РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС БР.6/2022 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
 • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
 • " end="
"]

Вести

%%
%%

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС БР.6/2022

Соопштенија за јавност  |  19.9.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС 6/2022 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.1- СУДСКИ СОРАБОТНИК Почитувани, Во прилог се листите од спроведена Административна селекција по јавен оглас бр.6/2022 за работно место број 1 – Судски соработник, Категорија В, Ниво В3, шифра СУД0101В03001 и информација за терминот на одржување на втората фаза на селекција (испит за судски службеник)

 

Прилог 1  

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

Работно место: Судски соработник

Категорија В, Ниво В3,

Шифра СУД0101В03001 

Број на извршители: 2-два

 

I

Број на неуредни пријави 2(две):

 

1.шифра 6-2022/19-08-010-кандидатот кон пријавата не приложил доказ за исполнување на посебните услови за работното место за кое се пријавил, односно доставил доказ за работно искуство и доказ за положен правосуден испит од кои се утврди дека работното искуство го стекнал пред да положи правосуден испит, а не откако го положил правосудниот испит, што е кумулативен посебен услов за работното место за кое се пријавил.

 

2.шифра 6-2022/19-08-012-кандидатот кон пријавата не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови за работното место за кое се пријавил, односно не доставил доказ за завршено соодветно образование во оригинал или копија заверена на нотар, не доставил доказ за положен правосуден испит во оригинал или копија заверена на нотар и не доставил доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење во оригинал или копија заверена на нотар.

 

 

II

Број на уредни пријави (една):

 

1. шифра 6-2022/19-08-005 со вкупно освоени 21,032 бодови од административната селекција

2.шифра 6-2022/19-08-006 со вкупно освоени 22,74 бодови од административната селекција

3.шифра 6-2022/19-08-007 со вкупно освоени 21,22 бодови од административната селекција

4.шифра 6-2022/19-08-009 со вкупно освоени 19,209 бодови од административната селекција

5.шифра 6-2022/19-08-013 со вкупно освоени 20,08 бодови од административната селекција

6.шифра 6-2022/19-08-015 со вкупно освоени 21,132 бодови од административната селекција

 

 

Прилог 2

 

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА

 

1.шифра 6-2022/19-08-006 со вкупно освоени 22,74 бодови

2.шифра 6-2022/19-08-007 со вкупно освоени 21,22 бодови

3.шифра 6-2022/19-08-015 со вкупно освоени 21,132 бодови

4.шифра 6-2022/19-08-005 со вкупно освоени 21,032 бодови

5.шифра 6-2022/19-08-013 со вкупно освоени 20,08 бодови

6.шифра 6-2022/19-08-009 со вкупно освоени 19,209 бодови

 

 

Прилог 3

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА

 

1.шифра 6-2022/19-08-010

 2.шифра 6-2022/19-08-012

 

 

Прилог 4

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Се известуваат кандидатите кои ја поминале административаната селекција за работното место Судски соработник, категорија В, ниво В3, шифра СУД0101В03001, (точка 1 од огласот бр.6/2022) дека втората фаза од селекцијата за вработување, односно испитот за судски службеник и тоа стручниот дел и делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) ќе се одржи на ден 30.09.2022 година со почеток во 9:30 часот во Основниот кривичен суд Скопје, Конференциска сала, кат 4 .

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) е објавена на веб страната на судот.

            Прашањата за стручниот дел од испитот ќе бидат од следните области:

              - Закон за судови

              - Закон за судска служба

              - Закон за управување со движењето на предметите во судовите

              - Закон за кривична постапка

              - Судски деловник.

            Полагањето на испитот – стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

            Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, продолжуваат со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, кој ќе биде во времетраење од 60 минути.

Кадидатите на денот на одржувањето на стручниот дел од испитот потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

 

 

                                                                   ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                 Комисија за селекција за вработување

                                                                  за работно место –Судски соработник,

                                                          категорија В, ниво В3, по јавен оглас бр.6/2022

II

РЕЗУЛТАТИ ОД АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ПО ЈАВЕН ОГЛАС 6/2022 ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.2- СУДСКИ РЕФЕРЕНТ-ДАКТИЛОГРАФ

 

 

Почитувани,

 

Во прилог се листите од спроведена Административна селекција по јавен оглас бр.6/2022 за работно место број 2 – Судски референт-дактилограф, Категорија Г, Ниво Г3, шифра СУД0101Г03001 и информација за терминот на одржување на втората фаза на селекција (испит за судски службеник)

 

 

Прилог 1  

ЛИСТА НА УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ

 

Работно место: Судски референт-дактилограф

Категорија Г, Ниво Г3,

Шифра СУД0101Г03001 

Број на извршители: 4-четири

 

I

Број на неуредни пријави 2-две:

 

1.шифра 6-2022/19-08-014-кон пријавата кандидатот не приложил доказ за исполнување на општите и посебните услови за работното место за кое се пријавил, односно не приложил уверение за државјанство во оригинал или копија заверена на нотар, не приложил доказ – диплома, сертификат или уверение за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење во оригинал или копија заверена на нотар, не приложил доказ за работно искуство во оригинал или копија заверена на нотар, не приложил лекарско уверение за општата здравствена состојба во оригинал или копија заверена на нотар. Истите ги приложил во фотокопија.

 

 1. шифра 6-2022/19-08-008-кон пријавата кандидатот не приложил доказ за исполнување на посебните услови за работното место за кое се пријавил, односно не приложил доказ за работно искуство во оригинал или копија заверена на нотар и не приложил доказ – диплома, сертификат или уверение за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење во оригинал или копија заверена на нотар. Истите ги приложил во фотокопија.

 

II

Број на уредни пријави 6-шест:

 

 1. шифра 6-2022/19-08-001 со вкупно освоени 17,761 бодови од административната селекција
 2. шифра 6-2022/19-08-002 со вкупно освоени 21,2455 бодови од административната селекција
 3. шифра 6-2022/19-08-003 со вкупно освоени 29,217 бодови од административната селекција
 4. шифра 6-2022/19-08-004 со вкупно освоени 29,931 бодови од административната селекција
 5. шифра 6-2022/19-08-011 со вкупно освоени 18,0975 бодови од административната селекција

 

 

 

Прилог 2

 

РАНГ-ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА

 

 1. шифра 6-2022/19-08-004 со вкупно освоени 29,931 бодови
 2. шифра 6-2022/19-08-003 со вкупно освоени 29,217 бодови
 3. шифра 6-2022/19-08-002 со вкупно освоени 21,2455 бодови
 4. шифра 6-2022/19-08-011 со вкупно освоени 18,0975 бодови
 5. шифра 6-2022/19-08-001 со вкупно освоени 17,761 бодови

 

Прилог 3

ЛИСТА СО ШИФРИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА

 

1.шифра 6-2022/19-08-014

2.шифра 6-2022/19-08-008

 

 

 

Прилог 4

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДЕНОТ И ЧАСОТ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ВТОРАТА ФАЗА ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

 

Се известуваат кандидатите кои ја поминале административаната селекција за работното место Судски референт-дактилограф, категорија Г, ниво Г3, шифра СУД0101Г03001, (точка 2 од огласот бр.6/2022) дека втората фаза од селекцијата за вработување, односно испитот за судски службеник и тоа стручниот дел и делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) ќе се одржи на ден 30.09.2022 година со почеток во 9:30 часот во Основниот кривичен суд Скопје, Конференциска сала, кат 4 .

Базата на прашања за стручниот испит и за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) е објавена на веб страната на судот.

            Прашањата за стручниот дел од испитот ќе бидат од следните области:

              - Закон за судови

              - Закон за судска служба

              - Закон за управување со движењето на предметите во судовите

              - Закон за кривична постапка

              - Судски деловник.

            Полагањето на испитот – стручен дел е со максимално времетраење од 60 минути.

            Кандидатите кои ќе го положат стручниот дел од испитот за судски службеник, продолжуваат со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија, кој ќе биде во времетраење од 60 минути.

Кадидатите на денот на одржувањето на стручниот дел од испитот потребно е со себе да носат документ за идентификација (важечка лична карта или патна исправа).

 

 

                                                                   ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ

                                                                 Комисија за селекција за вработување

                                                 за работно место –Судски референт-дактилограф,

                                                          категорија Г, ниво Г3, по јавен оглас бр.6/2022

 

 

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_