Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Август
  21

  Предмет: МАЛВП-5/2019

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  21.08.2019, во 10:00
 • Август
  21

  Предмет: П4-26/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.08.2019, во 11:30
 • Август
  21

  Предмет: П4-26/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  21.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП-5/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 1
  23.08.2019, во 10:00
 • Август
  23

  Предмет: П4-29/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.08.2019, во 11:30
 • Август
  23

  Предмет: ВПП1-12/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  23.08.2019, во 13:00
 • Август
  26

  Предмет: ВПП1-1/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  26.08.2019, во 11:30
 • Август
  27

  Предмет: К-11/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  27.08.2019, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-407/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.08.2019, во 10:00
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-119/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  29.08.2019, во 11:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-О-81/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.08.2019, во 12:30
 • Август
  29

  Предмет: ПРК-С-69/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  29.08.2019, во 14:00
 • Август
  30

  Предмет: К-39/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  30.08.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-14/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 10:00
 • Септември
  2

  Предмет: ПРК-С-43/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  02.09.2019, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-169/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 09:30
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-8/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 10:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-9/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 12:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-Ј-7/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 13:00
 • Септември
  3

  Предмет: ПРК-С-212/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  03.09.2019, во 14:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-218/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 09:30
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-214/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 09:45
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-206/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:00
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-220/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:15
 • Септември
  4

  Предмет: ПРК-С-211/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 10:30
 • Септември
  4

  Предмет: К-3/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  04.09.2019, во 11:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-203/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-204/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-207/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:20
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-209/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:30
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-210/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:40
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-215/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 09:50
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-217/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 10:00
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-С-219/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 10:10
 • Септември
  5

  Предмет: ПРК-Ј-33/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 10:30
 • Септември
  5

  Предмет: К-25/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  05.09.2019, во 13:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-19/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2019, во 10:00
 • Септември
  6

  Предмет: К-12/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  06.09.2019, во 13:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-31/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 10:00
 • Септември
  10

  Предмет: К-70/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  10.09.2019, во 12:30
 • Септември
  10

  Предмет: ПРК-С-213/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  10.09.2019, во 14:00
 • Септември
  11

  Предмет: П1-13/17

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  11.09.2019, во 09:30
 • Септември
  11

  Предмет: К-52/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: РО-8/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2019, во 10:00
 • Септември
  11

  Предмет: ВПП1-5/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  11.09.2019, во 11:30
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-216/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 13:00
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-С-205/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 13:15
 • Септември
  11

  Предмет: ПРК-О-40/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  11.09.2019, во 13:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 09:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-140/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: К-65/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 10:00
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-75/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 10:30
 • Септември
  12

  Предмет: ПРК-С-53/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  12.09.2019, во 14:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-О-43/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.09.2019, во 09:30
 • Септември
  13

  Предмет: К-41/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.09.2019, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП1-3/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.09.2019, во 10:00
 • Септември
  13

  Предмет: П4-25/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.09.2019, во 12:00
 • Септември
  13

  Предмет: ПРК-Ј-18/17

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  13.09.2019, во 12:30
 • Септември
  13

  Предмет: ВПП1-11/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  13.09.2019, во 13:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-21/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Соба 2
  16.09.2019, во 10:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-22/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 12:00
 • Септември
  16

  Предмет: П4-23/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  16.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: К-56/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 10:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-О-39/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 11:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-208/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 12:00
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-202/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 12:30
 • Септември
  17

  Предмет: ПРК-С-221/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 13:00
 • Септември
  17

  Предмет: К-38/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  17.09.2019, во 13:30
 • Септември
  18

  Предмет: ПРК-С-152/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Соба 1
  18.09.2019, во 09:00
 • Септември
  18

  Предмет: К-63/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-5/19

  Судија Никола Бундевски, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 10:00
 • Септември
  18

  Предмет: П2-22/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 2
  18.09.2019, во 12:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-71/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 09:30
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-С-183/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 09:45
 • Септември
  19

  Предмет: ПРК-Ј-3/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 10:00
 • Септември
  19

  Предмет: К-64/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  19.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: ПРК-С-178/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 09:30
 • Септември
  20

  Предмет: К-27/16

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 10:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-85/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-85/15

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 12:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  20

  Предмет: К-23/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  20.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-40/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-184/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 09:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-190/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 10:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-191/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 11:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-192/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 12:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-201/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 12:15
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-199/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 12:45
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-159/18

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 13:00
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-155/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 13:30
 • Септември
  23

  Предмет: ПРК-С-116/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  23.09.2019, во 14:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-200/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 09:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-193/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 10:00
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-198/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 10:30
 • Септември
  24

  Предмет: ПРК-С-94/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 11:30
 • Септември
  24

  Предмет: К-32/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  24.09.2019, во 12:30
 • Септември
  25

  Предмет: К-35/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  25.09.2019, во 10:00
 • Септември
  26

  Предмет: ПРК-О-29/19

  Судија Виолета Крстиновска, Судница Судница 1
  26.09.2019, во 09:00