Kërkoni sipas kalendarit të gjykimeve

Gjykatësi
Numri i lëndës
Salla e gjukimeve

Data e gjykimit
_

Kalendari i gjykatës

Kalendari i gjykatës

Përdorni fushat tekstuale për kërkim, që gjenden në anën e majtë. • Shkurt
  22

  Lënda: К-2393/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  22.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2447/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  22.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КРМ-313/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8046/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8046/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-19735/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:01
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-19735/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:01
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9890/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:01
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8052/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:02
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8141/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:04
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8194/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:06
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8225/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:08
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8302/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-65/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8532/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:11
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8323/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:12
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8548/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:13
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-222/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:14
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8564/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-316/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:16
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-388/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:18
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9102/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:19
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-376/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-376/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-35/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9106/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:21
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-425/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:22
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9117/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:23
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-437/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:24
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9166/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-737/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:26
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9191/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:27
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-786/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:28
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9197/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:29
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2374/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: КОК-130/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-738/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2102/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-838/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-18/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-140/24

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-57/24

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17237/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1996/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2330/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-978/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:32
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17288/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:33
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-1175/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:34
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8333/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17306/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8698/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:38
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17325/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:39
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8759/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8706/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8855/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17327/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8369/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:44
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17348/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8449/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:46
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8515/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17354/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8863/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17402/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:51
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8911/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:52
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8985/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17418/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9199/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:56
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17455/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9271/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 09:58
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1687/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КОК-141/23

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9362/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-63/24

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1914/22

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КРМ-358/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КОК-124/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17465/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1637/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9446/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:02
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17484/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:03
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9453/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:04
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9015/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17532/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9018/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:08
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9038/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:08
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17533/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:09
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9072/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  22

  Lënda: КРМ-352/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  22

  Lënda: КРМ-15/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9645/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17543/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9648/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:14
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17594/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-9674/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:16
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-8632/23

  Gjykatësi Хамдирефет Бафтијари, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:17
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17595/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:18
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-45/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17601/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:21
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17603/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17613/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:27
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-115/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-33/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-79/24

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2094/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1237/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17615/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17616/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:33
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17617/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:36
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17619/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:39
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-23/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17623/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:42
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17624/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17625/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:48
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17627/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:51
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17652/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:54
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17653/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 10:57
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1040/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1156/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КОК-214/22

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 1
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-3/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17656/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-345/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1076/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17657/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:03
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17658/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:06
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17659/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:09
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-17661/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:12
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-15806/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2434/22

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  22.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1880/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  22.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-16122/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1878/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-1/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-С-16172/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1814/22

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.02.2024, во 11:45
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2179/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КМ-97/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2143/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: КОК-54/19

  Gjykatësi Имране Селмани, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1626/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2616/20

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 4
  22.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: ПРК-М-481/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  22.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2336/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: КОК-15/24

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2250/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2490/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-2043/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1296/22

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-1500/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  22.02.2024, во 13:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-167/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 13:30
 • Shkurt
  22

  Lënda: К-141/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  22.02.2024, во 13:45
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1484/21

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  23.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2735/21

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  23.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1147/22

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1847/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1714/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2890/21

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: КОК-49/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-209/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-ООА-231/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2070/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-348/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4372/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-327/24

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-137/24

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-922/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  23.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4282/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:32
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4160/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:34
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4200/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4235/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:38
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4238/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4245/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4303/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:44
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4321/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:46
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4378/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4380/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-1381/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:52
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-1494/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4385/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:56
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4447/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 09:58
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4453/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2236/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  23.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-106/24

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: КОК-4/24

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  23.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4474/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:02
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4480/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:04
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4493/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4499/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:08
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-1232/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4872/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4882/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:14
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4906/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:16
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4916/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:18
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4943/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-4954/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:22
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-5066/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-5132/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:26
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-6965/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:28
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1394/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  23.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-118/24

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  23.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-6944/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1812/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  23.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-6922/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:32
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-7024/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:34
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-7048/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:36
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-7172/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:38
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-7189/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-7191/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:42
 • Shkurt
  23

  Lënda: ПРК-С-7195/23

  Gjykatësi Дарко Тодоровски, Salla e gjukimeve Судница 9
  23.02.2024, во 10:44
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2263/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  23.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2091/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  23.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2487/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  23.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: КОК-195/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  23.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-168/24

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2959/20

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  23.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2314/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  23.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-525/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  23.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-2469/23

  Gjykatësi Даниела Алексовска Стојановска, Salla e gjukimeve Судница 10
  23.02.2024, во 13:30
 • Shkurt
  23

  Lënda: К-1170/23

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  23.02.2024, во 14:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4158/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2496/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16271/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2069/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1574/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4167/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16272/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7156/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:08
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-38/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4173/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16317/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-2360/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:14
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4191/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16891/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4197/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16893/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1825/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  26.02.2024, во 09:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4198/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16904/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4202/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16907/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2084/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2782/20

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2626/21

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-169/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2257/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-11/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-903/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17171/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17166/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:33
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4212/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16844/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17167/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17189/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:39
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9361/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4214/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16899/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17114/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4221/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9372/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-16316/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17117/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17121/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9374/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4222/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17713/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17141/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:51
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17246/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4228/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9380/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17717/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 09:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8534/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 09:56
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17271/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9399/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-141/23

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4243/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17719/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-409/22

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-249/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17462/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1514/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-384/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2532/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-17/24

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17468/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:03
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4262/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9538/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17720/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17470/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17471/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:09
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9546/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4280/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17721/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17521/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-6175/22

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:14
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9554/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4284/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17727/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17359/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17542/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:18
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4287/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9557/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17728/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17214/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:21
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17304/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9564/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4290/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17751/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17314/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:27
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4293/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9567/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17718/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-457/23

  Gjykatësi Диана Груевска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 20
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-295/24

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2394/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-30/20

  Gjykatësi Фанка Јанчулева Михаиловска, Salla e gjukimeve Судница 1
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17328/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1624/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2471/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2094/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-3034/21

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17612/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:33
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9294/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4300/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17016/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17614/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:36
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17422/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:39
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4322/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9296/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17075/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17416/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:42
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9300/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4330/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17077/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17411/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17322/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:48
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4336/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9303/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17079/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17294/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:51
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17525/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:54
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4339/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17080/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9305/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 10:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17491/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 10:57
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9307/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4343/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2301/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17083/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17385/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-32/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2258/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-127/21

  Gjykatësi Ленка Давиткова, Salla e gjukimeve Судница 4
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-597/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1548/23

  Gjykatësi Александра Ристеска, Salla e gjukimeve Судница 8
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2440/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17410/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:03
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9316/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4356/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17084/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17621/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:06
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17544/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:09
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9030/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4358/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17085/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17275/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:12
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9044/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4371/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17389/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17611/23

  Gjykatësi Марија Беговиќ, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4379/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9054/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17430/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9669/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4387/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17477/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4381/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4387/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9579/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-17504/23

  Gjykatësi Драган Јосифоски, Salla e gjukimeve Судница 6
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1357/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2174/23

  Gjykatësi Љубинка Башеска, Salla e gjukimeve Судница 19
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-73/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1640/23

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-25/24

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 11:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9583/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4395/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9610/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4397/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9612/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4400/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4410/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9616/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9502/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 11:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4426/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 11:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9507/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4434/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2287/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2232/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-309/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 12:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4475/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9513/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4482/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4450/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4488/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9454/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9460/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4489/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9461/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4510/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:25
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-55/21

  Gjykatësi Софче Гаврилова Ефремова, Salla e gjukimeve Судница 5
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9468/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4514/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-219/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1877/22

  Gjykatësi Ивица Стефановски, Salla e gjukimeve Судница 21
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2380/23

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-1922/21

  Gjykatësi Лидија Петровска, Salla e gjukimeve Судница 12
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2358/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2200/22

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: КОК-190/23

  Gjykatësi Ненад Савески, Salla e gjukimeve Судница 3
  26.02.2024, во 12:30
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4517/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9480/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:35
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4534/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-9010/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:40
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4540/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-223/24

  Gjykatësi Марија Клетничка Марковска, Salla e gjukimeve Судница 10
  26.02.2024, во 12:45
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4542/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7102/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:50
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4546/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 12:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7921/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:55
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8814/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 12:57
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7923/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-4548/23

  Gjykatësi Моника Бахчовановска, Salla e gjukimeve Судница 17
  26.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: К-2087/23

  Gjykatësi Џенета Бектовик, Salla e gjukimeve Судница 7
  26.02.2024, во 13:00
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8555/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:02
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7560/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:05
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8185/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:07
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-7834/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:10
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-494/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:15
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-2146/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:20
 • Shkurt
  26

  Lënda: ПРК-С-8784/23

  Gjykatësi Марин Станевски, Salla e gjukimeve Судница 9
  26.02.2024, во 13:40
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-447/22

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2163/23

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-108/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 09:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2366/22

  Gjykatësi Тамара Витларова Смилевска, Salla e gjukimeve Судница 14
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2282/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: КОК-130/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 6
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1305/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1361/23

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2633/22

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17010/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2477/23

  Gjykatësi Бранка Наумоска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1475/23

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 09:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17012/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:33
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17013/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:36
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17024/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:39
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17029/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:42
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17033/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:48
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17034/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:51
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17037/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:54
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17045/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17049/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 09:57
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1773/23

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1494/23

  Gjykatësi Даниела Димовска, Salla e gjukimeve Судница 9
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1861/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-142/24

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-71/23

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17069/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2080/22

  Gjykatësi Оља Ристова, Salla e gjukimeve Судница 13
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: КОК-227/22

  Gjykatësi Васка Николовска Масевска, Salla e gjukimeve Судница 5
  27.02.2024, во 10:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17070/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:03
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17071/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:06
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17087/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:09
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17090/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:12
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17091/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-463/21

  Gjykatësi Илина Смичковска Илиевска, Salla e gjukimeve Судница 11
  27.02.2024, во 10:15
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17094/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:19
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-8/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:20
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17098/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:21
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17099/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:24
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17101/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:27
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-1827/21

  Gjykatësi Снежана Марковска, Salla e gjukimeve Судница 7
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-5/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-172/24

  Gjykatësi Славица Наумова Јосифовска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-2388/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: К-724/23

  Gjykatësi Билјана Коцевска, Salla e gjukimeve Судница 21
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17102/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: КОК-63/23

  Gjykatësi Илија Трпков, Salla e gjukimeve Судница 1
  27.02.2024, во 10:30
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17104/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:33
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17106/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:36
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17195/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:39
 • Shkurt
  27

  Lënda: КМ-9/24

  Gjykatësi Весна Костова Спасеска, Salla e gjukimeve Судница 15
  27.02.2024, во 10:40
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17208/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:42
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17225/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:45
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17239/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:48
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17259/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:51
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17262/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:54
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17269/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 10:57
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17273/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:00
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17281/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:06
 • Shkurt
  27

  Lënda: ПРК-С-17282/23

  Gjykatësi Билјана Смаќоска, Salla e gjukimeve Судница 12
  27.02.2024, во 11:09