Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Декември
  17

  Предмет: К-73/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ВПП-5/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.12.2018, во 10:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-358/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 10:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-324/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 10:45
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-337/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 11:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-14/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-76/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 12:00
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-Ј-9/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 12:30
 • Декември
  17

  Предмет: К-74/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 13:30
 • Декември
  17

  Предмет: ПРК-С-307/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 14:00
 • Декември
  17

  Предмет: К-75/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  17.12.2018, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: К-8/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-314/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 09:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-391/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 09:35
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-393/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 09:45
 • Декември
  18

  Предмет: К-69/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-394/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 10:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-395/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 10:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-О-77/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 10:30
 • Декември
  18

  Предмет: К-40/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 12:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-284/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 12:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-294/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 12:50
 • Декември
  18

  Предмет: К-68/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 13:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-329/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 13:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-343/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 13:30
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-396/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 13:45
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-399/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 14:00
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-407/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 14:15
 • Декември
  18

  Предмет: ПРК-С-408/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.12.2018, во 14:30
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП2-10/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.12.2018, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-88/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2018, во 09:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-87/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2018, во 09:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-70/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2018, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: ВПП-24/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.12.2018, во 10:00
 • Декември
  19

  Предмет: К-71/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2018, во 11:00
 • Декември
  19

  Предмет: РО-10/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  19.12.2018, во 11:30
 • Декември
  19

  Предмет: К-11/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  19.12.2018, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: К-67/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 10:00
 • Декември
  20

  Предмет: К-33/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 10:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-Ј-18/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 10:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-92/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 11:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-83/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 11:50
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-85/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 12:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-82/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 12:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-84/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 12:45
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-89/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 13:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-88/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 13:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-91/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 13:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-86/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 14:00
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-87/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 14:15
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-О-90/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 14:30
 • Декември
  20

  Предмет: ПРК-С-390/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.12.2018, во 14:45
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-411/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:30
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-412/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 09:45
 • Декември
  21

  Предмет: ПРК-С-410/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.12.2018, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-392/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 09:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-397/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 09:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-374/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 10:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-398/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 10:15
 • Декември
  24

  Предмет: К-72/15

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 10:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-276/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 11:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-323/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 11:45
 • Декември
  24

  Предмет: К-66/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 12:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-402/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  24.12.2018, во 12:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-404/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 12:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-406/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 12:45
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-413/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 13:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-414/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 13:20
 • Декември
  24

  Предмет: К-82/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 13:30
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-409/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 13:40
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-400/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 14:00
 • Декември
  24

  Предмет: ПРК-С-401/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.12.2018, во 14:15
 • Декември
  25

  Предмет: К-43/17

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2018, во 09:30
 • Декември
  25

  Предмет: К-79/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2018, во 10:30
 • Декември
  25

  Предмет: К-80/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  25.12.2018, во 12:00
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-Ј-16/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.12.2018, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП1-6/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.12.2018, во 09:30
 • Декември
  26

  Предмет: К-64/15

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2018, во 10:00
 • Декември
  26

  Предмет: К-85/15

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  26.12.2018, во 11:00
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП-17/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.12.2018, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: ПРК-С-355/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.12.2018, во 11:30
 • Декември
  26

  Предмет: П2-14/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.12.2018, во 12:30
 • Декември
  26

  Предмет: ВПП1-3/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.12.2018, во 13:30
 • Декември
  27

  Предмет: ПРК-С-298/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.12.2018, во 11:30
 • Декември
  28

  Предмет: ПРК-Ј-16/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.12.2018, во 09:30
 • Јануари
  9

  Предмет: ВПП1-7/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  9

  Предмет: ПЛ1-П-19/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  09.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  11

  Предмет: ПРК-С-156/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  16

  Предмет: МАЛВП-64/2018

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-16/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: П4-15/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПЛ1-П-18/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.01.2019, во 13:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-86/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  22

  Предмет: П2-16/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  22.01.2019, во 11:30
 • Јануари
  22

  Предмет: К-85/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  22

  Предмет: К-81/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  22.01.2019, во 14:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-27/16

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  23

  Предмет: К-23/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.01.2019, во 12:00
 • Јануари
  24

  Предмет: К-65/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  24.01.2019, во 10:00
 • Јануари
  24

  Предмет: ПРК-Ј-33/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.01.2019, во 10:30