Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  26

  Предмет: К-55/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 3
  26.03.2019, во 10:00
 • Март
  26

  Предмет: К-1/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  26

  Предмет: К-1/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.03.2019, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-78/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 09:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-77/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 09:45
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-6/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2019, во 10:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-О-91/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 10:30
 • Март
  27

  Предмет: ВПП1-4/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2019, во 11:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-80/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 12:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-81/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 12:30
 • Март
  27

  Предмет: П4-11/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  27.03.2019, во 13:00
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-Ј-4/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 13:30
 • Март
  27

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.03.2019, во 14:00
 • Март
  28

  Предмет: К-36/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.03.2019, во 10:00
 • Март
  28

  Предмет: ПРК-Ј-2/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.03.2019, во 14:00
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-372/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.03.2019, во 12:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.03.2019, во 13:30
 • Март
  29

  Предмет: ПРК-С-314/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.03.2019, во 14:00
 • Април
  1

  Предмет: РО-3/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2019, во 10:00
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1-2/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2019, во 11:30
 • Април
  1

  Предмет: ВПП1-3/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  01.04.2019, во 13:30
 • Април
  2

  Предмет: К-78/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.04.2019, во 10:30
 • Април
  2

  Предмет: ПРК-О-14/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.04.2019, во 13:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-52/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.04.2019, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ОДС-1/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2019, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: К-12/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.04.2019, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-40/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  03.04.2019, во 12:00
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-О-13/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.04.2019, во 12:30
 • Април
  3

  Предмет: ПРК-С-71/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.04.2019, во 14:00
 • Април
  4

  Предмет: ПРК-С-23/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.04.2019, во 10:00
 • Април
  4

  Предмет: К-16/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.04.2019, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: К-27/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.04.2019, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2019, во 10:00
 • Април
  5

  Предмет: К-19/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.04.2019, во 11:30
 • Април
  5

  Предмет: РО-10/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2019, во 12:00
 • Април
  5

  Предмет: П4-8/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  05.04.2019, во 13:00
 • Април
  5

  Предмет: ПРК-С-75/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.04.2019, во 14:00
 • Април
  8

  Предмет: П1-4/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2019, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: ПРК-Ј-33/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.04.2019, во 10:00
 • Април
  8

  Предмет: МАЛВП-6/2019

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2019, во 12:00
 • Април
  8

  Предмет: МАЛВП-7/2019

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  08.04.2019, во 12:05
 • Април
  9

  Предмет: К-81/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.04.2019, во 11:30
 • Април
  9

  Предмет: К-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.04.2019, во 13:00
 • Април
  10

  Предмет: К-23/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2019, во 10:00
 • Април
  10

  Предмет: К-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.04.2019, во 12:00
 • Април
  11

  Предмет: ПРК-С-418/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.04.2019, во 10:30
 • Април
  11

  Предмет: К-43/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.04.2019, во 11:30
 • Април
  11

  Предмет: П2-18/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  11.04.2019, во 13:30
 • Април
  12

  Предмет: ПЛ1-П-1/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2019, во 10:00
 • Април
  12

  Предмет: ПЛ1-П-2/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2019, во 12:00
 • Април
  12

  Предмет: ПРК-С-326/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.04.2019, во 14:00
 • Април
  12

  Предмет: ВПП1-7/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  12.04.2019, во 14:00
 • Април
  16

  Предмет: К-85/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2019, во 10:00
 • Април
  16

  Предмет: П2-16/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.04.2019, во 14:00
 • Април
  17

  Предмет: К-70/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.04.2019, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: П4-13/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.04.2019, во 10:00
 • Април
  17

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  17.04.2019, во 11:30
 • Април
  17

  Предмет: К-20/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.04.2019, во 12:30
 • Април
  18

  Предмет: К-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: ПРК-С-35/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.04.2019, во 10:00
 • Април
  19

  Предмет: П2-20/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  19.04.2019, во 11:30
 • Април
  22

  Предмет: П1-21/18

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  22.04.2019, во 11:00
 • Април
  23

  Предмет: К-30/18

  Судија Емељ Кранли Али, Судница Судница 1
  23.04.2019, во 10:00
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-Ј-18/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2019, во 09:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-43/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2019, во 12:30
 • Мај
  7

  Предмет: ПРК-С-54/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  07.05.2019, во 13:30
 • Мај
  8

  Предмет: К-56/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.05.2019, во 10:00
 • Мај
  8

  Предмет: К-40/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  08.05.2019, во 12:00
 • Мај
  9

  Предмет: К-52/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.05.2019, во 10:00
 • Мај
  9

  Предмет: ПРК-С-314/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  09.05.2019, во 14:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-О-93/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.05.2019, во 10:00
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-404/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.05.2019, во 10:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-413/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.05.2019, во 11:30
 • Мај
  10

  Предмет: ПРК-С-36/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.05.2019, во 14:00
 • Мај
  13

  Предмет: К-59/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.05.2019, во 10:00
 • Мај
  15

  Предмет: К-63/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.05.2019, во 10:30
 • Мај
  15

  Предмет: ПРК-С-372/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  15.05.2019, во 14:00
 • Мај
  16

  Предмет: К-90/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.05.2019, во 10:00
 • Мај
  16

  Предмет: ПРК-О-56/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  16.05.2019, во 14:00
 • Мај
  17

  Предмет: ПРК-Ј-2/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.05.2019, во 13:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-Ј-1/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 10:00
 • Мај
  21

  Предмет: ПРК-О-81/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  21.05.2019, во 14:00
 • Мај
  28

  Предмет: ПРК-Ј-3/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  28.05.2019, во 11:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-64/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 10:30
 • Мај
  30

  Предмет: К-85/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.05.2019, во 12:00
 • Јуни
  3

  Предмет: К-3/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.06.2019, во 11:30
 • Јуни
  28

  Предмет: К-8/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  28.06.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-159/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 13:00