СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020

Risi  |  4 Dhj 2020
Резултати од спроведен испит за судски службеник.

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕН ИСПИТ ЗА СУДСКИ СЛУЖБЕНИК ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.4-ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА

 

Почитувани,

 

Во прилог се листите од спроведен Испит за судски службеник  по јавен оглас бр.2/2020 за работно место број 4 – Виш судски референт-извршител во писарница, Категорија Г, Ниво Г2, и информација за терминот на одржување на итревјуто

 

Прилог 1

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛАГАЛЕ ИСПИТОТ СО ШИФРА НА СЕКОЈ КАНДИДАТ КОЈ ГО ПОЛАГАЛ ИСПИТОТ И ОСВОЕНИТЕ БОДОВИ ОД ИСПИТОТ ЗА РАБОТНО МЕСТО ВИШ СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ИЗВРШИТЕЛ ВО ПИСАРНИЦА, КАТЕГОРИЈА Г, НИВО Г2, ТРИ ИЗВРШИТЕЛИ

 

Шифра

Освоени бодови од стручниот дел од испитот

Освоени бодови од испитот за познавање на англиски јазик

Вкупно освоени бодови од испитот за судски службеник

2-2020/26-10-001

24,25

14,5

38,75

2-2020/26-10-003

25

14

39

2-2020/26-10-006

22,75

12

34,75

2-2020/26-10-007

18,75

12

30,75

2-2020/26-10-011

12,75

/

/

2-2020/26-10-012

24,25

14

38,25

2-2020/26-10-013

24,25

14

38,25

2-2020/26-10-026

21,25

13,5

34,75

2-2020/26-10-027

23,75

14,5

38,25

2-2020/26-10-029

24,25

/

/

2-2020/26-10-032

21,25

12,5

33,75

2-2020/26-10-039

21,5

15

36,5

2-2020/26-10-040

25

14,5

39,5

2-2020/26-10-041

21,25

14,5

35,75

2-2020/26-10-046

25

14,5

39,5

 

 

Прилог 2 

 

РАНГ – ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ПРОДОЛЖУВААТ НА ИНТЕРВЈУ, СО БРОЈОТ НА ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА И ИСПИТОТ:

 

Шифра

Освоени бодови од административната селекција

Освоени бодови од испитот за судски службеник

Вкупно

2-2020/26-10-040

28,95

39,5

68,45

2-2020/26-10-013

26,94

38,25

65,19

2-2020/26-10-026

29,22

34,75

63,97

2-2020/26-10-046

23,62

39,5

63,12

2-2020/26-10-003

22,26

39

61,26

2-2020/26-10-027

22,72

38,25

60,97

2-2020/26-10-012

22,63

38,25

60,88

2-2020/26-10-001

21,86

38,75

60,61

2-2020/26-10-041

24,53

35,75

60,28

2-2020/26-10-039

22,41

36,5

58,91

2-2020/26-10-032

23,02

33,75

56,77

2-2020/26-10-006

21,24

34,75

55,99

2-2020/26-10-007

20,58

30,75

51,33

      

                                                                                                                                    

Прилог 3

 

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕ ПРОДОЛЖУВААТ НА ИНТЕРВЈУ

 

Шифра

2-2020/26-10-011

2-2020/26-10-029

2-2020/26-10-042

 

Појаснување:

Кандидатот со шифра 2-2020/26-10-011 уредно повикан за полагање на испитот за судски службеник, се јави и го полагаше стручниот дел од испитот при што  освои 12,75 бодови односно не го положи стручниот дел од испитот, со оглед да кандидатот не освои најмалку 15 бода, согласно чл.14 ст.3 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и нчинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.Весник на РМ бр.236/18), поради што се смета дека не го положил испитот за судски службеник.

Кандидатот со шифра шифра 2-2020/26-10-029 уредно повикан за полагање на испитот за судски службеник, се јави и го полагаше стручниот дел од испитот при што  освои 24,25 бодови, но не се јави и не го полагаше делот од испитот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), со што се смета дека не го полижил испитот за судски службеник.

Кандидатот со шифра 2-2020/26-10-042 уредно повикан не се јави за полагање на испитот за судски службеник.

 

Прилог 4

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ИНТЕРВЈУТО

 

Се известуваат кандидатите кои го положиле испитот за судски службеник и кои продолжуваат на интервју за работното место од категорија Г, ниво Г2, Виш судски референт-извршител во писарница (три извршители), точка 4 од огласот бр.2/2020, дека интервјуто ќе се одржи на ден 09.12.2020 година со почеток во 10:00 часот во Основниот кривичен суд Скопје, судница 24 кат 7.

 

Кадидатите на денот на одржувањето на интервјуто потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа)

 

                                                                                 Комисија за селекција за вработување

                      за работно место бр.4 од јавниот оглас        

                  2/2020 -Виш судски референт- извршител

                        во писарница, категорија Г, ниво Г2

 

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕН ИСПИТ ЗА СУДСКИ СЛУЖБЕНИК ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.5-ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ДОСТАВУВАЧ

 

Почитувани,

 

Во прилог се листите од спроведен Испит за судски службеник  по јавен оглас бр.2/2020 за работно место број 5 – Помлад судски референт-доставувач, Категорија Г, Ниво Г4, и информација за терминот на одржување на итревјуто

 

 

Прилог 1

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛАГАЛЕ ИСПИТОТ СО ШИФРА НА СЕКОЈ КАНДИДАТ КОЈ ГО ПОЛАГАЛ ИСПИТОТ И ОСВОЕНИТЕ БОДОВИ ОД ИСПИТОТ ЗА РАБОТНО МЕСТО бр.5 ПОМЛАД СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ДОСТАВУВАЧ, КАТЕГОРИЈА Г, НИВО Г4, ТРИ ИЗВРШИТЕЛИ

 

Шифра

Освоени бодови од стручниот дел од испитот

Освоени бодови од испитот за познавање на англиски јазик

Вкупно освоени бодови од испитот за судски службеник

2-2020/26-10-009

24

14

38

2-2020/26-10-018

21,75

13

34,75

2-2020/26-10-030

24,5

13

37,5

2-2020/26-10-035

24

14

38

2-2020/26-10-041

21,25

14,5

35,75

2-2020/26-10-043

23,75

13,5

37,25

 

 

 

Прилог 2 

 

РАНГ – ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ПРОДОЛЖУВААТ НА ИНТЕРВЈУ, СО БРОЈОТ НА ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА И ИСПИТОТ:

 

 

Шифра

Освоени бодови од административната селекција

Освоени бодови од испитот за судски службеник

Вкупно

2-2020/26-10-043

23,31

37,25

60,56

2-2020/26-10-041

22,53

35,75

58,28

2-2020/26-10-030

18,34

37,5

55,84

2-2020/26-10-009

16,87

38

54,87

2-2020/26-10-035

16,27

38

54,27

2-2020/26-10-018

14,60

34,75

49,35

 

      

 

                                                                                                                                    

Прилог 3

 

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕ ПРОДОЛЖУВААТ НА ИНТЕРВЈУ

 

Шифра

/

 

 

 

 

Прилог 4

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ИНТЕРВЈУТО

 

Се известуваат кандидатите кои го положиле испитот за судски службеник и кои продолжуваат на интервју за работното место од категорија Г, ниво Г4, Помлад судски референт-доставувач (три извршители), точка 5 од огласот бр.2/2020, дека интервјуто ќе се одржи на ден 09.12.2020 година со почеток во 11:00 часот во Основниот кривичен суд Скопје, судница 24, кат 7.

 

Кадидатите на денот на одржувањето на интервјуто потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа)

 

       Комисија за селекција за вработување

        за работно место бр. 5 од јавниот оглас 2/2020

                -Помлад судски референт-доставувач,

                               категорија Г, ниво Г4

 

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕН ИСПИТ ЗА СУДСКИ СЛУЖБЕНИК ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.1-ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК

 

Почитувани,

 

Во прилог се листите од спроведен Испит за судски службеник  по јавен оглас бр.2/2020 за работно место број 1 – Помлад судски соработник, Категорија В, Ниво В4, и информација за терминот на одржување на итревјуто

 

 

Прилог 1

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛАГАЛЕ ИСПИТОТ СО ШИФРА НА СЕКОЈ КАНДИДАТ КОЈ ГО ПОЛАГАЛ ИСПИТОТ И ОСВОЕНИТЕ БОДОВИ ОД ИСПИТОТ ЗА РАБОТНО МЕСТО ПОМЛАД СУДСКИ СОРАБОТНИК, КАТЕГОРИЈА В, НИВО В4, 2-ДВА ИЗВРШИТЕЛИ

 

 

Шифра

Освоени бодови од стручниот дел од испитот

Освоени бодови од испитот за познавање на англиски јазик

Вкупно освоени бодови од испитот за судски службеник

2-2020/26-10-002

25

14

39

2-2020/26-10-005

25

14

39

2-2020/26-10-010

24

10

34

2-2020/26-10-014

18,75

14,5

33,25

2-2020/26-10-015

24

14,5

38,5

2-2020/26-10-017

13

/

/

2-2020/26-10-019

24

14,5

38,5

2-2020/26-10-020

25

14

39

2-2020/26-10-022

24,25

13,5

37,75

2-2020/26-10-023

24,25

13,5

37,75

2-2020/26-10-036

22,5

13,5

36

2-2020/26-10-037

23,5

12

35,5

2-2020/26-10-044

19,75

8

27,75

 

 

Прилог 2 

РАНГ – ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ПРОДОЛЖУВААТ НА ИНТЕРВЈУ, СО БРОЈОТ НА ОСВОЕНИ БОДОВИ ОД АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА И ИСПИТОТ:

 

Р.бр.

Шифра

Освоени бодови од административната селекција

Освоени бодови од испитот за судски службеник

Вкупно

 

1.

2-2020/26-10-002

25,39

39

64,39

2.

2-2020/26-10-015

21,88

38,5

60,38

3.

2-2020/26-10-019

21,56

38,5

60,06

4.

2-2020/26-10-005

20,11

39

59,11

5.

2-2020/26-10-023

20,93

37,75

58,68

6.

2-2020/26-10-020

19,21

39

58,21

7.

2-2020/26-10-010

22,74

34

56,74

8.

2-2020/26-10-036

20,49

36

56,49

9.

2-2020/26-10-022

18,73

37,75

56,48

10.

2-2020/26-10-037

19,05

35,5

54,55

             

 

 

Прилог 3

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ НЕ ПРОДОЛЖУВААТ НА ИНТЕРВЈУ

 

Шифра

2-2020/26-10-014

2-2020/26-10-017

2-2020/26-10-044

2-2020/26-10-045

 

Кандидатот со шифра 2-2020/26-10-014 кој со вкупно освоени бодови 52,64 (од административната селекција и испитот за судски службеник) е рангиран на 11 –то место и кандидатот со шифра  2-2020/26-10-044 кој со вкупно освоени бодови 40,64 (од административната селекција и испитот за судски службеник) е рангиран на 12 –то место, не продолжуваат на интервју, со оглед да за работното место бр.1 од јавниот оглас 2/2020 – Помлад судски соработник, се спроведува постапка за селекција за вработување на 2 (два) извршители,  па во смисла на член 32 ст.3 од Законот за судска служба, на интервју учествуваат најмногу пет пати повеќе кандидати од бројот на работни места за кои се спроведува постапката, односно во конкретниот случај учествуваат најмногу 10-десет најдобро рангирани кандидати од ранг листата (прилог 2).

 Кандидатот со шифра 2-2020/26-10-017 уредно повикан за полагање на испитот за судски службеник, се јави и го полагаше стручниот дел од испитот при што  освои 13 бодови односно не го положи стручниот дел од испитот, со оглед да кандидатот не освои најмалку 15 бода, согласно чл.14 ст.3 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и нчинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници (Сл.Весник на РМ бр.236/18), поради што се смета дека не го положил испитот за судски службеник.

Кандидатот со шифра 2-2020/26-10-045 уредно повикан не се јави за полагање на испитот за судски службеник.

 

                                                                                                                                  

Прилог 4

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ИНТЕРВЈУТО

 

Се известуваат кандидатите кои го положиле испитот за судски службеник и кои продолжуваат на интервју за работното место од категорија В, ниво В4, Помлад судски соработник (два извршители), точка 1 од огласот бр.2/2020, дека интервјуто ќе се одржи на ден 09.12.2020 година со почеток во 9:00 часот во Основниот кривичен суд Скопје, судница 24, кат 7.

 

Кадидатите на денот на одржувањето на интервјуто потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа)

 

                                                                       Комисија за селекција за вработување за

          работно место бр.1 од јавниот оглас 2/2020       

   -Помлад судски соработник, категорија В, ниво В4

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_