Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-6427/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:30
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2489/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:31
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-6431/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:32
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7580/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:34
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2493/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:35
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7587/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:36
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2511/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:37
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7589/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:38
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2528/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:39
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7595/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:40
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2545/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:41
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7597/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:42
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7602/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:42
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2549/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:43
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7607/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:44
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2581/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:45
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7614/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:46
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7618/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:46
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7630/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:48
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7623/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:48
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2602/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:49
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7633/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:50
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2607/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:51
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7640/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:52
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2618/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:53
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7645/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:54
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7648/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:56
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2730/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:57
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7660/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:58
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2732/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 08:59
 • Ноември
  18

  Предмет: К-537/19

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7661/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: К-1129/18

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: КОК-96/15

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10152/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-М-437/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2283/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:00
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10148/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:01
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2733/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:01
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10143/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:02
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-3694/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:02
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7669/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:02
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10131/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:03
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2277/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:04
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7673/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:04
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10126/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:04
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2741/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10099/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:05
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2261/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10098/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7677/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:06
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10097/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:07
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2231/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7680/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7690/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10094/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:08
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10091/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:09
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2745/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:09
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10085/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7691/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2244/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:10
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10084/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:11
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10080/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2254/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-3376/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7708/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:12
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10077/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:13
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10381/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2255/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7723/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:14
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10382/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-876/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  18.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2770/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-М-440/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.11.2019, во 09:15
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10383/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2258/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7727/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:16
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10378/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:17
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7732/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10373/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2225/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-7739/19

  Судија Сулејман Мемети, Судница Судница 12
  18.11.2019, во 09:18
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10367/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:19
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-1124/19

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2222/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-Ј-458/16

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10364/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:20
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10360/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:21
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10358/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:22
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2219/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:22
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10355/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:23
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2216/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:24
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10351/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:24
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10347/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-М-459/19

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  18.11.2019, во 09:25
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2215/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:26
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10340/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:26
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10342/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:27
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-10339/19

  Судија Јусуф Ајрулахи, Судница Соба 48
  18.11.2019, во 09:28
 • Ноември
  18

  Предмет: ПРК-С-2671/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 49
  18.11.2019, во 09:28