Пребарување по календар на судење

Судија
Број на предмет
Судница

Датум на судење
_

Календар на судење

Календар на судење

Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат од левата страна. • Мај
  19

  Предмет: П1-479/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 08:25
 • Мај
  19

  Предмет: П1-453/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 08:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1376/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 08:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-441/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 08:35
 • Мај
  19

  Предмет: П1-575/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 08:35
 • Мај
  19

  Предмет: П2-424/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 08:40
 • Мај
  19

  Предмет: П2-928/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 08:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-295/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 08:45
 • Мај
  19

  Предмет: П2-98/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 08:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2149/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 08:50
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1338/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1434/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: П2-1270/20

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-571/22

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-3/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3063/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-489/17

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-326/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-445/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-215/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-178/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-122/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-34/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: П2-306/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-999/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-927/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 09:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-633/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2161/20

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 09:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3937/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-842/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3923/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3943/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2571/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3191/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-149/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 09:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2-965/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 09:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3921/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1522/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-91/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2130/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-240/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4296/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3914/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4319/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:25
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1194/20

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3918/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-365/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-241/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3001/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1657/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-302/22

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-233/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-2287/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-ТС-38/20

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-572/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-932/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4093/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-849/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4341/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-33/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: П3-7/22

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1527/20

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-265/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 09:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3467/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-115/22

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 09:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3761/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-698/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3326/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: П4-917/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 09:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3471/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 09:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3772/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2557/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 09:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4482/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 09:55
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3336/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П3-43/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-310/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-808/20

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2388/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1649/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-159/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-937/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-732/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4484/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-922/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-199/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-528/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-274/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-901/19

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-643/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1119/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1521/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-925/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-137/22

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-317/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-937/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 10:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1358/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2384/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-346/22

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3298/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1300/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1117/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4527/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-67/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2635/19

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-654/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2-263/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2-913/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 10:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4681/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1510/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 10:20
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1230/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 10:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2659/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-20/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4528/20

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4008/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-97/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1042/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-200/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2892/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-530/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-274/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-18/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: СТ-185/21

  Судија Сашка Трајковска, Судница Судница 24
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ТС-111/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1560/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4511/19

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: П2-693/21

  Судија Радмила Карановиќ, Судница Судница 1
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-41/22

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-22/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-1044/17

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3923/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-268/20

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 10:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-14/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:35
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4123/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:35
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-179/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-138/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: П4-1533/15

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: П4-1533/15

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: П4-1533/15

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3949/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2768/18

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-258/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3860/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-263/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4145/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3863/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-437/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 10:55
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4151/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 10:55
 • Мај
  19

  Предмет: РО-29/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 10:55
 • Мај
  19

  Предмет: П1-534/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1353/21

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4146/20

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1413/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-101/22

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-198/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-183/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 11:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-733/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-742/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:10
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-264/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-744/21

  Судија Татјана Клинчарска, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: П4-870/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2-505/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2-31/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 11:15
 • Мај
  19

  Предмет: П4-127/21

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4248/20

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: П2-683/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-659/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-406/22

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-947/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1720/20

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-2382/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-525/21

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.05.2022, во 11:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-398/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 11:35
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-406/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-406/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: П4-105/18

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: П1-670/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3027/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-518/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4566/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: П1-670/20

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  19.05.2022, во 11:40
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-1383/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 11:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-190/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 11:50
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-296/20

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП1-79/21

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 7
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ТС-103/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-838/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П2-353/22

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-191/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-326/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-326/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-1029/21

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-91/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-348/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-640/19

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ВПП1-94/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2539/20

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П2-256/22

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: ТС1-80/21

  Судија Улбер Хасани, Судница Судница 21
  19.05.2022, во 12:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-582/19

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 12:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-107/22

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 12:10
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-2021/20

  Судија Зора Божиновска, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 12:15
 • Мај
  19

  Предмет: П1-558/19

  Судија Нухи Рустеми, Судница Судница 18
  19.05.2022, во 12:15
 • Мај
  19

  Предмет: П1-132/22

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 12:15
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-67/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.05.2022, во 12:15
 • Мај
  19

  Предмет: П2-1128/21

  Судија Соња Кочовска, Судница Судница 7
  19.05.2022, во 12:15
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-ТС-560/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-211/22

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-572/20

  Судија Јованка Спировска Панева, Судница Судница 3
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-1574/20

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-443/21

  Судија Љубица Колиќ, Судница Судница 14
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: ПЛ1-П-51/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-169/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: ТС-143/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-338/22

  Судија Јорданчо Панев, Судница Судница 13
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1013/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 12:30
 • Мај
  19

  Предмет: П1-540/20

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  19.05.2022, во 12:40
 • Мај
  19

  Предмет: П1-540/20

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 6
  19.05.2022, во 12:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-704/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 12:45
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-854/21

  Судија Јасмина Блажевска, Судница Судница 16
  19.05.2022, во 12:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1116/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 12:50
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2942/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 12:55
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2294/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1074/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: П2-1327/21

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1175/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2163/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-5/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: П4-22/22

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-47/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:00
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1223/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 13:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1165/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2406/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 13:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-45/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:05
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3658/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 13:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-407/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1249/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 13:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2998/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 13:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-4036/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:10
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1057/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 13:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-515/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-79/22

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 13:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2620/21

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 13:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2491/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:15
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3845/21

  Судија Виолета Арнаудовска, Судница Судница 9
  19.05.2022, во 13:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-504/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2383/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 13:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3320/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 13:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-470/22

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:20
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1147/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3571/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 13:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2761/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:25
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1164/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-2197/21

  Судија Гордана Јакова, Судница Судница 19
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3697/20

  Судија Гордана Билеска, Судница Судница 22
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-1032/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: П4-206/21

  Судија Сузана Димитриев, Судница Судница 12
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3135/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:30
 • Мај
  19

  Предмет: РО-543/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:35
 • Мај
  19

  Предмет: РО-1024/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:35
 • Мај
  19

  Предмет: РО-862/21

  Судија Павлина Попоска, Судница Судница 17
  19.05.2022, во 13:40
 • Мај
  19

  Предмет: РО-2944/21

  Судија Снежана Ивановска, Судница Судница 11
  19.05.2022, во 13:40
 • Мај
  19

  Предмет: ТС1-179/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  19.05.2022, во 13:55
 • Мај
  19

  Предмет: ТС1-179/18

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  19.05.2022, во 14:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВТС-11/22

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  19.05.2022, во 14:00
 • Мај
  19

  Предмет: МАЛВП-247/22

  Судија Весна Трајанова, Судница Судница 25
  19.05.2022, во 14:00
 • Мај
  19

  Предмет: П1-580/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 14:35
 • Мај
  19

  Предмет: П4-608/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 14:40
 • Мај
  19

  Предмет: П1-648/21

  Судија Слободан Хаџи Христовски, Судница Судница 6
  19.05.2022, во 14:45
 • Мај
  19

  Предмет: РО-3046/21

  Судија Магдалена Бајалска Ѓорѓиевска, Судница Судница 23
  19.05.2022, во 19:25
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-997/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  20.05.2022, во 08:35
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2328/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  20.05.2022, во 08:40
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1032/21

  Судија Дијана Нацевска, Судница Судница 10
  20.05.2022, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-536/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4513/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1830/21

  Судија Мери Василева, Судница Соба 19
  20.05.2022, во 08:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4254/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 08:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-159/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 08:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1086/19

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-318/22

  Судија Љиљана Крстевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-199/16

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-50/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-843/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3592/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-ТС-40/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3920/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-645/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-136/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-904/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-963/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-112/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-441/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-709/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1581/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-393/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-232/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП2-27/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1616/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 09:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4523/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:05
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1331/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-970/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:10
 • Мај
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-49/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1335/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: П4-966/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-449/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4698/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1040/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 09:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-616/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:20
 • Мај
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-51/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Соба 46
  20.05.2022, во 09:25
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-623/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-9/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ТС1-242/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1767/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-674/18

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-891/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-302/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-МАЛВТС-3/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2460/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3405/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-162/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1109/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-582/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-954/21

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2071/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2394/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3677/21

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2671/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П3-24/22

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-102/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ТС1-134/20

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-443/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-76/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 09:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2731/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПОМ-СЕК-55/22

  Судија Ирена Костадинова Ангелова, Судница Соба 46
  20.05.2022, во 09:40
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1420/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-232/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 09:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-549/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 09:50
 • Мај
  20

  Предмет: П2-846/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-59/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-111/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-243/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-180/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-934/17

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-577/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2124/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2099/20

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-45/22

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1176/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-324/10

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П5-70/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-69/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-197/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 24
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-196/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Соба 24
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-244/22

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-206/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-159/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 10:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-118/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 10:10
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-215/22

  Судија Елизабета Настов, Судница Судница 18
  20.05.2022, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1535/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-236/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 10:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4467/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:20
 • Мај
  20

  Предмет: РО-161/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4345/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: РО-386/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: П4-224/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:25
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4680/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3233/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2224/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-1147/21

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1714/20

  Судија Марика Скандева Мурџева, Судница Соба 61
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-759/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-759/19

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-ТС-78/21

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1219/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4448/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1455/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-ТС-77/21

  Судија Ирена Петрушевска, Судница Судница 2
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-498/22

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-254/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2565/19

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-219/21

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1569/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П5-53/21

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-494/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2218/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-865/17

  Судија Цветанка Сиљаноска Костадиновска, Судница Судница 10
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП1-86/19

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 10:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2503/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: РО-868/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4299/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-183/22

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:35
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3477/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2583/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: РО-274/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: П4-461/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-418/22

  Судија Наташа Тодорова, Судница Судница 14
  20.05.2022, во 10:40
 • Мај
  20

  Предмет: П2-157/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-272/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-857/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2564/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1883/21

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: П1-703/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1611/21

  Судија Мери Василева, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 10:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2576/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1832/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-166/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2558/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:55
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4317/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 10:55
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2538/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: СТ-ТС-5/18

  Судија Артан Лимани, Судница Судница 6
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2101/20

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1253/21

  Судија Емилија Шопар Јованова, Судница Судница 7
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-6/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-2040/19

  Судија Наталија Донева, Судница Соба 60
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-927/19

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1022/19

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-П-62/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1529/20

  Судија Вероника Жеваировска, Судница Судница 19
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: П1-882/21

  Судија Јехона Садику, Судница Судница 8
  20.05.2022, во 11:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-697/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2530/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2341/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2121/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:15
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-339/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 11:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2506/21

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:20
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1456/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 11:20
 • Мај
  20

  Предмет: П2-128/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4212/20

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3329/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: П4-1036/20

  Судија Лилјана Зафировска Петреска, Судница Судница 5
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-184/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-284/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1138/20

  Судија Лидија Крстевска, Судница Судница 20
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-379/22

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-236/22

  Судија Антоанета Димовска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 11:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-3903/19

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 11:35
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4095/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 11:40
 • Мај
  20

  Предмет: П4-849/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2022, во 11:40
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-78/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 11:40
 • Мај
  20

  Предмет: РО-80/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 11:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-1693/22

  Судија Весна Калковска, Судница Судница 23
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: П2-74/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-114/21

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1525/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2073/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-89/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-80/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2051/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 12:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2640/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 12:10
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-310/21

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 12:10
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2632/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 12:20
 • Мај
  20

  Предмет: П2-422/22

  Судија Гордана Ролевска Ќупева, Судница Судница 13
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-532/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-289/21

  Судија Бесник Авдија, Судница Судница 22
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-131/22

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1971/21

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П2-342/22

  Судија Кети Германова, Судница Судница 9
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: П1-483/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 12:30
 • Мај
  20

  Предмет: РО-536/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 12:40
 • Мај
  20

  Предмет: П4-588/19

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 12:45
 • Мај
  20

  Предмет: РО-607/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 12:50
 • Мај
  20

  Предмет: РО-2626/20

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-609/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-968/21

  Судија Даниела Миновска, Судница Судница 1
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1973/20

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС-12/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-829/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 13:00
 • Мај
  20

  Предмет: РО-4116/21

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 13:05
 • Мај
  20

  Предмет: РО-612/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 13:10
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2232/21

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 13:15
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-145/22

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 13:15
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-2054/21

  Судија Оља Крстиќеска, Судница Судница 24
  20.05.2022, во 13:15
 • Мај
  20

  Предмет: РО-620/22

  Судија Бојана Велковска, Судница Судница 17
  20.05.2022, во 13:20
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-295/21

  Судија Велјанка Доневски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 13:20
 • Мај
  20

  Предмет: ВПП-225/22

  Судија Љупка Крчинска Стефкова, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 13:20
 • Мај
  20

  Предмет: П4-560/20

  Судија Андреј Димовски, Судница Судница 21
  20.05.2022, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1475/20

  Судија Софија Миленкова, Судница Судница 12
  20.05.2022, во 13:30
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-29/22

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 13:50
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-293/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.05.2022, во 13:50
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-269/20

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.05.2022, во 13:55
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1575/19

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ТС1-26/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-43/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-358/21

  Судија Сузана Дончевска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-43/22

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-223/20

  Судија Софија Спасова Медарска, Судница Судница 16
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВТС-327/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1396/19

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-906/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1241/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-156/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-1640/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-179/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-170/21

  Судија Весна Богдановска, Судница Соба 59
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-711/21

  Судија Снежана Богдановска, Судница Соба 95
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: ПЛ1-ТС-840/21

  Судија Мирјана Смиљкова, Судница Соба 62
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-1991/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-850/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: МАЛВП-471/20

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 14:00
 • Мај
  20

  Предмет: П4-407/21

  Судија Весна Стрезовска, Судница Судница 4
  20.05.2022, во 14:00