  Предмет: К-278/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: РО-16/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-314/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-391/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 09:30
 • Април
  19

  Предмет: К-70/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П4-53/18

  Судија Владо Дејаноски, Судница Судница 3
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-386/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: РО-17/19

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ТС-12/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-558/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-379/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 10:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-368/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 10:45
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-27/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 11:00
 • Април
  19

  Предмет: К-72/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: МАЛВПЛ1-П-28/18

  Судија Блашка Радиноска, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП2-40/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  19

  Предмет: П4-17/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  19.04.2019, во 11:45
 • Април
  19

  Предмет: РО-80/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2019, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-405/18

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-290/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 1
  19.04.2019, во 12:00
 • Април
  19

  Предмет: К-332/18

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП1-42/13

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  19.04.2019, во 12:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-359/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  19.04.2019, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: П1-179/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница л.м
  19.04.2019, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: К-245/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  19.04.2019, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-249/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 13:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-Ј-108/18

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-171/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 9
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: К-59/19

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: К-177/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-354/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  19.04.2019, во 13:30
 • Април
  19

  Предмет: ВПП1-21/17

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  19.04.2019, во 14:00
 • Април
  19

  Предмет: ВПП-301/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  19.04.2019, во 14:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-288/18

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  22.04.2019, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: П4-20/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.04.2019, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: РО-85/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 08:30
 • Април
  22

  Предмет: РВПП-682/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-503/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: К-31/19

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-518/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-240/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: П1-49/19

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.04.2019, во 09:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-241/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-243/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-244/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-246/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-247/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:25
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-242/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-192/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-249/19

  Судија Милка Танеска, Судница Соба 14
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-84/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: К-313/18

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-516/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-210/14

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 7
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-523/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-249/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-886/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:35
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-883/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-3/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-182/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:45
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-235/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:50
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-25/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 1
  22.04.2019, во 09:50
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-28/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 09:55
 • Април
  22

  Предмет: П1-290/18

  Судија Ефтим Попески, Судница Судница 1
  22.04.2019, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-67/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ТС1-17/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  22.04.2019, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-514/18

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-852/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: К-22/18

  Судија Бојан Мартиноски, Судница Судница 10
  22.04.2019, во 10:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-12/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-761/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-15/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-9/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-56/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:25
 • Април
  22

  Предмет: ТС-18/18

  Судија Владо Крлески, Судница Судница 6
  22.04.2019, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: РВПП-69/19

  Судија Вулнет Винца, Судница Судница 3
  22.04.2019, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-235/17

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: МАЛВП-17/19

  Судија Богоја Стрезоски, Судница Судница 9
  22.04.2019, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: ВПП-67/15

  Судија Снежана Јаневска, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-Ј-6/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 10:40
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-965/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-858/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:00
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-983/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:05
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-995/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-513/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Соба 4
  22.04.2019, во 11:10
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-780/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:15
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-31/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:20
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-527/18

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:25
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-О-145/16

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Јагода Трпеска, Судница Судница 4
  22.04.2019, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: К-90/17

  Судија Билјана Белевска Пројковска, Судница Судница 11
  22.04.2019, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: К-66/19

  Судија Весна Кичеец, Судница Судница 5
  22.04.2019, во 11:30