С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  22.11.2021
62 МАЛВТС-306/21

 

Огласено на огласна табла на 22.11.2021 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

- Одделение за трговски спорови -

62 МАЛВТС-306/21

22.11.2021 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                                     С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

Во спорот заведен пред овој суд по тужбата на тужителот Друштво за обезбедување на лица и имот НИКОБ ДОО експорт-импорт Скопје, против тужените 1.Друштво за трговија и услуги ЈОВ-АНТ ДООЕЛ Скопје и 2.Бојан Јовановски од Скопје, за долг, вредност на спорот 45.999,00 денари, во текот на постапката второтужениот Бојан Јовановски од Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла покана за одговор на тужба и тужба со докази од 06.10.2021 година. По истекот на рокот од 8 дена од денот на објавувањето на огласната табла, ќе се смета дека доставата е уредно извршена до второтужениот Бојан Јовановски од Скопје.

 

 

 

                                                                                                                           Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_