Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-978/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 09:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-647/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 09:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-451/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 09:25
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-9959/16

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 58
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-50/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-1686/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-275/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-544/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-69/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1205/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-3136/09

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.05.2020, во 09:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1443/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:32
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-2377/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:34
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-2776/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:36
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3326/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:38
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4186/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-258/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 09:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-6117/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:42
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-7120/17

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:44
 • Мај
  27

  Предмет: К-140/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.05.2020, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-573/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.05.2020, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: К-1997/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.05.2020, во 09:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1352/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:46
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-1712/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:48
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-2714/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-611/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 09:50
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-2837/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:52
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3569/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:54
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4027/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:56
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4137/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 09:58
 • Мај
  27

  Предмет: К-1280/19

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-1613/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4872/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КОК-116/19

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 1
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-932/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-1878/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-1919/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-2178/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-1613/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-603/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-54/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: КОК-38/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  27.05.2020, во 10:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5289/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:02
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4879/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:02
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5317/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:04
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5217/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:04
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5278/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:06
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5282/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:08
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5369/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-289/17

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 10:10
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5428/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:12
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-577/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.05.2020, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5431/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:15
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5553/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:17
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5573/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:19
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-347/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 10:20
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5637/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:21
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5641/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:23
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5696/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:25
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5713/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:27
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3898/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:29
 • Мај
  27

  Предмет: К-1675/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-1208/18

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: КОК-81/19

  Судија Горан Бошевски, Судница Судница 2
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-713/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-54/20

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-983/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: К-1800/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.05.2020, во 10:30
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4723/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:31
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3534/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:33
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3381/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:35
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3506/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:37
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3511/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:39
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1727/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.05.2020, во 10:40
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3598/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:41
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-3887/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:43
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4187/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-574/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.05.2020, во 10:45
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5740/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:47
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4806/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:49
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4832/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:51
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4975/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:53
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-4993/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:55
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5086/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 10:57
 • Мај
  27

  Предмет: КМ-27/20

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-248/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-115/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-1077/18

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5280/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-Ј-584/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: К-1622/17

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.05.2020, во 11:00
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-6196/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 11:06
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-6202/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 11:08
 • Мај
  27

  Предмет: ПРК-С-5839/18

  Судија Татјана Михајлова, Судница Соба 48
  27.05.2020, во 11:10