Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3550/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-3236/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-117/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-5608/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-5677/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-13029/19

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-782/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-937/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1365/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-5/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2099/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3523/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1169/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1866/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-83/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1344/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2481/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1795/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2298/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2298/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2155/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-5626/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2082/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3518/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1173/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-376/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1069/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2244/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:48
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3537/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2246/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3325/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1159/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2250/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:52
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2262/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:54
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3337/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2264/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:56
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2266/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 09:58
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2274/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3790/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3358/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1671/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1151/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2048/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-558/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1834/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2523/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-90/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-449/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-140/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1850/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-998/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2277/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:02
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2278/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:04
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3379/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2296/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:06
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2297/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:08
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2300/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3404/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1152/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2318/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:12
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1751/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:14
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3776/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3551/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-77/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2235/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1752/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:16
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1758/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3611/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1161/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2128/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:22
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2117/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:24
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3626/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:25
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2239/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:26
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2243/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:28
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2197/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3774/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3635/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1164/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2120/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-364/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2527/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-140/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1847/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2202/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:32
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2199/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 10:34
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3671/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3672/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1165/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3689/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1020/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3720/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2700/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2693/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 10:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3737/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 10:55
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3769/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-735/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-2765/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1335/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2438/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2438/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2529/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1321/18

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-130/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3801/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  29.11.2021, во 11:05
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-3932/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1669/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 11:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1068/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-С-1542/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2681/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2519/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1058/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1221/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1219/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1214/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1874/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-3296/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: КОК-109/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2542/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-1876/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-3753/10

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-26/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-53/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1067/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1234/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2276/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-1237/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2405/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-187/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  29

  Предмет: ПРК-Ј-350/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  29.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2642/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  29

  Предмет: К-745/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  29

  Предмет: К-2669/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  29.11.2021, во 13:15
 • Ноември
  29

  Предмет: К-ООА-180/2021

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  29.11.2021, во 13:30
 • Ноември
  29

  Предмет: К-993/18

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.11.2021, во 14:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1937/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3286/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 08:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2327/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1690/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3059/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1752/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 08:55
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2347/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1132/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2123/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-817/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2436/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4074/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4074/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2627/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4076/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4076/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2349/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2399/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4078/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4078/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4083/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4083/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1080/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2440/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2442/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4097/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4097/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4097/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4131/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2445/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2448/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4145/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-95/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1527/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2710/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-406/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2091/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2434/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2622/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2218/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1457/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2781/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  30.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3789/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:31
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3789/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:31
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4199/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2455/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-4201/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1865/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3557/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:42
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1671/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3806/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:46
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3824/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1649/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1641/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3934/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:58
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3934/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 09:58
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3088/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-82/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1982/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-103/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2101/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-14212/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-1/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1323/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-52/17

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-729/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-930/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  30.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3230/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:02
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3269/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:04
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1993/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-14209/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3336/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:06
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3348/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:08
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3527/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2224/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-14560/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3567/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:12
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3583/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:14
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2242/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-100/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-105/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-14746/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3614/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:16
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3629/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:18
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3724/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2230/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-13987/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-3767/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:22
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2234/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2596/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:25
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2602/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2259/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2583/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-283/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-ООА-158/2021

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2839/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1184/16

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2048/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1621/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2363/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2267/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2518/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2551/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2183/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2184/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-Ј-1504/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  30.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2519/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2611/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-92/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2195/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2289/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1873/17

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-133/21

  Судија Ненад Савески, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2544/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-69/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1666/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1666/18

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2069/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2407/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1330/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2301/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-1261/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 11:35
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-118/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1348/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1985/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2354/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-865/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-930/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-25/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1363/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-2/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  30.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-57/17

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-106/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2264/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: КМ-106/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2108/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-904/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1094/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-1248/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  30.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  30

  Предмет: К-887/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-940/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: ПРК-С-2207/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: КОК-27/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2354/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  30

  Предмет: К-2718/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  30.11.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1880/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3570/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-16/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-333/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-130/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2180/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3573/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:05
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3587/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3589/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3593/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-348/19

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3630/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:25
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3778/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-450/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1838/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3808/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1493/17

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-11/14

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1895/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1895/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1240/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-137/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2526/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1269/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1371/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2770/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2021, во 09:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3828/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:35
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1804/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:35
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1549/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3855/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3781/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1243/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1571/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:42
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1513/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:44
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3835/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1431/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:46
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-1424/21

  Судија Шукри Сабриу, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 09:48
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3873/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3792/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1245/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 09:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3913/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 09:55
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3915/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-55/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-8895/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1247/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1282/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1282/17

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1484/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-3139/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1300/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1369/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2522/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-146/19

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-128/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-135/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  01.12.2021, во 10:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3923/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:05
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3894/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-210/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 10:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1255/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:10
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-421/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3886/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: К-2717/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2021, во 10:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3841/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3931/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 10:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1257/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:20
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3083/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:25
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3084/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2176/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1259/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-848/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-276/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-3251/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-896/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2547/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 10:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3037/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:35
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-3128/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1270/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 10:40
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-2915/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1022/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 10:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-2980/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:50
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-2988/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 10:55
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-2991/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1165/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-3291/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2209/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2545/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-2/15

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-946/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2021, во 11:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-С-2832/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 11:05
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1338/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-440/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2355/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2549/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-120/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2628/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 11:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1276/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 11:40
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-124/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 11:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1277/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 11:50
 • Декември
  1

  Предмет: К-1000/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1279/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-957/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-25/17

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-482/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-91/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-736/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-74/12

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2009/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-2536/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-3256/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1723/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 12:00
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1286/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 12:10
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.12.2021, во 12:15
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1290/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 12:20
 • Декември
  1

  Предмет: К-1093/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: КОК-131/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1301/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1254/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2478/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 21
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-1356/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-2253/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: К-3079/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 12:30
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-914/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 12:40
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-141/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.12.2021, во 12:45
 • Декември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1361/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.12.2021, во 12:50
 • Декември
  1

  Предмет: К-876/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1392/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-56/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: К-1559/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.12.2021, во 13:00
 • Декември
  1

  Предмет: КМ-71/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.12.2021, во 13:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-3157/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 08:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-249/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 08:35
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-225/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 08:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-191/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 08:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-195/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 08:55
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-151/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-3311/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1392/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1392/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2384/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: К-1690/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-29/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:00
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2377/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:05
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-252/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:05
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-54/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:05
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-135/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2370/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-77/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:10
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2365/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: К-2145/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-1934/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-98/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-90/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:15
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-353/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:17
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-353/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:18
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-50/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-1929/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  02.12.2021, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2351/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-770/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-138/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-114/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:20
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-1596/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:22
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-1979/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:24
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2331/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:25
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-1926/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  02.12.2021, во 09:25
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-357/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:25
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-185/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:25
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-2374/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:26
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-173/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:28
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-173/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:29
 • Декември
  2

  Предмет: К-754/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1974/15

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-770/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-151/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2778/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2487/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2546/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2447/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-3126/20

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 1
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1861/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-212/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-1726/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: К-2608/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2303/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 09:30
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-174/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:31
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-664/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:33
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-664/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:34
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2497/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:35
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-360/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:35
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-240/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:35
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-665/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:36
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-665/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:37
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-359/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2528/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-668/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-257/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2023/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 09:40
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-668/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:41
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-670/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:43
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2462/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-879/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: КМ-89/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-675/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-285/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:45
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-686/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:47
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-686/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:48
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-8619/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.12.2021, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2420/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  02.12.2021, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-695/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-307/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.12.2021, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2036/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-С-2036/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  02.12.2021, во 09:50
 • Декември
  2

  Предмет: ПРК-О-700/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  02.12.2021, во 09:52
 • Декември