Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Maj
  28

  Lënda: П1-60/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.05.2024, во 08:30
 • Maj
  28

  Lënda: П1-8/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 08:45
 • Maj
  28

  Lënda: СТ-35/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  28.05.2024, во 09:00
 • Maj
  28

  Lënda: РО-124/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.05.2024, во 09:00
 • Maj
  28

  Lënda: К-109/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.05.2024, во 09:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-219/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 09:20
 • Maj
  28

  Lënda: П1-99/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.05.2024, во 09:30
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-18/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 09:50
 • Maj
  28

  Lënda: П1-151/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.05.2024, во 10:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-10/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 10:20
 • Maj
  28

  Lënda: К-233/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.05.2024, во 10:30
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-199/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 10:40
 • Maj
  28

  Lënda: К-183/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  28.05.2024, во 11:30
 • Maj
  28

  Lënda: П4-84/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 11:45
 • Maj
  28

  Lënda: К-22/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.05.2024, во 12:00
 • Maj
  28

  Lënda: П1-167/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.05.2024, во 12:00
 • Maj
  28

  Lënda: П1-202/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.05.2024, во 12:30
 • Maj
  28

  Lënda: ТС-24/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-153/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.05.2024, во 13:00
 • Maj
  28

  Lënda: К-81/24

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  28.05.2024, во 13:00
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-170/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  28.05.2024, во 13:15
 • Maj
  28

  Lënda: П4-77/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 13:15
 • Maj
  28

  Lënda: МАЛВП-49/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.05.2024, во 14:30
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП-270/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.05.2024, во 08:30
 • Maj
  29

  Lënda: П1-204/22

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.05.2024, во 09:00
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-17/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 09:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-528/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:00
 • Maj
  29

  Lënda: К-255/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.05.2024, во 09:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-164/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-574/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-143/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-161/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-40/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: К-75/22

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП-507/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.05.2024, во 09:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-289/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:35
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-О-66/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:40
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-293/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:45
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-298/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:50
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-300/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 09:55
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-838/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-983/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: К-33/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-234/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-104/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-153/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП-352/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-16/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 10:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-304/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:05
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-306/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:10
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-219/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:10
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-314/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:15
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-317/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:20
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-69/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:20
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-321/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:25
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-323/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-129/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 10:30
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-29/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 10:30
 • Maj
  29

  Lënda: К-413/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.05.2024, во 11:00
 • Maj
  29

  Lënda: К-27/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.05.2024, во 11:30
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-7/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 11:40
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-830/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 11:40
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-М-26/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 11:45
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-119/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 11:50
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-О-106/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-153/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-1667/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-1664/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-С-1664/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП2-71/24

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница l.m
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: К-40/20

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-51/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: П1-153/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 9
  29.05.2024, во 12:00
 • Maj
  29

  Lënda: ПРК-Ј-169/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  29.05.2024, во 12:30
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-32/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 13:00
 • Maj
  29

  Lënda: К-348/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.05.2024, во 13:00
 • Maj
  29

  Lënda: К-262/21

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  29.05.2024, во 13:30
 • Maj
  29

  Lënda: ВПП1-41/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  29.05.2024, во 13:30
 • Maj
  29

  Lënda: П1-33/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  29.05.2024, во 14:30
 • Maj
  30

  Lënda: П2-12/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.05.2024, во 08:30
 • Maj
  30

  Lënda: ВПП-5/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.05.2024, во 09:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-27/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 09:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-191/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  30.05.2024, во 09:30
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-М-39/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.05.2024, во 09:30
 • Maj
  30

  Lënda: ВПП-498/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.05.2024, во 09:30
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-С-971/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 09:30
 • Maj
  30

  Lënda: К-157/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 09:30
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-С-965/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 09:35
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-С-240/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 09:35
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-Ј-222/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.05.2024, во 09:40
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-М-29/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.05.2024, во 09:40
 • Maj
  30

  Lënda: К-ПП-107/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.05.2024, во 10:00
 • Maj
  30

  Lënda: ВПП-487/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.05.2024, во 10:00
 • Maj
  30

  Lënda: П4-45/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.05.2024, во 10:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-278/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.05.2024, во 10:00
 • Maj
  30

  Lënda: П4-45/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  30.05.2024, во 10:30
 • Maj
  30

  Lënda: ПРК-Ј-261/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  30.05.2024, во 11:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-109/24

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.05.2024, во 11:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-358/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 11:30
 • Maj
  30

  Lënda: П4-43/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 7
  30.05.2024, во 11:45
 • Maj
  30

  Lënda: К-119/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  30.05.2024, во 12:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-63/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.05.2024, во 12:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-93/24

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  30.05.2024, во 13:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-123/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  30.05.2024, во 13:30
 • Maj
  30

  Lënda: К-325/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 13:30
 • Maj
  30

  Lënda: КМ-2/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  30.05.2024, во 14:00
 • Maj
  30

  Lënda: К-79/20

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  30.05.2024, во 14:30
 • Maj
  31

  Lënda: П2-43/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  31.05.2024, во 08:30
 • Maj
  31

  Lënda: МАЛВП-12/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 08:45
 • Maj
  31

  Lënda: П4-26/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  31.05.2024, во 09:00
 • Maj
  31

  Lënda: К-382/22

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:00
 • Maj
  31

  Lënda: ВПП1-7/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  31.05.2024, во 09:00
 • Maj
  31

  Lënda: К-103/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  31.05.2024, во 09:00
 • Maj
  31

  Lënda: МАЛВП-205/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 09:20
 • Maj
  31

  Lënda: РО-154/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 09:30
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-Ј-152/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:30
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-987/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:35
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-887/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:35
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-873/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:40
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-855/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:45
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-818/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 09:45
 • Maj
  31

  Lënda: РО-155/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 09:45
 • Maj
  31

  Lënda: РО-156/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 10:00
 • Maj
  31

  Lënda: ВПП-108/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 10:00
 • Maj
  31

  Lënda: К-359/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  31.05.2024, во 10:00
 • Maj
  31

  Lënda: К-330/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  31.05.2024, во 10:00
 • Maj
  31

  Lënda: РО-157/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 10:15
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-831/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 10:15
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-Ј-151/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 10:20
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-Ј-173/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 10:30
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-Ј-195/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 10:30
 • Maj
  31

  Lënda: РО-186/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 10:30
 • Maj
  31

  Lënda: МАЛВТС-15/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 10:30
 • Maj
  31

  Lënda: МАЛВТС-1/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 10:30
 • Maj
  31

  Lënda: РО-227/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 10:45
 • Maj
  31

  Lënda: К-341/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  31.05.2024, во 11:00
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-Ј-154/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 11:15
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-214/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 11:45
 • Maj
  31

  Lënda: ВПП-293/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 11:45
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-208/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 11:50
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-204/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 11:55
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-199/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:00
 • Maj
  31

  Lënda: РО-19/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 12:00
 • Maj
  31

  Lënda: К-224/20

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  31.05.2024, во 12:00
 • Maj
  31

  Lënda: К-105/21

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  31.05.2024, во 12:00
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-194/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:05
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-194/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:05
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-197/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:10
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-227/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:15
 • Maj
  31

  Lënda: РО-20/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 12:15
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-229/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:20
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-225/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:25
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-264/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:30
 • Maj
  31

  Lënda: РО-21/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 12:30
 • Maj
  31

  Lënda: К-12/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  31.05.2024, во 12:30
 • Maj
  31

  Lënda: К-334/21

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  31.05.2024, во 12:30
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-262/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:35
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-242/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:40
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-260/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:40
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-259/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:45
 • Maj
  31

  Lënda: РО-22/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 12:45
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-254/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:50
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-239/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 12:55
 • Maj
  31

  Lënda: РО-23/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 13:00
 • Maj
  31

  Lënda: ПРК-С-238/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  31.05.2024, во 13:00
 • Maj
  31

  Lënda: МАЛВП-397/18

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 13:00
 • Maj
  31

  Lënda: РВПП-433/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  31.05.2024, во 13:30
 • Maj
  31

  Lënda: К-274/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  31.05.2024, во 13:30
 • Maj
  31

  Lënda: П1-229/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 14:00
 • Maj
  31

  Lënda: ТС-18/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  31.05.2024, во 14:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ТС1-1/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 03:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-186/20

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 08:00
 • Qershor
  3

  Lënda: П1-208/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 08:30
 • Qershor
  3

  Lënda: РО-111/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-288/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-289/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1755/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1716/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1754/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1717/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  3

  Lënda: РО-135/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1741/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1720/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1737/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1727/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1728/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1729/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-265/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: П1-44/24

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница л.м
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-462/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-38/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: П4-23/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2067/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1296/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1323/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2066/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1729/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1731/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1734/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1738/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1735/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1735/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1277/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-490/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1326/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2010/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1352/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1758/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1759/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1765/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1764/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2020/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-36/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1314/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  3

  Lënda: П4-95/22

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-353/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-282/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2040/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1767/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2033/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-63/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2016/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2033/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1285/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2015/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1777/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-278/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1301/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1782/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2100/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1304/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-12/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1783/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1784/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-14/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  3

  Lënda: МАЛВП-188/21

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-407/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-54/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1791/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1796/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1321/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-16/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1798/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-4/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-30/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 10:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1322/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  3

  Lënda: К-82/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  3

  Lënda: К-82/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1319/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-39/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-2084/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-7/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-41/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-42/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1274/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1349/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-19/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-88/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  03.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-80/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-299/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-295/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1805/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1845/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  3

  Lënda: П4-3/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 9
  03.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-312/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  3

  Lënda: П1-178/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 9
  03.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-335/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1837/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1812/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1837/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1768/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1814/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 11:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-333/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 11:55
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-331/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  03.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  3

  Lënda: К-159/21

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  03.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  3

  Lënda: К-127/24

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1819/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1815/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-144/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1816/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1821/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:05
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1829/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1832/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1831/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1841/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1834/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:15
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1769/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1842/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1774/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1771/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:25
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-С-1772/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-309/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  3

  Lënda: П4-1/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-286/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:35
 • Qershor
  3

  Lënda: ПРК-Ј-294/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  03.06.2024, во 12:45
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-321/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  3

  Lënda: РО-85/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-84/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  03.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  3

  Lënda: МАЛВП-226/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-200/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  03.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  3

  Lënda: К-122/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  03.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  3

  Lënda: П1-120/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница л.м
  03.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  3

  Lënda: П4-22/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  03.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  3

  Lënda: ВПП-155/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Соба л.м
  03.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  4

  Lënda: П4-17/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 08:45
 • Qershor
  4

  Lënda: К-121/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  04.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-26/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-О-4/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-86/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  04.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  4

  Lënda: П2-88/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  4

  Lënda: К-86/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  04.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-6/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-5/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-4/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-3/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  4

  Lënda: П1-20/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-5/24

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  04.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  4

  Lënda: К-148/20

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  04.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-32/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-29/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-30/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-31/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  4

  Lënda: П4-100/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  04.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-19/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-21/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-20/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 10:50
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-22/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-28/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-23/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:10
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-24/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-25/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  4

  Lënda: К-119/22

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  04.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-27/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-292/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  4

  Lënda: П4-68/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-290/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  4

  Lënda: П1-168/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  04.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  4

  Lënda: К-37/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  04.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  4

  Lënda: ПРК-Ј-285/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  04.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-100/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-7/24

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  4

  Lënda: К-80/21

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  04.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  4

  Lënda: П1-3/24

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  04.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  4

  Lënda: ВПП2-72/24

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  04.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  4

  Lënda: К-359/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  04.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  4

  Lënda: МАЛВП-202/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  04.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП-250/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.06.2024, во 08:30
 • Qershor
  5

  Lënda: МАЛВТС-10/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  05.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-270/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  5

  Lënda: К-118/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  05.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-363/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:05
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-294/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-339/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-419/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-422/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:25
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-1767/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-451/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-500/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-191/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: П2-21/24

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: МАЛВТС-4/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-104/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: К-30/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП-280/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-423/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-429/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-5/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-366/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-30/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-62/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-381/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-370/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: П2-83/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: К-331/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП-45/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-86/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: МАЛВТС-22/22

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: МАЛВП-214/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 7
  05.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-376/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-34/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-20/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-383/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-384/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-25/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-391/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-393/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-500/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-1/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП-270/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-400/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:35
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-407/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 4
  05.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-77/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-408/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-414/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 10:50
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-33/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-29/24

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 11:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-98/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 11:20
 • Qershor
  5

  Lënda: К-310/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  05.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-61/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-348/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 11:35
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-347/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-22/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-49/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-537/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-355/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 11:55
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-М-3/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-Ј-207/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: К-368/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: РВПП-741/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП-6/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-О-113/21

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  05.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-329/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-399/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-63/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  5

  Lënda: ПРК-С-1834/22

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  05.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  5

  Lënda: К-87/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  05.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП1-9/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  5

  Lënda: ВПП-380/22

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  5

  Lënda: К-24/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  05.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  6

  Lënda: ВПП-455/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  6

  Lënda: К-51/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  06.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  6

  Lënda: ВПП-94/21

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  06.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  6

  Lënda: К-33/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  06.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  6

  Lënda: ВПП-463/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-257/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  6

  Lënda: К-134/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  06.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-259/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-171/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  6

  Lënda: П4-3/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  06.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  6

  Lënda: К-26/23

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  06.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-256/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  6

  Lënda: П2-53/23

  Gjykatësi Ефтим Попески, Salla e gjukimeve Судница 1
  06.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-184/21

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-138/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-156/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-183/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-142/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  6

  Lënda: П1-47/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  06.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-276/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-323/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  6

  Lënda: К-54/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  06.06.2024, во 11:00
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-149/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  6

  Lënda: К-377/22

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  06.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-273/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-264/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  6

  Lënda: П1-154/23

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  06.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  6

  Lënda: К-273/23

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  06.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  6

  Lënda: ПРК-Ј-284/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 9
  06.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  6

  Lënda: К-62/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  06.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  6

  Lënda: К-25/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  06.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  6

  Lënda: К-44/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  06.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  6

  Lënda: КМ-1/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  06.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  7

  Lënda: МАЛВП-50/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2024, во 08:45
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-165/23

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  07.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  7

  Lënda: К-171/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  07.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  7

  Lënda: К-116/24

  Gjykatësi Милчо Клишески, Salla e gjukimeve Судница 5
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ВПП-377/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-692/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-808/22

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-32/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-221/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1568/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1559/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-269/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:35
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-280/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-270/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1593/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1571/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  7

  Lënda: П1-127/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-285/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-286/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1600/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-288/24

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1549/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-2159/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ВПП-428/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 6
  07.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: К-369/22

  Gjykatësi Бојан Мартиноски, Salla e gjukimeve Судница 10
  07.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-Ј-272/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-33/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  07.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1628/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1967/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1804/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1793/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1913/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1692/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1685/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  7

  Lënda: РО-40/24

  Gjykatësi Снежана Јаневска, Salla e gjukimeve Судница 9
  07.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1970/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1786/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1788/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1694/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1779/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  7

  Lënda: П2-66/23

  Gjykatësi Богоја Стрезоски, Salla e gjukimeve Судница 1
  07.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1823/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1698/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1673/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-857/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  7

  Lënda: П1-206/22

  Gjykatësi Ирена Трајаноска, Salla e gjukimeve Судница 8
  07.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1485/23

  Gjykatësi Александра Поп Стефанија, Salla e gjukimeve Судница 4
  07.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  7

  Lënda: ПРК-С-1652/23

  Gjykatësi Билјана Белевска Пројковска, Salla e gjukimeve Судница 11
  07.06.2024, во 10:30