Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5412/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1758/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-10754/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 09:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-348/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:08
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-6054/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-455/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-482/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:12
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-507/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:14
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-154/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2534/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-519/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:16
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-525/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:18
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-536/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-840/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7042/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-538/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:22
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-444/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:24
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-284/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:26
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-286/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:28
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-287/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-108/21

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2176/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1988/15

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7078/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-773/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-844/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-11/18

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1407/19

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2391/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-298/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-298/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:32
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-317/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:34
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-319/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:36
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-346/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:38
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-364/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-848/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7872/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-301/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-366/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:42
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-774/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2410/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-384/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:46
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7907/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-851/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-399/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-222/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-312/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-551/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:54
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-285/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-400/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 09:58
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2552/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-991/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-854/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-29/21

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-777/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-142/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1660/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-64/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-227/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-50/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-71/21

  Судија Васка Николовска Масевска, Судница Судница 5
  27.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-421/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:02
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-424/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:06
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-432/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-6057/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-541/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-231/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-309/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:14
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-438/21

  Судија Марјан Грубиша, Судница Соба 11
  27.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-862/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7098/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:21
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:22
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:23
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:23
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8702/20

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7562/18

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-11050/19

  Судија Марјан Грубиша, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:24
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1620/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-552/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5349/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-185/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-234/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2597/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  27.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-863/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8380/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-247/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1131/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4791/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-253/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4813/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-778/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1341/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1583/19

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-254/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-111/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-63/20

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2616/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 1
  27.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-4819/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-218/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-785/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-279/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5334/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5346/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-934/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-340/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-3340/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-266/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: КОК-111/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2851/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8796/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-864/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-М-269/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 15
  27.10.2021, во 11:40
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2598/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1202/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-5363/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 11:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-544/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7945/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-865/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2400/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-229/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2043/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1791/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-1012/19

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: КМ-65/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  27.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-275/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-7953/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:10
 • Октомври
  27

  Предмет: К-681/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-С-8399/20

  Судија Ана Давчевски, Судница Судница 7
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-866/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:20
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1192/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-735/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-920/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2285/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  27.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-869/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:40
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-1002/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 12:50
 • Октомври
  27

  Предмет: ПРК-Ј-574/18

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-876/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-2341/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  27

  Предмет: К-719/20

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  27.10.2021, во 14:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7844/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2473/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2554/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:32
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2579/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:34
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2752/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:36
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2788/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:38
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2809/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-370/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7868/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 08:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2820/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:42
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8604/19

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:44
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-372/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 08:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1364/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:48
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1407/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-375/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8425/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 08:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2394/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:52
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2560/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:54
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-429/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 08:55
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2682/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:56
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2708/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 08:58
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2769/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5914/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-963/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2280/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2535/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2150/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8424/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1184/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-154/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-ПП-411/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2786/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:02
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3412/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:04
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-4116/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:05
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3422/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:06
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3432/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:08
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3453/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3420/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-953/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7066/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 09:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3474/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:12
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3475/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:14
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5678/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1879/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2659/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 09:15
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3479/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:16
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-3492/21

  Судија Весна Петровска Тагасовска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:18
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5728/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-964/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-6622/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 09:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-650/20

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-11823/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:25
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-6016/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1063/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-604/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1785/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1201/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1201/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1632/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7930/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2180/19

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2819/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1879/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-133/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: КМ-80/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Судница 15
  28.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7903/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:35
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5168/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1051/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1051/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-7976/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 09:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5710/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: КРМ-234/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 15
  28.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1971/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1056/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8580/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 09:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1046/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 09:55
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1400/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1044/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-70/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1249/18

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1623/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1783/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5269/19

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8771/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-53/17

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-99/21

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1389/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1371/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-359/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-О-854/19

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 17
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-63/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 1
  28.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8822/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1043/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:10
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1038/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8546/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 10:20
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-8408/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1034/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2231/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2167/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1031/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:35
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1020/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-6697/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 10:40
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-6685/20

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  28.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-2309/21

  Судија Имране Селмани, Судница Судница 6
  28.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-1117/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 10:50
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2262/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-836/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-1319/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-855/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-3595/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-626/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-3188/20

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-С-5680/20

  Судија Тамара Витларова Смилевска, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1910/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1475/21

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1746/16

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-206/15

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-32/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1883/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-423/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-899/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2114/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2045/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1118/19

  Судија Билјана Коцевска, Судница Судница 21
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-ПП-412/2021

  Судија Васил Динковски, Судница Соба 110
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: КОК-149/20

  Судија Дарко Тодоровски, Судница Судница 3
  28.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  28

  Предмет: ПРК-Ј-381/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  28.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1310/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1484/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1156/21

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-520/20

  Судија Славица Наумова Јосифовска, Судница Судница 12
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-905/21

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1544/21

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-527/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-2636/20

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  28.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  28

  Предмет: К-643/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  28.10.2021, во 13:30
 • Октомври
  28

  Предмет: К-1957/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  28.10.2021, во 19:57
 • Октомври
  29

  Предмет: К-94/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-426/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КОК-112/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.10.2021, во 09:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2284/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2799/20

  Судија Марин Станевски, Судница Судница 7
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-807/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2190/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-946/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-111/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1191/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.10.2021, во 09:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-812/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 09:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-820/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1644/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1229/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-308/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КОК-96/21

  Судија Илија Трпков, Судница Судница 2
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1413/19

  Судија Даниела Алексовска Стојановска, Судница Судница 10
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-652/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1617/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: КОК-57/17

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  29.10.2021, во 10:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-825/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 10:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-835/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-86/20

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2447/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-3169/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-48/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1906/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: КОК-47/19

  Судија Владимир Туфегџиќ, Судница Судница 4
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-527/18

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  29.10.2021, во 10:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-856/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 10:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-858/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1568/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1178/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1444/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2885/20

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2243/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1575/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  29.10.2021, во 11:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-868/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 11:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-873/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1026/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-99/21

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 11:30
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-878/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 11:45
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-882/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1199/21

  Судија Лидија Петровска, Судница Судница 12
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2235/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  29.10.2021, во 12:00
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-885/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 12:15
 • Октомври
  29

  Предмет: ПРК-Ј-286/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2512/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 12:30
 • Октомври
  29

  Предмет: К-2112/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 13:00
 • Октомври
  29

  Предмет: К-1928/20

  Судија Славица Андреевска, Судница Судница 11
  29.10.2021, во 13:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1234/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1593/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1265/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1281/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:05
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1284/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-479/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1254/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-871/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1288/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1288/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1288/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-663/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:25
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-753/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2295/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-1798/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1495/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2279/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-3026/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2416/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2098/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-99/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-250/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-972/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-880/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1041/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:40
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2640/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 09:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-472/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3051/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1248/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 09:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3064/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 09:55
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3083/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КОК-55/21

  Судија Софче Гаврилова Ефремова, Судница Судница 5
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-890/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1534/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1497/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-452/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КОК-112/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 4
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-3081/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КОК-71/18

  Судија Огнен Ставрев, Судница Судница 6
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1306/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-3162/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-396/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2290/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2273/21

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.11.2021, во 10:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3084/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:05
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3091/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1254/20

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1252/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 10:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3093/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1633/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 10:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3112/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-895/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1305/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 10:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3186/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:25
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3012/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-487/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1227/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1417/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-656/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1684/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1316/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 10:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3037/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:35
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3040/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-575/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 10:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3128/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  1

  Предмет: К-657/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 10:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3141/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1333/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 10:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3149/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 10:55
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3165/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1334/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-610/20

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-137/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2261/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КОК-20/21

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-107/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1957/20

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1678/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2216/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.11.2021, во 11:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1342/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 11:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1000/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 11:20
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2286/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-227/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-3002/20

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1566/17

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1977/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-558/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-765/19

  Судија Александра Ристеска, Судница Судница 8
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2269/21

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1741/21

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.11.2021, во 11:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-917/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-66/19

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-108/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1693/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 11:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-574/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 11:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-926/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-784/21

  Судија Љубинка Башеска, Судница Судница 19
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2915/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1112/18

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1245/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-555/20

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-916/19

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2389/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2389/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КМ-127/21

  Судија Душан Јосифов, Судница Судница 14
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2129/18

  Судија Диана Груевска Илиевска, Судница Судница 20
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2962/20

  Судија Џенета Бектовик, Судница Судница 7
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-2088/21

  Судија Ленка Давиткова, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2948/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:05
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2956/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Соба 9
  01.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-544/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 12:10
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2980/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:15
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2987/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-934/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 12:20
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2988/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:25
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2991/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-494/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-97/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-97/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-97/21

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-26/21

  Судија Фанка Јанчулева Михаиловска, Судница Судница 12
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1279/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 12:30
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2850/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:35
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2857/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-935/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 12:40
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2832/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-1507/20

  Судија Моника Бахчовановска, Судница Судница 17
  01.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1712/21

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 12:45
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2845/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-936/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 12:50
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-2878/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 12:55
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-С-3201/21

  Судија Снежана Марковска, Судница Судница 9
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: ПРК-Ј-665/21

  Судија Весна Костова Спасеска, Судница Судница 18
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-1750/21

  Судија Елена Илиевска Јосифовиќ, Судница Судница 11
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: КОК-27/20

  Судија Осман Шабани, Судница Судница 6
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-3296/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  1

  Предмет: К-3296/20

  Судија Марија Клетничка Марковска, Судница Судница 10
  01.11.2021, во 13:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8454/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 08:30
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8558/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 08:35
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8512/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 08:40
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8519/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 08:45
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8338/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 08:50
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8366/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 08:55
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-С-8349/19

  Судија Драган Николовски, Судница Судница 13
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: К-1836/21

  Судија Верка Петковска, Судница Судница 14
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1071/21

  Судија Насер Хаџи Ахметагиќ, Судница Судница 18
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: КМ-114/21

  Судија Ивица Стефановски, Судница Соба 601
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1106/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.11.2021, во 09:00
 • Ноември
  2

  Предмет: ПРК-Ј-1204/21

  Судија Шпреса Граинца Османи, Судница Судница 22
  02.11.2021, во 09:00