Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-148/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-Ј-7/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: К-21/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 11:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-97/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-75/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 12:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-83/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 13:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-О-56/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2018, во 14:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-163/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 09:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-164/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 09:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-100/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 09:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-165/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 09:45
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-101/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: К-30/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 10:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-105/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 10:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-113/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 10:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-114/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 10:45
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-117/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 11:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-118/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 11:50
 • Септември
  25

  Предмет: К-33/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 12:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-120/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 12:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-13/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-О-63/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-144/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 12:45
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-145/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 13:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-146/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  25.09.2018, во 13:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-147/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 13:30
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-151/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 13:40
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-153/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 14:00
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-154/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 14:15
 • Септември
  25

  Предмет: ПРК-С-155/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2018, во 14:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПЛ1-П-16/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.09.2018, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-162/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 09:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-161/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 09:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-60/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: К-57/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 09:30
 • Септември
  26

  Предмет: П1-5/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.09.2018, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-61/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 10:15
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-11/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 11:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-62/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 13:30
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-160/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 14:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-С-159/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2018, во 14:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-20/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 09:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-83/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 09:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-143/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 09:30
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-Ј-4/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 10:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-90/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 11:40
 • Септември
  27

  Предмет: П2-9/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  27.09.2018, во 12:15
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 13:00
 • Септември
  27

  Предмет: ПРК-С-127/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 13:30
 • Септември
  27

  Предмет: П2-5/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.09.2018, во 14:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-149/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2018, во 09:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-61/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.09.2018, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-12/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2018, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: МАЛВП-62/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.09.2018, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-13/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2018, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-49/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2018, во 14:00
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-19/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-3/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-43/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  1

  Предмет: П4-18/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-122/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-18/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2018, во 09:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-48/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-Ј-15/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  2

  Предмет: К-6/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  02.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-257/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-258/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  3

  Предмет: П4-26/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-263/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-266/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-264/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 10:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-256/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 10:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-259/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-260/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 11:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-261/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-262/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 12:15
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-265/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-267/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 12:45
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-268/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  3

  Предмет: ПРК-С-184/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-179/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 09:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-181/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 09:45
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-196/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: К-36/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 10:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-197/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 10:15
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-158/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 11:30
 • Октомври
  4

  Предмет: К-28/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-157/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 12:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-О-64/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 12:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-217/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 13:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-213/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 13:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-214/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 13:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-216/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 13:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-211/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 13:40
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-212/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 13:50
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-210/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 14:00
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-208/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 14:10
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-209/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 14:20
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-205/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.10.2018, во 14:30
 • Октомври
  4

  Предмет: ПРК-С-206/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  04.10.2018, во 14:40