Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: ПЛ1-П-2/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ВПП1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 11:30
 • Мај
  27

  Предмет: П4-140/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.05.2024, во 12:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-1038/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-183/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-181/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:20
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-178/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 09:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-176/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-174/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:15
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-172/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1-
  28.05.2024, во 10:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-169/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:40
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-166/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 10:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-165/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:30
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-164/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:45
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-С-162/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 11:50
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-13/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-О-28/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  28.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-719/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 08:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-979/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-1099/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-157/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-159/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 09:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-365/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 09:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-197/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-160/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-210/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-203/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-134/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-201/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-212/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-136/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-219/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-215/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-138/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-140/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:40
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-142/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-144/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 10:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-146/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-226/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-224/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-149/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:45
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-150/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-228/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:50
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-230/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 11:55
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-267/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-152/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-266/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:05
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-1114/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-154/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:10
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-887/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:15
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-100/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-156/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:20
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-70/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-С-980/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  29.05.2024, во 12:25
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-Ј-11/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 12:30
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:00
 • Мај
  29

  Предмет: ПРК-О-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.05.2024, во 13:15
 • Мај
  30

  Предмет: К-47/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  30.05.2024, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: ВПП1-7/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 10:00
 • Мај
  31

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 11:30
 • Мај
  31

  Предмет: П4-136/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  31.05.2024, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: ВПП1-7/22

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П1-9/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-21/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-22/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 14:15
 • Јуни
  3

  Предмет: П4-22/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.06.2024, во 14:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-194/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-191/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-189/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-188/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-185/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-451/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-484/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1046/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-40/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1035/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-10/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-О-11/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-196/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-198/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-199/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-200/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-202/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-204/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-205/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-208/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-209/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-211/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:20
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-213/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-216/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:40
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-217/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-221/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 13:50
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-222/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-460/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:10
 • Јуни
  4

  Предмет: ПРК-С-1054/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  04.06.2024, во 14:20
 • Јуни
  5

  Предмет: РО-5/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  5

  Предмет: П4-24/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  5

  Предмет: П4-23/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  6

  Предмет: К-22/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  6

  Предмет: К-73/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-244/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-243/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-233/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-262/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-258/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-240/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-254/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-238/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-250/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-234/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-261/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-241/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-239/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:05
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-237/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-235/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-288/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-287/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:25
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-286/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-285/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:35
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-284/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-282/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-275/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-271/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 12:55
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-269/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  10

  Предмет: ПРК-С-268/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.06.2024, во 13:05
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-494/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-923/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-С-1146/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-Ј-6/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  12

  Предмет: ПРК-Ј-5/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  12.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: ПРК-Ј-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  13

  Предмет: К-1/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  13

  Предмет: К-54/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  13.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-26/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  17

  Предмет: П4-17/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  17

  Предмет: ВПП1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-119/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 08:45
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-575/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 08:50
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-260/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-259/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-257/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-256/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-255/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-253/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-252/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-251/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-249/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 09:55
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-248/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-247/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-246/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-245/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-236/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-264/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-893/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:15
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-593/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-231/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-232/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-229/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  18

  Предмет: ПРК-С-312/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  19

  Предмет: РО-3/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-55/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-2/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  20

  Предмет: К-16/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  20

  Предмет: К-107/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-302/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-303/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:05
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-301/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-296/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-297/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-298/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 10:25
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-292/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-184/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-293/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-290/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-309/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-308/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-374/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  24

  Предмет: ПРК-С-867/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  24.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-270/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-289/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-283/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-281/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-280/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-279/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-278/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-277/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-276/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-274/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-273/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-272/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-316/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-318/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-321/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-324/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-325/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-328/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-329/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-330/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 11:55
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-331/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-332/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-291/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-294/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-295/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-299/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-300/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:10
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-304/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-305/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:25
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-306/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-307/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:40
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-310/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 13:45
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-С-311/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Соба 1
  25.06.2024, во 13:50
 • Јуни
  25

  Предмет: ПРК-О-7/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-369/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-368/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:10
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-366/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:15
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-375/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:20
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-378/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-381/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:40
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-382/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:45
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-383/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 09:50
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-384/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-103/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-385/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:10
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-372/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:15
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-364/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:20
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-137/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 10:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-42/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:40
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-333/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:50
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-334/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 10:55
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-142/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-338/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 11:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-335/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 11:35
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-339/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 11:40
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-347/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 11:45
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-348/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 11:50
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-349/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: П4-25/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-350/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:10
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-351/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:20
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-355/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-358/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:40
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-359/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:45
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-360/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 12:50
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-361/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ВПП-19/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.06.2024, во 13:00
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-Ј-16/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 13:15
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-640/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 13:30
 • Јуни
  26

  Предмет: ПРК-С-123/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.06.2024, во 13:40
 • Јуни
  27

  Предмет: К-27/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-45/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 12:00
 • Јуни
  27

  Предмет: К-70/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  27.06.2024, во 14:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П1-2/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.06.2024, во 10:00
 • Јуни
  28

  Предмет: П2-7/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.06.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-319/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 10:00
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-315/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 10:05
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-323/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 10:10
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-320/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 10:15
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-322/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 10:20
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-317/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 10:25
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-313/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 11:30
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-314/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 11:35
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-326/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 11:40
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-327/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 11:50
 • Јули
  1

  Предмет: ПРК-С-141/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.07.2024, во 11:55
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-15/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-13/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 11:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-С-225/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-14/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 12:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-О-12/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 13:00
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-8/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 13:30
 • Јули
  2

  Предмет: ПРК-Ј-9/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  02.07.2024, во 14:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-О-3/24

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-874/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:15
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-С-792/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-Ј-18/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-Ј-13/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: П1-8/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.07.2024, во 11:30
 • Јули
  3

  Предмет: ПРК-Ј-7/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Јули
  5

  Предмет: П4-98/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.07.2024, во 10:00
 • Јули
  5

  Предмет: К-95/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.07.2024, во 10:30
 • Јули
  8

  Предмет: П4-141/23

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.07.2024, во 11:30
 • Јули
  9

  Предмет: К-37/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 09:00
 • Јули
  9

  Предмет: К-78/21

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 10:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-26/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 12:00
 • Јули
  9

  Предмет: ПРК-Ј-24/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  09.07.2024, во 13:00
 • Јули
  10

  Предмет: П4-3/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  10.07.2024, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-43/22

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.07.2024, во 10:00
 • Јули
  11

  Предмет: К-5/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  11.07.2024, во 12:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-337/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:00
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-340/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-343/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-344/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-336/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-345/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 10:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-346/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-342/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-341/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-362/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-352/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-357/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 11:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-379/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:04
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-356/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:05
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-354/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:06
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-353/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:10
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-363/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:15
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-387/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:20
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-386/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:25
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-380/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:30
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-377/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:35
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-376/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:40
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-373/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:45
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-371/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:50
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-367/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 12:55
 • Август
  19

  Предмет: ПРК-С-370/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.08.2024, во 13:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-71/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: К-68/23

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  05.09.2024, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: П4-19/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2024, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: ПЛ1-П-1/24

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2024, во 10:00