ОГЛАС за пријавување на кандидати за избор на судии поротници во Основниот суд Прилеп [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

ОГЛАС за пријавување на кандидати за избор на судии поротници во Основниот суд Прилеп

Известувања  |  24.11.2020

Во Судскиот совет на Република Северна Македонија, претстои избор на судии поротници за Основен суд Прилеп за период од 4 (четри) години.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени во член 42 од Законот за судовите и тоа :
- да се полнолетни
- да се државјани на Република Северна Македонија
- да имаат завршено најмалку средно образование
- активно да го владеат македонскиот јазик
- да не се постари од 60 години
- да уживаат углед за вршење на функцијата судија поротник
- судија поротник за судење на малолетници се избира од редот на лица со искуство во воспитанието и образованието на младите

За судија поротник не може да биде избрано лице кое со судија, судија поротник во истиот суд или член на Судскиот совет на Република Северна Македонија е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или е негов брачен другар.

Заинтересираните кандидати кон пријавата да приложет во оригинал или копие заверено на нотар:
- Уверение за државјанство на Република Северна Македонија не постаро од 6 (шест) месеци..
- Уверение за завршено образование
- Уверение од казнена евиденција, не постаро од 6 (шест ) месеци
- Изјава заверена на нотар дека кандидатот не е во сродство во права линија или во странична линија до трет степен или брачен другар со судија, судија поротник во Основен суд Прилеп или член на Судскиот совет на Република Северна Македонија .
- Кандидатот за судија поротник нза судење на малолетници доставува и доказ-потврда за искуство во воспитанието и образованието на младите.

Пријавите, кандидатите да ги поднесуваат до приемната писарница на Основен суд Прилеп.
Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.
Огласот трае 15 дена од денот на објавувањето односно до 01.12.2020 година.

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_