Протокол за спроведување на мерки за заштита од Ковид-19 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

%%
%%

Протокол за спроведување на мерки за заштита од Ковид-19

Новости  |  29.10.2020
Основниот суд Охрид во согласност со препораките на Светската здравствена организација, мерките и протоколите на здравствените власти во земјава за спречување на вирусот Ковид-19, како и одлуката за постапување на судовите во услови на зголемена опасност во време на пандемија, објавува:

Основниот  суд Охрид  во согласност со препораките на Светската здравствена организација, мерките и протоколите на здравствените власти во земјава за спречување на вирусот Ковид-19, како и одлуката за постапување на судовите во услови на зголемена опасност во време на пандемија,  објавува:

 

ПРОТОКОЛ

 за спроведување на мерки за заштита од Ковид-19

 

 

Протоколот е изработен од Здружението на судии на РСМ и се однесува на сите вработени ( судии, судски службеници и администрација) како и сите странки (обвинети, адвокати, обвинители и останати претставници на државни органи) кои влегуваат во судот. Протоколот има за цел заштита на здравјето на вработените во судот, но пред сè заштита на здравјето на сите граѓани кои имаат потреба од остварување на правата пред судот.

Воедно протоколот во склоп на сите други мерки кои ги презеде кривичниот суд од прогласување на пандемијата па до денес обезбедуваат функционалност на судот и доследно почитување на уставно загарантираните права и обврски на граѓаните.

Основниот суд Охрид  ја информира јавноста дека се обезбедени сите услови за заштита на барателите  кои преку непосреден пристап на шалтерот доставуаат барања.

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ

 

1.1 Телесна температура

Согласно здраствените стандарди, нормална телесна температура кај лице се смета температура од 36 до 37 C со која слободно може да се влезе во судската ззграда. На секое лице на кое при влегување во судската зграда ќе му се измери телесна температура од 37.1 до 37.2 C му се укажува дека треба да чека 15-20 минути, па повторно му се мери температура (можност од евентуално телесно загревање од самото доаѓање до судската зграда) и доколку по второто мерење се констатира нормална телесна температура, лицето може слободно да влезе во судската зграда; на секое лице на кое при влегување во судската зграда ќе му се измери телесна температура над 37.3 C, не му се дозволува влез во судската зграда; сите вработени и странки се должни во случај на покачена телесна температура или здравствени проблеми и сомнежи на респираторна инфекција веднаш да се јават на својот матичен лекар;

1.2  Средства за дезинфекција

Средства за дезинфекција кои содржат најмалку 70% алкохол (за дезинфекција на рацете и чевлите), со назнака за задолжително дезинфицирање се поставуваат пред влезовите во судската зграда и судниците;

1.3  Заштитни маски

 • Носењето хигиенска заштитна маска прописно поставена на лицето е задолжително за сите вработени и странки кои се наоѓаат во која било просторија во судската зграда;
 • доколку вработените или странките при влезот во судската зграда не поседуваат хигиенска заштитна маска, истата ќе им биде обзбедена од страна на судската полиција;

1.4  Социјална дистанца

 • Одржувањето социјална дистанца (нема ракување, прегрнување или каков било друг контакт) и држење растојание (физичка дистанца) која мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица е задолжително во сите простории во судската зградата, за што секој суд ќе обезбеди самолепливи знаци и истите ќе се постават хоризонтално и вертикално во објектот на судот;

1.5  Електронска комуникација

 

 • Се охрабруваат странките за помош да ги користат службените телефони или официјалната електронска пошта (e-mail) на судот;

 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

 

2.1  Влез во судската зграда

Пред влегување во судската зграда, сите треба да ги поминат здравствено-безбедносни мерки, и тоа:

 • задолжително држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
 • задолжителна дезинфекција на рацете од апарат поставен пред влезот на зградата, односно со прскање на дезинфекциско средство на рацете од страна на судската полиција;
 • задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
 • задолжително да биде измерена температурата со бесконтактен топломер;
 • задолжително да поминат на безбедносниот преглед преку метал-детектор;
 • задолжително по поминувањето на здравствено-безбедносните мерки, странките да се пријават на судската полиција со соодветни документи за лична идентификација со покана за судење, односно со наведување на причините за доаѓање во судот;

Судската полиција е должна во случај на непридржување кон здравствено-безбедносни мерки да опоменува, а во случај на непочитување на овие мерки да не дозволи влез во судската зграда.

2.2  Чекалници, ходници, скали и лифтови

При користењето на хоризонталните и вертикалните комуникации, сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

 • задолжително држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
 • задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
 • задолжително користење на лифтовите со намален капацитет (најмногу до две лица);
 • задолжително континуирано проветрување на овие простории по природен пат (со отворање на прозворците) и дезинфекција со дезинфекциски средства;

2.3  Писарници и приемни одделенија

При користењето на писарниците и приемните одделенија на судот сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

 • задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
 • бројот на странките во овие простории треба да биде усогласен со големината и капацитетот на истите, со што ќе се овозможи држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
 • задолжително континуирано проветрување на овие простории по природен пат (со отварање на прозворците) и дезинфекција со дезинфекциски средства;
 • се забранува непотребно влегување и задржување на шалтерите во писарниците и приемните одделенија доколку тоа не е потребно;

2.4  Судници

При влезот во судниците и нивното  користење сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

 • странките да седнуваат на за нив предвидените места, односно седнување позади стаклени површини со кои се одделени судијата од странките како и странките помеѓу себе.
 • задолжително да извршат дезинфекција на рацете од апарат поставен пред влезот во судницата;
 • задолжително да носат хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето;
 • задолжително да се проветруваат судниците за време или по завршувањето на секое судење, по природен пат (со отворање на прозорците) и дезинфекција со дезинфекциски средства (бришење на работните површини и на сите средства и површини коишто биле користени во текот на постапката);
 • бројот на странките во судницата треба да биде усогласен со големината и капацитетот на просторијата, со што ќе се овозможи држење растојание (физичка дистанца), која мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
 • се забранува влегување и задржување на странките во судницата доколку претходно не бидат повикани и доколку тоа не е потребно;
 • влегувањето на странките на закажаните рочишта и главни расправи ќе се спроведува по приоритет и неопходност за присуство на судењето, а предност ќе имаат странките во постапката, нивните полномошници, како и другите лица коишто се повикани со судска покана;
 • за присуство на останатите лица во судниците доколку не се исполнети условите за безбедна оддалеченост и примена на мерките за заштита, одлучува судијата, односно Судскиот совет кој постапува по предметот;
 • по завршување на расправите странките се должни веднаш да ја напуштат судницата и судската зграда, односно да го ограничат престојот на неопходниот минимум;

2.5  Канцеларии и кабинети

При користењето на административните простории, сите треба да се придржуваат до следните мерки, и тоа:

 • задолжително носење хигиенска заштитна маска, прописно поставена на лицето доколку во просторијата се наоѓаат повеќе од две лица;
 • држење растојание (физичка дистанца), кое мора да изнесува најмалку 2 метра помеѓу две лица;
 • задолжително континуирано проветрување на овие простории по природен пат (со отварање на прозворците) и дезинфекција со дезинфекциски средства;
 • се забранува влегување и задржување на странките во овие простории доколку претходно не бидат повикани и доколку тоа не е потребно;

2.6  Санитарии

 • При користењето на санитарните јазли (тоалети) за странките коишто доаѓаат во судската зграда се одредува еден тоалет, кој треба да се наоѓа во приземјето или во неговата непосредна близина;
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_