Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Јуни
  27

  Предмет: РО-1045/19

  Судија Љупчо Спировски, Судница Соба 11
  27.06.2019, во 08:00
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-2025/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.06.2019, во 08:10
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-690/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.06.2019, во 08:30
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-1554/17

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.06.2019, во 08:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-612/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-436/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-560/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.06.2019, во 08:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС-121/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-2551/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1655/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-1044/17

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-1433/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-1124/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1303/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-439/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2089/18

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-737/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-1306/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-89/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС-307/14

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-921/16

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-2891/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-702/17

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-680/18

  Судија Мирјана Николовска Калчиноска, Судница Судница 21
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-93/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.06.2019, во 09:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1468/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 09:05
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1444/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-394/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  27.06.2019, во 09:10
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-279/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС-38/19

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-487/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС1-131/18

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-295/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.06.2019, во 09:15
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1465/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3606/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.06.2019, во 09:20
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-505/19

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 09:25
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3362/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС-368/05

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-699/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-1530/15

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-815/18

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 18
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1493/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-1132/17

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-348/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3368/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-1071/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3178/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-634/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-566/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-204/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-2511/16

  Судија Марија Скалова, Судница Судница 9
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-481/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-1946/18

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-228/19

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-575/17

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-39/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3561/18

  Судија Хилда Мешкова, Судница Судница 22
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-1096/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-253/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-462/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.06.2019, во 09:30
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-122/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1499/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 09:40
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-734/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП-301/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.06.2019, во 09:45
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-777/18

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  27.06.2019, во 09:50
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-2552/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-1308/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 7
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-472/18

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-829/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-297/19

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: СТ-ТС-34/18

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-538/18

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП1-39/19

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 35
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3250/18

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 25
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-325/19

  Судија Аритон Ала, Судница Судница 12
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-П-322/19

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1558/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-480/19

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-609/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-782/18

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3793/18

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС-458/17

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-576/19

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1209/19

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-3189/18

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-1533/15

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  27.06.2019, во 10:00
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-1219/19

  Судија Бојана Велковска, Судница Соба 45
  27.06.2019, во 10:05
 • Јуни
  27

  Предмет: ВПП2-197/19

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  27.06.2019, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: МАЛВП-204/19

  Судија Татјана Поповска Николовска, Судница Судница 8
  27.06.2019, во 10:10
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-1251/18

  Судија Елисавета Зафировска, Судница Судница 16
  27.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-98/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  27.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-546/17

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  27.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: ПЛ1-ТС-835/19

  Судија Соња Кочовска, Судница Соба 61
  27.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: П2-229/19

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  27.06.2019, во 10:15
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-118/19

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  27.06.2019, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: РО-86/19

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  27.06.2019, во 10:20
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС1-60/19

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  27.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П4-163/16

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 12
  27.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: ТС1-13/18

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  27.06.2019, во 10:30
 • Јуни
  27

  Предмет: П1-138/19

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  27.06.2019, во 10:30