Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Qershor
  13

  Lënda: ПРК-Ј-7/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  13

  Lënda: К-1/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  13

  Lënda: К-54/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  13.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  17

  Lënda: П4-26/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  17

  Lënda: П4-17/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  17

  Lënda: ВПП1-8/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  17.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-119/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 08:45
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-575/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 08:50
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-260/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-259/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:10
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-257/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-256/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:20
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-255/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-253/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-252/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-251/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-249/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 09:55
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-248/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-247/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-246/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-245/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-236/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-264/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-200/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-893/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:15
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-199/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-202/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-593/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-208/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:40
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-231/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 12:45
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-232/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-229/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 13:10
 • Qershor
  18

  Lënda: ПРК-С-312/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  18.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  19

  Lënda: РО-3/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  20

  Lënda: К-55/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  20

  Lënda: К-2/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  20

  Lënda: К-16/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  20

  Lënda: К-107/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  20.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-302/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-303/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 10:05
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-301/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-296/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-297/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-298/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 10:25
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-292/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-184/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Соба 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-184/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-293/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:35
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-290/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-309/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-308/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-374/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 11:55
 • Qershor
  24

  Lënda: ПРК-С-867/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  24

  Lënda: ВПП1-9/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  24.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-270/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-289/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-283/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-281/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:25
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-280/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-279/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-278/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-277/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-276/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-274/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-273/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-272/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-316/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-318/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-321/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 10:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-324/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-325/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-328/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-329/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-330/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 11:55
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-331/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-332/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-291/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-294/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-295/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 12:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-299/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 12:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-300/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 13:10
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-304/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 13:15
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-305/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 13:25
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-306/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-307/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 13:40
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-310/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 13:45
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-С-311/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Соба 1
  25.06.2024, во 13:50
 • Qershor
  25

  Lënda: ПРК-О-7/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  25.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-369/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-368/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:10
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-366/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:15
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-375/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:20
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-378/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-381/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-382/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:45
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-383/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 09:50
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-384/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  26

  Lënda: П4-103/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-385/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:10
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-372/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:15
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-364/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:20
 • Qershor
  26

  Lënda: П4-137/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.06.2024, во 10:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-42/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-333/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:50
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-334/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 10:55
 • Qershor
  26

  Lënda: П4-142/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-338/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-335/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 11:35
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-339/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 11:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-347/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 11:45
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-348/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 11:50
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-349/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  26

  Lënda: П4-25/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-350/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:10
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-185/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:15
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-351/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:20
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-355/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-358/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-359/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:45
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-360/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 12:50
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-361/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ВПП-19/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  26.06.2024, во 13:00
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-16/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 13:15
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-640/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 13:30
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-С-123/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 13:40
 • Qershor
  26

  Lënda: ПРК-Ј-14/21

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  27

  Lënda: К-27/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  27

  Lënda: К-45/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  27

  Lënda: К-70/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.06.2024, во 14:00
 • Qershor
  28

  Lënda: П1-2/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.06.2024, во 10:00
 • Qershor
  28

  Lënda: П2-7/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.06.2024, во 11:30
 • Qershor
  28

  Lënda: П4-58/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  28

  Lënda: П4-58/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 1
  28.06.2024, во 12:00
 • Qershor
  28

  Lënda: П4-24/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  28.06.2024, во 13:30
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-319/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-315/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:05
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-323/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:10
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-320/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:15
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-322/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:20
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-317/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 10:25
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-313/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-314/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 11:35
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-326/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 11:40
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-327/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 11:50
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-141/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 11:55
 • Korrik
  1

  Lënda: ПРК-С-275/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  01.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-15/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 09:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-О-13/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-С-225/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-О-14/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 12:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-О-12/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:00
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-8/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 13:30
 • Korrik
  2

  Lënda: ПРК-Ј-9/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  02.07.2024, во 14:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-О-3/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-874/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:15
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-С-792/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 09:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-Ј-18/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  3

  Lënda: ВПП1-7/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  3

  Lënda: П1-8/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  03.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-Ј-13/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  3

  Lënda: ПРК-Ј-7/21

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  5

  Lënda: П4-98/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  05.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  5

  Lënda: К-95/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.07.2024, во 10:30
 • Korrik
  5

  Lënda: К-47/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  8

  Lënda: П4-141/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  08.07.2024, во 11:30
 • Korrik
  9

  Lënda: К-37/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.07.2024, во 09:00
 • Korrik
  9

  Lënda: К-78/21

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  9

  Lënda: ПРК-Ј-26/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  9

  Lënda: ПРК-Ј-24/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  09.07.2024, во 13:00
 • Korrik
  10

  Lënda: П4-3/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  10.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  11

  Lënda: К-43/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.07.2024, во 10:00
 • Korrik
  11

  Lënda: К-5/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  11.07.2024, во 12:00
 • Korrik
  12

  Lënda: К-14/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  12.07.2024, во 14:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-337/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 10:00
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-340/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 10:05
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-343/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 10:10
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-344/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 10:15
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-336/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 10:20
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-345/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 10:25
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-346/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 11:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-342/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 11:35
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-341/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 11:40
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-362/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 11:45
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-352/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 11:50
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-357/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 11:55
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-379/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:04
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-356/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:05
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-354/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:06
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-353/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:10
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-363/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:15
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-387/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:20
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-386/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:25
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-380/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:30
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-377/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:35
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-376/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:40
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-373/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:45
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-371/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:50
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-367/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 12:55
 • Gusht
  19

  Lënda: ПРК-С-370/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  19.08.2024, во 13:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К-71/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К-68/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  5

  Lënda: К-22/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 13:00
 • Shtator
  5

  Lënda: К-50/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  05.09.2024, во 14:30
 • Shtator
  11

  Lënda: П4-19/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  11.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  13

  Lënda: ВПП1-7/22

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  13

  Lënda: П4-136/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  13.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  16

  Lënda: П1-9/23

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  16.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-С-1069/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 09:10
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-Ј-12/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-С-174/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 09:45
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-С-176/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-С-812/22

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 10:15
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-С-535/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-Ј-13/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  17

  Lënda: ПРК-О-28/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  17.09.2024, во 13:00
 • Shtator
  18

  Lënda: ПЛ1-П-1/24

  Gjykatësi Никола Бундевски, Salla e gjukimeve Судница 2
  18.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-26/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-5/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  19

  Lënda: К-30/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2024, во 13:00
 • Shtator
  19

  Lënda: К-24/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  19.09.2024, во 14:00
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-388/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:00
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-389/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:10
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-393/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:20
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-395/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-396/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:40
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-398/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:45
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-404/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:50
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-407/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 09:55
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-411/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:00
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-413/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:10
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-415/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:15
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-405/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:20
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-1104/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:25
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-416/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-417/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:35
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-418/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:40
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-421/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:50
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-424/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 10:55
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-427/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 11:30
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-428/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 11:40
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-С-429/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Соба 1
  24.09.2024, во 11:45
 • Shtator
  24

  Lënda: ПРК-Ј-17/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  24.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  26

  Lënda: К-48/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.09.2024, во 09:30
 • Shtator
  26

  Lënda: К-69/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.09.2024, во 10:30
 • Shtator
  26

  Lënda: К-53/23

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.09.2024, во 12:00
 • Shtator
  26

  Lënda: К-33/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.09.2024, во 13:30
 • Tetor
  3

  Lënda: К-25/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2024, во 10:00
 • Tetor
  3

  Lënda: К-36/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2024, во 11:30
 • Tetor
  3

  Lënda: К-35/24

  Gjykatësi Емељ Кранли Али, Salla e gjukimeve Судница 1
  03.10.2024, во 13:00