С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Risi  |  5 Kor 2024
54. МАЛВТС бр.18/24

Огласено на огласна табла на 5.7.2024 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

54. МАЛВТС бр.18/24

5.7.2024 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во правната работа на тужителот Агенција за вработување на Република Северна Македоинија Скопје против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛАКСИ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп за долг, вредност на спорот 95.204,00 денари, бидејќи тужениот е исселен од адресата запишана како негово седиште во Трговскиот регистар и не можеше да се изврши лична достава на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба на адресата запишана во Трговскиот регистар, судот одреди доставувањето на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба, до тужениот Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги НЕТИ БАУ ДООЕЛ Тетово да се изврши со истакнување на писменото на огласна табла и на веб страната на судот, во смисла на одредбата од чл.125 ст.1 вв со став 2 вв со член 128 став 2 вв со став 1 од Законот за парнична постапка.

 

Со ова соопштение се објавува на огласната табла и на веб страната на судот примерок од пресуда поради неподнесување одговор на тужба со доставница за тужениот со напомена дека доколку странката не се јави лично да го прими писменото во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласната табла и на веб страната на судот ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

 

 

 

 

Огласено на огласна табла на 5.7.2024 година

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

54. МАЛВТС бр.18/24

5.7.2024 година

С к о п ј е

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

Во правната работа на тужителот Агенција за вработување на Република Северна Македоинија Скопје против тужениот Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛАКСИ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп за долг, вредност на спорот 95.204,00 денари, бидејќи тужениот е исселен од адресата запишана како негово седиште во Трговскиот регистар и не можеше да се изврши лична достава на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба на адресата запишана во Трговскиот регистар, судот одреди доставувањето на примерок од тужба со докази и поканата за одговор на тужба до тужениот Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги НЕТИ БАУ ДООЕЛ Тетово да се изврши со истакнување на писменото на огласна табла и на веб страната на судот, во смисла на одредбата од чл.125 ст.1 вв со став 2 вв со член 128 став 2 вв со став 1 од Законот за парнична постапка.

 

Со ова соопштение се објавува на огласната табла и на веб страната на судот примерок од пресуда поради неподнесување одговор на тужба со доставница за тужениот со напомена дека доколку странката не се јави лично да го прими писменото во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на огласната табла и на веб страната на судот ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

   


Kërkoni aktgjykime/aktvendime

Gjykata
Numri i lëndës
Data
_