Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-154/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-8/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-Ј-4/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-47/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-206/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-284/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  26

  Предмет: П4-48/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  26.02.2018, во 12:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-83/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 13:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-11/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 13:15
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-151/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 13:30
 • Февруари
  26

  Предмет: ПРК-С-25/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.02.2018, во 14:00
 • Февруари
  26

  Предмет: ВПП1-8/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.02.2018, во 14:00
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-117/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-100/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-219/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 09:45
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-С-567/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 10:30
 • Февруари
  27

  Предмет: ПРК-О-107/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 11:30
 • Февруари
  27

  Предмет: К-7/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.02.2018, во 12:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-3/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 09:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-5/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  28.02.2018, во 09:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-7/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 09:30
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-15/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 09:35
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-16/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 09:40
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:00
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-20/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:15
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-18/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:20
 • Февруари
  28

  Предмет: ПРК-О-13/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 10:25
 • Февруари
  28

  Предмет: К-1/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.02.2018, во 11:30
 • Март
  1

  Предмет: К-5/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 09:30
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-15/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 12:00
 • Март
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.03.2018, во 13:00
 • Март
  2

  Предмет: К-6/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2018, во 09:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-25/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2018, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: П4-2/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 10:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-О-6/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2018, во 10:05
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-Ј-15/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2018, во 11:30
 • Март
  2

  Предмет: П4-3/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 12:00
 • Март
  2

  Предмет: МАЛВП-8/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 14:00
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  02.03.2018, во 14:30
 • Март
  2

  Предмет: ПРК-С-21/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.03.2018, во 14:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-33/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 109
  05.03.2018, во 09:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-36/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  05.03.2018, во 09:35
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-37/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 09:45
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-24/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 10:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 10:05
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-9/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 11:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-8/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 12:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-32/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 12:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-34/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 13:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-О-35/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 13:30
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-147/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 14:00
 • Март
  5

  Предмет: ПРК-С-192/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.03.2018, во 14:15
 • Март
  6

  Предмет: К-41/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 10:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-156/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 14:00
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-С-205/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 14:15
 • Март
  6

  Предмет: ПРК-О-99/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.03.2018, во 14:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-6/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-5/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-4/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-20/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-3/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 09:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-19/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 09:45
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-18/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 10:00
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-1/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  07.03.2018, во 10:20
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-17/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 10:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-16/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: МАЛВП-2/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.03.2018, во 11:30
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-15/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 12:00
 • Март
  7

  Предмет: ПРК-С-14/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.03.2018, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: К-3/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 10:00
 • Март
  9

  Предмет: П4-30/16

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.03.2018, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-8/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 12:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 12:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-24/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 13:00
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-139/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 13:30
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-89/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 13:45
 • Март
  9

  Предмет: ПРК-С-193/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.03.2018, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: К-56/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.03.2018, во 10:00
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-7/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2018, во 11:30
 • Март
  12

  Предмет: МАЛВП-14/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2018, во 12:30
 • Март
  12

  Предмет: П4-7/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.03.2018, во 14:00
 • Март
  12

  Предмет: ПРК-С-25/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.03.2018, во 14:30
 • Март
  13

  Предмет: ПРК-О-121/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 10:00
 • Март
  13

  Предмет: МАЛВП-79/2017

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  13.03.2018, во 10:30
 • Март
  13

  Предмет: К-4/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 11:30
 • Март
  13

  Предмет: П2-6/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.03.2018, во 13:30
 • Март
  14

  Предмет: П1-18/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  14.03.2018, во 09:00
 • Март
  14

  Предмет: ПРК-О-120/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.03.2018, во 10:30
 • Март
  14

  Предмет: П1-21/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  14.03.2018, во 11:30
 • Март
  14

  Предмет: К-11/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.03.2018, во 12:00
 • Март
  15

  Предмет: К-48/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.03.2018, во 10:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-О-133/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.03.2018, во 13:00
 • Март
  15

  Предмет: ПРК-О-38/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.03.2018, во 14:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-11/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.03.2018, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-13/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.03.2018, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-12/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.03.2018, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-9/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.03.2018, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-10/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.03.2018, во 09:30
 • Март
  16

  Предмет: ПРК-Ј-18/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.03.2018, во 10:00
 • Март
  16

  Предмет: МАЛВП-15/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.03.2018, во 10:15