Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4817/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4835/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:32
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4839/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:34
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4842/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:36
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4848/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:38
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4867/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4904/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:44
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4906/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:46
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4923/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:48
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4935/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4974/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:52
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4979/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:54
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4996/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 08:58
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5001/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5144/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1830/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6163/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1702/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3454/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8322/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:04
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4103/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1703/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4988/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:06
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8286/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:08
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4161/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8308/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1705/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8312/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:12
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6663/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:14
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4165/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: К-250/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2647/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1706/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-10383/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2132/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  17.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-12005/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:18
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2427/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-9821/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1707/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-7759/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8591/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2436/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1719/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13964/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:26
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-1389/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:28
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-2830/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1082/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4573/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-131/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-9940/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2093/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1044/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1070/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1601/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8574/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:34
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3130/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1600/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8401/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:36
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-11355/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:38
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3159/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3921/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1593/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4900/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6398/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:42
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-7044/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:44
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3161/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3465/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1589/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5053/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:46
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-7247/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:48
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3303/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4202/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1583/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4752/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:52
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5637/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:54
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4598/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4991/21

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  17.01.2022, во 09:56
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6087/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 09:58
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4687/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-8645/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-493/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2907/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5850/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-14183/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-7/20

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-44/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1576/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-11281/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:02
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4428/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:04
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4689/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1617/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4695/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-186/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-3025/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1683/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6056/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-9914/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:14
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1550/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-14366/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6559/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:16
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-7970/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:18
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1549/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13309/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:22
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13305/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:24
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1548/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-13285/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:26
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-339/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:28
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4124/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-67/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6581/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1156/18

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-669/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-154/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-817/11

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1541/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5054/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:32
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6573/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:34
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4795/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-6420/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:36
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-12275/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:38
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5105/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-964/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  17.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1559/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5151/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-127/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5165/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1561/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4844/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4846/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-65/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КРМ-318/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-155/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-588/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-Ј-1564/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  17.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4810/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5172/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-152/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5173/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5017/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  17

  Предмет: КРМ-320/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4849/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:25
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-5036/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2066/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-587/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-282/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-3273/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4962/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:35
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4838/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  17

  Предмет: ПРК-С-4426/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  17.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2844/20

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2362/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2405/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: К-1906/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КМ-28/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  17

  Предмет: КОК-152/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: КРМ-324/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2962/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  17

  Предмет: К-2178/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  17.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2508/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2506/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2438/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2414/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2421/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2437/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1503/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1540/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4457/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-7859/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2234/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-160/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1511/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-744/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-107/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4785/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1512/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-6749/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3225/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2267/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4515/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  18.01.2022, во 09:02
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4796/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:03
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2183/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:04
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-761/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1513/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2184/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:06
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4819/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:06
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4828/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:09
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2207/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1060/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1505/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-727/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3249/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1526/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4832/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:11
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4861/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:13
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1506/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5596/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3297/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1944/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-160/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: К-66/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3260/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1528/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4854/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1994/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:17
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4874/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:19
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4561/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3252/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4906/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1510/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1454/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3258/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1533/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4876/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:21
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1982/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4562/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-8049/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4883/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:23
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1993/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3302/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-8013/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4924/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3273/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1570/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2242/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:27
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4926/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:27
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2230/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:29
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4930/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:29
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3207/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-146/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4433/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-591/19

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1894/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2129/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-639/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2817/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-337/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1256/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-438/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2084/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2084/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1580/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3218/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4943/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:31
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4956/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:33
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-7086/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4967/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2909/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3295/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1584/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4972/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:37
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4992/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:39
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-810/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-417/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3386/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2897/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1596/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3323/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4998/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:41
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5005/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:43
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-146/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3340/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5549/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5007/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-2358/20

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3344/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1602/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3482/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:47
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5010/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:47
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5037/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:49
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3421/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1516/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-254/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1641/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1337/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1507/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3350/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1609/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5052/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:51
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5082/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:53
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3526/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3414/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5084/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1610/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3372/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 09:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2134/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 09:57
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5097/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 09:57
 • Јануари
  18

  Предмет: К-245/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2133/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-30/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 1
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3529/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-80/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1524/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-143/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5103/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-122/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-928/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-861/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-548/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2749/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3383/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1624/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3545/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1950/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5117/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3384/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1626/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1985/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1985/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3556/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-597/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1822/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1822/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5120/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1520/21

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1640/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1867/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3385/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2062/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:12
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5124/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:13
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2316/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-143/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3568/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5131/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-732/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3390/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1646/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2063/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:17
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3569/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-468/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5134/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3396/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1648/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5185/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:23
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-973/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3616/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-5187/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-8209/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1649/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:25
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3620/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1588/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-149/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2038/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1751/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2608/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2410/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-268/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1112/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2725/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-8250/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1655/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-1986/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3549/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1657/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-7604/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:35
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3837/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1661/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-92/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-2147/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-8184/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1658/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-840/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3936/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-729/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1663/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3848/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3595/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3595/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-7731/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 10:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3805/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-851/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1665/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 10:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1331/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3822/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2137/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3572/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3572/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3572/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-658/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 17
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2268/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1764/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2720/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1721/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-7727/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-7727/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  18.01.2022, во 11:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3861/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 11:05
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3874/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3686/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3686/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1720/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.01.2022, во 11:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3881/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  18.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-862/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 11:15
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3714/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3657/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3657/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1634/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3657/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-873/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1621/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1052/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-1/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2772/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  18.01.2022, во 11:30
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3540/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-786/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1504/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-844/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Соба 17
  18.01.2022, во 11:45
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3538/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 11:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-501/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 11:55
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1327/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4067/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4067/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-4067/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1859/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-815/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 12:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:10
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-768/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 12:15
 • Јануари
  18

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-С-3268/21

  Судија Илина Смичковска Илиевска, Судница Судница 9
  18.01.2022, во 12:20
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-333/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-1700/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2763/21

  Судија Оља Ристова, Судница Судница 13
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: К-2744/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-О-797/21

  Судија Ивица Николовски, Судница Судница 17
  18.01.2022, во 12:30
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-345/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:40
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-344/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 12:50
 • Јануари
  18

  Предмет: ПРК-М-349/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 15
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-27/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  18

  Предмет: КОК-3/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  18.01.2022, во 13:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7546/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:30
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7544/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:35
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7082/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:40
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7058/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:45
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7045/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2846/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 08:50
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3437/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7032/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 08:55
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-676/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-576/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Соба 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1530/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1442/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2807/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-2807/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6980/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2007/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: К-315/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2839/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1725/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2164/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:00
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-14827/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2556/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7010/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6781/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-6644/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1730/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:05
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3419/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:07
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2401/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:09
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1494/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1527/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8235/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1744/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:10
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1398/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4351/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9494/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2900/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-2017/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:15
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-517/17

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:16
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4311/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:17
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-846/18

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:18
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4310/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1450/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1525/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-102/19

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3424/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-9373/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-8866/20

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 2
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1746/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:20
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4298/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-1199/20

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3449/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-3430/21

  Судија Станка Везенковска, Судница Судница 12
  20.01.2022, во 09:22
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4014/21

  Судија Хамдирефет Бафтијари, Судница Судница 10
  20.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-83/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:24
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-4307/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-1418/21

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-О-83/21

  Судија Јане Тапанџиоски, Судница Судница 16
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-С-7729/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  20.01.2022, во 09:25
 • Јануари
  20

  Предмет: ПРК-Ј-1755/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  20.01.2022, во 09:25
  <