Резултати од административна селекција за оглас бр. 4/2018 [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

Резултати од административна селекција за оглас бр. 4/2018

Новости  |  28.1.2019
РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.57/19- 1
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
ЛИСТА   НА   НЕУРЕДНИ  И  УРЕДНИ  КАНДИДАТИ 
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР. 1  – Помлад судски соработник- категорија В, ниво В4
 
       1..Шифра:  4/2018-82   Причина : некомплетна пријава
       2.Шифра:  4/2018-21   Причина : некомплетна пријава
       3.Шифра:  4/2018-83   Причина : некомплетна пријава
       4. Шифра:  4/2018-51   Причина : неуредна и некомплетна пријава
       5. Шифра:  4/2018-54   Причина : неуредна и некомплетна пријава
       6.Шифра:  4/2018-62   Причина : некомплетна пријава
       7.Шифра:  4/2018-68   Причина : неуредна пријава
       8.Шифра:  4/2018-75   Причина : неуредна и некомплетна пријава
       9. Шифра:  4/2018-78   Причина : некомплетна пријава
     10.Шифра:  4/2018- 43 Причина : некомплетна пријава
     11. Шифра:  4/2018-47  Причина :  некомплетна пријава
     12. Шифра:  4/2018-65  Причина :  некомплетна пријава
     13. Шифра:  4/2018-86 Причина : некомплетна пријава
     14. Шифра:  4/2018-84  Причина :  некомплетна пријава
     15. Шифра:  4/2018-4  Причина : неуредна  и некомплетна пријава
     16. Шифра:  4/2018-36  Причина :  некомплетна пријава
     17. Шифра:  4/2018-35  Причина : некомплетна пријава
     18. Шифра:  4/2018-28   Причина : неуредна и некомплетна пријава
     19. Шифра:  4/2018-22   Причина : неуредна и некомплетна пријава
     20. Шифра:  4/2018-12   Причина : неуредна  пријава
     21. Шифра:  4/2018-63   Причина : неуредна  пријава
     22. Шифра:  4/2018-46   Причина : неуредна  пријава
     23. Шифра:  4/2018-8   Причина :  некомплетна пријава
     24. Шифра:  4/2018-66   Причина : некомплетна пријава
     25. Шифра:  4/2018-50   Причина : некомплетна пријава
     26.Шифра:  4/2018-20   Причина :  неуредна и некомплетна пријава
     27.Шифра:  4/2018-10   Причина : неуредна и некомплетна пријава
     28. Шифра:  4/2018-41   Бодови : 15,77
     29. Шифра:  4/2018-5   Бодови : 19,16
     30. Шифра:  4/2018-1   Бодови : 22,7
     31.Шифра:  4/2018-79   Бодови : 23,23
     32. Шифра:  4/2018-64   Бодови : 19,77
     33.Шифра:  4/2018-57   Бодови : 18,73
     34. Шифра:  4/2018-53   Бодови : 18,42
     35. Шифра:  4/2018-72   Бодови : 12,73
     36. Шифра:  4/2018-71   Бодови : 13,36
     37. Шифра:  4/2018-2    Бодови : 20,45
     38. Шифра:  4/2018-39   Бодови : 19,77
     39. Шифра:  4/2018-40   Бодови : 19,03
     40. Шифра:  4/2018-30   Бодови : 20,93
     41. Шифра:  4/2018-11   Бодови : 24,93
     42. Шифра:  4/2018-85   Бодови :18,7
 
Кандидати за кои не може да се утврди за кое работно место се пријавиле
 
1.Шифра:  4/2018-29   Причина :   нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31   Причина :   неуредна  пријава - нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81   Причина :   неуредна пријава- нема означено работно место 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II - СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.1            
- Помлад судски соработник, Категорија В, ниво В-4 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.57/19- 2
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
 
          РАНГ -  ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
     КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР. 1  – Помлад судски соработник- категорија В, ниво В4
 
 
 
          1.Шифра:  4/2018-11   Бодови : 24,93
          2.Шифра:  4/2018-79   Бодови : 23,23
          3.Шифра:  4/2018-1   Бодови : 22,7
          4.Шифра:  4/2018-30   Бодови : 20,93
          5.Шифра:  4/2018-2    Бодови : 20,45
          6.Шифра:  4/2018-39   Бодови : 19,77
          7.Шифра:  4/2018-64   Бодови : 19,77
          8.Шифра:  4/2018-5   Бодови : 19,16
          9.Шифра:  4/2018-40   Бодови : 19,03
         10.Шифра:  4/2018-57   Бодови : 18,73
         11.Шифра:  4/2018-85   Бодови : 18,7
         12.Шифра:  4/2018-53   Бодови : 18,42
         13.Шифра:  4/2018-41   Бодови : 15,77
         14.Шифра:  4/2018-71   Бодови : 13,36
         15.Шифра:  4/2018-72   Бодови : 12,73
 
 
      ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
     Комисија за слекција за вработување за работното место бр.1            
     - Помлад судски соработник, Категорија В, ниво В-4 

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.57/19- 3
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР. 1  – Помлад судски соработник- категорија В, ниво В4
 
 
 1.Шифра:  4/2018-82   
 2.Шифра:  4/2018-21   
 3.Шифра:  4/2018-83   
 4.Шифра:  4/2018-51  
 5.Шифра:  4/2018-54 
 6.Шифра:  4/2018-62  
 7.Шифра:  4/2018-68   
 8.Шифра:  4/2018-75  
 9. Шифра:  4/2018-78   
10.Шифра:  4/2018- 43 
11.Шифра:  4/2018-47  
12.Шифра:  4/2018-65  
13.Шифра:  4/2018-86 
14.Шифра:  4/2018-84 
15.Шифра:  4/2018-4 
16.Шифра:  4/2018-36 
17.Шифра:  4/2018-35 
18.Шифра:  4/2018-28 
19.Шифра:  4/2018-22  
20.Шифра:  4/2018-12 
21.Шифра:  4/2018-63 
22.Шифра:  4/2018-46 
23.Шифра:  4/2018-8 
24.Шифра:  4/2018-66 
25.Шифра:  4/2018-50 
26.Шифра:  4/2018-20 
27.Шифра:  4/2018-10 
 
 
1.Шифра:  4/2018-29   -  нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31  -  неуредна  пријава-нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81  -   неуредна пријава - нема означено работно место
 
                                           ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.1 
 - Помлад судски соработник, Категорија В, ниво В-4 

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.58/19-1
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
 
ЛИСТА   НА   НЕУРЕДНИ  И  УРЕДНИ    КАНДИДАТИ 
 
 
  ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.2 Самостоен судски референт водител на писарница – Категорија г, ниво Г-1
 
  1. Шифра:  4/2018-59   Причина :  некомплетна пријава
  2. Шифра:  4/2018-24   Причина : неуредна  пријава
  3. Шифра:  4/2018-25   Причина : неуредна пријава
  4. Шифра:  4/2018-32   Причина :  некомплетна пријава
  5. Шифра:  4/2018-70   Причина : неуредна и некомплетна пријава
  6. Шифра:  4/2018-45   Причина : неуредна и некомплетна пријава
  7. Шифра:  4/2018-87   Причина : ненавремена пријава
  8. Шифра:  4/2018-68   Причина : неуредна пријава
  9. Шифра:  4/2018-13   Бодови : 19,94
10. Шифра:  4/2018-55   Бодови : 28,96
11. Шифра:  4/2018-67  Бодови : 22,52
 
 
Кандидати кои ја повлекле пријавата
 
1.Шифра:  4/2018-14
 
 
Кандидати за кои не може да се утврди за кое работно место се пријавиле
 
1.Шифра:  4/2018-29   Причина :   нема  пријава
2.Шифра: 4/2018-31   Причина : неуредна  пријава- нема означено работно место
3.Шифра: 4/2018-81   Причина : неуредна пријава- нема означено работно место
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.2  Самостоен судски референт водител на писарница – Категорија Г, ниво Г-1

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.58/19-2
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
          РАНГ -  ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
     КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА 

 

ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.2 Самостоен судски референт водител на писарница – Категорија Г, ниво Г-1
 
 
1.Шифра:  4/2018-55   Бодови : 28,96
2.Шифра:  4/2018-67  Бодови : 22,52
3.Шифра:  4/2018-13   Бодови : 19,94
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.2
- Самостоен судски референт водител на писарница – Категорија Г, ниво Г-1

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07.Су.бр.58/19-3
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
 
ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
 
ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.  2 Самостоен судски референт водител на писарница – Категорија г, ниво Г-1
 
 
1. Шифра:  4/2018-59  
2. Шифра:  4/2018-24  
3. Шифра:  4/2018-25
4. Шифра:  4/2018-32 
5. Шифра:  4/2018-70 
6. Шифра:  4/2018-45
7. Шифра:  4/2018-87
8. Шифра :  4/2018-68  
 
1.Шифра:  4/2018-29   -  нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31  - неуредна  пријава - нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81  -   неуредна пријава - нема означено работно место
4. Шифра:  4/2018-14  -   повлечена пријава
 
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.2 Самостоен судски референт водител на писарница - Категорија Г, ниво Г-1

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07.Су.бр.59/19-1
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
ЛИСТА   НА  УРЕДНИ И НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ 
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР. 3 Виш судски референт – извршител во писарница – Категорија Г, ниво Г-2
 
 
 1. Шифра:  4/2018-73   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 2. Шифра:  4/2018-37   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 3. Шифра:  4/2018- 80  Причина :  некомплетна пријава
 4. Шифра:  4/2018-26   Причина :  неуредна пријава
 5. Шифра:  4/2018-19   Причина :  некомплетна пријава
 6. Шифра:  4/2018-56   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 7. Шифра:  4/2018-60   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 8. Шифра:  4/2018-69   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 9. Шифра:  4/2018-68   Причина :  неуредна  пријава
10. Шифра:  4/2018-45  Причина: неуредна и некомплетна пријава
11. Шифра:  4/2018-24   Причина :  неуредна  пријава
12. Шифра:  4/2018-70   Причина :  неуредна и некомплетна пријава
13. Шифра:  4/2018-9   Причина : неуредна и некомплетна пријава
14. Шифра:  4/2018-33   Бодови : 17,6
15. Шифра:  4/2018-16   Бодови : 21,54
16. Шифра:  4/2018-42  Бодови : 21,1
 
 
Кандидати за кои не може да се утврди за кое работно место се пријавиле
 
1.Шифра:  4/2018-29  Причина :   нема  пријава
2.Шифра: 4/2018-31  Причина : неуредна  пријава - нема означено работно место
3.Шифра: 4/2018-81 Причина : неуредна пријава - нема означено работно место
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.3 - Виш судски референт извршител во писарница - Категорија Г, ниво Г-2

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.59/19 -2
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
РАНГ -  ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
     КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА 
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.3 Виш судски референт – извршител во писарница – Категорија Г, ниво Г-2
 
 
 
1.Шифра:  4/2018-16   Бодови : 21,54
2.Шифра:  4/2018-42  Бодови : 21,1
3.Шифра:  4/2018-33   Бодови : 17,6
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.3
- Виш судски референт извршител во писарница – Категорија Г, ниво Г-2

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.59/19 -3
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
 
ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР. 3 Виш судски референт – извршител во писарница – Категорија Г, ниво Г-2
 
 
 1. Шифра:  4/2018-73   
 2. Шифра:  4/2018-37 
 3. Шифра:  4/2018-80
 4. Шифра:  4/2018-26   
 5. Шифра:  4/2018-19
 6. Шифра:  4/2018-56
 7. Шифра:  4/2018-60
 8. Шифра:  4/2018-69
 9. Шифра:  4/2018-68
10. Шифра:  4/2018-45
11. Шифра:  4/2018-24
12. Шифра:  4/2018-70
13. Шифра:  4/2018-9
 
 
1. Шифра:  4/2018-29  -  нема  пријава
2. Шифра:  4/2018-31  -  неуредна  пријава - нема означено работно место
3. Шифра:  4/2018-81  -   неуредна пријава- нема означено работно место
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.3 - Виш судски референт - извршител во писарница - Категорија Г, ниво Г-2

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.60/19- 1
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
Л И С Т А   Н А  К А Н Д И Д А Т И 
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.4  Судски референт – дактилограф – Категорија Г, ниво Г-3
 
 
 
 1. Шифра:  4/2018-3   Причина :   неуредна пријава
 2. Шифра:  4/2018-6   Причина :   неуредна и некомплетна пријава
 3. Шифра:  4/2018-7   Причина :   неуредна и некомплетна пријава
 4. Шифра:  4/2018-27   Причина :   неуредна  пријава
 5. Шифра:  4/2018-38   Причина :  неуредна пријава
 6. Шифра:  4/2018-56   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 7. Шифра:  4/2018-60   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 8. Шифра:  4/2018-69   Причина : неуредна и некомплетна пријава
 9. Шифра:  4/2018-61   Причина :   некомплетна пријава
10. Шифра:  4/2018-34   Бодови : 22
11. Шифра:  4/2018-49   Бодови : 19,89
12. Шифра:  4/2018-58   Бодови : 19,67
13. Шифра:  4/2018-52   Бодови : 18,96
14. Шифра:  4/2018-17   Бодови : 21,54
15. Шифра:  4/2018-74   Бодови : 25,4
16. Шифра:  4/2018-48   Бодови : 17,21
17. Шифра:  4/2018-76   Бодови : 17,76
 
 
Кандидати за кои не може да се утврди за кое работно место се пријавиле
 
1.Шифра:  4/2018-29   Причина:  нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31 Причина:  неуредна  пријава - нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81 Причина:  неуредна пријава - нема означено работно место
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.4   Судски референт дактилограф – Категорија Г, ниво Г-3

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07.Су.бр.60/19- 2
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
РАНГ -  ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
     КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.4  Судски референт – дактилограф – Категорија Г, ниво Г-3
 
1.Шифра:  4/2018-74   Бодови : 25,4
2.Шифра:  4/2018-34   Бодови : 22
3.Шифра:  4/2018-17   Бодови : 21,54
4.Шифра:  4/2018-49   Бодови : 19,89
5.Шифра:  4/2018-58   Бодови : 19,67
6.Шифра:  4/2018-52   Бодови : 18,96
7.Шифра:  4/2018-76   Бодови : 17,76
8.Шифра:  4/2018-48   Бодови : 17,21
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II - СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.4
Судски референт дактилограф - Категорија Г, ниво Г-3
 

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07.Су.бр.60/19- 3
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
 
 
ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.4  Судски референт – дактилограф – Категорија Г, ниво Г-3
 
 
1.Шифра:  4/2018-3
2. Шифра:  4/2018-6
3. Шифра:  4/2018-7  
4. Шифра:  4/2018-27   
5. Шифра:  4/2018-38  
6. Шифра:  4/2018-56  
7. Шифра:  4/2018-60  
8. Шифра:  4/2018-69
9. Шифра:  4/2018-61
 
 
1.Шифра:  4/2018-29   -  нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31  -  неуредна  пријава - нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81  -   неуредна пријава- нема означено работно место
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ  II – СКОПЈЕ
Комисија за селекција за вработување за работното место бр.4
Судски референт дактилограф – Категорија Г, ниво Г-3

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.61/19-1
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
ЛИСТА   НА  НЕУРЕДНИ И УРЕДНИ КАНДИДАТИ 
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.5 Помлад судски референт – доставувач – Категорија Г, ниво Г-4
 
 1.Шифра:  4/2018-77   Причина :   неуредна  пријава
 2.Шифра:  4/2018-18   Причина :   неуредна  пријава
 3.Шифра:  4/2018-23   Причина :   неуредна и некомплетна пријава
 4.Шифра:  4/2018-44   Причина :   неуредна и некомплетна пријава
 5.Шифра:  4/2018-72   Причина :    некомплетна пријава
 6.Шифра:  4/2018-71   Причина :    некомплетна пријава
 7.Шифра:  4/2018-43   Причина :   некомплетна пријава
 8. Шифра:  4/2018-45   Причина :   некомплетна пријава
 9.Шифра:  4/2018-69   Причина :  неуредна и некомплетна пријава 
10. Шифра:  4/2018-80   Причина :  некомплетна пријава
11.Шифра:  4/2018-15   Бодови : 20,6
12.Шифра:  4/2018-58   Бодови : 19,67
 
 
 
Кандидати за кои не може да се утврди за кое работно место се пријавиле
 
1.Шифра:  4/2018-29   Причина :   нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31  Причина :  неуредна  пријава-нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81   Причина :  неуредна пријава-нема означено работно место
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.5  - Помлад судски референт- доставувач, Категорија Г, ниво Г-4 

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.61/19-2
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
РАНГ -  ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
     КОИ ЈА ПОМИНАЛЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА СЕЛЕКЦИЈА 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.5 Помлад судски референт – доставувач – Категорија Г, ниво Г-4
 
 
1.Шифра:  4/2018-15   Бодови : 20,6
2.Шифра:  4/2018-58   Бодови : 19,67
 
 
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.5  - Помлад судски референт- доставувач, Категорија Г, ниво Г-4 

 

 

РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА
ОСНОВЕН  СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
07. Су.бр.61/19-3
25.01.2019 година
СКОПЈЕ
 
 
ЛИСТА   НА  КАНДИДАТИ 
ЗА КОИ ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ЗАВРШИЛА
 
 
   ЗА РАБОТНО МЕСТО БР.5 Помлад судски референт – доставувач – Категорија Г, ниво Г-4
 
 1.Шифра:  4/2018-77   
 2.Шифра:  4/2018-18   
 3.Шифра:  4/2018-23 
 4.Шифра:  4/2018-44   
 5.Шифра:  4/2018-72  
 6.Шифра:  4/2018-71 
 7.Шифра:  4/2018-43  
 8. Шифра:  4/2018-45  
 9.Шифра:  4/2018-69  
10.Шифра:  4/2018-80 
 
 
1.Шифра:  4/2018-29   -  нема  пријава
2.Шифра:  4/2018-31  -  неуредна  пријава – нема означено работно место
3.Шифра:  4/2018-81  -   неуредна пријава -нема означено работно место
 
 
 
ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ
Комисија за слекција за вработување за работното место бр.5  - Помлад судски референт- доставувач, Категорија Г, ниво Г-4 
   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_