Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-979/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 09:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-1099/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 09:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-157/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 09:20
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 09:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-159/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 09:45
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-134/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-136/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:20
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-138/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-140/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:40
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-142/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:50
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-144/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 10:55
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-146/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 11:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 11:45
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-150/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 11:50
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 12:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-154/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 12:10
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 12:20
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 12:30
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-О-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 13:00
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-О-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 13:15
 • Април
  24

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.04.2024, во 13:30
 • Април
  25

  Предмет: К-37/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 09:30
 • Април
  25

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 10:00
 • Април
  25

  Предмет: ПРК-Ј-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-36/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-74/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 10:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-137/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 10:30
 • Април
  26

  Предмет: П4-18/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: К-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 11:30
 • Април
  26

  Предмет: П4-121/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 12:00
 • Април
  26

  Предмет: П4-120/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 12:15
 • Април
  26

  Предмет: П4-129/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.04.2024, во 12:30
 • Април
  26

  Предмет: К-58/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.04.2024, во 13:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-137/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-139/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:05
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-141/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:10
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-143/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-891/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 10:20
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-153/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-151/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:35
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-148/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:40
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-147/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:45
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-145/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:50
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-135/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 11:55
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-155/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:00
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-125/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:05
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-128/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:10
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-131/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:15
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-132/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:20
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-158/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:25
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-161/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:30
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1041/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:35
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-616/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:40
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-980/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:45
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-992/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:50
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-1097/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 12:55
 • Април
  29

  Предмет: ПРК-С-46/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.04.2024, во 13:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-951/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:10
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-127/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-130/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:20
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:25
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-122/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:40
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:45
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 09:50
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-112/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-111/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:10
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 10:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 11:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:00
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-795/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:15
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:20
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:30
 • Мај
  8

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  08.05.2024, во 12:45
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-О-38/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 09:30
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-О-39/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-48/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 12:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-46/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 12:30
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-Ј-14/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.05.2024, во 13:30
 • Мај
  10

  Предмет: К-71/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-71/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: П4-20/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 11:30
 • Мај
  10

  Предмет: П4-19/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.05.2024, во 12:00
 • Мај
  10

  Предмет: К-68/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 12:00
 • Мај
  10

  Предмет: П2-4/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  10.05.2024, во 13:00
 • Мај
  13

  Предмет: П4-98/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.05.2024, во 10:00
 • Мај
  13

  Предмет: П4-80/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.05.2024, во 10:30
 • Мај
  13

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.05.2024, во 13:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-951/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-126/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-127/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-129/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-130/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:25
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-122/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-120/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:40
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:45
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-114/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 09:50
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-112/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-111/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:10
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-Ј-10/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 10:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 11:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-777/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:00
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-795/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:15
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:20
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-704/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:30
 • Мај
  14

  Предмет: ПРК-С-827/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  14.05.2024, во 12:45
 • Мај
  15

  Предмет: П4-141/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.05.2024, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: П4-17/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.05.2024, во 11:30
 • Мај
  15

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  15.05.2024, во 13:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-780/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-453/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-110/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:40
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-105/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-103/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 10:50
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-99/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 11:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-С-98/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 11:45
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-4/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-5/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:15
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-6/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:30
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  16.05.2024, во 12:45
 • Мај
  17

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.05.2024, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: П1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 10:00
 • Мај
  17

  Предмет: РО-3/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.05.2024, во 11:30
 • Мај
  17

  Предмет: К-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-163/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-167/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-168/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-175/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-177/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-182/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-170/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-171/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-173/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-180/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-179/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-1083/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 11:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-193/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:05
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-190/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-192/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-187/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-186/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-195/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-207/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:35
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-214/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-218/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-223/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:50
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-206/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 12:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-220/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПРК-С-428/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  20.05.2024, во 13:05
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-874/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:15
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-С-792/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 09:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 11:30
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  21.05.2024, во 12:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-124/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-193/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:10
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-140/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 09:20
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-514/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 09:30
 • Мај
  22

  Предмет: П4-9/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-812/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:00
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:10
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-С-266/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:20
 • Мај
  22

  Предмет: П4-124/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 10:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-О-47/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 10:40
 • Мај
  22

  Предмет: П4-88/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.05.2024, во 11:30
 • Мај
  22

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.05.2024, во 12:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-107/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 10:00
 • Мај
  23

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.05.2024, во 12:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-2/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-140/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-1038/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-181/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-178/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-172/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1-
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-166/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-13/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 08:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-979/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-1099/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-157/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-159/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-197/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-210/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-203/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-134/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-201/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-212/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-136/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-219/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-215/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-138/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-140/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-142/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-144/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-146/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-224/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-226/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-150/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-230/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-267/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-266/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-154/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-70/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:15
 • Мај
  30

  Предмет: К-47/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-194/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-191/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-189/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-188/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-185/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-451/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-484/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1046/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1035/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-10/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-11/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-196/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-198/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-199/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-200/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-202/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-204/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-205/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-208/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-209/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-211/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-213/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-216/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-217/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-221/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-222/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-460/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1054/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:20
 • Јуни
  6

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-73/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-244/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-243/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-233/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-262/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-258/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-240/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-254/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-238/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-250/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-234/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-261/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-241/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-239/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:05
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-237/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-235/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-288/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-287/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:25
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-286/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-285/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:35
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-284/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-282/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-275/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-271/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:55
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-269/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-268/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 13:05
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-1146/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-Ј-6/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-Ј-5/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-54/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-55/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-2/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-16/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-302/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-303/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-301/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-296/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-297/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-298/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-292/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-293/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-290/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-309/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-308/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-103/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-142/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  27

  Предмет: К-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-45/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-70/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-7/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.06.2024, во 11:30
 • Јули
  10

  Предмет: П4-3/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.07.2024, во 10:00