С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  07.10.2021
51 МАЛВТС-251/21

                                                Огласено на огласна табла на 28.09.2021  година,

Симнато од огласна талба на ден ________2021 година.

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 51 МАЛВТС-251/21

 28.09.2021  година

С к о п ј е

 

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен од тужителот Сопствениците на посебни делови на ул.Злате Михајловски бр.12 Општина Ѓорче Петров, против тужениот  Друштво за производство, троговија и услуги ДОМАЛЕКС ДОО Скопје,  во текот на постапката, тужениот Друштво за производство, троговија и услуги ДОМАЛЕКС ДОО Скопје, не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_