Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-454/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 08:15
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1433/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 08:20
 • Март
  30

  Предмет: П4-487/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-304/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-123/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 08:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-325/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 08:40
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1806/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 08:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-1909/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 08:45
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1667/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 08:45
 • Март
  30

  Предмет: П2-1140/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 08:50
 • Март
  30

  Предмет: П3-74/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3208/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-772/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-507/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-507/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПОМ-СЕК-23/23

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ТС-116/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-2200/16

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1284/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3503/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-615/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-615/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1812/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: СТ-33/23

  Судија Ирена Антоска, Судница Судница 2
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2625/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-577/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-984/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2816/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: П1-312/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: П5-36/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-49/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1654/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1654/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1658/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 09:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-7/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: ОДС-1/23

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-2772/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-3136/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-1732/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1819/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ТС-37/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-2094/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-995/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-1925/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-2688/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-1733/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:25
 • Март
  30

  Предмет: РО-2779/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-37/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1704/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-572/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П2-925/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1120/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-191/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ТС-148/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-52/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2734/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-4050/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-951/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-3975/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-3032/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ОДС-14/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-1022/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-397/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1003/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-491/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-491/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-56/23

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-249/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 09:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-1108/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-2732/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:40
 • Март
  30

  Предмет: П1-690/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.03.2023, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-3050/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ТС-352/17

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-349/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 09:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-3052/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-2920/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-2650/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 09:55
 • Март
  30

  Предмет: П2-587/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-484/22

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-244/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1171/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2169/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3064/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П1-496/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: СТ-ТС-23/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1282/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П5-22/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1713/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2639/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2179/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ВПП1-98/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-165/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-902/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1727/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-117/23

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2021/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-335/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-335/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-5624/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1879/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 10:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2638/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:05
 • Март
  30

  Предмет: РО-3069/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-2648/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-5658/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:10
 • Март
  30

  Предмет: П2-293/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1289/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-2746/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-3097/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-2212/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-2448/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-6377/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-3105/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: П2-860/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2306/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-3840/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2202/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-394/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1354/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: СТ-17/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-66/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1775/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2511/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-952/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-600/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ВПП1-49/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-106/23

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-293/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-6378/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-101/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-583/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1769/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-3177/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:35
 • Март
  30

  Предмет: РО-2337/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-2509/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:40
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1508/22

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-941/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1770/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-3211/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1520/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-3248/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-250/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-250/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 10:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-2683/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 10:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-2537/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-3252/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 10:55
 • Март
  30

  Предмет: РО-2842/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: СТ-892/17

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1754/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2578/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3563/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-665/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: П5-26/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.03.2023, во 11:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3260/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:05
 • Март
  30

  Предмет: РО-1989/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-2722/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-1961/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 11:10
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-12/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-3261/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-3801/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-2243/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-267/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-650/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-732/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П2-1272/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П2-1377/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П1-493/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Соба 311
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2454/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2454/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: ТС-5/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2209/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-1986/18

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-51/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 24
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2254/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-892/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-6078/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 11:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2960/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1324/20

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ВПП-353/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-2473/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-6126/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-228/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 11:40
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-726/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 11:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-1722/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-2708/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: РО-6106/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 11:50
 • Март
  30

  Предмет: П2-1007/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-294/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-1724/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1592/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1936/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-1977/22

  Судија Розеана Тасева Ќупов, Судница Судница 3
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1724/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1573/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-627/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 5
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1944/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1849/22

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-234/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 12:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2124/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 12:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-1728/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 12:10
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-390/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: П4-702/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-109/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2033/20

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: ВПП1-137/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 12:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-300/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 12:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-2133/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 12:20
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-2325/21

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 12:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-681/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: П2-1433/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-301/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-2144/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1370/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-766/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-272/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1540/20

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-102/23

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-238/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-536/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 12:30
 • Март
  30

  Предмет: РО-678/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 12:40
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-557/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 12:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-4889/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  30.03.2023, во 12:40
 • Март
  30

  Предмет: ВПП-324/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  30.03.2023, во 12:40
 • Март
  30

  Предмет: П2-272/23

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 23
  30.03.2023, во 12:45
 • Март
  30

  Предмет: П5-35/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 12:45
 • Март
  30

  Предмет: П4-802/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 12:50
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1935/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: П4-730/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1614/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1082/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: П5-33/20

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: П5-45/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3586/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-23/23

  Судија Благица Ѓошевска, Судница Соба 63
  30.03.2023, во 13:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-111/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 13:15
 • Март
  30

  Предмет: П4-205/23

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  30.03.2023, во 13:20
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1330/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  30.03.2023, во 13:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-356/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  30.03.2023, во 13:30
 • Март
  30

  Предмет: П4-462/21

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1625/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-480/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1599/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1617/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1793/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-319/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1454/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: СТ-П1-1/23

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1090/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-2048/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: РО-3753/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-П-343/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-278/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:00
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-451/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.03.2023, во 14:05
 • Март
  30

  Предмет: РО-3750/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:05
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1783/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.03.2023, во 14:10
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-335/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 14:10
 • Март
  30

  Предмет: РО-3748/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:10
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-192/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  30.03.2023, во 14:15
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВТС-38/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  30.03.2023, во 14:15
 • Март
  30

  Предмет: РО-3728/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:15
 • Март
  30

  Предмет: ТС1-243/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 14:20
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-408/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  30.03.2023, во 14:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-3732/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:20
 • Март
  30

  Предмет: РО-3731/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:25
 • Март
  30

  Предмет: РО-3740/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:30
 • Март
  30

  Предмет: ПЛ1-ТС-1425/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  30.03.2023, во 14:35
 • Март
  30

  Предмет: РО-3734/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:35
 • Март
  30

  Предмет: РО-3715/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:40
 • Март
  30

  Предмет: РО-3746/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:45
 • Март
  30

  Предмет: РО-3736/22

  Судија Бисера Стефковска Митиќ, Судница Судница 19
  30.03.2023, во 14:50
 • Март
  30

  Предмет: МАЛВП-1222/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  30.03.2023, во 15:00
 • Март
  31

  Предмет: П2-566/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1837/22

  Судија Љупчо Тодоровски, Судница Судница 19
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-967/18

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: П1-190/21

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-167/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-2640/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-960/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 09:05
 • Март
  31

  Предмет: РО-2655/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:10
 • Март
  31

  Предмет: РО-1959/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 09:10
 • Март
  31

  Предмет: РО-2788/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:20
 • Март
  31

  Предмет: П3-43/18

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: П2-1312/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: П2-750/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-1365/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: СТ-ПЛ1-ТС-3/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-836/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-2917/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-2919/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:40
 • Март
  31

  Предмет: РО-2921/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 09:50
 • Март
  31

  Предмет: РО-4430/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-906/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: П1-329/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-1471/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-906/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: СТ-190/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-530/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-2667/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-560/17

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Соба 2
  31.03.2023, во 10:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-939/19

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 10:05
 • Март
  31

  Предмет: П4-1011/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 10:10
 • Март
  31

  Предмет: РО-2130/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:10
 • Март
  31

  Предмет: П1-346/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  31.03.2023, во 10:15
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1538/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  31.03.2023, во 10:15
 • Март
  31

  Предмет: РО-2137/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:20
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1568/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-21/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-П-118/23

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: СТ-26/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1039/18

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1039/18

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-2806/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-2434/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:40
 • Март
  31

  Предмет: РО-2586/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 10:50
 • Март
  31

  Предмет: П4-128/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: СТ-242/19

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-2381/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-2604/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 11:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-2595/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 11:10
 • Март
  31

  Предмет: П4-395/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  31.03.2023, во 11:15
 • Март
  31

  Предмет: РО-2850/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 11:20
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-646/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  31.03.2023, во 11:30
 • Март
  31

  Предмет: СТ-П1-3/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  31.03.2023, во 11:30
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-646/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 11:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-2700/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 11:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-5784/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 11:40
 • Март
  31

  Предмет: РО-5785/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 11:50
 • Март
  31

  Предмет: П1-249/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-1024/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: П4-829/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-5652/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-2167/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  31.03.2023, во 12:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-5030/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 12:10
 • Март
  31

  Предмет: РО-5443/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 12:20
 • Март
  31

  Предмет: РО-916/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  31.03.2023, во 12:30
 • Март
  31

  Предмет: П4-400/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 12:30
 • Март
  31

  Предмет: П5-15/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  31.03.2023, во 12:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-4883/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 12:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-899/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  31.03.2023, во 12:35
 • Март
  31

  Предмет: РО-908/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  31.03.2023, во 12:40
 • Март
  31

  Предмет: РО-565/23

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 12:40
 • Март
  31

  Предмет: РО-882/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  31.03.2023, во 12:45
 • Март
  31

  Предмет: РО-840/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  31.03.2023, во 13:00
 • Март
  31

  Предмет: П1-791/18

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 13:00
 • Март
  31

  Предмет: П1-160/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  31.03.2023, во 13:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-324/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  31.03.2023, во 13:15
 • Март
  31

  Предмет: РО-4344/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 13:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-1624/21

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 13:30
 • Март
  31

  Предмет: РО-4337/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 13:35
 • Март
  31

  Предмет: РО-4340/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 13:40
 • Март
  31

  Предмет: РО-4409/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 13:45
 • Март
  31

  Предмет: РО-4347/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 13:50
 • Март
  31

  Предмет: РО-576/22

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  31.03.2023, во 13:55
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1875/22

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-П-145/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: СТ-МАЛВТС-19/22

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1259/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-957/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1054/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1315/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1532/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1149/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1093/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1468/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: П1-714/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-687/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-724/20

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: РО-5083/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1779/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  31.03.2023, во 14:00
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-531/22

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  31.03.2023, во 14:05
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1007/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.03.2023, во 14:10
 • Март
  31

  Предмет: РО-1089/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  31.03.2023, во 14:10
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1057/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.03.2023, во 14:15
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1147/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.03.2023, во 14:20
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВТС-301/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  31.03.2023, во 14:25
 • Март
  31

  Предмет: ПЛ1-ТС-1187/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  31.03.2023, во 14:25
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВТС-223/21

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  31.03.2023, во 14:30
 • Март
  31

  Предмет: МАЛВП-1631/21

  Судија Ерол Абдулаи, Судница Судница 11
  31.03.2023, во 15:20
 • Април
  3

  Предмет: П2-1020/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  03.04.2023, во 08:30
 • Април
  3

  Предмет: П2-1426/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 08:40
 • Април
  3

  Предмет: РО-531/23

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 08:45
 • Април
  3

  Предмет: П2-1016/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 08:45
 • Април
  3

  Предмет: РО-4057/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 08:50
 • Април
  3

  Предмет: ТС-114/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 08:50
 • Април
  3

  Предмет: РО-4637/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 08:55
 • Април
  3

  Предмет: ТС1-262/19

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 08:55
 • Април
  3

  Предмет: РО-3987/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П2-953/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1035/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-П-289/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-3570/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-715/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1834/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-230/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-П-289/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-18/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-2819/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ВПП-130/23

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-1119/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-760/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: П2-102/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-5193/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-3984/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:05
 • Април
  3

  Предмет: РО-5184/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:05
 • Април
  3

  Предмет: РО-4056/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-3386/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-2765/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-5165/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:10
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1173/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: РО-4549/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ТС1-48/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ВПП1-185/21

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Судница 17
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: РО-5153/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: П2-209/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1432/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 09:15
 • Април
  3

  Предмет: РО-1979/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-2208/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-2997/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-2003/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-4338/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-2044/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:25
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-397/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-2042/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-213/23

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: П2-986/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-3527/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: П4-833/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1252/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-481/22

  Судија Бесник Авдија, Судница Соба 24
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-957/20

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-1630/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-2047/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: П1-552/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: СТ-37/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-3068/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-5155/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: П3-18/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1260/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 09:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-2040/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:35
 • Април
  3

  Предмет: РО-3457/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:35
 • Април
  3

  Предмет: РО-2141/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: РО-2504/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: РО-1756/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: РО-3070/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: РО-3490/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:40
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВТС-79/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: РО-2211/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: РО-5930/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: РО-4693/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: П2-1245/18

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 09:45
 • Април
  3

  Предмет: РО-5187/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: РО-2502/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: РО-3478/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: РО-3071/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 09:50
 • Април
  3

  Предмет: РО-4174/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 09:55
 • Април
  3

  Предмет: РО-2483/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П2-1296/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-П-579/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-2063/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-317/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: СТ-31/23

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: СТ-177/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: СТ-185/22

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-1621/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-319/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П1-319/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-628/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-1008/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1321/22

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ТС1-44/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-1747/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-3102/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-3500/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П2-712/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: П4-162/23

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1231/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 10:00
 • Април
  3

  Предмет: РО-1850/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:05
 • Април
  3

  Предмет: РО-3476/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:05
 • Април
  3

  Предмет: РО-2198/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: П1-243/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-2532/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-3276/21

  Судија Тамара Ѓорѓиевска, Судница Судница 8
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-3112/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-4223/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:10
 • Април
  3

  Предмет: РО-2233/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: РО-1771/22

  Судија Александра Палашевска, Судница Судница 15
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: РО-3485/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: П2-1522/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 23
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: ПЛ1-ТС-1232/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  03.04.2023, во 10:15
 • Април
  3

  Предмет: РО-2112/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-2583/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: ТС-18/23

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-3137/22

  Судија Маја Димитрова, Судница Судница 20
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-3489/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:20
 • Април
  3

  Предмет: РО-2231/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:25
 • Април
  3

  Предмет: РО-4213/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  03.04.2023, во 10:25
 • Април
  3

  Предмет: РО-1806/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-2095/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: РО-2541/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: П2-635/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  03.04.2023, во 10:30
 • Април
  3

  Предмет: МАЛВП-1006/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  03.04.2023, во 10:30