Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-48/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 09:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-54/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 09:35
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-52/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 09:45
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-45/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 09:50
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-53/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-49/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:15
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-42/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 10:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-458/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: П4-11/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  28.09.2020, во 11:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-546/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 12:00
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-С-6/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 12:30
 • Септември
  28

  Предмет: ПРК-О-9/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-100/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-508/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-98/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-44/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 09:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-96/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-78/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-50/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-102/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-62/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-121/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-77/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 10:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-64/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-107/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 11:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-49/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-51/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-41/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-50/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-С-353/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:30
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-47/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 12:45
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-4/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-46/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 13:00
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-44/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 13:15
 • Септември
  29

  Предмет: ПРК-О-43/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  29.09.2020, во 13:30
 • Септември
  30

  Предмет: ПРК-С-104/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: П4-19/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2020, во 10:00
 • Септември
  30

  Предмет: К-77/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.09.2020, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: П4-21/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2020, во 11:30
 • Септември
  30

  Предмет: МАЛВП-4/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  30.09.2020, во 14:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-С-170/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  1

  Предмет: К-1/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-14/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  1

  Предмет: ПРК-Ј-5/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  01.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-153/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П1-8/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-167/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-С-92/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-64/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: П4-7/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  02.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  2

  Предмет: К-85/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  2

  Предмет: ПРК-О-83/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-2/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-73/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  5

  Предмет: МАЛВП-3/2020

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2020, во 10:20
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-О-8/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-58/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП-5/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-60/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-558/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  05.10.2020, во 12:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-11/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-9/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 13:15
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-4/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 13:30
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-526/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 13:45
 • Октомври
  5

  Предмет: ПРК-С-571/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  5

  Предмет: ВПП1-4/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-144/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-142/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 09:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-141/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-140/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 09:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-139/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-84/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-135/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 10:15
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-133/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-129/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 10:45
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-17/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-С-128/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-15/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  06.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  6

  Предмет: ПРК-Ј-13/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 13:00
 • Октомври
  6

  Предмет: К-38/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  7

  Предмет: ЗАМ-К-1/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-20/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  7

  Предмет: К-3/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  7

  Предмет: П4-17/20

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  07.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-37/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.10.2020, во 09:30
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-15/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-16/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 10:05
 • Октомври
  8

  Предмет: П4-12/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.10.2020, во 10:10
 • Октомври
  8

  Предмет: ПРК-О-40/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  08.10.2020, во 10:30
 • Октомври
  9

  Предмет: П4-43/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-10/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  9

  Предмет: К-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 11:30
 • Октомври
  9

  Предмет: ПРК-О-56/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.10.2020, во 14:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-81/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.10.2020, во 09:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-2/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-56/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.10.2020, во 10:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-87/20

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 2
  13.10.2020, во 12:00
 • Октомври
  13

  Предмет: К-25/20

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.10.2020, во 12:30
 • Октомври
  14

  Предмет: К-22/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  14.10.2020, во 10:00