Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  1

  Предмет: П4-39/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: К-89/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 10:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-14/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-10/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-8/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-12/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-11/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-9/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-С-138/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2021, во 13:00
 • Март
  1

  Предмет: ВПП-15/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 13:30
 • Март
  1

  Предмет: ВПП1-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.03.2021, во 14:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-63/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: К-6/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 09:30
 • Март
  3

  Предмет: РО-2/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-9/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-10/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-13/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 10:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-8/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 11:30
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-11/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 11:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-12/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 11:50
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-26/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 12:10
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-272/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 12:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-228/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 12:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 13:00
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-158/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 13:20
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-225/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 13:40
 • Март
  3

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.03.2021, во 14:10
 • Март
  4

  Предмет: К-10/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 10:00
 • Март
  4

  Предмет: К-11/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: П4-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 09:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-266/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: К-92/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2021, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-278/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-144/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-22/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 10:40
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-25/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-230/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 11:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-18/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 12:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-16/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-28/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 13:15
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-107/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.03.2021, во 14:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-34/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-41/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 09:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-46/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-39/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:20
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-40/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-45/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 10:40
 • Март
  10

  Предмет: К-143/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 11:30
 • Март
  10

  Предмет: К-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-50/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 12:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-35/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 12:15
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-53/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 12:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-49/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 12:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-51/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 13:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-43/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 13:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-37/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 13:30
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-44/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 13:40
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-82/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 14:00
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-75/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 14:10
 • Март
  10

  Предмет: ПРК-С-80/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.03.2021, во 14:30
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 10:00
 • Март
  11

  Предмет: ПРК-С-28/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 11:30
 • Март
  11

  Предмет: К-7/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-36/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-38/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 09:45
 • Март
  12

  Предмет: К-11/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-47/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-52/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:10
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-42/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 10:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-48/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 12:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-33/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-55/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 13:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-66/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 13:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-59/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 13:30
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-63/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 13:40
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-57/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-81/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 14:15
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-79/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 14:25
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-76/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2021, во 14:35
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-201/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 09:50
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-64/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: К-19/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.03.2021, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-65/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-62/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-60/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 10:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-56/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-67/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 12:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-61/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 12:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-68/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 13:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-73/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 13:45
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-78/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 14:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-77/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 14:10
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-74/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 14:20
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-86/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 14:30
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-83/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 14:40
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-С-85/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.03.2021, во 14:55
 • Март
  16

  Предмет: К-107/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  16

  Предмет: К-107/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: К-115/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: ВПП1-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 10:00
 • Март
  17

  Предмет: РО-24/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 11:30
 • Март
  17

  Предмет: МАЛВП-1/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 12:00
 • Март
  17

  Предмет: П1-6/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.03.2021, во 14:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-190/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 09:30
 • Март
  18

  Предмет: К-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  18

  Предмет: ПРК-С-191/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-84/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 09:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-87/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 09:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-93/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 09:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-91/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-О-76/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.03.2021, во 10:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-99/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 10:15
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-94/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 10:25
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-100/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 10:35
 • Март
  19

  Предмет: К-7/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.03.2021, во 11:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-95/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 12:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-96/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 12:10
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-97/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 12:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-98/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 12:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-101/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 12:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-92/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 13:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-90/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 13:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-89/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 13:50
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-239/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 14:00
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-88/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 14:30
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-211/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 14:40
 • Март
  19

  Предмет: ПРК-С-149/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.03.2021, во 14:50
 • Март
  22

  Предмет: ПЛ1-П-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 10:00
 • Март
  22

  Предмет: ВПП-1/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 11:30
 • Март
  22

  Предмет: ВПП-7/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 11:30
 • Март
  22

  Предмет: ВПП-2/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 12:00
 • Март
  22

  Предмет: ВПП-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 12:30
 • Март
  22

  Предмет: ВПП-4/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 13:00
 • Март
  22

  Предмет: МАЛВП-2/2021

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.03.2021, во 14:00
 • Март
  23

  Предмет: К-14/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-127/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 09:40
 • Март
  24

  Предмет: ПРК-С-128/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 09:50
 • Март
  24

  Предмет: РО-3/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 10:00
 • Март
  24

  Предмет: К-34/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 11:30
 • Март
  24

  Предмет: К-34/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.03.2021, во 11:30
 • Март
  24

  Предмет: П1-14/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.03.2021, во 13:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-3/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.03.2021, во 10:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-С-279/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.03.2021, во 11:30
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-О-1/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.03.2021, во 12:00
 • Март
  25

  Предмет: ПРК-Ј-20/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.03.2021, во 12:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-108/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 09:20
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-105/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 09:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-107/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 09:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-112/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 09:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-104/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-102/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 10:15
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-103/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 10:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-113/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  26.03.2021, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: К-43/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.03.2021, во 11:30
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-109/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 11:40
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-106/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 11:50
 • Март
  26

  Предмет: ПРК-С-110/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: П1-13/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.03.2021, во 13:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-119/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 09:50
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-118/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: К-13/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.03.2021, во 10:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-117/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:10
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-116/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:20
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-114/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-115/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 10:40
 • Март
  29

  Предмет: К-37/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.03.2021, во 11:30
 • Март
  29

  Предмет: РО-25/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 12:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-121/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 14:10
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-122/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 14:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-123/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 14:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-120/21

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 14:40
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-141/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.03.2021, во 15:00
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-С-79/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.04.2021, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: К-135/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.04.2021, во 11:30
 • Април
  6

  Предмет: К-8/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.04.2021, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: П4-35/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2021, во 12:00
 • Април
  13

  Предмет: К-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-О-102/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.04.2021, во 10:00
 • Април
  15

  Предмет: ПРК-Ј-21/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.04.2021, во 11:30
 • Април
  16

  Предмет: ПРК-С-188/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 09:30
 • Април
  16

  Предмет: К-11/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: К-19/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2021, во 12:00
 • Април
  20

  Предмет: К-105/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 09:50
 • Април
  20

  Предмет: К-142/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:00
 • Април
  20

  Предмет: К-133/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:15
 • Април
  20

  Предмет: К-126/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.04.2021, во 10:30
 • Април
  22

  Предмет: К-88/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.04.2021, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: К-36/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.04.2021, во 11:30
 • Април
  29

  Предмет: К-5/21

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.04.2021, во 11:30