С О О П Ш Т Е Н И Е [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="categories" start="
  • " end="
"] [Property context="current" type="content" htmlencode="false" separator="</li><li>" field="keywords" start="
  • " end="
"]

Вести

%%
%%

С О О П Ш Т Е Н И Е

Новости  |  01.4.2021
Х.МАЛВП-131/21

Огласено на огласна табла на 31.03.2021 година

 

 

ОСНОВЕН ГРАЃАНСКИ СУД СКОПЈЕ

-оддел за имотни спорови и

спорови од мала вредност-

Х.МАЛВП-131/21

31.03.202 година

С к о п ј е

 

 

 

 

                                                                                   С О О П Ш Т Е Н И Е

 

 

 

Во спорот заведен од тужителите Татјана Димитриеска и Сашо Димитриески од Скопје, против тужениот Друштво за градежништво, инженеринг, трговија, промет и услуги НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје, ул.Иво Лола Рибар 149-1/12, Скопје, во текот на постапката, тужениот Друштво за градежништво, инженеринг, трговија, промет и услуги НОВ ДОМ ИНВЕСТ ДОО-Скопје, ул.Иво Лола Рибар 149-1/12, Скопје не го извести судот за промена на адресата на седиштето, во смисла на чл.140 од Законот за парничната постапка.

 

Поради тоа, судот во смисла на чл.125, чл.129 и чл.140 од Законот за парничната постапка (Сл.весник на РМ бр.79/05 и 110/08), одреди доставувањето да се врши со објава на писменото на огласна табла на судот.

 

Со ова соопштение се објавува на огласна табла решение Х.MAЛВП-131/21 од 30.03.2021 година. По истекот на рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласна табла ќе се смета дека доставата е уредно извршена.

 

 

 

Одговорен работник,

   


Пребарување одлуки

Суд
Број на предмет
Датум
_