Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-33/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-С-99/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-51/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: ПРК-Ј-15/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: МАЛВП-52/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  20

  Предмет: ПЛ1-П-11/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  20.06.2018, во 12:00
 • Јуни
  20

  Предмет: П2-3/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  20.06.2018, во 14:00
 • Јуни
  21

  Предмет: К-6/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К-6/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-Ј-21/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-Ј-10/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 12:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К-10/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 12:30
 • Јуни
  21

  Предмет: К-10/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 12:30
 • Јуни
  21

  Предмет: ПРК-Ј-8/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.06.2018, во 13:30
 • Јуни
  22

  Предмет: П4-14/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.06.2018, во 09:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-49/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  22

  Предмет: К-21/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  22

  Предмет: К-21/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-О-122/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 13:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-С-51/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 13:30
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-4/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 14:00
 • Јуни
  22

  Предмет: ПРК-Ј-9/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  22.06.2018, во 14:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-93/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-94/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  25.06.2018, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: П1-34/16

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-О-99/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.06.2018, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПЛ1-П-10/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  25.06.2018, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-О-40/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.06.2018, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-57/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-О-49/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-207/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.06.2018, во 13:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-95/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  27.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-Ј-7/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-О-58/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-О-57/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-76/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 12:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-77/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 13:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-96/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  27.06.2018, во 13:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-97/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 13:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-98/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  27.06.2018, во 14:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПРК-С-99/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.06.2018, во 14:20
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-54/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-39/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-78/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-83/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 10:15
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-92/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 10:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-33/16

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-55/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-55/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 12:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-56/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 12:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-8/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 13:00
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-С-75/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 13:30
 • Јуни
  28

  Предмет: ПРК-О-56/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2018, во 14:00
 • Јуни
  29

  Предмет: П4-11/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.06.2018, во 09:00
 • Јуни
  29

  Предмет: ВПП1-9/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.06.2018, во 09:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П1-19/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  29.06.2018, во 10:00
 • Јуни
  29

  Предмет: К-8/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.06.2018, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: К-8/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.06.2018, во 11:30
 • Јуни
  29

  Предмет: П1-25/16

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.06.2018, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-89/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  02.07.2018, во 09:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-90/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.07.2018, во 10:15
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-91/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.07.2018, во 10:45
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-4/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.07.2018, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: К-11/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2018, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПЛ1-П-11/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.07.2018, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.07.2018, во 13:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-9/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-48/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-43/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-64/15

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 10:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-11/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: К-85/15

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 12:00
 • Јули
  3

  Предмет: К-36/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2018, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-11/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-54/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 10:00
 • Јули
  4

  Предмет: МАЛВП-53/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 10:30
 • Јули
  4

  Предмет: П4-15/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: К-37/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 12:00
 • Јули
  4

  Предмет: П4-16/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 13:00
 • Јули
  4

  Предмет: П2-2/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  04.07.2018, во 14:00
 • Јули
  5

  Предмет: ПРК-Ј-18/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.07.2018, во 09:30
 • Јули
  5

  Предмет: К-13/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2018, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: П2-5/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 2
  05.07.2018, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-32/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  05.07.2018, во 13:00
 • Јули
  6

  Предмет: ПРК-Ј-15/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  06.07.2018, во 10:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-48/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.07.2018, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-48/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.07.2018, во 11:30
 • Јули
  6

  Предмет: К-41/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.07.2018, во 13:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-28/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2018, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПЛ1-П-13/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.07.2018, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-31/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2018, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-23/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2018, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-Ј-5/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 09:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-27/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 10:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-О-5/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 10:30
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-С-206/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: К-7/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 12:00
 • Јули
  10

  Предмет: ПРК-Ј-2/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.07.2018, во 12:30
 • Јули
  11

  Предмет: К-17/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.07.2018, во 09:30
 • Јули
  11

  Предмет: П1-22/16

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.07.2018, во 11:30