С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  09.9.2021
С О О П Ш Т Е Н И Е Во спорот заведен од тужителот Друштво за прозиводство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, против тужените Друштво за трговија, угостителство и услуги ГРНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Златко Степаноски од Тетово, доставата до тужениот Друштво за трговија, угостителство и услуги ГРНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на адреса од Централен регистар на РСМ два пати беше неуспешна, поради што судот согласно чл.125, чл.128 ст.1, ст.2 и ст.3 од Законот за парничната постапка, одреди доставувањето да се изврши со објава на писменото на огласна табла на судот.

Огласено на огласна табла на 07.09.2021  година

 

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови, стечај и ликвидација -    

 58 МАЛВТС-132/21

07.09.2021 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од   тужителот Друштво за прозиводство и трговија на големо и мало ИНТЕГРАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, против тужените Друштво за трговија, угостителство и услуги ГРНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и Златко Степаноски од Тетово, доставата до тужениот Друштво за трговија, угостителство и услуги ГРНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје на адреса од Централен регистар на РСМ два пати беше неуспешна, поради што судот согласно чл.125, чл.128 ст.1, ст.2 и ст.3 од Законот за парничната постапка, одреди доставувањето да се изврши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла поднесок од 02.09.2021 година. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

                                                                                                Одговорен работник

 

 

 

 

 

                                                Огласено на огласна табла на 07.09.2021  година

 

 

                      

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -    

 58 МАЛВТС-146/21

07.09.2021  година

С к о п ј е

 

 

                                                С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во спорот заведен од   тужителот  Агенција за вработување на Република Северна Македонија, против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги  АВТОКИНГ МДЛ ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ и Милан Ѓешкоски од Кавадарцо во текот на постапката,  доставата до тужениот Друштво за производство, трговија и услуги  АВТОКИНГ МДЛ ДООЕЛ увоз-извоз КАВАДАРЦИ на адреса од Централен регистар на РСМ два пати беше неуспешна, поради што судот согласно чл.125, чл.128 ст.1, ст.2 и ст.3 од Законот за парничната постапка, одреди доставувањето да се изврши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

            Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

                                    

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_