С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  17.5.2022
50 ПЛ1ТС-854/20

                                               

 

 

 

Огласено на огласна табла на 17.05.2022  година

 

 

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 50 ПЛ1ТС-854/20

 17.05.2022 година

С к о п ј е

                                   

 

           

                                                  С  О  О  П  Ш  Т  Е  Н  И  Е

 

 

 

 

 

Во спорот заведен од   тужителот  Друштво за трговија и услуги УНИОН ГАС-ИВЕЛ ДОО против тужениот Друштво за угостителство, трговија и услуги СКВЕР 21  ДООЕЛ Скопје во текот на постапката,  странката  Друштво за угостителство, трговија и услуги СКВЕР 21  ДООЕЛ Скопје, ул.Македонија 10, Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла  Пресуда од 30.03.2022 год . По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_