С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  02.12.2021
55 ТС 1 -172/21

                                                Огласено на огласна табла на 01.12.2021 година

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 55 ТС 1 -172/21

 01.12.2021  година

С к о п ј е

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од   тужителот Трговско друштво зам производство и промет ЛУЕНАНОВА ДООЕЛ Скопје, против тужениот ЕКСПОРТ ИМПОРТ БАНКА АД СКПЈЕ цо стечај и Друштво за производство , промет и услуги  ИМОБИЛИЈАРЕ – СИСТЕМ ДООЕЛ СКОПЈЕ,  во текот на постапката,  странката Друштво за производство , промет и услуги  ИМОБИЛИЈАРЕ – СИСТЕМ ДООЕЛ  не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  поднесок од 30.11.2021

 

. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_